Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zoutsloot 77
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 77 2-011 2-013 B-115 B-137
Naastliggers vanZoutsloot 77
ten oostenZoutsloot 79
ten zuidende Zoutsloot
ten westenZoutsloot 71
ten noordenZoutsloot 79


1716 - reëelkohieradresgebruik
2-011Zoutsloot 77woning
eigenaarLambert Tiaards
gebruikerRienk Hartogh
huurwaarde17-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-08-00 CG


1718 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0013v van 20 feb 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 77Zoutsloot NZwoning
 
koperSioerd Pieters varensgezel105-05-10 CG
naastligger ten oostenvroedsman Boetema
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westeningang van een hof
naastligger ten noordende hof van Hans Gonggrijp koopman
verkoperJiskjen Jakles, gehuwd met
verkoperLambert Tieerdsschipper


1719 - reëelkohieradresgebruik
2-011Zoutsloot 77kamer
eigenaarSioerd Pieters
huurwaarde10-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG
opmerkingdoor de exkuteur betaalt 2-0-0


1726 - reëelkohieradresgebruik
2-011 Zoutsloot 77huis
eigenaarSjoerd Pyters
gebruikerSjoerd Pyters
huurwaarde10-00-00 CG
aanslag huurwaarde00-00-00 CG
opmerking1723 insolvent verklaert


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0217v van 16 jan 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 79, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenTrijntje


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0217v van 16 jan 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 79, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenTrijntje


1736 - reëelkohieradresgebruik
2-011 Zoutsloot 77huis
eigenaarwed. Sjoerd Feytema?
gebruikerwed. Sjoerd Feytema?
opmerking1723 insolvent verklaart 10-00-00


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-011 Zoutsloot 77Attje Martens, bestaande uit 1 persoon
aangebooden capitaal01-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
2-011 Zoutsloot 77huis
eigenaarAttje Martens
gebruikerAttje Martens
huurwaarde10-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-06 CG
2-011 /2Zoutsloot 77tuin
eigenaarJoost Gonggrijp
gebruikerJoost Gonggrijp
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-12 CG


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0157r van 12 sep 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 77Zoutsloot NZ bij de Karremanspijphuis
 
koperRinse Wopkes turfdrager190-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westende ingang van de tuin van vroedsman Joost Rinia Gonggrijp
naastligger ten noordende tuin van vroedsman Joost Rinia Gonggrijp
verkoperAttje Martens, gehuwd met
verkoperAlbert Doedesscheepstimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRinse Wopkes, turfdraeger, koopt huis c.a. aan de noordkant van de Soutsloot omtrent de Karremanspijp, laatst bewoond door de verkopers, dog staande thans leedig. Ten W. de ingang van de vroedsman Joost Rinia Gonggrijp sijn tuin, ten N. gemelde tuin, ten Z. de straat en Soutsloot. Geen grondpacht. Gekocht van Attje Martens x Albert Doedes, scheepstimmerman, voor 190 cg.


1754 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0170v van 22 sep 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 79, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenZoutsloot en straat
naastligger ten westenJoost Gonggrijp
naastligger ten westenRinse Wopkes


1754 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0170v van 22 sep 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 79, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenZoutsloot en straat
naastligger ten westenJoost Gonggrijp
naastligger ten westenRinse Wopkes


1755 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0225r van 19 okt 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 77Zoutsloot NZhuis
 
koperKeimpe Johannis, gehuwd metscheepstimmerman250-00-00 CG
koperMayke Beeuwes
naastligger ten oostenvroedsman Joost Gonggrijp
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenvroedsman Joost Gonggrijp
naastligger ten noordenvroedsman Joost Gonggrijp
verkoperRinse Wopkestrekveerschipper


1767 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0029r van 15 nov 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 77Zoutsloot NZ bij de Karremanspijpwoning
 
kopermajoor Age de Haas 150-00-00 GG
naastligger ten oostenvroedsman Joost Gongrijp
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenJoost Gongrijp
naastligger ten noordenJoost Gongrijp
verkoperCeympe Johannes, gehuwd metscheepstimmerman
verkoperMayke Beuwes


1773 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0097r van 16 mei 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 77Zoutsloot NZ bij de Karremanspijpwoninge
 
koperJochem Jans van der Veen winkelier133-07-00 GG
huurderJan Sytzes c.u.24-00-00 CG
naastligger ten oostenvroedsman J. Gongrijp
naastligger ten westenvroedsman J. Gongrijp
naastligger ten noordenvroedsman J. Gongrijp
naastligger ten zuidenZoutsloot
verkoper q.q.vroedsman Albartus de Haas, curator
verkoper q.q.Ekko Frieseman, curatoren overkoopman
verkoperde minderjarige kinderen van wijlen stadsmajoor Age de Haas, weduwnaar van
verkoperwijlen Dirkje Sopingius


1777 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0063r van 22 jun 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 71, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJochem Janz


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0107r van 2 sep 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 71, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJochem Jans


1787 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0182r van 25 feb 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 77Zoutsloot NZhuis
 
koperPieter Hendriks timmerman115-07-00 GG
koperJohannes Norel loodgieter
huurdermilitairen
naastligger ten oostenRinia Gonggrijp mr. bakker
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenRinia Gonggrijp mr. bakker
naastligger ten noordenRinia Gonggrijp mr. bakker
verkoperJan Jochums van der Veenwinkelier


1787 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0238v van 2 dec 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 71, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenRinia Gonggrijp


1790 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0251v van 19 sep 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 79, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJohannes Norel c.s.
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenWillem Davids
naastligger ten westenClaas Simons


1790 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0251v van 19 sep 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 79, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJohannes Norel c.s.
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenWillem Davids
naastligger ten westenClaas Simons


1795 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0260r van 21 jun 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 79, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenN. N.


1795 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0260r van 21 jun 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 79, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenN. N.


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0145r van 10 okt 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 79, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenN. N.


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0145r van 10 okt 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 79, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenN. N.


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0362r van 18 feb 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 79, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenN. N.


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0362r van 18 feb 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 79, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenN. N.


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0016r van 18 mrt 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 71, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenSikke Wijnalda


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-013 Zoutsloot 77Johannes Norel0-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-115Zoutsloot 77Dirk Jacobs Danser... huw Grote Kerk HRL 1798, dopen Grote Kerk HRL 1799; BS ovl 1826; 1834 overlijdens; gebruiker van wijk B-115, wolkammersknegt; eigenaar is Johannes Norel 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-115Zoutsloot 77Janke Dirks Dansergeb 1737 ... , ovl 4 jan 1814 HRL, huwt met Wiebe Everts Akkringa, ovl wijk B-115, huw geproclameerd de 30 okt en de 6 en getrout de 13 nov 1763 in de Westerkerk, beide van HRL; DTB N.H. HRL. 1763, BS ovl 1814


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-115Zoutsloot 77Johannis Klaases Norel... eigenaar van wijk B-082; gebruiker Wiebe Jans wed., kleine negotie, 1814. (GAH204); id. van wijk B-115; gebruiker Dirk J. Danser, wolkammersknegt, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk C-048, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-115Zoutsloot 77Johannes Norel Dirk J Danser wolkammersknegt


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 166Zoutsloot 77Sikke Everts WijnaldaHarlingenkoopmanhuis en erf (304 m²)


1836 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 166 Nutte HoedemakerHarlingenbouwing van een nieuwe stal tot berging van paarden in den tuin van dit perceel


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-115Zoutsloot 77Gatske Martens Bos... Sijbrens de Groot; BS huw 1817, ovl 1842, ovl 1847; oud 51 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-115; VT1839; geb 4 may 1788, ged 1 jun 1788 Grote Kerk HRL, dv Marten Bos en Trijntje Sijbrens de Groot; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-115Zoutsloot 77Gerben Rientses Bouritius... 1819, huw 1840, huw 1842, ovl 1847; oud 51 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, smidsknecht, wijk B-115; VT1839; G.B. eigenaar van perceel nr. 165 te HRL, smidsknegt, woonplaats HRL, legger nr. 120, huis, 57 ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
B-115ZoutslootGerben R Bouricius51 jFranekerm, protestant, gehuwd, smidsknegt
B-115ZoutslootGatske M Bos51 jHarlingenv, protestant, gehuwd


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-115Zoutsloot 77Gaatske Martens Bosch, overleden op 12 mei 184254 jr, overleden Zoutsloot B 115, vrouw van Gerben Rienks Bouritius, werkman (enige testamentair erfgenaam), geen kinderen. Saldo fl. 106,27. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-115Zoutsloot 77Pietertje Smit, overleden op 16 mei 184223 jr, dienstmeid, geboren Texel, overleden Schritzen B 115, ongehuwd. (Certificaat van onvermogen nr. 85) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-115Zoutsloot 77Elisabeth de Waard, overleden op 18 september 1847(Certificaat van onvermogen), 57 jr, geboren Maastricht, overleden Zoutsloot B 115, weduwe, geen kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-115Zoutsloot 77Dieuwke Pieters Posthuma... Sijbrens Anema, dv Pieter Jietses P, en Jeltje Davids; BS ovl 1837; ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk B-115; oud 43 jaar, geb Helvoetsluis (!) en wonende te HRL. 1839, wijk B-103; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2175B-116 (Zoutsloot)erv. Sjoerdtje Wijnaldawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 165B-137 (Zoutsloot)Evert Sijtses Hoogwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4755Zoutsloot 77 (B-137)Sjoerd Sloterdijkwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Zoutsloot 77 Andreas Johan Christiaansstoker stoomschip
vorige grondslagf. 700
huidige grondslagf. 600


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zoutsloot 77A.J.Christiaansstoker


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zoutsloot 77rijksmonument 20763
  terug