Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Rinnertspijp 2
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Rinnertspijp 2 7-119 7-122 C-174 C-169
 


 


1669 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0206r van 6 jun 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rinnertspijp 2Rinnertspijp WZ, op de1/2 kamer of woning
 
koperJillis Gerrits van Akkersloot 448-00-00 CG
naastligger ten oostenRinnertspijp
naastligger ten zuidenoud burgemeester Fontein
naastligger ten westenhet huis waaar het Witt Hart uithangt
naastligger ten noordenWybe Wybes
verkoperHenricus Faberapotheker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJilles Gerrits Ackersloot koopt 1/2 huis c.a., wz. Rinnertspijp. Ten O. die Pijp, ten W. het huis waar 'het Wit Hart' uithangt, ten Z. het huis van oud-burgemeester Fontein, ten N. Wybe Wybesz. Gekocht van Henricus Faber, apotheker, voor 448 cg.


1678 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0017v van 14 apr 1678 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rinnertspijp 2Rinnertspijp WZ1/2 huis
 
koperJillis Gerryts van Ackersloot 235-09-12 CG
eigenaar van 1/2Jillis Gerryts van Ackersloot
naastligger ten noordenWybe Wybes
naastligger ten oostenRinnertspijp
naastligger ten zuidenhuis genaamd de Twee Hollandse Daelders Hans Jops
naastligger ten westenJan Symens c.s.
verkoperJan Jansen Viselaerkapitein
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJilles Gerryts van Ackersloot koopt 1/2 huis waarvan hij al 1/2 bezit, wz. Rinnertspijp. Ten O. de straat, ten W. Jan Symens, ten Z. het eerder door Hans Hops? Hoger? bewoonde huis 'de 2 Hollandse Daalders', ten N. Wybe Wybes. Gekocht van Jan Jansen Vijselaar, capitein, voor 235 cg.


1685 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0097v van 26 jul 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rinnertspijp 2Rinnertspijp WZ [staat: niet vermeld]huis
 
koperAntie Sybes, weduwe van300-00-00 GG
koperwijlen IJsbrand Cornelis
naastligger ten oostenRinnertspijp [staat: Halemerdyck]
naastligger ten zuidenvroedsman Gerryt Schiere c.s.
naastligger ten noordenWybe Wybes
verkoperJielles Gerryts van Ackersloot


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
7-119Rinnertspijp 2kamer
eigenaarGerrit Schiere
gebruikerDouwe Jochems (voor 12-00-00 CG)
gebruikerSybe Claessen (voor 12-00-00 CG)
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-16-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
7-119Rinnertspijp 2kamer
eigenaarb[urgem]r. Schiere
opmerkingdoet geen huir


1725 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0224r van 25 feb 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rinnertspijp 2Rinnertspijp of zogenaamde Haarlemmerdijkhuis
 
koperCornelis Annes, gehuwd metstadstimmerman500-00-00 GG
koperYdtie Sybrens
naastligger ten oostenHaarlemmerdijk
naastligger ten zuidende erfgenamen van Gerrit Schiere
naastligger ten westenJan Gerrits
naastligger ten westenJohannes Fransen
naastligger ten noordenTieerd Gerbens
verkoper van 1/3Marike Sydses, gehuwd met
verkoper van 1/3Jan Willemsscheepstimmerman
verkoper van 1/3Rinske Sydses, gehuwd metLeeuwarden
verkoper van 1/3Jan WaegmanshaarkoperLeeuwarden
verkoper van 1/3Antie Sydses veniam aetatis bekomen hebbendjongedochter
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Annes x Ydtie Sybrens koopt huis op de Rinnertspijp of zogenaamde Haerlemmerdijck. Ten O. die Pijp, ten W. Jan Gerrits en Johannes Fransen, ten Z. erven Gerrit Schiere, ten N. Tieerd Gerbens. Gekocht van Marieke Sydses x Jan Willems, scheepstimmerman voor 1/3, Rinske Sydses x Jan Wagemans, haarkoper te Leeuwarden voor 1/3 en Antie Sydses ook voor 1/3.


1726 - reëelkohieradresgebruik
7-119 Rinnertspijp 2kamer
eigenaards. Schiere
gebruiker
opmerkingdoet geen huir


1736 - reëelkohieradresgebruik
7-119 Rinnertspijp 2kamer
eigenaards. Schiere
gebruikerds. Schiere
opmerkingdoet geen huir


1736 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0109r van 15 jan 1736 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rinnertspijp 2Rinnertspijp WZhuis
 
koperHendrik Jansen, gehuwd met480-14-00 GG
koperMeinouw Bockes
huurder huisde weduwe van Jan Sipkes
huurder opkamer boven de kelderTymen Tijssen
naastligger ten oostenRinnertspijp
naastligger ten zuidenCornelis Annes stadstimmerbaas
naastligger ten westenHendrik Jansen
naastligger ten westenMeinouw Bockes
naastligger ten noordende weduwe van Tjeerd Gerbens
verkoperCornelis Annesstadstimmerbaas
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Jansen x Meinou Bockes koopt huis op de Rinnertspijp. Ten O. de Pijp, ten W. de koper, ten Z. de verkoper, ten N. wd. Tjeerd Gerbens. Gekocht van Cornelis Annes, stadstimmerbaas.


 


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
7-119 Rinnertspijp 2Jocchem Cornelis, bestaande uit 6 personen
aangebooden capitaal06-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
7-119 Rinnertspijp 2huis
eigenaarJochum Cornelis
gebruikerJochum Cornelis
opmerkingonvermogende


 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
7-130 Rinnertspijp 2wed Bauke Jansen
7-130 Rinnertspijp 2Jan Baukes, 30 jaar, gehuwdinwooning


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-122 Rinnertspijp 2Bauke Jansen1-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-174Rinnertspijp 2Bauke Jans Komst... jun 1773 HRL; BS huw 1813, huw 1820, ovl 1824, ovl ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-174Rinnertspijp 2Cornelis Bolink... 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-174Rinnertspijp 2Vroukje Boonhuwt met Cornelis Boling, wonende te HRL; 1814 wijk C-174; BS ovl 1814


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-174Rinnertspijp 2Bauke J Komst wedCornelis Bolink opziener van 's lands werken


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 532Rinnertspijp 2Hendrik Baukes KomstHarlingenherbergierhuis (28 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-174Rinnertspijp 2Hiltje Pieters Leertouwer... Fokkes en Hinke Freerks; BS huw 1828, ovl 1847; oud 41 jaar, geb Drachten en wonende te HRL. 1839, wijk C-174; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-174Rinnertspijp 2Pier Pieters Dekker... bev.reg. HRL 1851 wijk D-120, supp wijk F-363; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, panbakker, wijk C-174; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-174Op de RinnertspijpPier Dekker32 jHarlingenm, rooms katholiek, gehuwd, bakker
C-174Op de RinnertspijpHiltie Leertouwer41 jDragtenv, rooms katholiek, gehuwd
C-174Op de RinnertspijpPetrus Dekker9 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-174Rinnertspijp 2Gerritje Struiks, overleden op 7 augustus 1842ruim 1 jr, overleden Rinnertspijp C 174. (Certificaat van onvermogen nr. 93) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-174Rinnertspijp 2Baukje Riemers Pool... mei 1804 HRL, ovl 5 feb 1835 HRL, huwt met Hendrik Arjens Poort op 5 feb 1835 HRL, dienstmeid. ovl wijk C-174, ged 10 jun 1804 HRL, dv Riemer Hendriks P, en Jentje Donia; dopen Grote Kerk HRL 1804, BS huw 1835, ovl ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 532C-174 (Noorderhaven )Johannes Schragewoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 532C-169 (Noorderhaven)Wed. en erven Johannes Schragewoonhuis


1895 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 06 dec 1895
C-174Rinnertspijp 2Woning op de Rinnertspijp. Provisioneel verkocht op 6 dec 1895 door notaris Kijlstra..


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 532Rinnertspijp 2 (C-169)Hermanus Schragewoonhuis


1923 - variaadresbronbericht
Rinnertspijp 2Raadsvergadering 8 oktoberOnbewoonbaar verklaard in verband met een ministerieele circulaire
  terug