Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Wortelstraat 13
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Wortelstraat 13 2-069 2-096 B-080 B-073
1716 - reëelkohieradresgebruik
 
2-069 Wortelstraat 13perk
eigenaarTomas Gonggrijp
gebruikerTomas Gonggrijp
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-04-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
2-069 Wortelstraat 13perk
eigenaarTomas Gonggrijp erven
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan25-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
2-069 Wortelstraat 13perk
eigenaarTomas Gongrijp
gebruikerTomas Gongrijp
opmerkingledig


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
2-069 Wortelstraat 13perk
eigenaarTomas Gonggrijp
gebruikerTomas Gonggrijp
opmerkingledigh


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-069 Wortelstraat 13Harmen Hendriks, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal04-00-00 CG


1749 - quotisatieadresbewonerberoepaanslagverhogingomschrijving
2-069Wortelstraat 13Feytemacoopman; gleybakker£ 140-00-0£ 23cu.


 


 


 


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-096 Wortelstraat 13Doopsgezinde Gemeente1-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-080Wortelstraat 13Claas Gerbensovl voor 1815; wed. C.G. gebruiker van wijk B-080, gealimenteerd, eigenaar is Doopsgez. Gemeente, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-080Wortelstraat 13Doopsgesinde Gemeente Claas Gerbens wedgealimenteerd


1817 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51008 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 14 en 26 van 22 jan 1817
adressoortbedraggebruik
B-080Wortelstraat 13provisionele en finale toewijzingfl. 15woning B-080
 
verkoperJetze Bouwes Boomsma
koperLolke Sybrens Swaal


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 193Wortelstraat 13Fedde Bartels KeesHarlingenhuis (25 m²)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
B-080Hilbrand Postma50 j*Kollumm, protestant, gehuwd, tichelaar
B-080Martha [Maatje] Wagenaar31 j*Beetgum [Belkum]v, protestant, gehuwd
B-080Johannes Postma19 j*Midlumm, protestant, ongehuwd
B-080Doris [Theodorus] Postma3 j*Harlingenm, protestant, ongehuwd
B-080Antie Postma21 j*Dokkumv, protestant, ongehuwd
B-080Dorothea Postma6 m*Harlingenv, protestant,


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-080Wortelstraat 13Leentje Klazes Draaisma... dv Klaas Siebrens D, en IJmkje Baukes BS huw 1825, ovl 1842, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk A-092, wijk B-080; oud 44 jaar, (vnm: Leene), geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, wijk G-222; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 193B-080 (Wortelstraat)Hillebrand Johs. Postmawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3493B-073 (Wortelstraat)Erven Hillebrand J. Postmawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3493Wortelstraat 13 (B-073)Hielke Pieksma


1928 - adresboekadresnaamberoep
Wortelstraat 13H. de Bruingrondwerker


1965 - adresboekadresnaam
Wortelstraat 13J. (Jacob) van Wier
  terug