Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Rommelhaven 6
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Rommelhaven 6 7-048 7-051 C-104 C-097
aangrenzende stegensteeg
Rommelhaven 6naamloze steeg ten westen


0000 - variaadresbronbericht
Rommelhaven 6Harlingen, mien stadsje deel 5, blz. 97Hier is slagerij Weitenberg in het pand gevestigd.


 


 


1634 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0142v van 22 mrt 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 6Rommelhaven ZZ [staat: bij de verlaten]huis
 
koperoud burgemeester Jurgen Scheltes Fonteyn, gehuwd met1000-00-00 CG
koperMaertie Willems
naastligger ten oostende weduwe en erfgenamen van Jan Wouters
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende weduwe en erfgenamen van Pyter Beerns
naastligger ten noordenRommelhaven [niet vermeld]
verkoperWybrant PytersHoorn


 


 


 


 


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0204v van 6 mrt 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 6Rommelhaven ZZ [staat: bij de Kolck tussen de Vallaten]huis en mouterij, loods, plaats
 
koperde nagelaten weeskinderen van wijlen burgemeester Abraham Pytters Bontekoe, gehuwd met1380-00-00 GG
koperwijlen Grietie van Marsum, met als curator
Foppe van Marsum
verpachter grondde Stad Harlingen1-02-00 CG
naastligger ten oostende kamer gekocht door Anne Hendricx
naastligger ten oostende kamer gekocht door Abraham Claessen
naastligger ten oostende erfgenamen van Sioerd Wybes
naastligger ten zuidende schuur van wijlen burgemeester Abraham Pytters Bontekoe
naastligger ten westenSierck Feddes wagenmaker
naastligger ten noordenRommelhaven [staat: straat]
verkoperde erfgenamen van Jochum Dircx


 


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0005va van 12 feb 1660 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 6een_acVerlaten achter het huis van wijlen A.P. Bontekoe, bij de tweekamer met afdak
 
koper provisioneelN. N. 127-14-00 GG
naastligger ten oostenSioerd Wybes
naastligger ten zuidenhet huis en schuur van de erfgenamen van burgemeester Bontekoe
naastligger ten westende weduwe van Sierck Feddes wagenmaker
naastligger ten noordenhet sterfhuis van gemeensman Jochum Dircx
verkoper q.q.Foppe Foppes, curator overrentmeester
verkoperde nagelaten weeskinderen van burgemeester Abraham Pytter Bontekoe, gehuwd met
verkoperMagrita van Marsum


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0005va van 12 feb 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 6Rommelhaven ZZ [staat: bij de twee Verlaten]huis met kelder en eest, mouterij en loods
 
biederN. N. 831-14-00 GG
eerdere bewonerhet verkochte is sterfhuis van gemeensman Jochum Dircx
verpachter grondde Stad Harlingen1-02-00 CG
naastligger ten oostenAnne Hendricx
naastligger ten oostenAbraham Claessen
naastligger ten oostende erfgenaam van Sioerd Wybes
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidende kamer van de erfgenamen van Abraham Pytter Bontekoe
naastligger ten westende weduwe van Sierck Feddes
naastligger ten noordenRommelhaven [staat: straat]
verkoper q.q.Foppe Foppes, curator overrentmeester
verkoperde nagelaten weeskinderen van burgemeester Abraham Pytter Bontekoe, gehuwd met
verkoperMagrita van Marsum


 


 


 


1666 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0039v van 25 feb 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 6een_acRommelhaven ZZ [niet vermeld] in een steegkamer en zomerkeuken met een kelder
 
koperDirks Sjoerdts c.u.bakker175-07-08 GG
naastligger ten oostenSjoerd Wybes
naastligger ten zuidenhuis en schuur van wijlen burgemeester Bontekoe
naastligger ten westenals bewoner Jan Pieters wagenmaker
naastligger ten noordenClaas Fransen Visscher
verkoperCornelis Jetzesmetselaar


 


 


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0212r van 21 jun 1682 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 6een_acNieuwe Sluis, bij dekamer
 
koperJan Pieters wagenmaker60-00-00 CG
naastligger ten oostenSioerd Wybes
naastligger ten zuidenvroedsman Tjeerdt Innes
naastligger ten westenJan Pieters wagenmaker
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Claes Fisker
verkopergezworen gemeensman Dirck Sioerds


 


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0212r van 21 jun 1682 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 6een_acNieuwe Sluis, bij dekamer
 
koperJan Pieters wagenmaker60-00-00 CG
naastligger ten oostenSioerd Wybes
naastligger ten zuidenvroedsman Tjeerdt Innes
naastligger ten westenJan Pieters wagenmaker
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Claes Fisker
verkopergezworen gemeensman Dirck Sioerds


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
7-048Rommelhaven 6huis
eigenaarAlbert Hendriks
gebruikerAlbert Hendriks
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-16-00 CG


 


1719 - reëelkohieradresgebruik
7-048Rommelhaven 6huis
eigenaarAlbert Hendriks
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan10-7-1720


 


 


 


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
7-048 Rommelhaven 6huis
eigenaarAlbert Hendriks
gebruikerAlbert Hendriks
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG


 


 


 


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
7-048 Rommelhaven 6huis
eigenaarWouter Arents
gebruikerMeyer Markus
huurwaarde60-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-00-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
7-048 Rommelhaven 6wed. Hessel Sytses, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal03-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
7-048 Rommelhaven 6huis
eigenaarWouter Arents
gebruikerwed. Hessel Sytses
huurwaarde60-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-18-02 CG


 


 


 


 


1767 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0252r van 6 sep 1767 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 6Rommelhaven ZZ [staat: groot vallaat]1/3 huis en tuin
 
koper provisioneelArent Wouters 191-00-00 GG
huurder voorBroer Bouwes c.u.mr. kuiper47-00-00 CG
huurder achter en tuinWouter Gerbens van der Veen 23-00-00 CG
naastligger ten oostenAlbert Dirks
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenWaling Jans Faber
naastligger ten noordenRommelhaven [staat: groot vallaat en straat]
verkoper q.q.Arent Wouters, administrator
verkoper q.q.Bauke Jansen, administratoren vanwinkelier
verkoperde goederen van Wouter Gerbens van der Veen


1773 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0109r van 5 sep 1773 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 6Rommelhaven ZZ [staat: grote sluis]1/3 huis en tuin
 
aanhandelaarJan Gerbens van der Veen vrijgezel100-00-00 CG
huurderMarten Clases mr. varkensslager73-00-00 CG
naastligger ten oostenAlbert Dirks
naastligger ten zuidenAlbert Heeres
naastligger ten westenWaling Janzen
naastligger ten noordenRommelhaven [staat: grote sluis]
verwandelaarArent Wouters Baksmamr. bakker


1774 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0150v van 10 apr 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 6Rommelhaven ZZ [staat: grote sluis]2/3 huis en tuin
 
koper door niaarAlbert Dirks, gehuwd metmr. huistimmerman329-14-00 GG
koper door niaarAntje Taekes
geniaarde koperBartle Tuiningaprocureur-postulant voor het gerecht Harlingen
eigenaar van 1/3 huis en tuinGeert Olthof
huurderMarten Claazen 73-00-00 CG
naastligger ten oostenAlbert Dirks
naastligger ten zuidenAlbert Heeres
naastligger ten westenWaling Jans
naastligger ten noordenRommelhaven [staat: straat]
verkoperJan Gerbens van der Veen meerderjarig vrijgezel


 


1775 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0221r van 3 sep 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 6een_acRommelhaven ZZ [staat: grote sluis], in een steeg aan dekamer
 
koperWaling Jansen Faber mr. ijzersmid44-00-00 CG
medeverkoper en bewonerJan Gerbens van der Veen
naastligger ten oostenAlbert Dirks
naastligger ten zuidenArent Baksma
naastligger ten zuidenYtie Gerbens van der Veen
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenWaling Jansen Faber
eigenaar van en bewoner van de opkamerWouter Gerbens van der Veen
verkoper van 1/3Arent Wouters Baksmamr. bakker
verkoper van 1/3Ytje G. van der Veen, gehuwd met
verkoper van 1/3Geert Olthof
verkopers van 1/3Jan Gerbens van der Veen


 


1776 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0246v van 21 jan 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 6een_acRommelhaven ZZ [staat: grote sluis] in het zogenaamd Kloosterbovenkamer van een huis
 
koperWaling Jansen Faber mr. ijzersmid44-00-00 CG
eigenaar benedenwoningWaling Jansen Fabermr. ijzersmid
bewonerWouter Gerbens
naastligger ten oostenYtje Gerbens van der Veen
naastligger ten zuidenYtje Gerbens van der Veen
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenWaling Jansen Faber mr. ijzersmid
verkoper van 2/3Wouter Gerbens van der Veen, voor 30-00-00 CGarbeider
verkopers van 1/3Ytje Gerbens van der Veen, gehuwd met
Geert Olthof
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWaling Jansen Faber, mr. ijzersmid


 


1779 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0306v van 21 nov 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 6Rommelhaven ZZ [staat: grote sluis]huis en ijzersmederij
 
koper provisioneelPieter Minnes 938-00-00 GG
naastligger ten oostende weduwe van Albert Dirks
naastligger ten zuidenArent W. Baksma c.s.
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenRommelhaven [staat: grote sluis]
Pieter Minnes, curator
Abraham Jansen Faber, curatoren over
verkoperde nagelaten minderjarige kinderen van wijlen Waling Jansen Faber


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0178v van 13 jan 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 6Rommelhaven ZZ [staat: grote sluis]huis en ijzersmederij
 
koperYege Fokkes, gehuwd metmr. ijzersmid810-14-00 GG
koperDouwtje Abes
bewonerwijlen Carst Dooytzes
naastligger ten oostende weduwe van Albert Dirks
naastligger ten zuidenArend W. Baksma
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenRommelhaven [staat: grote sluis]
verkoper q.q.vroedsman Rein Hendriks Faber, curator
verkoper q.q.Lieuwe Douwes, curatoren overmr. wagenmaker
erflaterde boedel van wijlen Carst Dooytzes, weduwnaar vanmr. ijzersmid
erflaterwijlen Pyttje Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaYege Fokkes, mr. ijsersmid x Douwtje Abes kopen huis en ijsersmederije Zz. Grote Sluis, metterdood ontruimd door Carst Dooytzes. Geen grondpacht. Ten O. wd. Albert Dirks, ten Z. Arend W. Baksma c.s., ten W. een steeg, ten N. de straat. Gekocht van (de redders en curatoren over de boedel van) Carst Dooytzes, mr. ijsersmid x Pyttje Jans, voor 810 gg. 14 st.


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0274r van 15 sep 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 6Rommelhaven ZZ [staat: ten zuiden van de grote sluis]huis
 
koperLieuwe Douwes mr. wagenmaker570-00-00 GG
huurder achterwoningMichiel Fonk
naastligger ten oostenAntje Taekes, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Albert Dirks
naastligger ten oostenJarig van der Ley
naastligger ten zuidenA. Heeres
naastligger ten westenArend Wouters
naastligger ten westenYge Fokkes
naastligger ten noordenRommelhaven [staat: grote sluis en straat]
verkoperAntje Taekes voor haar zelf, en als moeder en wettige voorstander over
verkoperhaar dochter Dirkjen Alberts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLieuwe Douwes, mr. wagenmaker, koopt huis Zz. Grote Sluis, thans bewoond door de verkoperse. Met een achterwoning thans gehuurd en bewoond door Michiel Fonk c.u. Geen grondpacht. Ten O. de verkopers en Jarig van der Ley, ten Z. A. Heeres c.s., ten W. Arend Wouters en Yge Fokkes, ten N. de straat en grote sluis. Ten westen een vrije steeg voor aan de straat ingaande. Gekocht van Antje Taekes wd. Albert Dirks, voor zichzelf en haar dochter Dirkje Alberts, voor 570 gg.


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-051 Rommelhaven 6Lieuwe Douwes erven3-00-00 CG


1812 - bewonersadresnaamgegevens
C-104Rommelhaven 6Dirk Sipkes Sleeperzie ook: Dirk Sipkes; geb 17 dec 1809 HRL, ovl 16 mei 1812 HRL; wijk C-104, N.H., zv Sipke Sijbrens en Riemke Geerts; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1812


1812 - bewonersadresnaamgegevens
C-104Rommelhaven 6Hendrikje Bruggengeb 1806 HRL, ovl 11 aug 1812 HRL; wijk C-104, dv Sipke Sijbrens Sleeper en Riemke Geerts (van Driesum); BS ovl 1812


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-104Rommelhaven 6Hendrik Taekes Poort... eigenaar is B. Boomsma wed., 1814. (GAH204); oud 54 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-104; ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-104Rommelhaven 6Jan Tjerks Zuiderma... gebruiker Jan Roelofs vd Zee; medegebruiker Anth. Bakker, gegagimenteerd, 1814. (GAH204); id. van wijk C-104; gebruiker Sipke S. Sleeper, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk C-106; gebruiker H. Klatter, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-104Rommelhaven 6Sipke Sybrens Sleeper... Kerk HRL 1799, 1806, 1808, 1809, BS ovl 1812, ovl 1828, ovl 1830, ovl 1832, ovl 1847; gebruiker van wijk C-104, sjouwer; eigenaar is Jan Zuidersma, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-104Rommelhaven 6Jan Zuiderma Sipke S Sleeper sjouwer


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 649Rommelhaven 6wed. en kind. Simon Stijl HingstHarlingenfabrikeurhuis en erf (126 m²)


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-104Rommelhaven 6Evertje van Dokkum, overleden op 22 juni 183950 jr, overleden Noordijs C 104, gehuwd. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 24) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-104Bij de Grote SluisHendrik Poort54 jHarlingenm, protestant, weduwnaar
C-104Bij de Grote SluisWybe Poort18 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 649C-104 (bij de Grote Sluis)Sijbrand Hingstwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3540C-097 (Rommelhaven)Sijbrand Hingstwoonhuis
Sectie A nr. 3540C-097 (Rommelhaven)Sijbrand Hingstkoetshuis


1898 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Rommelhaven 6, HarlingenRommelhaven 6A. Blok Jzn.slagerij, rund- en kalfsvleesch


1898 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Rommelhaven 6, HarlingenRommelhaven 6R. WijnaldaAmsterdamsche Vleeschhouwerijslagerij, vleeschhouwerij en varkens-


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3540Rommelhaven 6 (C-097)Laas Wijnalda (Kzn.)woonhuis


1905 - arbeidsinspectieadresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Rommelhaven 6R.N. Wijnaldajongens: 1, meisjes: 0
vrouwen: 0
slagerij


1928 - adresboekadresnaamberoep
Rommelhaven 6H. de Witsigarenmaker


1934 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Rommelhaven 6, HarlingenRommelhaven 6W.R. van der Meerslagerij


1935 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Rommelhaven 6, HarlingenRommelhaven 6A. Blokslagerij, rund- en vetgemest blank kalfsvleesch


1936 - variaadresbronbericht
Rommelhaven 6Oud Harlingen Magazine 1998mei: Slagerij Noordbeek, Noorderhaven 9, verhuisde naar Rommelhaven 6


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Sluisv. Nimwegen's Nationaal Verkoopkant.791


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Groote SluisH. Weitenberg416Slag.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. SluisJac. v. Nimwegen791Petroleumh.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Groote SluisH. Weitenberg416Slag.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Groote SluisH. Weitenberg416Slag.


2000 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Rommelhaven 6, HarlingenRommelhaven 6A. Blokslagerij
  terug