Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zeilmakersstraat 21
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager   Zeilmakersstraat 21 1-070 1-113 A-132 A-145
Naastliggers vanZeilmakersstraat 21
ten oostenDroogstraat 19
ten zuidende Droogstraat
ten westende Zeilmakersstraat
ten noordenZeilmakersstraat 19


1614 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0228r van 14 aug 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zeilmakersstraat 21Zeilmakersstraat OZ [staat: noorder nieuwe stad]huis met de ledige plaats erachter
 
koperCornelis Symons, gehuwd met388-00-00 GG
koperRoyts Tiercks
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenDroogstraat [staat: droogestraat]
naastligger ten westenZeilmakersstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenRomcke Sybrens
verkoperKempo Cornelis, gehuwd metbrouwer
verkoperSyverke Feddes


1617 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0071r van 2 mrt 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zeilmakersstraat 19, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenCornelis Simons


1626 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0095v van 14 jan 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zeilmakersstraat 19, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenCornelis Simons


1626 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0107v van 4 feb 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zeilmakersstraat 19, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenCornelis Simons


1630 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0138v van 14 feb 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zeilmakersstraat 19, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenCornelis Simmens


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0044v van 22 jan 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zeilmakersstraat 19, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJucke Willems


1650 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0111r van 16 feb 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zeilmakersstraat 19, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenAgge Ens


1657 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0108r van 10 jan 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zeilmakersstraat 19, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenAgge Ens gerechtsbode


1670 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0021v van 2 okt 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zeilmakersstraat 19, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenhet huis voor d?t huis bewoond door Age Ens gerechtsbode


1685 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0074v van 25 jan 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zeilmakersstraat 21Zeilmakersstraat OZ [staat: benoorden achter het huis van Frouckien Clasen Braem, op t hoog of bargeburen straat]huis
 
koperRuyrdt Jansen, gehuwd metwijdschipper390-12-00 GG
koperBerber Hendrix
bewonerSybren Dirx
bewonerDirk Jansen
bewonerDedie Sjoerts
naastligger ten oostende hof van Sybren Kingma
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenZeilmakersstraat [staat: Bargeburen]
naastligger ten noordende weduwe van Reyn Ruyter
verkoperde erfgenamen van wijlen Tjetske Martens*, dochter van
verkoperMarten Hayes


1692 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0387v van 24 jan 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zeilmakersstraat 19, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenRuyrd Jansen wijdschipper


1716 - reëelkohieradresgebruik
1-070Zeilmakersstraat 21huis
eigenaarClaes Jansen
gebruikerClaes Jansen
huurwaarde10-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
1-070Zeilmakersstraat 21huis
eigenaarMayke Ruirds
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-00 CG
aansl. huurw. voldaan22-8-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
1-070 Zeilmakersstraat 21huis
eigenaarMayke Ruirds
gebruikerMayke Ruirds
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
1-070 Zeilmakersstraat 21huis
eigenaarTrijntie Broers
gebruikerTrijntie Broers
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


1743 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0021r van 24 nov 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zeilmakersstraat 21Zeilmakersstraat OZ [staat: hoek van de straat naar de Bargeburenspijp]1/2 huis
 
koperJan Allerts, gehuwd metmr. wever300-00-00 CG
koperBerber Hendriks
huurderCeimpe Johannes e.a.
naastligger ten oostenstal van Evert Oosterbaan
naastligger ten zuidenDroogstraat [staat: straat]
naastligger ten westenZeilmakersstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenClaes Jansen Pot
verkoperSijke Broers, weduwe van
verkoperwijlen Benne Allerts


1746 - reëelkohieradresgebruik
1-070 Zeilmakersstraat 21huis
eigenaarTrijntje Broers
gebruikerTrijntje Broers
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-05-06 CG


1755 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0235r van 23 nov 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zeilmakersstraat 19, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJan Alberts


1758 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0153r van 3 sep 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zeilmakersstraat 19, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJan Alberts


1762 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0123v van 7 mrt 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zeilmakersstraat 21Zeilmakersstraat OZ [staat: straat van de Noorderhaven naar de Bargebuurtspijp]huis
 
koperRinnert de Beer, gehuwd metwijdschipper300-00-00 GG
koperEeke Baukes
naastligger ten oostenClaas Oosterbaan koopman
naastligger ten zuidenDroogstraat [staat: straat]
naastligger ten westenZeilmakersstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenPyter Waterman
verkoperJan Alberts, weduwnaar vanzeeman
verkoperwijlen Berber Hendriks
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRinnert de Beer, wijdschipper x Eeke Baukes koopt een huis c.a. in de straat waarlangs men v.d. Noorderhaven naar de Bargebuurtspijp gaat. Ten O. de stal van Claas Oosterbaan, ten W. en Z. de straten, ten N. Pieter Waterman. Gekocht van Jan Alberts, varend persoon, als erfgenaam van zijn vrouw Barbara Hendriks, voor 300 gg.


1777 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0048v van 6 apr 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zeilmakersstraat 21Zeilmakersstraat OZ [staat: straat van Noorderhaven naar Bargebuurtspijp]huis
 
koperJelmer Johannes beurtschipper op Amsterdam1100-00-00 CG
huurderM. Jacobs c.u.
naastligger ten oostende stal van de erfgenamen van wijlen E. Oosterbaan
naastligger ten zuidenDroogstraat [staat: straat]
naastligger ten westenZeilmakersstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenPieter Waterman
verkoperRinnert de Beer, gehuwd metschipper op het Prinsenbuitenjacht
verkoperEeke Baukes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJelmer Johannes, beurtschipper op A`dam, koopt een huis in diezelfde straat. Ten O. de stal van erven Evert Oosterbaan, ten W. en Z. de straten, ten N. Pieter Waterman. Gekocht van Rinnert de Beer, schipper van het Prinsen buitenjacht x Eeke Baukes, voor 1100 cg.


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0144r van 11 nov 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zeilmakersstraat 19, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJelmer Johannes


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0039r van 23 okt 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zeilmakersstraat 21Zeilmakersstraat OZ [staat: straat van Noorderhaven naar de Bargebuurt]huis
 
koperAndries van Siegen, gehuwd metkoopman403-00-00 GG
koperIdske Hilles
naastligger ten oostenJan D. Zeilmaker
naastligger ten zuidenDroogstraat [staat: straat]
naastligger ten westenZeilmakersstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenRuurd Hendriks
verkoperJelmer Johannesschuitschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAndries van Ziegen x Iedske Hilles koopt een huis c.a. in de straat die loopt van de Noorderhaven tot naar de Bargebuurt, bewoond door de verkoper e.a. Ten O. Jan D. Zeilmaker, ten W. en Z. de straten, ten N. Ruurd Hendriks. Gekocht van Jelmer Johannes, schuitschipper, voor 403 gg.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-113 Zeilmakersstraat 21Cornelis Tewes2-00-00 CG


1812 - bewonersadresnaamgegevens
A-132Zeilmakersstraat 21Teevis Cornelisgeb 4 mei 1804 HRL, ovl 16 apr 1812 HRL; wijk A-132, ged 20 mei 1804 HRL, zv Cornelis Tevis en Antje Scheltes vd Mey, ovl wijk A-132; dopen Grote Kerk HRL 1804, BS ovl 1812


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-132Zeilmakersstraat 21Cornelis Tewes... dopen Grote Kerk 1801, 1804, BS ovl 1812, huw 1816, huw 1817, ovl 1846; eigenaar en gebruiker van wijk A-132, schipper, 1814. (GAH204); C. Teeuwis ende Antje Jans van der Mey, beide van HRL, zijnde wegens de bruid ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-132Zeilmakersstraat 21Cornelis Tewes Cornelis Tewes schipper


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 289Zeilmakersstraat 21Albert Hendriks SluikHarlingenkoopvaardij kapiteinhuis en erf (90 m²)


1837 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-132Zeilmakersstraat 21Albertje Zwart, overleden op 4 september 1837vrouw van Albert Sluik, oud koopvaardij kapitein Zeepziedersstraat A 132 (erft vruchtgebruik), moeder van Hendrik, beurtschipper, Reinder, koopvaardij kapitein, Albert junior, idem, Jan, timmerman, Aukje (vrouw van Bonne Witteveen, schipper Amersfoort) en Antje Alberts Sluik (vrouw van Pieter J. Bakema, koopvaardij kapitein). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-132AchterstraatAkke Blok14 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
A-132AchterstraatSchelte van der Hoef [Hoeve]5 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
A-132AchterstraatJacobus van der Hoef [Hoeve]5 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
A-132AchterstraatZaakje van der Hoef [Hoeve]15 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
A-132AchterstraatTrijntie van der Hoef [Hoeve]10 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
A-132AchterstraatTrijntie Drost26 jBolswardgezin 2, v, protestant, weduwe


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-132Zeilmakersstraat 21Eelkje Antonius Wielinga, overleden op 17 oktober 18422 jr (geboren 21/3/1840), overleden Droogstraat A 132, dochter van Antonius Wielinga, varensgezel en Itke Poppes Meinsma, broer van minderjarige Aagje, Jan en Grietje Antonius Wielinga. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-132Zeilmakersstraat 21Harmen Hillebrands Pot, overleden op 1 juli 18443 mnd (geboren 2/4/1844), overleden Achterstraat A 132, zoon van Hillebrand G. Pot, zeekapitein en Trijntje H. Drost, broer van reeds op 7/9/1844 overleden minderjarige Rolina Hillebrands Pot. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 289A-132 (Droogstraat)Reinder A. Sluikwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 289A-145 (Zeilmakersstraat)Reinder A. Sluikwoonhuis


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zeilmakerstraat 21beeldbepalend pand7 van 10
  terug