Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Karremanstraat 14
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Karremanstraat 14 1-110 1-153 A-167 A-174
1639 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0074v van 16 jan 1639 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 14Karremanstraat WZ [staat: nieuwe sint jacobistraat]huis
 
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenKarremanstraat [staat: nieuwe sint jacobistraat]
naastligger ten zuidenEdo Olphardts
naastligger ten noordenAchterstraat [staat: Karremanstraat]
verkoper q.q.oud burgemeester Laes Laesen, curator over
verkoperJan Roelefs, erfgenaam, zoon van
erflaterwijlen Roelef Hendricx
verkoper q.q.Tiaerdt Banga, curator over
verkoperRoelef Hendricx, erfgenaam, kleinzoon van
erflaterwijlen Roelef Hendricx, gehuwd met
erflaterwijlen Maicke Lourens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild door Jan Roeleffs (met als curator burgemeester Laes Laeses), nagelaten zoon van Roeleff Hendrix, en Roeleff Hendrix (met als curatore Tierdt Banga), nagelaten kind van Hendrick Roeleffs bij Maycke Lourens, als erfgenamen van Roeleff Hendrix, vader resp. bestevader, een huis in de nieuwe Sint Jacobstraat. Ten O. de straat, ten N. de Karremanstraat, ten Z. Edo Olphardts.


1640 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0091r van 19 jan 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 14Karremanstraat WZ [staat: Nieuwe Sint Jacobistraat]huis
 
koper finaalN. N.
naastligger ten oostenKarremanstraat [staat: Nieuwe Sint Jacobistraat]
naastligger ten zuidenEdo Olpharts
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenAchterstraat [staat: Karremanstraat]
verkoper q.q.oud burgemeester Laes Laesen, curator over
verkoperJan Roelefs, erfgenaam, zoon van
erflaterwijlen Roelef Hendricx
verkoper q.q.Tiaerdt Banga, curator over
verkoperRoelef Hendricx, erfgenaam, kleinzoon van
erflaterwijlen Roelef Hendricx, gehuwd met
erflaterwijlen Maicke Lourens


 


1655 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0016r van 21 jan 1655 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 14Achterstraat [staat: Karremanstraat] hoekhuis
 
aanhandelaarN. N. 0-00-00 GG
toehaak460-00-00 GG als toehaak op het verwandelde
naastligger ten oostenstraat
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenstraat
verwandelaarzijn daarnaast staande woning van Frans Jongbloedt c.u.sergeant


1655 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0016r van 21 jan 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 14Karremanstraat WZ hoekhuis
 
aanhandelaarFrans Jongbloedt c.u.sergeant0-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen0-07-00 CG
toehaak460-00-00 GG als toehaak op het verwandelde
naastligger ten oostenKarremanstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenEde Olpherts
naastligger ten westenWillem Jansen
naastligger ten noordenAchterstraat [staat: straat]
verwandelaarzijn daarnaast staande woning van N. N.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFrans Jongbloedt, sergeant onder de compagnie vande kapitein-majoor jhr Poppe van Burmania de Oostende, c.u. kopen huis op de hoek van de Carremansstraet. Ten O. en N. de straat, ten Z. Ede Olpherts, ten W. Willem Jansen. Grondpacht 7 st.


 


 


1695 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0121v van 13 jan 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 14Karremanstraat WZhuis
 
koperClaes Geerts Kelder, gehuwd met250-00-00 GG
koperGeertie Jans
verpachter grondde Stad Harlingen0-07-00 CG
huurderWouter Hendrix c.u.schuitschipper
naastligger ten oostenKarremanstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenJan Ynties metselaar
naastligger ten westenTeke Tjerx
naastligger ten noordenAchterstraat [staat: straat]
Symen Fransen, executeur
Huibert Claessen Braem, executeurs van
verkoperhet testament van wijlen Jan Dirxenschuitschipper


1716 - reëelkohieradresgebruik
1-110Karremanstraat 14huis
eigenaarOeble Hettes
gebruikerOeble Hettes
opmerkingpauper


1719 - reëelkohieradresgebruik
1-110Karremanstraat 14huis
eigenaarOeble Hettes
aansl. huurw. voldaan--
opmerkingpauper


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
1-110 Karremanstraat 14huis
eigenaarwed. Hylke Pyters
gebruikerwed. Hylke Pyters
opmerkingpauper


 


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0220v van 16 jan 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 14Karremanstraat WZhuis
 
koperGerhardus Feltsma mr. chirurgijn260-00-00 GG
naastligger ten oostenKarremanstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenWiltje Claeses* mr. bontwever
naastligger ten westenTetje Claeses
naastligger ten noordenAchterstraat [staat: straat]
de Stad Harlingen: weesvoogdij, als alimentatores van
verkoperde kinderen van wijlen Hylke Pieters, gehuwd met
verkoperCornelia Clases


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0349r van 26 nov 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 14Karremanstraat WZ, hoek Liemendijkhuis
 
koperJan Willems mr. scheepstimmerman350-00-00 CG
naastligger ten oostenKarremanstraat
naastligger ten zuidenWiltje Clases bontwever
naastligger ten westenWopke Lykles
naastligger ten noordenLiemendijk
verkoperGerard Feltsmamr. chirurgijn


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
1-110 Karremanstraat 14huis
eigenaarJan Willems
gebruikerJan Willems
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


 


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-110 Karremanstraat 14Jan Willems, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal08-00-00 CG


 


1746 - reëelkohieradresgebruik
1-110 Karremanstraat 14huis
eigenaarJan Willems
gebruikerJan Willems
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-03-10 CG


 


 


 


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0011r van 27 nov 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 14Karremanstraat WZ hoek Achterstraat [staat: Liemendijk]huis
 
koperJan Lindeboom mr. schoenmaker270-07-00 GG
huurderDirk Sytses c.s.
naastligger ten oostenKarremanstraat
naastligger ten zuidenHendrik Jacobs
naastligger ten westende weduwe van Sjouke Gerryts
naastligger ten noordenAchterstraat [staat: Liemendijk]
verkoperSape van Stratenmr. metselaarLeeuwarden
verkoperJacob Willemsmr. kastenmaker
verkoperWillem Ruurds


 


1769 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0136v van 8 okt 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 14Karremanstraat WZhuis
 
koper door niaarBaltus Molts winkelier333-00-00 GG
geniaarde koperGerryt Heins Brouwerkoopman en mr. brouwer0-10-00 CG
huurder voorMartinus van Houten c.u.0-10-00 CG
huurder achterAnna Margaretha 0-07-00 CG
naastligger ten oostenKarremanstraat
naastligger ten noordenAchterstraat [staat: Kleine Droogstraat]
naastligger ten westenJan Louws
naastligger ten zuidenJacob Hendriks
verkoperJan Lindeboommr. bontwever


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-153 Karremanstraat 14Johannes ten Berg1-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-167Karremanstraat 14Henricus Schut... ten behoeve van Bernardus Berend Koopman, varendsgezel, wonende te ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-167Karremanstraat 14Henricus Schut Henricus Schut wewer


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 153Karremanstraat 14Hendrich SchutHarlingenweverhuis en erf (85 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-167Karremanstraat 14Femke Klases Gorter... Grietje Sijtses; huw Grote Kerk HRL 1807, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk A-167, wijk D-146; Gerhard Willem Meyer en F.K.G., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Produktie van ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-167Karremanstraat 14Pietje Rodenhuis... 24 Jul 1811, 1e afk. zondag 28 Jul 1811 voor het Huis der Gemeente, 2e afk. 4 Aug 1811, N.H., ovl wijk A-167, dv Sjoerd Gabes R, en Mijntje Gerrijts; BS huwafk. en huw 1811, ovl 1867, bev.reg. HRL 1851 wijk A-169, ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-167Karremanstraat 14Wilhelmina Meyer... ovl 6 mei 1868 HRL, huwt met Klaas Trompetter op 1 jun 1817 HRL, huw.afk. 18 en 25 mei 1817, ovl wijk A-167, dv Hendrik M, en Anna Gerbens Postma/Houtsma; BS huw 1817, ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk A-168, wijk ... (alles)


1846 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 153A-167 J Metzelaargeheel vernieuwd


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 153A-167 (Achterstraat)Dieuwke J. Baantjer wed. Jan Metzelaarwoonhuis


1873 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50050 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 2 van 2 jan 1873
adressoortbedraggebruik
A-167Karremanstraat 14koopaktefl. 800huis A-167
 
verkoperLieuwe Brameyer
koperFedderik de Wilde


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 153A-174 (Karremansstraat)Frederik de Wildewoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 153Karremanstraat 14 (A-174)J.A. Blok (en A.J. Blok)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Karremanstraat 14 Abraham Polakslager
vorige grondslagf. 800
huidige grondslagf. 800


1928 - adresboekadresnaamberoep
Karremanstraat 14A.Polakslager


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Karremanstr. 14B. de Vries308Groenteh.


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Karremanstr. 14B. de Vries974Groenteh.


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Karremanstr.B. de Vries974Groenteh.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Karremanstr.B. de Vries974Groenteh.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Karremanstr.G. Taekema206Aardapp.-, gr.- en fruith.


1965 - adresboekadresnaam
Karremanstraat 14G. (Geert) Taekema


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Karremanstraat 14beeldbepalend pand5 van 10
  terug