Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Vijverstraat 12
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager   Vijverstraat 12 8-111 1/2 8-117 F-249 F-243
 huisnummer lager   Vijverstraat 12 8-111 1/2 8-117 F-249 F-244
Naastliggers vanVijverstraat 12
ten oostende Vijverstraat
ten zuidenGrote Ossenmarkt 7
ten westenVijverstraat 8
ten noordende Vijverstraat


aangrenzende stegensteeg
Vijverstraat 12naamloze steeg ten westen


1617 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0058r van 19 jan 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijverstraat 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenburgemeester Hero Jansen


1617 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0064v van 9 mrt 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijverstraat 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1618 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0136v van 27 jun 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijverstraat 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen de vrouw van burgemeester Heer Jansen


1620 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0201r van 15 jan 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijverstraat 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1623 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0368r van 6 dec 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijverstraat 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1625 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0086r van 26 nov 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijverstraat 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJantyen vlechtster


1625 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0091r van 17 dec 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijverstraat 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJantyen vlechtster


1633 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0082r van 20 jan 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijverstraat 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJantien vlechter


1638 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0055v van 11 mrt 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijverstraat 12Vijverstraat ZZ [staat: Fiverstraat]huis
 
koperoud burgemeester Hans Harmens de Vries, gehuwd met170-05-00 GG
koperJeltje Teunis
bewonermr. Nanne Oenis
naastligger ten oostende stal van koper Hans Harmens de Vries c.u.
naastligger ten zuidenplaats achter de stal
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenTrijntie, weduwe van
naastligger ten westenweduwe Timen Aerns
verkoperde erfgenamen van wijlen Jacob Jacobspottenbakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHans Harmens de Vries, oud-burgemeester x Jeltie Teunis Vrijhof koopt een huis c.a. in de Vijverstraat, met een vrije steeg ten W. en een plaets erachter ten Z. Ten O. de stal van verkoper, ten W. Trijntje [Aernts] wv Tymen Andries. Gekocht van erven Jacob Jacobs, pottenbakker, voor 170 gg.


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0061v van 9 apr 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijverstraat 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenoud burgemeester Hans Harmens


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0024r van 22 jan 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijverstraat 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhet huis genaamd de Oplapte Juffrouw


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0179r van 15 mrt 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijverstraat 12Vijverstraat ZZhuis
 
koperJarich Gerrits c.u.450-07-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostende verkoper Jeltie Tonis Wrijthooff
naastligger ten zuidende verkoper Jeltie Tonis Wrijthooff
naastligger ten westenSeerp Lamberts Swarms
naastligger ten noordenVijverstraat
verkoperJeltie Tonis Wrijthooff


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0024r van 22 jan 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijverstraat 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0024r van 22 jan 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijverstraat 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0024r van 22 jan 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijverstraat 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0024r van 22 jan 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijverstraat 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0024r van 22 jan 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijverstraat 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1692 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0016r van 18 dec 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijverstraat 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenClaes schuitschipper


1697 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0309r van 11 jul 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijverstraat 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Claas schuitschipper


1716 - reëelkohieradresgebruik
8-111Vijverstraat 12huis
eigenaarJan Sibrens erven
gebruikerwed. Jan Jansen cum soc.
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
8-111Vijverstraat 12huis
eigenaarJan Capiteintie erven
gebruikerJacob Engels cum soc.
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-00 CG
aansl. huurw. voldaan--


1720 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0071v van 3 mrt 1720 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijverstraat 12Vijverstraat ZZschuur of stalling
 
koperGerryt Tjallings c.u.166-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen1-06-00 CG
naastligger ten oostenLammert Jans de Reus
naastligger ten zuideneen tuintje
naastligger ten westenAfke Jelles
naastligger ten noordenVijverstraat
verkoperLammert Jans de Reus
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerrit Tjallings koopt een schuur of stalling, maar niet het tuintje daarachter, in de Vijverstraat. Ten O. de verkoper, ten W. Aefke Jelles, ten Z. dat tuintje, ten N. de straat. Het afdak en de put moeten door de verkoper worden onderhouden. Gekocht van Lammert Jans Reus, voor 166 cg.


1697 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0309r van 11 jul 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijverstraat 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1726 - reëelkohieradresgebruik
8-111 Vijverstraat 12huis
eigenaarJan Capiteintie
gebruikerwed. Jan Capiteintie cum soc.
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
8-111 Vijverstraat 12huis
eigenaarerven Jan Capiteintie
gebruikerEmmerik Willems c.s.
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG
8-111 Vijverstraat 12huis
eigenaarGerryt Hendriks
gebruikerCornelis Jansen c.s.
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-06-10 CG
opmerking[nummer 8-111 is tweemaal vermeld]


1697 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0309r van 11 jul 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijverstraat 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
8-111 Vijverstraat 12Antje Emmeriks, bestaande uit 1 persoon
aangebooden capitaal02-00-00 CG
8-111 /2Vijverstraat 12Florus Ydes, bestaande uit 6 personen
aangebooden capitaal06-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
8-111 Vijverstraat 12huis
eigenaarHendrik Cornelis
gebruikerWillem Emriks
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-07-04 CG
8-111 /2Vijverstraat 12huis
eigenaarFloris Ydes
gebruikerFloris Ydes
opmerking1738 insolvent verklaard en nog onvermogende


1768 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0070v van 18 sep 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijverstraat 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenFloris Ydes


1768 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0070v van 18 sep 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijverstraat 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1768 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0070v van 18 sep 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijverstraat 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
8-124 Vijverstraat 12Christiaan Christoffels


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-117 Vijverstraat 12Christiaan Christoffels1-00-00 CG


1812 - bewonersadresnaamgegevens
F-249Vijverstraat 12Grietje Battardgeb 1741 ... , ovl 25 mrt 1812 HRL, huwt met Chistiaan Christoffels Kingma, ovl wijk F-249, dv Sikke B., en Sipkje Altena; BS ovl 1812; 1846 overlijdens


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-249Vijverstraat 12Christoffel Christoffels... id. van wijk F-247; gebruiker is Barend Gompert van Gelder, koopman, 1814. (GAH204); id. van wijk F-249; gebruiker is Pieter Schenkius, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-249Vijverstraat 12Pieter Schenkius... Nicolaas Pieters S, en Trijntje Douwes (van Stralen); BS huw 1814, huw 1830, ovl 1854; gebruiker van wijk F-249; eigenaar is Christ. Christoffels wed. erven, 1814. (GAH204); oud 46 jaar, geb Terschelling en wonende te ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-249Vijverstraat 12Christoffel Christoffels wed & ervenPieter Schenkius


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1429Vijverstraat 12Jelle Annes NijslootLeeuwardendeurwaarder bij de regtbankhuis en erf (91 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-249Vijverstraat 12Jan Harmens Deurnat... Taeke H. Poort, timmerknegt, 1814. (GAH204); oud 67 jaar, geb Pekela en wonende te HRL. 1839, wijk F-249; VT1839; kind: Harmen Jans deurnat, geb 3 feb 1810, ged 17 apr 1810 Grote Kerk HRL, moeder als: Hiske F. ; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-249Vijverstraat 12Liskje Fransen Rikkers... 15 sep 1804; ondertrouw HRL; oud 58 jaar, (vnm: Lutske), geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk F-249; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-249VijverstraatJan H Deurnat67 jPekel Am, protestant, gehuwd, geen
F-249VijverstraatLutske Rikkers58 jFranekerv, protestant, gehuwd


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-249Vijverstraat 12Eva Frankes Frankena, overleden op 23 september 1846bijna 3 jr (geboren 7/11/1843), overleden Vijverstraat F 249, dochter van Franke Jans Frankena, koopvaardij kapitein en Jetske Harings van der Zee, zuster van minderjarige Tjietske en Jan Frankes Frankena. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-249Vijverstraat 12Aaltje Rommerts Faber... dv Rommert Wybes F, en Aukje Feyes; BS huw 1823, ovl 1849, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk E-219, wijk F-249, wijk G-206; oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-141; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-249Vijverstraat 12Janke Rienks Stoker... 1851, N.H., dv Rienk S, en Francina Adolfs Pas; BS huw 1858, ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk E-166, wijk F-249, 282, wijk G-141 259, wijk H-117; oud 38 jaar (!), geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-136; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-249Vijverstraat 12Johanna Coulbout... C-155, 168, wijk F-115, 249, supp wijk C-236; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-148; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1429F-249 (Vijverstraat)Jan Jakles de Boerwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3078F-243 (Vijverstraat)Jan Jakles de Boerwoonhuis
Sectie A nr. 3079F-244 (Vijverstraat)Jan Jakles de Boerwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3078Vijverstraat 12 (F-243)Amkje de Boer (wed. J.J. de Boer)woonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Vijverstraat 12S.Jornabootwerker


1975 - variaadresbronbericht
Vijverstraat 12Hein Buisman StichtingAangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1975


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Vijverstraat 12rijksmonument 20747
  terug