Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Bargebuurtspoortje 6
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Bargebuurtspoortje 6 (niet bekend) (niet bekend) A-227 A-267
Naastliggers vanBargebuurtspoortje 6
ten oostenhet Bargebuurtspoortje
ten zuidenBargebuurtspoortje 8
ten westenZoutsloot 19
ten noordenBargebuurtspoortje 4


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0007ra van 27 mei 1660 (het 15e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bargebuurtspoortje 6Bargebuurtspoortje WZ [staat: op het eiland of Bargeburen]kamer nr. 6 van de westerse kamers
 
koper finaalAntie Fongers 63-00-00 GG
koper provisioneelBeern Jacobs 59-00-00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Jan Jolles, curatorgrootschipper
verkoper q.q.Hans Obbes de Bok, curatoren over
verkoperde kindskinderen en erfgenamen van de wijlen bouwer van de 21 kamers Freerk Dirks van Heemert


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0007ra van 27 mei 1660 (het 16e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bargebuurtspoortje 6Bargebuurtspoortje WZ [staat: op het eiland of Bargeburen]kamer nr. 7 van de westerse kamers
 
koper finaalHessel Jacobs Hingst 55-15-00 GG
koper provisioneelHarmen Glaa 55-01-00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Jan Jolles, curatorgrootschipper
verkoper q.q.Hans Obbes de Bok, curatoren over
verkoperde kindskinderen en erfgenamen van de wijlen bouwer van de 21 kamers Freerk Dirks van Heemert


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0007ra van 27 mei 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bargebuurtspoortje 8, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0007ra van 27 mei 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bargebuurtspoortje 8, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-227Bargebuurtspoortje 6Dirkje Fransen... Mulder, die Verklaarde nooit te hebben kunnen Schrijven nog zijne naam ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-227Bargebuurtspoortje 6Johannis Klaases Norel... Kerk HRL; kind: Lysbeth Johannes Norel, geb 30 sep 1783, ged 4 nov 1783 Grote Kerk HRL; eigenaar van wijk A-227; gebruiker Dirkje Fransen, gealimenteerd, 1814 (GAH204); id. van wijk A-233; gebruiker Liekle F. de Boer, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-227Bargebuurtspoortje 6Johannes Norel Dirkje Fransen gealimenteerd


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 102Bargebuurtspoortje 6Hermanus Matthijs OuendagHarlingenhoedemakerhuis (24 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-227Bargebuurtspoortje 6Antje Johannes Zwinkgeb 1772 Franeker, ovl 20 dec 1849 HRL, huwt met Joseph de Vrij, dv Johannes Z, en Antje Tigchelaar; BS ovl 1846; 1849 overlijdens; oud 67 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk A-227; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-227BargebuurtAntie J Zwink67 jFranekerv, protestant, weduwe


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 102A-227 (Bargebuurt)Schelte Krakowoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 102A-269 (Bargebuurtspoort)Eelke Bootsmawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4961Bargebuurtspoortje 6 (A-267)
  terug