Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Karremanstraat 23
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Karremanstraat 23 2-039 2-066 B-110 B-129
 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
2-039Karremanstraat 23huis
eigenaarGeert Jans
gebruikerPieter Piters wever
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG


1718 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0007v van 23 jan 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 23Karremanstraat OZhuis
 
koperRintie Pieters c.u.180-00-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van Jan Netterts
naastligger ten zuidende weduwe van Ymke Rinks* meedbrenger
naastligger ten westenKarremanstraat
naastligger ten noordenYcke Goverts
verkoperGeert Jans Varebrink?


1719 - reëelkohieradresgebruik
2-039Karremanstraat 23huis
eigenaarRintie Pieters
huurwaarde14-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-16-00 CG
opmerkinginsolvent
aansl. huurw. voldaan--


1726 - reëelkohieradresgebruik
2-039 Karremanstraat 23huis
eigenaarNanning Hendriks
gebruikerNanning Hendriks
huurwaarde14-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-06-08 CG


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
2-039 Karremanstraat 23huis
eigenaarNanning Hendriks
gebruikerNanning Hendriks
huurwaarde14-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-06-10 CG


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-039 Karremanstraat 23Nanning Hendriks, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
2-039 Karremanstraat 23huis
eigenaarNanningh Hendrix
gebruikerNanningh Hendrix
huurwaarde14-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-14 CG


 


 


1760 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0255r van 13 jan 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 23Karremanstraat OZhuis
 
koperMarten Fokkes timmerman295-14-00 GG
bewonerJanke Reiners, weduwe van
bewonerwijlen Tjeerd Tjeerdsen Feerdijk
naastligger ten oostenHarmen Lieuwes
naastligger ten zuidenSjoerd Tjepkes Blok mr. kompasmaker
naastligger ten westenKarremanstraat
naastligger ten noordenEvert Beva
verkoper van 5/8Hiske Nannings, gehuwd met
verkoper van 5/8Sjoerd Tjepkes Blokkompasmaker
verkoper van 1/8Antje Hendriks, gehuwd metAlmenum
verkoper van 1/8Faas Pyttersvisser en baantjerAlmenum
verkoper van 1/8Jan Hendriks Potkoopman
verkoper q.q.de Stad Harlingen: armvoogdij, alimentatores van resp.
verkoper van 1/48Aaltje Johannes
verkoper van 1/48Hendrik Johannes
verkoper van 1/48Grietje Johannes, gehuwd met
verkoper van 1/48Hendrik Danielsarbeider
verkoper q.q.Sjoerd Tjepkes Blok, gelastige vanmr. kompasmaker
verkoper van 1/48Steffen Johannes
verkoper van 1/48Hendrikje Johannes
verkoper q.q.Jan Hendriks Pot, gelastige van
verkoper van 1/48Jantje Johannes


 


 


 


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0210v van 13 feb 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 23Karremanstraat OZhuis
 
koperJelle Jurjens mr. metselaar170-15-00 CG
huurderHaring Jelles c.u.metselaar31-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenHarmen Heeres* turfdrager
naastligger ten westenKarremanstraat
naastligger ten noordenM. Vink
verkoper q.q.Pieter Huidekooper, executeur
verkoper q.q.Hylke Hanekuik, executeurs over
verkoperde boedel van wijlen Marten Fokkes, gehuwd met
verkoperAdriaantje van der Ley


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-066 Karremanstraat 23Jelle Jurjens1-00-00 CGhuis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-110Karremanstraat 23Hessel Abes Wallinga... Kerk HRL 1796, BS huw 1812, huw 1814, huw 1817, huw 1818, ovl 1820, ovl 1826, ovl 1849; gebruiker wijk B-110, kuipersknegt; eigenaar is Jelle J. vd Wal, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-110Karremanstraat 23Jelle Jurjens van der Wal... in 1801, meester metselaar; BS geb 1813, ovl 1816, huw 1819, ovl 1833, ovl 1840; eigenaar van wijk B-110; gebruiker Hessel A. Wallinga, kuipersknegt, 1814. (GAH204); gebruiker wijk D-018, metzelaar; eigenaar is ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-110Karremanstraat 23Jelle J van der Wal Hessel A Wallinga kuipersknegt


1830 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51016 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 16 van 8 mrt 1830
adressoortbedraggebruik
B-110Karremanstraat 23koopaktefl. 200huis B-110
 
verkoperElizabeth Harings (wv Jelle Jurjens van der Wal)
koperEgbert Louwes Kuipers


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 226Karremanstraat 23Egbert Lieuwes KuipersHarlingenschipperhuis en erf (50 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-110Karremanstraat 23Pieter Oldenburgeroud 50 jaar, geb Pekel A en wonende te HRL. 1839, turfschipper, wijk B-110; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
B-110KarremanstraatPieter Oldenburger50 jPekel Am, protestant, gehuwd, turfschipper
B-110KarremanstraatHiltie J Spinder50 jPekel Av, protestant, gehuwd
B-110KarremanstraatBerend Oldenburger17 jPekel Am, protestant, ongehuwd
B-110KarremanstraatJan Oldenburger13 jPekel Am, protestant, ongehuwd
B-110KarremanstraatPieter Oldenburger5 jPekel Am, protestant, ongehuwd
B-110KarremanstraatRinske Oldenburger20 jPekel Av, protestant, ongehuwd
B-110KarremanstraatElligje Oldenburger19 jPekel Av, protestant, ongehuwd
B-110KarremanstraatDina Oldenburger15 jPekel Av, protestant, ongehuwd
B-110KarremanstraatJantie Oldenburger11 jPekel Av, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-110Karremanstraat 23Grietje Wybes Veenstra... N.H., dv Wiebe Jochums V, en Berendje Aukes (vd Meulen); BS huw 1843, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk B-110, wijk G-207, 273, wijk H-087, ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-110Karremanstraat 23Rein Jans de Groot... wijk B-030, 110, supp wijk G-410; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, gleibakker, wijk E-176; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-110Karremanstraat 23Sjoerdtje Hendriks Faber... van Weerd; huw Grote Kerk HRL 1805, dopen Grote Kerk HRL 1808, 1811, BS ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk B-110; Jan Martens van der mei en S.H.F., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Jan Dirks, deszelfs ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 226B-110 (Karremansstraat)Pieter B. Oldenburgerwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 226B-129 (Karremanstraat)Egberdina P. Oldenburgerwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 226Karremanstraat 23 (A-129)Harm Jacobs Veenwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Karremanstraat 23wed Harm Veen geb. A. v/d Boszonder
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 500


1928 - adresboekadresnaamberoep
Karremanstraat 23Joh.Dijkstramandenmaker


1965 - adresboekadresnaam
Karremanstraat 23D. (Dirk) Lutskes
  terug