Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Franekereind 21
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Franekereind 21 2-186 2-216 D-070 D-069


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Franekereind 21, Harlingen
Naastliggers vanFranekereind 21
ten oostenFranekereind 23
ten zuidenhet Franekereind
ten westenFranekereind 19
ten noordenhet Scheffersplein


1600 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0192r van 20 jan 1600 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 19, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1602 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0315r van 16 mei 1602 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 21Franekereind NZ [staat: bij de Franekerpijp]huis
 
aanhandelaarGerbrant Jans, gehuwd metWijnaldum
aanhandelaarJets Freercx Wijnaldum
verpachter grondde stad Harlingen0-06-00 CG
naastligger ten oostenScheffersplein [staat: diept]
naastligger ten zuidenFranekereind [niet vermeld]
naastligger ten westenTetman Sipckes
naastligger ten noordenN. N.
verwandelaarTetman Sipckes, gehuwd met
verwandelaarSympck Sytses
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerbrant Jans x Jets Freercx te Wijnaldum wandelen een huis bij de Franekerpijp. Ten O. het diept, ten W. Tetman Sipckes. Grondpacht 6 st. Geen achter-uitgang. Door wandel verkregen van Tetman Sipckes x Sympck Sytses.


1615 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0278v van 11 jun 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 19, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenAernt Gerryts c.u.


1622 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0301r van 9 feb 1622 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 19, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenArent Gerryts


1651 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0149v van 18 jan 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 19, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHans Hendrix


1664 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0231r van 11 sep 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 19, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenPytter Douwes koopman


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0113v van 5 okt 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 19, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenPytter Douwes koopman


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0183v van 15 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 21Franekereind NZ [staat: bij de Franekerpijpen]huis
 
koperPieter Cornelis schoolmeester310-00-00 GG
naastligger ten oostenScheffersplein [staat: straat, diept en Zoutdragersbrug]
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: straat en diept]
naastligger ten westenburgemeester Jarig Pieters Adema
naastligger ten noordenBeern Fockes* glasmaker
verkoper van 1/2Jan Jansen Schoonebeeck
verkoper van 1/2Huybert Remmerts


1708 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0053r van 5 feb 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 19, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1716 - reëelkohieradresgebruik
2-186Franekereind 21huis
eigenaarwed. Pieter Cornelis
gebruikerJan Harmens
huurwaarde23-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-12-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
2-186Franekereind 21huis
eigenaarwed. Pieter Cornelis
gebruikerJan Harmens
huurwaarde23-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-12-00 CG
aansl. huurw. voldaan23-5-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
2-186 Franekereind 21huis
eigenaarwed. Pyter Cornelis
gebruikerJan Harmens cuiper
huurwaarde23-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-17-00 CG


1726 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0255r van 20 jan 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 21Franekereind NZ [staat: bij de Franekerpijpen]huis
 
koperDirk Hugens, gehuwd met237-00-00 GG
koperStijntie Hendrix
huurderJan Harmensz mr. kuiper28-00-00 CG
naastligger ten oostenWilliam Boothstraat [staat: Zoutdragersbrug, straat en diept]
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: straat en diept]
naastligger ten westenPieter Adama
naastligger ten noordenPieter Adama
verkoperTjetske Syerks, weduwe van
verkoperwijlen Pieter Cornelis


1736 - reëelkohieradresgebruik
2-186 Franekereind 21huis
eigenaarDirk Huigens
gebruikerAeltie Wytses
huurwaarde48-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-00-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-186 Franekereind 21Hans Menses, bestaande uit 5 personen
aangebooden capitaal07-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
2-186 Franekereind 21huis
eigenaarDirk Hugens
gebruikerHans Menses
huurwaarde48-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-14-08 CG


1746 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0160r van 18 dec 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 21Franekereind NZ [staat: bij het zoutdragershuisje]huis
 
koperHans Hansen de oudehoutmolenaar450-00-00 CG
naastligger ten oostenScheffersplein [staat: diept]
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: straat en diept]
naastligger ten westenJarigh Adema
naastligger ten noordenJarigh Adema
verkoperMarijke Hugens, gehuwd met
verkoperRoelof Jansen, en erfgename van
erflaterhaar wijlen broer Dirk Hugens
verkoperHuge Gerrits, erfgenaamwinkelier
verkoperTrijntje Jurjens voor haar kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Gerrit Gerrits
verkoperTrijntje Gerrits, gehuwd met
verkoperCornelis Jacobusturfdrager
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHans Hansen de oude, houtmolenaar onder Midlum koopt een huis omtrent 'het Zoutdragershuisje'. Ten O. het diept, ten W. en N. Jarigh Adama, ten Z. de straat en diept. Gekocht van Marijke Huigens x Roelof Jansen, als erfgenaam van haar broer Dirk Huigens, voor 450 cg. (Er staat een stoet van mede-erven opgesomd in de acte.)


1749 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0028r van 16 nov 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 19, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHans Hansen de oudehoutmolenaar


1757 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0070v van 8 mei 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 19, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHans Hansen


1771 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0238r van 20 okt 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 19, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Hans Hanzes de oude


1775 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0214r van 18 jun 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 21Franekereind NZ [staat: bij het Zoutdragershuisje]huis
 
koperAlbert Bolman, gehuwd mettrekschipper600-00-00 CG
koperAaltje Pieters
koperJan Bolman vader van de koper
huurderJan Sikkes 30-00-00 CG
naastligger ten oostenScheffersplein [staat: Zoutsloot of diept]
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: straat]
naastligger ten westenGerlof Klaazen
naastligger ten noordenGerlof Klaasen
verkoperJan Scheltes, weduwnaar vanschuitschipper
verkoperwijlen Wypkjen Martens de Jong
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAlbert Bolman, trekschipper x Aaltje Pieters


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0049r van 13 dec 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 21Franekereind NZ [staat: Franekerpijp bij het Zoutdragerhuisje]huis
 
koperFokke Klein, gehuwd metkoopman500-00-00 CG
koperSibbella Ommelo
huurderFokke Klein koopman40-00-00 CG
huurderSibbella Ommelo
naastligger ten oostenScheffersplein [staat: Zoutsloot]
naastligger ten zuidenFranekereind [niet vermeld]
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen G. Steenveld
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen G. Steenveld
verkoperAlbert Bolman, gehuwd metkoopman
verkoperAntje Rikkerts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFokke Klein x Sibbella Ommela? koopt een huis omtrent het Zoutdragershuisje bij de Franekerpijpen, dat zij nu als huurders bewonen. Ten O. de Zoutsloot, ten Z. de straat, ten W. en N. erven Steenveld (Steinfurt). Gekocht van Albert Bolman x Antje Rikkerts, voor 500 cg.


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0225v van 20 mrt 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 21Franekereind NZ [staat: bij het Zoutdragershuisje]huis
 
koperHans Elias de Witt, gehuwd met500-00-00 CG
koperAntje Joris
naastligger ten oostenScheffersplein [staat: Zoutsloot]
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: straat]
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen G. Steenveld
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen G. Steenveld
verkoperFokke Klein
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHans Elias de Witt? x Antje Joris koopt een huis omtrent het Zoutdragershuisje. Ten O. het diept of Zoutsloot, ten W. en N. erven Steenveld (Steinfurt), ten Z. de straat. Gekocht van Fokke Klein voor 500 cg.


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0154r van 13 nov 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 21Voorstraat NZ wijk D-070 bij de Franekerpijpenhuis
 
koperNiesjen Tammes, weduwe vanherbergierse525-00-00 CG
koperwijlen Bauke Komst
naastligger ten oostenScheffersplein [staat: sloot]
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: vaart]
naastligger ten westende weduwe van Steinfurt
naastligger ten noordende weduwe van Steinfurt
verkoperHans Elias
eerdere samenvatting door Yde ElsingaNiesje Tammes wv Bauke Komst, herbergierse, koopt een huis nz. Voorstraat bij de Franekerpijpen, wijk D-070. Ten O. de [Kleine Zout]sloot, ten W. wd. Steinfurt (Steenveld), ten Z. de Algemene Vaart. Gekocht van koopman Hans Elias voor 525 cg.


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0298v van 12 nov 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 19, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Komst


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-216 Franekereind 21Bauke J Komst2-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-070Franekereind 21Bauke Jans Komst... is Cornelis Bolink, opziener vd Landswerken, 1814. (GAH204); wed. eigenaar en gebruiker van wijk D-070, kroeghouder, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk H-050, gebruiker is Doeke Jans Hovenier, hovenier, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-070Franekereind 21Doekle Hendriks Vinia... sjouwer, 1814. (GAH204); oud 70 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, praamverhuurder, wijk D-070; VT1839; D.H.V. eigenaar van perceel nr. 213 te HRL, winkelier, woonplaats HRL, legger nr. 719, huis, 35 ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-070Franekereind 21Hette Gabes van der Veen... Hendrik, geb 14 nov 1811 HRL, Fntje Hettes vdV, geb 1802 HRL, Antje vdV, geb 9 jun 1805 HRL, ovl wijk D-070, pruikmaker in 1811, in leven baardscheerder; huw Grote Kerk HRL 1801, dopen Grote Kerk HRL 1803, 1805, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-070Franekereind 21Bauke Komst wedBauke Komst wedkroeghouder


1816 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51008 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 12 van 6 feb 1816
adressoortbedraggebruik
D-070Franekereind 21koopaktefl. 500huis D-070
 
verkoperHendrik Baukes Komst
koperGrietje Lambertus Burgers


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 749Franekereind 21Doekele Hendriks VinjeHarlingenwinkelierhuis (50 m²)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
D-070Bij Lammert W. BrugDoekele H Vinje70 jFranekerm, protestant, weduwnaar, praamverhuurder


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-070Franekereind 21Elias van der Form, overleden op 3 november 184644 jr (geboren 4/10/1802), overleden Franekerend D 70, koopman, man van Tetje Hessels Tigchelaar, vader van minderjarige Hessel Elias van der Form. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-070Franekereind 21Gerrit Jacobs van der Linde... Gerbens Bloemhof; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1831, huw 1837, ovl 1890, bev.reg. HRL 1851 wijk D-070, 83, 115, 150, 174, wijk G-005, 11, wijk I-029, supp wijk B-214, supp wijk I-037 (schip); oud 29 jaar, ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-070Franekereind 21Sytske Hettes van der Veen... Hette vdV, en Baukje Hendriks; dopen Grote Kerk HRL 1808, BS huw 1831, ovl 1881, bev.reg. HRL 1851 wijk D-070, 83, 115, 150, 174, wijk G-005, 10, wijk I-029, supp wijk B-214, supp wijk I-037 (schip); oud 30 jaar, geb ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 749D-070 (Franeker-eind)Janna D. Vinje vrouw van M.J. van der Zeewoonhuis


1865 - variaadresbronbericht
Franekereind 21Jaarboekje voor de Stad HarlingenFranekereind wijk D-070, afvaart veerschip op Heerenveen: Donderdag voormiddag 6 uur.


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 749D-069 (Franekereinde)Doekele van der Zeewoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4801Franekereind 21 (D-069)Jan H. van 't Vliet (en Cons.)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Franekereind 21 Janna van der Zeepzonder
vorige grondslagf. 1100
huidige grondslagf. 1100


1965 - adresboekadresnaam
Franekereind 21P. (Pieter) Spaanderman


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Franekereind 21beeldbepalend pand5 van 10
  terug