Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Voorstraat 75
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Voorstraat 75 7-014 7-014 C-066 C-060
 huisnummer lager  huisnummer hoger Voorstraat 75 7-015 7-014 C-066 C-060
aangrenzende stegensteeg
Voorstraat 75naamloze steeg ten oosten


1611 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0051v van 3 nov 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 75Voorstraat NZ1/5 huis en mouterij
 
koperGerliff Piers, gehuwd met0-00-00 CG
koperTziets Scheltes Arum
bewonerJan Evertsbrouwer
naastligger ten oostenJan Wybes olieslager
naastligger ten zuidenVoorstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenJacob Jans koekbakker
naastligger ten noordenN. N.
verkoperTziam Jeltes, gehuwd metEngelum
verkoperRintse AtesEngelum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerliff Piers x Tziets Scheltes te Arum kopen 1/5 huis en mouterij, metterdood achtergelaten door Pier Gerliffs, nz. Voorstraat, bewoond door brouwer Jan Cents. Ten O. olieslager Jan Wybes, ten W. koekenbakker Jacob Jans [Stockmans]. Gekocht van Tziam Jeltes, huisvrouw van Rintse Ates te Engelum, voor 400 daalders van xxx stuivers.


1611 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0052r van 3 nov 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 75Voorstraat NZ1/5 huis en mouterij
 
koperWyt Jouckes, gehuwd met505-00-00 GG
koperSyts Piers Wanswerd
bewonerJan Evertsbrouwer
naastligger ten oostenJan Wybes olieslager
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJacob Jans koekbakker
naastligger ten noordenN. N.
verkoperTied Piers, gehuwd metKimswerd
verkoperSierck JansKimswerd


 


1612 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0111r van 7 jun 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 75Voorstraat NZ [staat: ten noordoosten van de Butterbrugh]brouwerij en mouterij genaamd de Witte Gekroonde Lelie
 
koperJan Sents, gehuwd met2725-00-00 GG
koperTetke Uuilckes
naastligger ten oostende weduwe van Johannes Cramer
naastligger ten oostende weduwe van Jan IJsenbeeck
naastligger ten zuidenVoorstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenJacob Jans koekbakker
naastligger ten noordende weduwe van Sjoerd bakker
verkoper van 3/5Gerloff Piers, gehuwd metArum
verkoper van 3/5Tieske ScheltesArum
verkoper van 2/5Uupt Jouckes, gehuwd met
verkoper van 2/5Syts Piers
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Sents x Tetske Uilckes kopen brouwerij en mouterij NO van de Butterbrug, genaempt de Witte Gecroonde Lely. Ten O. wd. Johannes Craemer en wd. Jan IJsenbeek, ten W. koekbakker Jacob Jans [Stockmans]. Gekocht van Gerloff Piers x Tieske Scheltes wonende te Arum voor 3/5, en van Uupt? Jouckes x Syts Piers voor 2/5, voor 2725 GG.


1612 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0111r van 7 jun 1612 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 75achterVoorstraat NZ [staat: ten noordoosten van de Butterbrugh]achterhuis bij brouwerij en mouterij genaamd de Witte Gekroonde Lelie
 
koperJan Sents, gehuwd met2725-00-00 GG
koperTetke Uuilckes
verpachter grondde weduwe van Hendrick Taeckes 0-14-00 CG
verpachter grondde erfgenamen van Marten wieldraaier
naastligger ten oostenJan Wybes
naastligger ten zuidenhet eveneens verkochte voorhuis, genaamd de Witte Gekroonde Lelie
naastligger ten westende weduwe van Sjoerd bakker
naastligger ten noordenN. N.
verkoper van 3/5Gerloff Piers, gehuwd metArum
verkoper van 3/5Tieske ScheltesArum
verkoper van 2/5Uupt Jouckes, gehuwd met
verkoper van 2/5Syts Piers


 


1628 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0072v van 14 jun 1628 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 75achterVoorstraat NZ achter het eerste perceel in deze akteachterhuis met twee kelders, strekkende van de zuider middelmuur tot achter aan
 
koperReiner Jellis, gehuwd metkoopman4000-00-00 GG
koperAefke Jacobs koopvrouwLeeuwarden
verpachter grondJan Sents lakenkoper0-14-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van Jan Wybes olieslager
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende eigenaren van het huis van Siuerd bakker
naastligger ten noordenhet hofje van Piter Wybrants
verkoperJan SentslakenkoperLeeuwarden


1628 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0072v van 14 jun 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 75Voorstraat NZ, ten noordoosten van de Butterbrug, daar de Witte Gecroonde Lely uithangtmouterij en brouwerij daerden Witten Gecroonde Lelye uuthanght
 
koperReiner Jellis, gehuwd metkoopman4000-00-00 GG
koperAefke Jacobs koopvrouwLeeuwarden
verpachter grondJan Sents lakenkoper6-00-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostende kamer waarin placht te wonen de weduwe van Auck Johannes
naastligger ten zuidenVoorstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenHidde Uulkes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJan SentslakenkoperLeeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaReiner Jellis x Aeffke Jacobs te Leeuwarden kopen een mouterij en brouwerij ten noordoosten van de Butterbrugh nz. Voorstraat, waar de witte gecroonde lelye uithangt, met een vrije steeg ten oosten. Gekocht van lakenverkoper Jan Sents te Leeuwarden voor 4000 gg.


 


 


 


 


1642 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0026v van 11 sep 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 75Voorstraat NZ tussen de Butterbrug en de pijp van de Kleine Kerkstraathuis met een lege plaats, 2 kamers of loodsen, een schuur met oliemolen, een hoo
 
koperburgemeester Pouuels Jansen Innema 3150-00-00 GG
naastligger ten oostenSipke Jansen
naastligger ten zuidenVoorstraat en diept
naastligger ten westenJan Fongers
naastligger ten noorden*Jochoom Dircx
verkoperHobbe Jansenolieslager
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPauwels Jansen Innema, burgemeester, koopt een huis met een ledige plaets en 2 camers of loodsen, oliemolen en hooischuur etc., strekkende van de nz. Voorstraat tot het huis van Jochum Dirx, waar mee dit huis vrij uitgang en drift naar de Verlaten heeft door de zijsteeg. Alles ligt bij elkaar tussen de Butterbrug en de Kleine Kerkstraatspijp. Ten O. Sipke Jansen, ten W. Jan Fongers, ten Z. de straat en diept. Gekocht van Hobbe? Jansen, olieslager, voor 3150 gg.


 


 


 


1676 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0215r van 23 jan 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 75Voorstraat NZhuis, bestaande uit 2 woningen met een mouterij daarachter
 
koper door niaarWillem Hendrix Vosma, gehuwd metkoopman6000-00-00 GG
geniaarde koperGerryt Bouwes Schiere, gehuwd met
Grietie Gerrits
huurderHessel Jacobs Hingst 100-00-00 GG
huurderArjen Arjens 60-00-00 GG
naastligger ten oostenhet huis van Trijntie van Dam
naastligger ten zuidenVoorstraat en diept
naastligger ten westende erfgenamen van Reyn Tjallings c.soc.
naastligger ten noordenGosse Jansen
verkoperArjen Wobbes c.u.gortmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWillem Hendrix Vosma koopt, na niaar ratione sanguinis tegen Gerryt Bouwes Schiere x Grietje Gerryts, een mooi huis (met beschrijving) van 2 aparte woningen, bewoond door Hessel Jacobs Hingst en Arjen Arjens, met een mouterij erachter, nz. Voorstraat. Ten O. een steeg waarin dit huis en mouterij en de 2 camers v.d. verkoper aan het noordeinde, vrij in- en uitgang hebben. Ten O. Trijntje van Dam, ten Z. die straat en diept, ten W. erven Reyn Tjallings [Voorstraat 73], ten N. Gosse Jansen. Veel voorwaarden over het huis van Trijntje van Dam. Gekocht van Arjen Wabbes, gortmaker, voor 600? gg. (Is dit de steeg ten W. van Voorstraat. 81?)


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
7-014Voorstraat 75huis
eigenaarJan Vosma
gebruikerJan Vosma
huurwaarde66-00-00 CG
aanslag huurwaarde13-04-00 CG
7-015Voorstraat 75kamer
eigenaarGerrit Gerrits
gebruiker
opmerkingonvermogende


1719 - reëelkohieradresgebruik
7-014Voorstraat 75huis
eigenaarJan Vosma
huurwaarde66-00-00 CG
aanslag huurwaarde13-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan12-3-1720
7-015Voorstraat 75kamer
eigenaarwed. Gerrit Gerrits
aansl. huurw. voldaan--
opmerkingpauper


1726 - reëelkohieradresgebruik
7-014 Voorstraat 75huis
eigenaarJohannes Vosma
gebruikerClaes Jarigs
huurwaarde66-00-00 CG
aanslag huurwaarde11-00-00 CG
7-015 Voorstraat 75huis
eigenaarwed. Gerrit Hendriks
gebruikerwed. Gerrit Hendriks
opmerkingpauper


 


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0304v van 22 jan 1730 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 75Voorstraat NZ [staat: Appelmarkt t.o. de Grote Suipmarkt]woning, ingang tussen vroedman Vosma en Enne Hiddes de Vries
 
koperDirk Huygens, gehuwd met109-00-00 GG
koperStijntje Hendrix
naastligger ten oostenpakhuis Foekjen Oosterbaen
naastligger ten zuidenEnne Hiddes de Vries
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenGerrit Gerrits
verkoper van 1/6Jacob GerkeshoutmolenaarAmsterdam
verkoper van 1/6Gerke GerkesNorden
verkoper van 1/6Pieter Gerkes
verkoper van 1/6Trijntje Gerkes, weduwe vanAmsterdam
verkoper van 1/6wijlen Jan Hendrix
verkoper van 1/6Antje Gerkes, gehuwd met
verkoper van 1/6Jan Hendrix
verkoper van 1/6Fetje Gerkes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Huigens x Stijntie Hendrix koopt een woning aan de Appelmarkt, in de steeg tussen de vroedsman Vosma en Enne Hiddes de Vries. Ten O. het pakhuis van Foekje Oosterbaan, ten Z. Enne Hiddes de Vries, ten N. Gerrit Gerrits. Gekocht van Jacob-, Gerke-, Pieter-, Fetje-, Trijntie- (wd. Jan Hendrix) en Antje Gerkes, vrouw van Jan Hendrix, ieder voor 1/6 deel.


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0305v van 22 jan 1730 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 75Voorstraat NZ op de Appelmarkt1/2 huis
 
koperClaeske Thomas Wijngaerden, gehuwd met550-00-00 GG
koperLivius Prigge kapitein Admiraliteit in Friesland
naastligger ten oostende erfgenamen van Harmen Jaspers
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenEnne Hiddes de Vries
naastligger ten noordenEnne Hiddes de Vries
verkoper en erflaterwijlen Sijke Reinders
erfgenaam/kind van Fedde Harings, gehuwd met
Yffke Pieters Sonnema
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaeske Thomas Wijngaarden, vrouw van captein Livius Prigge, koopt een 1/2 huis nz. Appelmarkt. Ten O. erven Harmen Jaspers, ten W. en N. Enne Hiddes de Vries. Gekocht van wl. Sijke Reinders.


1736 - reëelkohieradresgebruik
7-014 Voorstraat 75huis
eigenaarburgemeester Vosma
gebruikerOtte Sybes
huurwaarde113-00-00 CG
aanslag huurwaarde18-16-10 CG
7-015 Voorstraat 75huis
eigenaarDirk Huigens
gebruikerJohannes Hendriks c.s.
huurwaarde28-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-13-06 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
7-014 Voorstraat 75Hans Pieters, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal12-00-00 CG


1755 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0240v van 30 nov 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 75Voorstraat NZ op de Appelmarkt tussen de Kleine Kerkstraat en de Katterugspijpenhuis en een pakhuis erachter
 
koperJanke Heeres, en haar broers
koperJan Heeres
koperSipke Heeres
koperAlbert Heeres
huurder huisde weduwe van Hans Pyters
huurder pakhuisDouwe Gabbes 2500-00-00 CG
naastligger ten oostensteegje
naastligger ten oostenHarmanus Viedelius rentmeester
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenJanke Heeres c.f.
naastligger ten westenSymen Fockes Bakker
naastligger ten noordenJan Gosses
verkopermevrouw Johanna Bourbom, weduwe van
wijlen oud burgemeester de heer Dodoneeus Vosma


 


 


1795 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0252r van 7 jun 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 75Voorstraat NZ [staat: Appelmerkt aan de Voorstraat tussen KleineKerkstraats- en Katterugspijpen]huis, plaats, tuin, bleekveld en dubbel pakhuis
 
koper door niaarSeerp IJsbrandi, gehuwd met1425-00-00 GG
koper door niaarSaske Persijn
geniaarde koperAlbartus Binksma, gehuwd metkoopman
geniaarde koperSipkje Nauta
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenF. Calander c.u.
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten noordenB. Koelmans
naastligger ten noordenJ. van der Vleugel
naastligger ten westenN. N.
verkoperSicco Bienstra, curator over de boedel vanprocureur postulant
wijlen Jan Heereskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSeerp IJsbrandi x Saske Persijn koopt, na niaar ratione vicinitatis en societatis, een huis met tuin, plaats en bleekveld en een dubbel pakhuis er achter, aan de Appelmarkt nz. Voorstraat, tussen de Kleine Kerkstraats- en Katrugspijpen. Ten O. een steeg waarin dit huis en het huis van F. Calander ten O. en zijn huis daar achter, en een huis achterin de steeg, van Jouke Olinjus, allemaal een vrije uit- en ingang hebben. Het nu verkochte huis was eigendom van Jan Heeres. Ten Z. de Voorstraat, ten N. B. Koelmans en J. v.d. Vleugel. Het gebruik van de straat en de wal en het staan op marktdagen op de stoep, is aan de koper voorbehouden. Gekocht van de testamentair redder v.d. nagelaten boedel van wl. Jan Heeres, koopman.


1798 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0092v van 20 mei 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 75Voorstraat NZ [staat: Appelmarkt tussen Kleine Kerkstraat- en Katterugspijpen]huis met plaats, tuin, bleekveld en daarachter een dubbel pakhuis
 
koperAnne J. Tadema, gehuwd metapotheker1425-00-00 GG
koperAntje Willems
huurderN. N. 100-00-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenF. Callander huis voor aan de steeg
naastligger ten oostenJ. Olinjus huis achter aan de steeg
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenB. Koelmans
naastligger ten noordenJ. van der Vleugel
eerdere eigenaarJam Heeres
verkoperSaske Persijn, gehuwd met
verkoperSeerp IJsbrandikoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnne J. Tadema, apotheker x Antje Willems kopen een huis, plaats, tuin en bleekveld met daarachter een dubbel pakhuis, aan de Appelmarkt tussen Kleine kerkstraatspijp en Katrugpijp, nz. Voorstraat. Geen grondpacht. Ten O. een massale steeg met vooraan F. Calander c.u. en achteraan J. Olinjus, ten Z. de Voorstraat, ten W. B. Koelmans, ten N. J. van der Vleugel. Gekocht van Saske Persijn x koopman Seerp IJsbrandi voor 1425 gg.


 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
7-012 Voorstraat 75A Tadama
7-012 1/2Voorstraat 75Jacob Abrahams
7-012 1/2Voorstraat 75Wijbe Wijtzes


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-014 Voorstraat 75A J Tadema5-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-066Voorstraat 75Anne Jelles Tadema... in 1798-1802, zv Jelle T, en ... ; BS huw 1812, ovl 1822 1837 overlijdens; eigenaar en gebruiker van wijk C-066, apothecar, 1814. (GAH204); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 18:14:0 terzaake geleverde ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-066Voorstraat 75A Tadema A Tadema apothecar


1822 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-066Voorstraat 75Wapke Martens Steensma, overleden op 30 januari 1822vrouw van Albert Eerdmans, mr. goud/zilversmid (Voorstraat C 66), moeder van minderjarige Jacobus (reeds overleden), Marten, Mintje, Bernardus en Henricus Alberts Eerdmans. (Saldo fl. 1.209,40: zie 091) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1822 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-066Voorstraat 75Jacobus Alberts Eerdmans, overleden op 25 februari 18227 wk, zoon van Albert Eerdmans, mr. goud/zilversmid (Voorstraat C 66) en wijlen Wapke Martens Steensma, broer van minderjarige Marten, Mintje, Bernardus en Henricus Alberts Eerdmans. Saldo fl. 225,33. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1830 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50012 (notaris Pieter Hendriks van der Kraats) repertoire nr. 36 en 40 van 24 apr 1830
adressoortbedraggebruik
C-066Voorstraat 75provisionele en finale toewijzingfl. 2127huis en pakhuis aan de Voorstraat C-066
 
verkoperBernardus Eerdmans (te Bolsward)
koperMinne Hendriks Merkelbach


1830 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50012 (notaris Pieter Hendriks van der Kraats) repertoire nr. 61 van 13 nov 1830
adressoortbedraggebruik
C-066Voorstraat 75obligatiefl. 3000huis en pakhuis aan de Voorstraat C-066
 
schuldenaarMinne Hendriks Merkelbach


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 652Voorstraat 75Manne Hendriks MerkelbachHarlingenzilversmidpakhuis (75 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 653Voorstraat 75Manne Hendriks MerkelbachHarlingenzilversmidhuis en erf (150 m²)


1838 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-066Voorstraat 75Bieuwkje Minnes Merkelbach, overleden op 11 juli 1838ruim 1 jr, dochter van Minne Hendriks Merkelbach, goud/zilversmid (Voorstraat C 66) en Marijke Riemers Lamminga. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-066Voorstraat 75Marijke Riemers Lamminga... 1879, bev.reg. HRL 1851 wijk H-165; oud 30 jaar, geb Almenum en wonende te HRL. 1839, zilversmidse, wijk C-066; ... (alles)


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-066Voorstraat 75Minne Hendriks Merkelbach, overleden op 28 januari 1839wednr. Aaltje Coenraads Bakker, man van Marijke Riemers Lamminga, goud/zilverhoudersche Voorstraat C 66, vader van minderjarige Rinske Minnes Merkelbach (voogd is Sjoerd Simons Wijma, notaris) (uit 1e huwelijk) en minderjarige Hendrik, Riemer en Johannes-Wilhelm Minnes Merkelbach (uit 2e huwelijk). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-066VoorstraatMaayke Lamminga30 jAlmenumv, protestant, weduwe, zilversmidsche
C-066VoorstraatHendrik Merkelbach6 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-066VoorstraatRiemer Merkelbach5 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-066VoorstraatJohannes Merkelbach4 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-066VoorstraatRinske Merkelbach9 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-066VoorstraatGepke D Schaap19 jFranekerv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-066Voorstraat 75Antje Hennings IJlstra... bev.reg. HRL 1851 wijk C-024, 66, wijk H-236; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-130; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-066Voorstraat 75Baudina Elisabeth Stinstra... C-059, 66, wijk B-001, wijk E-004; oud 42 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk B-001; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-066Voorstraat 75Meile van der Plaats... en Anna Toussaint; BS huw 1811, huw 1817, huw 1819, huw 1822, huw 1836, ovl 1873, bev r HRL 1851 wijk C-066, wijk F-024, wijk H-028, regattdv1826-93; eigenaar en gebruiker van wijk C-062, boekverkoper, 1814. ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-066Voorstraat 75Schelte Lolkes Zwaal... Z, en Jantje Molenaar; BS huw 1825, huw 1827, huw 1836, ovl 1874, bev.reg. HRL 1851 wijk B-049, wijk C-066, wijk H-236; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, timmerman, wijk B-040; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 652C-066 (Voorstraat)Hendrik Minnes Merkelbachwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3543C-060 (Voorstraat)Hendrik M. Merkelbachwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3543Voorstraat 75 (C-060)Lieuwkje Flietstra (wed. H.M. Merkelbach)woonhuis


1913 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Voorstraat 75 (geveltop), HarlingenVoorstraat 75 (geveltop)'1913'


1914 - variaadresbronbericht
Voorstraat 75Oud Harlingen Magazine 1991[..] het pand van (later) Leijdesdorf, Sytra, Van Looy


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Voorstraat 75 Leonard Leijdesdorffgoudsmid
vorige grondslagf. 8000
huidige grondslagf. 5000


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 75L. Leijdesdorff138In goud en zilver, enz.


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 75L. Leijdesdorff138In goud en zilver, enz.


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 75L. Leijdesdorff138Goud en zilver enz.


1923 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 75, HarlingenVoorstraat 75L. Leijdesdorffjuwelier, goud en zilver


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 75L. Leijdesdorff138Goud en zilver enz.


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 75L. Leijdesdorff138Goud en zilver enz.


1925 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 75, HarlingenVoorstraat 75L. Leijdesdorffjuwelier


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 75L. Leijdesdorff138Goud en zilver enz.


1928 - adresboekadresnaamberoep
Voorstraat 75L.Leijdesdorfkoopman in goud-zilverwerk


1934 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 75, HarlingenVoorstraat 75L. Leijdesdorff


1934 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 75, HarlingenVoorstraat 75L. Leijdesdorff


1935 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 75, HarlingenVoorstraat 75L. Leijdesdorffjuwelier, horloger, moderne byoux, souvenirs, lepeltjes


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 75L. Leijdesdorff138Goud en zilver, enz.


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 75L. Leijdesdorff662Goed en zilver, enz.


1948 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 75, HarlingenVoorstraat 75 Sytra radio


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.Sytra Radio823


1950 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 75, HarlingenVoorstraat 75 Sytra - Radioelectra, radio


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.Sytra Radio823


1952 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 75, HarlingenVoorstraat 75 Sytra Radioradio-electro-technisch bedrijf


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.Sytra Radio823


1954 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 75, HarlingenVoorstraat 75 Sytra radioscheepsfoon, peilontvangers


1956 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 75, HarlingenVoorstraat 75 Sytra Radioradio-reparatie, electrische installaties


1956 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 75, HarlingenVoorstraat 75 Sytra radioreparatie van alle merken, geluidsversterkerwagen


1960 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 75, HarlingenVoorstraat 75 Sytra - Radioelectra, radio


1965 - adresboekadresnaam
Voorstraat 75W. (Willem) Tuinstra


1972 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 75, HarlingenVoorstraat 75 Sytra radioradio, televiesie, reparatie


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Sectie A nr. 9704Voorstraat 75gemeentelijk monument11 van 20 1913


2004 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 9704Voorstraat 75
  terug