Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Voorstraat 22
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 op een monumentenkaart van 2000 en op Google Maps
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000 Voorstraat 22,Harlingen,NL


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Voorstraat 22 6-027 6-025 E-042 E-036
aangrenzende stegensteeg
Voorstraat 22naamloze steeg ten oosten


 


 


 


 


1683 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0264r van 22 apr 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 22Voorstraat ZZ1/2 huis
 
koperhuis genaamd de Bonte Oss Jan Wybrants burgermr. glasmakerCG 950:00:00
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenVoorstraat [niet vermeld]
verkoperLammert Wybrens, gehuwd met
verkopersMaycke Jans


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
6-027 Voorstraat 22huis
eigenaarwed. Jan Wybrens
gebruikerwed. Jan Wybrens
huurwaardeCG 66:00:00
aanslag huurwaardeCG 13:04:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
6-027 Voorstraat 22huis
eigenaarwed. Jan Wybrens
huurwaardeCG 66:00:00
aanslag huurwaardeCG 13:04:00
aansl. huurw. voldaan15-4-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
6-027 Voorstraat 22huis
eigenaarwed. Jan Wybrens
gebruikerwed. Jan Wybrens
huurwaardeCG 66:00:00
aanslag huurwaardeCG 11:00:00


 


 


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
6-027 Voorstraat 22huis
eigenaarwed. Jan Wybrens
gebruikerwed. Jan Wybrens
huurwaardeCG 66:00:00
aanslag huurwaardeCG 11:00:00


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
6-027 Voorstraat 22Claas Nauta, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaalCG 25:00:00


 


 


 


 


1795 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0271v van 30 aug 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 22Voorstraat ZZhuis, tuin en achterhuis
 
koperGoetius Stinstra GG 1220:00:00
naastligger ten oostenWytze Vettevogel n.u.
naastligger ten zuidenGoetius Stinstra
naastligger ten westenGoetius Stinstra
naastligger ten noordenVoorstraat
Sicco Rienstra, curatorprocureur postulant
Abe Hilverda, curatoren overkoopman
verkopervrouwe Anna Pieters, weduwe van
wijlen Claas Nautakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGoetius Stinstra koopt groot huis, tuin en achterhuis zz. Voorstraat. Ten O. Wytze J. Vettevogel die vrije in- en uitgang heeft door de steeg tussen beide huizen, ten Z. en W. de koper, ten N. de Voorstraat. Gekocht van Anna Pieters wv Claas Nauta.


 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
6-024 Voorstraat 22G Steensma, 41 jaar, gehuwd


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-025 Voorstraat 22G StinstraCG 6:00:00


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-042Voorstraat 22Goetius P Stinstra... L. Albada, en de jura betaald aan de 10 -10:0 aan de GR, op 7 sep 1797. (burgerboek); eigenaar van wijk E-042; gebruiker Willem B. vd Meer, schipper, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk E-043, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-042Voorstraat 22Willem Barteles van der Meer... Jacobs (gk); dopen Grote Kerk HRL 1803, 1806, 1808, 1811, BS ovl 1833, ovl 1834; gebruiker van wijk E-042, schipper; eigenaar is G. Stinstra, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-042Voorstraat 22G Stinstra Willem B van der Meer schipper


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1134Voorstraat 22erven Gooitje StinstraAssenhuis en erf (182 m²)


1835 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1134 Arius RodenhuisHarlingeneen nieuwe gevel voor het huis gezet uit nood zaakelijkheid, als zijnde de oude geheel bouwvallig


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-042Voorstraat 22Romkje Hebbesoud 29 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk E-042; VT1839


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Sectie A nr. E-042 J Meyer jrstemgerechtigde


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-042Voorstraat 22Johannes Johannes Meyer, overleden op 11 november 183914 dg, overleden Voorstraat E 42, zoon van Johannes Meyer, koopman en Romkje Hebbes. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-042VoorstraatJohannes jr. Meyer22 jHarlingenm, protestant, gehuwd, winkelier
E-042VoorstraatRomkje Hebbes29 jLeeuwardenv, protestant, gehuwd
E-042VoorstraatMarijke Elsinga24 jWorkumv, protestant, ongehuwd


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-042Voorstraat 22Jacobus Hendrikus Lomars, overleden op 1 maart 18442 wk (geboren 12/2/1844), overleden Voorstraat E 42, zoon van Hendrikus Dionisius Lomars, winkelier & Trijntje de Vries, broer van minderjarige Petrus Hendrikus Lomars. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-042Voorstraat 22Aafke Lammerts Hoekstra, overleden op 23 november 184830 jr (geboren 13/11/1818), overleden Voorstraat E 42, vrouw van Hendrik Gerrits de Jong, schilder, moeder van minderjarige Jan, Aafke, Hendrik en Gerrit Hendriks de Jong. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1134E-042 (Voorstraat)Pieter Rodenhuis Az.woonhuis


1870 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 02 dec 1870
E-042Voorstraat 22Eene ruime en sterk gebouwde Heerenhuizing, met bleek en erve aan de Voorstraat, in gebruik bij den heer van, Hemert. Provisioneel verkocht op 7 dec 1870 door notaris mr. G. Schot te Franeker..


1870 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 16 dec 1870
E-042Voorstraat 22Eene ruime en sterk gebouwde Heerenhuizing, met bleek en erve aan de Voorstraat, in gebruik bij den heer van, Hemert. Finaal verkocht op 21 dec 1870 door notaris mr. G. Schot te Franeker. Waarop geboden is f. 2900..


1871 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 11 aug 1871
E-042Voorstraat 22Eene Heerenhuizinge met erf c.a. aan de Voorstraat, gedeeltelijk in gebruik bij den heer G.A. van, Hemert. Provisioneel verkocht op 22 aug 1871 door notaris J.A. Zaal Stroband..


1871 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 01 sep 1871
E-042Voorstraat 22Eene Heerenhuizinge met erf c.a. aan de Voorstraat, gedeeltelijk in gebruik bij den heer G.A. van, Hemert. Finaal verkocht op 5 sep 1871 door notaris J.A. Zaal Stroband. Waarop geboden is f. 3037..


1873 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50050 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 80 van 30 apr 1873
adressoortbedraggebruik
E-042Voorstraat 22koopaktefl. 3500huis E-042
 
verkoperYme Ottos Faber
koperFreerk Harmens
koperSuardus Posthuma


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1134E-036 (Voorstraat)Freerk Harmenswoonhuis


1904 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstraat E 36F. Harmens & Co.9


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4697Voorstraat 22 (E-036)Baudina Harmens (te Arnhem)


1905 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
VoorstraatF. Harmens & Co.9Cargadoors en expediteurs


1906 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
VoorstraatF. Harmens & Co.9Cargadoors en expediteurs


1910 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.F. Harmens & Co.9Cargadoors en expediteurs


1913 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.F. Harmens & Co.9Cargadoors en expedit.


1915 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
VoorstraatF. Harmens & Co.9cargadoors en expediteurs


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Voorstraat 22 Tjerk A. de Vrieszadelmaker
vorige grondslagf. 1000
huidige grondslagf. 1000


1932 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 22, HarlingenVoorstraat 22T. de Vrieszadelmakerij en touwhandel


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.L. Bakker429Zadelm., l. lederw., drijfr., sport- en landb.art.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.L. Bakker429Zadelm., l. lederw., drijfr., sport- en landb.art.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.L. Bakker429Zadelm., l. lederw., drijfr., sport- en landb.art.


1954 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 22, HarlingenVoorstraat 22L. BakkerBakker, L.drijfriemen, transportbanden


1965 - adresboekadresnaam
Voorstraat 22P.L. (Pieter) Bakker


1972 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 22, HarlingenVoorstraat 22Fa. Bakkerlederwaren, sport- en recreatieartikelen, gereedschappe


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Voorstraat 22rijksmonument 20715
  terug