Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Dijkswal 1
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
    Dijkswal 1 (niet bekend) (niet bekend) A-248 A-294
1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-248Dijkswal 1Jacob Y Wijga Jacob Y Wijga bildpoortsmolen


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 5Dijkswal 1wed. Jacob IJkes Wijga en mede E.Harlingenmolenaarschemolen (30 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-248Dijkswal 1Hendrina Siebouts van Dam... G-173, dv Sijbolt Alberts vD, en Leeuwkje Klases de Beer; BS huw 1839, ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk A-248, wijk C-028, wijk H-143, supp wijk A-280; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-116; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-248Dijkswal 1Job Jielles Adema... A., en Rinske Jops; BS huw 1814, huw 1817, huw 1825, ovl 1843, huw 1844, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk A-248, wijk F-228, wijk H-108; oud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, kuiper, wijk G-192; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-248Dijkswal 1Hiske Zijlstra... HRL. 1843, dv Folkert Sjoerds en Pijtje Hendriks; BS ovl 1843; 1871 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk A-248, wijk F-228, wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-248Dijkswal 1Thomas Ages Dijkstra... wijk A-093, 248, wijk D-127, 164, wijk G-165, 264, supp wijk G-387, supp wijk G-034 6, supp wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-248Dijkswal 1Tjitske Douwes Schilstrageb 1796 Pingjum, ovl 23 feb 1853 HRL, huwt met Thomas Ages Dijkstra, Nederlands Hervormd dv Douwe Jans S, en IJmkje Reins Strandstra; BS ovl 1853; bev.reg. HRL 1851 wijk A-093, 248, wijk D-164, wijk G-264


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2667A-247 (Noorderwal)Enne Hendriks Wijgawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2667A-294 (Bargebuurt)Wed. en erven E. Wijga erfp.molen


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4770Dijkswal 1 (A-294)Wijgakorenmolen


1905 - arbeidsinspectieadresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Dijkswal 1firma J. Wijgajongens: 1, meisjes: 0
vrouwen: 0
korenmolenaar


1928 - adresboekadresnaamberoep
Dijkswal 1D.Miedemaschipper
  terug