Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Anjelierstraat 41
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager   Anjelierstraat 41 (niet bekend) (niet bekend) B-161* B-215
 huisnummer lager  huisnummer hoger Liemendijk 24 (niet bekend) (niet bekend) B-161* B-220
Naastliggers vanAnjelierstraat 41
ten oostenLiemendijk 38
ten zuidende Anjelierstraat
ten westenAnjelierstraat 39
ten noordenLiemendijk 24


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0266r van 4 jun 1809 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Anjelierstraat 41Anjelierstraat NZ [staat: Liemendijk] wijk B-161dubbel huis oostelijk gedeelte
 
koperBeerend Pol, gehuwd met89-00-00 CG
koperMartha van Dam
huurderHendrik Werner
huurderWiepkje Klaver
huurderwijlen Andries Hendriks
naastligger ten oostenLiemendijk [staat: straat]
naastligger ten zuidenJan Dirks
naastligger ten westenstraat
naastligger ten noordenP. de Boer
verkoperAnna van Aarsen, weduwe van
verkoperwijlen Claas Heins
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBeerend Pol x Martha van Dam kopen een dubbel huis B-160 en B-161 op de Liemendijk, nu gehuurd door Hendrik Werner c.u. en Wypkje Jacobs wv Andries Hendriks. Geen grondpacht. Ten Z. de straat, ten N. P. de Boer. Gekocht van Anna van Aarsen wv Claas Heins, voor 89 cg.


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0266r van 4 jun 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Anjelierstraat 39, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0266r van 4 jun 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Anjelierstraat 39, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-161Anjelierstraat 41Berend Johannes Pol... 1814. (GAH204); id. van wijk B-160; gebruiker Pieter Bruining, wewer, 1814. (GAH204); id. van wijk B-161; gebruiker Willem Lodewijks, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk D-113; gebruikers Jouke Jolles ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-161Anjelierstraat 41Willem Lodewijkszie: Groen; huwt met Hijlkje Scheltes (Stinstra); kind: Schelte Willems, geb 14 mrt 1810, ged 1 apr 1810 Grote Kerk HRL; gebruiker van wijk B-161, sjouwer, eigenaar is Berend Pol, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-161Anjelierstraat 41Berend Pol Willem Lodewijks sjouwer
B-161Liemendijk 24Willem Lodewijks sjouwer


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 44Anjelierstraat 41Berend PolHarlingenkramerhuis (33 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 44Liemendijk 24Berend PolHarlingenkramerhuis (33 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-161Anjelierstraat 41Andries Jans van der Woude... Jacobs; huw Grote Kerk HRL 1804, BS ovl 1849; oud 62 jaar, geb Oenkerk en wonende te HRL. 1839, wijk B-161; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-161Anjelierstraat 41Geertje Plekker... ovl 2 apr 1865 HRL, huwt met Rommert Radema, (gk), Dirk W. Jansen en Douwe Rinkema, N.H., ovl wijk B-161, dv Job P, en Jaike ...; BS ovl 1865; bev.reg. HRL 1851 wijk B-168, wijk H-004, wijk I-016, supp wijk ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
B-161KarremanstraatAndries van der Woude62 jOenkerkm, protestant, gehuwd
B-161KarremanstraatAndries van der Woude62 jOenkerkm, protestant, gehuwd
B-161KarremanstraatSjoerdtje Sjaarda39 jWirdumv, protestant, gehuwd
B-161KarremanstraatSjoerdtje Sjaarda39 jWirdumv, protestant, gehuwd
B-161KarremanstraatJan van der Woude2 jAlmenumm, protestant, ongehuwd
B-161KarremanstraatJan van der Woude2 jAlmenumm, protestant, ongehuwd


1846 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51024 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 42 van 13 mei 1846
adressoortbedraggebruik
B-161Anjelierstraat 41koopaktefl. 180huis B-161
 
verkoperKlaas Hilles Adema (te Kimswerd)
koperDouwe Gerrits de Vries (te Almenum)


1850 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51028 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 31 van 18 mei 1850
adressoortbedraggebruik
B-161Anjelierstraat 41koopaktefl. 190huis op de Liemendijk, B-161
 
verkoperDouwe Gerrits de Vries (te Almenum)
koperJacob Jobs Plekker


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-161Anjelierstraat 41Grietje van der Walgeb 2 sep 1801 HRL, turfmeetster; bev.reg. HRL 1851 wijk B-161


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-161Anjelierstraat 41Sjoerdtje Sjaarda... HRL 1851 wijk A-224, 229, wijk D-127, wijk H-091; oud 39 jaar, geb Wirdum en wonende te HRL. 1839, wijk B-161; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 44B-161 (Liemendijk)Geertje Jobs Plekkerwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 44*B-215 (Anjelierstraat)Johannes Langenhorst en medeëigenarenwoonhuis
Sectie A nr. 44*B-220 (Liemendijk)Johannes Langenhorst en medeëigenarenwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 44Anjelierstraat 41 (B-215)Klaas Flietstrawoonhuis


1905 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 17 mrt 1905
B-161Anjelierstraat 41Woon- en winkelhuis waarin koemelkerij en vethandel aan de Anjelierstraat nos. 39 en 41, in eigen gebruik bij k., flietstra. Finaal verkocht op 22 mrt 1905 door notaris Okkinga. Waarop geboden is f. 1476..


1905 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 17 mrt 1905
B-161Liemendijk 24Afzonderlijk verhuurde woning aan de Liemendijk no. 24, in huur bij a., hopman. Finaal verkocht op 22 mrt 1905 door notaris Okkinga. Waarop geboden is f. 444..


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Anjelierstraat 41 Jan van der Zeeexportslagersknecht
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 500


1923 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van woensdag 10 dec 1923
B-161Anjelierstraat 41Het woonhuis w.i. slagerij met stalling aan de Anjelierstraat nos. 39 en 41, in eigen gebruik bij den heer k. v.d., heide. Finaal verkocht op 12 dec 1923 door notaris Okkinga. Waarop geboden is f. 1556..


1923 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van woensdag 10 dec 1923
B-161Liemendijk 24De woning aan de Liemendijk no. 24, in huur bij r., schaafsma. Finaal verkocht op 12 dec 1923 door notaris Okkinga. Waarop geboden is f. 509..
  terug