Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Achterstraat 51
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager   Achterstraat 51 (niet bekend) (niet bekend) B-142 B-187
1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-142Achterstraat 51Berend Jansovl voor 1815; wed. gebruiker van wijk B-142, gealimenteerd, medegebruiker is Pieter dekker, panbakkersknegt, eigenaar is Roomsche Gemeente, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-142Achterstraat 51Pieter Hendriks Dekker... D, geb 1806 HRL; huw Grote Kerk HRL 1804, BS ovl 1820, ovl 1849, ovl 1858, ovl 1863; gebruiker van wijk B-142, panbakkersknegt; medegebruiker Berent Jans wed., gealimenteerd; eigenaar is Roomsche Gemeente, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-142Achterstraat 51Roomsche Gemeente Berent Jans wedgealimenteerd
B-142Achterstraat 51Pieter Dekker panbakkersknegt


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 46Achterstraat 51Roomsch Catholyke GemeenteHarlingenhuis (20 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-142Achterstraat 51Grietje Gerlofszie ook: G.G. Wates; oud 31 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-142; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-142Achterstraat 51Johannes de Wit... en Clara Hendriks (Vaster); BS huw 1819, ovl 1848; oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wever, wijk B-142; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
B-142Jan IJ Brink26 jHarlingengezin 1, m, rooms katholiek, gehuwd
B-142Grietje Gerlofs31 jHarlingengezin 1, v, rooms katholiek, gehuwd
B-142Fokje Brink10 jHarlingengezin 1, v, rooms katholiek, ongehuwd
B-142Wytske Brink3 jHarlingengezin 1, v, rooms katholiek, ongehuwd
B-142Wytske ..Franekergezin 1, v, rooms katholiek, ongehuwd
B-142Johannes de Wit46 jHarlingengezin 2, m, rooms katholiek, weduwnaar, wever
B-142Jeltie de Wit20 jHarlingengezin 2, v, rooms katholiek, ongehuwd
B-142Johanna de Wit10 jHarlingengezin 2, v, rooms katholiek, ongehuwd


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-142Achterstraat 51Anna Andries Blommer, overleden op 26 maart 18413 1/2 jr, overleden Liemendijk B 142. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-142Achterstraat 51Dieuwke Haitses, overleden op 1 december 1844(Certificaat van onvermogen), 49 jr, overleden Liemendijk B 142, ongehuwd. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-142Achterstraat 51Johannes de Wit, overleden op 2 februari 1848(Certificaat van onvermogen), 50 jr (geboren 1798), overleden bij Bolwerk B 142, wever, weduwnaar, 2 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-142Achterstraat 51Leentje Annes Zeilmaker... Dirks (Mesdag); BS huw 1815, ovl 1826, huw 1829, ovl 1834, huw 1839, ovl 1871, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 46B-142 (Liemendijk)Roomsch Catholijke Gemeentewoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 46B-187 (Achterstraat)Roomsch Cath. Gemeentewoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 46Achterstraat 51 (B-187)R.C. Gemeentewoonhuis


1931 - variaadresbronbericht
Achterstraat 51Raadsvergadering 24 augustusOnbewoonbaar verklaard
  terug