Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Voorstraat 3
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Voorstraat 3 7-112 7-117 C-029 C-023
 huisnummer lager  huisnummer hoger Voorstraat 3 (niet bekend) 7-117 C-029 C-023
aangrenzende stegensteeg
Voorstraat 3naamloze doorlopende steeg ten westen


1580 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Voorstraat 3 (eerst in particulier bezit, in 2011 geschonken aan het Hannemahuis), HarlingenVoorstraat 3 (eerst in particulier bezit, in 2011 geschonken aan het Hannemahuis)1580'
afbeelding van een gouden hand op azuurblauwe achtergrond
Afkomstig uit de westelijke zijmuur.


1580 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Voorstraat 3 (eerst in particulier bezit, in 2011 geschonken aan het Hannemahuis), HarlingenVoorstraat 3 (eerst in particulier bezit, in 2011 geschonken aan het Hannemahuis)Inde.Gvl
de.Hant'
Afkomstig uit de westelijke zijmuur.


1616 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0053r van 17 nov 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 3Voorstraat NZhuis strekkende noordwaarts tot aan een loods staande tussen dit huis en het Ame
 
koperN. N.
naastligger ten oostenPieter Symonssen slachter
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenWillem Tonys kleermaker [staat: scroer]
naastligger ten noordenhet huis genaamd het Amelander Wapen van Tonys Allerts
verkoperMaycke Jans Olivier, weduwe van
verkoperwijlen Claes Harmens, gesterkt met de ooms van haar kinderen
verkoperSyrck Harmens, en
verkoperHarmen Harmens


 


1633 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0124v van 14 dec 1633 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 3Voorstraat NZ bij de Vismarktvoor- en achterhuis
 
koperMarten Laessen, gehuwd metmr. schoemaker1524-00-00 GG
koperAeffke Martens
naastligger ten oostenmedeverkoper Rompcke Greolts
naastligger ten zuidenVoorstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenClaes Claesen
naastligger ten noordenRompcke Greolts
verkoperRompcke Greolts c.s.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMarten Laessen, mr. schoenmaker x Aeffke Martens kopen een voor- en achterhuis nz. Voorstraat omtrent de Vismarkt. Ten O. en N. mede-verkoper Romcke Greolts, ten W. Claes Clasen. Geen grondpacht. Gekocht van Rompcke Greolts c.s., voor 1524 GG.


 


 


 


 


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0153r van 30 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 3Voorstraat NZ bij de Vismarkt huis met kelder eronder en woningen erachter
 
koper van 1/2Rein Pytters de Haen, gehuwd met1910-00-00 GG
koper van 1/2Jancke Sents
koper van 1/2Hylcke Joannes Hanekuick, gehuwd met
koper van 1/2Weintie Hendricks
huurderSymen Ariens hoedenmaker
huurderJelle Auckes grootschipper
huurderJochum Jochums
huurderAntie Fongers
naastligger ten oostenAmelyke Haenties, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Sybren Suyringer
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westensteeg mandelig met Tieerd Bentes
naastligger ten westenTieerd Bentes bakker
naastligger ten noordenAmelyke Haenties, weduwe van
naastligger ten noordenwijlen Sybren Suyringer
verkoperMarten Martens Blaugrootschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRein Pieters d`Haen x Jancke Sents en Hylke Johannes Hanekuik x Wijntien Hendricks kopen een huis op een kelder en de woning erachter, nz. Voorstraat, omtrent de Vismarkt, door meerderen bewoond. Met mede-gebruik van de steeg ten westen. Ten O. en N. Amelyke Haenties wv Sybren Suyriger, ten W. bakker Tieerd Bentes. Geen grondpacht. Gekocht van grootschipper Marten Martens Blau, voor 1910 GG.


 


 


 


 


 


1700 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0054v van 18 feb 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 3Voorstraat NZ bij de Vismarkt op een huis nahuis met tuintje
 
koperDirk Hugens, gehuwd met721-00-00 GG
koperStijntie Hendriks
huurderJan Klinkhamer c.u.70-00-00 CG
naastligger ten oostenAbbe Seerps
naastligger ten oostenArjen van Hemert
naastligger ten westenals huurder* Sjoerd Lieuwes
naastligger ten noordenPieter Hendriks Donkers
naastligger ten noordensteeg tot aan de Noorderhaven
verkoper van 1/4Jancke Dirks Bierma c.m.
verkoper van 1/4Sjoerd Dirks Biersma
verkoper van 1/8Hylke Johannes Hanekuik
verkoper van 1/8Grietie Johannes Hanekuik
verkoper van 1/4Rincke Jouckes, weduwe van
verkoper van 1/4wijlen Douwe Hylkes Hanekuik


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
7-112Voorstraat 3huis
eigenaarDirk Hugens
gebruikerDirk Hugens
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
7-112Voorstraat 3huis
eigenaarDirk Huiges
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan20-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
7-112 Voorstraat 3huis
eigenaarDirk Huigens
gebruikervan Hattum cum soc.
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-13-00 CG


 


 


 


 


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
7-112 Voorstraat 3huis
eigenaarDirk Huigens
gebruikerWatse Haanstra
huurwaarde65-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-16-10 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
7-112 Voorstraat 3Broer Fongers, bestaande uit 6 personen
aangebooden capitaal15-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
7-112 Voorstraat 3huis
eigenaarDirk Hugens
gebruikerWatse Haenstra
huurwaarde60-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-18-02 CG


 


 


 


 


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0200v van 31 aug 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 3Voorstraat NZ op één huis na aan de Vismarkthuis
 
koperJogchum Zacharias mr. hoedenmaker700-00-00 CG
bewonerJogchum Zacharias c.u.
naastligger ten oostenJacob Wygers Backer
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenJetse Jelles
naastligger ten noordenJan Elshof
verkoperGerryt Gerryts de Jongkoffieschenker
verkoperMarijke Gerryts de Jong meerderjarige vrijster
verkoperStijntje Gerryts de Jong meerderjarige vrijster
verkoperJurjen Gerryts de Jongmr. schoenmaker
verkoperDirk Cornelis Wetsenswinkelier
verkoperMarijke Cornelis Wetsens minderjarige vrijster, dochter van
verkoperCornelis Jacobus Wetsens, allen erfgenamen van hun oud-oom
erflaterwijlen Dirk Huigenskoopman en winkelier
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJogchem Zacharias, mr. hoedenmaker, koopt een huis nz. Voorstraat, op één huis na aan de Vismarkt. Ten O. bakker Jacob Wygers, ten Z. de Voorstraat, ten W. Jetse Jelles [Boomsma] en een doorgaande steeg naar de Noorderhaven, ten N. Jan Elshoff. Geen grondpacht. Gekocht van (koffieschenker Gerryt Gerryts de Jong, meerderjarige vrijsters Marijke en Stijntje Gerryts de Jong, en mr. schoenmaker Jurjen Gerryts de Jong samen voor 1/2, en winkelier Dirk Cornelis Wetsens en minderjarige vrijster Marijke Cornelis Wetsens gesterkt met haar vader Cornelis Jacobus Wetsens voor 1/2, zijnde) de gesubstitueerde erfgenamen van hun oud-oom koopman Dirk Huigens, voor 700 GG.


 


 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
7-122 Voorstraat 3C Hoffius


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-117 Voorstraat 3J Hoffius wed5-00-00 CG


1810 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51002 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 171 van 1 dec 1810
adressoortbedraggebruik
C-029Voorstraat 3koopaktefl. 530huis C-029
 
verkoperHiltie Volkerts (wv Jochem Zacharias)
verkoperKlaas Hoffius
verkoperBaukje Hoffius (te Almenum, gehuwd met Bonifacius Oolgard)
verkoperJohannes Groen (als curator over Hiltie Abma, afwezig in het buitenland)
verkoperHiltie Folkerts (te hallum, wv Jochem Zacharias, tevens als grootmoeder van en voogd over Jochem Abma te Hallum)
koperTjettie van Sloten
koperJacob van Sloten


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0112v van 2 dec 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 3Voorstraat NZ wijk C-029huis
 
koperTjettie van Sloten 530-00-00 CG
koperJacob van Slooten
huurderde weduwe van Jochem Zacharias hoedenmaker
naastligger ten oostenTeunis Norbruis mr. koperslager
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenJelle Boomsma koopman
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenTjettie van Slooten
naastligger ten noordenJacob van Slooten
verkoper van 5/8Hiltie Volkerts, weduwe van
verkoper van 5/8wijlen Jochem Zacharias Hoffius
verkoper van 1/8Claas Hoffiushoedenmaker
verkoper van 1/8Hoffius, gehuwd met
verkoper van 1/8B. Oolgaardhovenier en kooltjerAlmenum
verkoper van 1/16Hylke Abma thans uitlandig
verkoper van 1/16Jochem AbmaHallum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTjettie van Sloten, meerderjarige ongehuwde dochter voor 1/2, en Jacob van Slooten voor 1/2, kopen een huis nz. Voorstraat, wijk C-029, bewoond en gebruikt door wd. hoedenmaker Jochem Zacharias en haar zoon. Met mede-gebruik van de doorlopende steeg ten westen. Ten O. mr. koperslager Teunis Norbruis, ten Z. de Voorstraat, ten W. koopman Jelle Boomsma, ten N. de kopers. Geen grondpacht. Gekocht van Hittie Volkerts wv Jochem Sacharias voor 5/8, hoedenmaker Claas Hoffius voor 1/8, [niet ingevuld] Hoffius huisvrouw van hovenier en kooltjer onder Almenum B. Oolgaard voor 1/8, (de curator over de buitenlands zich ophoudende) Hyltje Abma voor 1/16, en (Hiltie Volkerts als grootmoeder en voorstanderse over) Jochem Abma te Halum voor 1/16, voor 530 CG.


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-029Voorstraat 3Jacob van Slooten... 1817, huw 1819, huw 1820, ovl 1835, ovl 1847, ovl 1860; regattdv 1826-93; eigenaar en gebruiker van wijk C-029, kantoor & winkel, 1814. (GAH204); id. van wijk C-150, koopman, 1814. (GAH204); id. van wijk E-082; ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-029Voorstraat 3Jacob van Slooten Jacob van Slooten kantoor en winkel


1819 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49012 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 14 van 14 jan 1819
adressoortbedraggebruik
C-029Voorstraat 3koopaktefl. 1300huis aan de Voorstraat C-029
 
verkoperTjeertje van Slooten
verkoperJacob van Slooten
koperAnthony Bartles de Vries
koperJeltje Gerkes Molenaar


1821 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-029Voorstraat 3Antonie Antonies de Vries, overleden op 20 maart 1821kleermakersknecht, zoon van Antonie Bartels de Vries, mr. kleermaker (Voorstraat C 29) en Jeltje Gerkes Molenaar, broer van Christina, Bart, kleermakersknecht, Gerke, idem en minderjarige Pieter en Dorothea Antonies de Vries. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1831 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-029Voorstraat 3Anthoon Bartles de Vries, overleden op 30 januari 183162 jr, kleermaker Voorstraat C 29, man van Jeltje Gerkes Molenaar (erft vruchtgebruik), vader van Stijntje, vrijster, Gerke, kleermaker, Pieter, idem, Dorothea en wijlen Bart Anthoons de Vries (man van Maria Cornelis Alders, vader van minderjarige Geertruida en Anthoon Barts de Vries). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 545Voorstraat 3Antonie Bartels de VriesHarlingenkleermakerhuis en erf (110 m²)


1832 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-029Voorstraat 3Jeltje Gerkes Molenaar, overleden op 3 oktober 1832Voorstraat C 29, wed. Antony Bartles de Vries, moeder van Christina, vrijster, Gerke, kleermaker, Pieter, idem, Theodora, vrijster en wijlen Bartle Antonys de Vries (man van Maria Cornelis Alders, vader van minderjarige Antony en Geertruida Bartles de Vries). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-029Voorstraat 3Christina de Vriesgeb 17 mrt 1793 HRL, ovl 13 dec 1868 HRL; wijk C-029, ongehuwd, dv Antoon Bartels dV, en Jeltje Molenaar; BS ovl 1868; bev.reg. Harl1851 wijk C-032; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-029; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-029Voorstraat 3Dorothea de Vriesoud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-029; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-029Voorstraat 3Gerke de Vries... HRL 1851 wijk C-032; oud 40 jaar, (vnm: Gerbrandus), geb en wonende te HRL. 1839, kleermaker, wijk C-029; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-029Voorstraat 3Pieter de Vriesgeb 5 aug 1805 HRL, ovl 30 okt 1869 HRL, winkelier, ongehuwd, zv Antoon dV, en Jeltje Molenaar; BS ovl 1869; bev.reg. HRL 1851 wijk C-032; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-029; VT1839


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk C-029Voorstraat 3P de Vries stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-029VoorstraatGerbrandus de Vries40 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd, kleermaker
C-029VoorstraatPieter de Vries34 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
C-029VoorstraatCristina de Vries44 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
C-029VoorstraatDorothea de Vries30 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-029Voorstraat 3Dirk Hillebrands van Loon... vL, en Sijtske Dirks Tanja; BS ovl 1829; 1836 huwelijken, ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk B-169, wijk C-029, wijk D-143, 147, wijk G-276, supp wijk H-252; oud 39 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-029Voorstraat 3Grietje Jans Post... te HRL, N.H., dv Jan Jans P, en Elisabeth Jans; BS huw 1836, ovl 1877, bev.reg. HRL 1851 wijk B-169, wijk C-029, wijk D-143, 147, wijk G-276, supp wijk H-252; oud 35 jaar, geb Nes, Ameland en wonende te HRL. 1839, wijk ... (alles)


1855 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-029Voorstraat 3Gerke de Vries, overleden op 11 november 1855Voorstraat C 29, broer van Christina, Pieter, winkelier/kleermaker, Theodora (samen testamentair erfgenamen) en wijlen Bart de Vries (vader van Antoni en wijlen NN Barts de Vries, moeder van Bart Laanstra). Saldo fl. 13.119,50. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 545C-029 (Voorstraat)Gerke de Vrieswoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 545C-023 (Voorstraat)Theodora de Vrieswoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 545Voorstraat 3 (C-023)Raphael Paiswoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Voorstraat 3 Siebren Bruinsmafabr. v. melkproducten
vorige grondslagf. 700
huidige grondslagf. 700
Voorstraat 3 Arnold Bannigfabr. v. melkproducten
vorige grondslagf. 700
huidige grondslagf. 700


1928 - adresboekadresnaamberoep
Voorstraat 3A.Aukemawinkelier


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 3T. de Vries Azn.996Boekhandel


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.T. de Vries Azn.996Boekh.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.T. de Vries Azn.996Boekh.


1952 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 3, HarlingenVoorstraat 3T. de VriesBoekhuis, hetboekhandel


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.T. de Vries Azn.996Boekh.


1965 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 3, HarlingenVoorstraat 3 HaanHaan, fa. gebr.loodgieter


1965 - adresboekadresnaam
Voorstraat 3H. (Hessel) Tot


1972 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 3, HarlingenVoorstraat 3Fa. Gebr. Haansanitair


1973 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 3, HarlingenVoorstraat 3 Haangasverwarming


1976 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 3, HarlingenVoorstraat 3 Haancentrale verwarming, sanitaire installaties


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Voorstraat 3rijksmonument 20673


2003 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 9515Voorstraat 3
  terug