Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Droogstraat 81
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Droogstraat 81 2-048 2-059 B-075 B-107
 huisnummer lager  huisnummer hoger Droogstraat 81 2-048 1/2 2-059 B-075 B-107
Naastliggers vanDroogstraat 81
ten oostenDroogstraat 83
ten zuidende Droogstraat
ten westenDroogstraat 79
ten noordenZoutsloot 70
ten noordenZoutsloot 72


1716 - reëelkohieradresgebruik
2-048Droogstraat 81huis en panwerk
eigenaarSimen Fockes
gebruikerSimen Fockes
huurwaarde47-08-00 CG
aanslag huurwaarde09-09-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
2-048Droogstraat 81huis en panwerk
eigenaarSimen Fockes
huurwaarde47-08-00 CG
aanslag huurwaarde09-10-00 CG
aansl. huurw. voldaan6-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
2-048 Droogstraat 81huis en panwerk
eigenaarSymon Fockes
gebruikerSymon Fockes
huurwaarde47-08-00 CG
aanslag huurwaarde07-18-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
2-048 Droogstraat 81huis en panwerk
eigenaarSymon Fockes
gebruikerSymon Fockes
huurwaarde47-08-00 CG
aanslag huurwaarde07-18-00 CG
2-048 Droogstraat 81kamer
eigenaarSymon Fockes
gebruikerTjeerd Jurjens
huurwaarde22-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-13-06 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
2-048 Droogstraat 81panwerk
eigenaarSymon Fokkes
gebruikerSymon Fokkes
huurwaarde47-08-00 CG
aanslag huurwaarde08-12-04 CG
2-048 /2Droogstraat 81kamer
eigenaarSymon Fokkes
gebruikerTjeerd Jurjens
huurwaarde22-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG


1809 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49002 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 29 van 20 nov 1809
adressoortbedraggebruik
B-075Droogstraat 81koopaktefl. 125woning
 
verkoperTjepke Gratama
koperSjoerd Sipkes de Beer


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0314r van 3 dec 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 81Droogstraat NZ wijk B-075huis nr. 10 in het zgn. Klooster
 
koperSjoerd Sipkes de Beer 125-00-00 CG
naastligger ten oostennr 9 v h Klooster
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westennr 11 v h Klooster
naastligger ten noordende bleek en plaats van het Klooster
verkoper q.q.F. Gratama, gelastigde vankoopman
verkoperzijn broeder professor S. Gratama
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSioerd Sipkes de Beer koopt een woning in het zogen. 'Klooster', met nr. 10 of wijk B-075, op de Zoutsloot en in de Droogstraat. Ten O. nr. 9, ten W. nr. 11, ten Z. de Droogstraat, ten N. de bleek en plaets van het Klooster. Gekocht van Tjepke Gratama namens zijn broer Seerp Gratama, prof. te Groningen, voor 125 gg.


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0316v van 3 dec 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 83, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westennr 10 van het Klooster


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0319r van 3 dec 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 79, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostennr 10 van het Klooster


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0007v van 25 feb 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 83, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westennr 10 van het Klooster


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-059 Droogstraat 81Sjoerd Sippes c s2-10-00 CG(5) huis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-075Droogstraat 81Sjoerd Sippes de Beer... gehuwd zonder kinderen; huw Grote Kerk HRL 1794, BS huw 1815, ovl 1820; eigenaar en gebruiker van wijk B-075, wewer, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-075Droogstraat 81Sjoerd S de Boer Sjoerd S de Boer wewer


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 210Droogstraat 81Douwe Hessels ReidsmaHarlingentimmerknegthuis (49 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-075Droogstraat 81Aukje Ymes de Jong... en huw 1811, ovl 1850, bev.reg. HRL 1851 wijk A-082; oud 54 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-075; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
B-075Aukje de Jong54 jHarlingenv, protestant, weduwe, winkeliersche
B-075Yeme Reidsma15 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-075Droogstraat 81Hartman Hartmans Hoek, overleden op 16 december 18443 jr (geboren 12/2/1842), overleden Hoogstraat B 75, zoon van Hartman Hoek, zeeman en Aaltje van der Meer, broer van minderjarige Maria, Catharina-Margaretha en Willem Hartmans Hoek. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 210B-075 (Achterstraat)erv. Hessel D. Reidsmawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 210B-107 (Droogstraat)IJme van der Wal c.s.woonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 210Droogstraat 81 (B-107)Yeme van der Walwoonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Droogstraat 81A.Olivierfabrieksarbeider
  terug