Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Nieuwstraat 44
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Nieuwstraat 44 3-040 3-058 D-089 D-128


Huisnaam in: 1804
Gebruik: zoutkeet
Naam: 't lam
Kwartier/wijk D-089
Verkoper:
Koper/eigenaar: huis, johannes


Huisnaam in: 1820
Gebruik:
Naam: het lam
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
3-040Nieuwstraat 44keet en huis
eigenaarPieter Dirks
gebruikerDirck Pieters
huurwaarde200-00-00 CG
aanslag huurwaarde40-00-00 CG
grondpacht aan Harmen Douwes
grondpacht01-15-00 CG
aanslag grondpacht00-08-12 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
3-040Nieuwstraat 44keet en huis
eigenaarPieter Dirks
gebruikerEwert Claesen
huurwaarde200-00-00 CG
aanslag huurwaarde40-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan3-5-1720
grondpacht aan Harmen Douwes
grondpacht01-15-00 CG
aanslag grondpacht00-08-12 CG
aansl. grondp. voldaan14-5-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
3-040 Nieuwstraat 44keeth en huis
eigenaarPyter Dirks
gebruikerPyter Dirks
huurwaarde200-00-00 CG
aanslag huurwaarde33-06-08 CG
grondpacht aan Harmen Douwes
grondpacht01-15-00 CG
aanslag grondpacht00-07-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
3-040 Nieuwstraat 44keet en huis
eigenaarPyter Dirks
gebruikerPyter Dirks
huurwaarde200-00-00 CG
aanslag huurwaarde33-06-10 CG
grondpacht aan Harmen Douwes
grondpacht01-15-00 CG
aanslag grondpacht00-07-00 CG


 


1746 - reëelkohieradresgebruik
3-040 Nieuwstraat 44zoutkeet en huis
eigenaarerven Pytter Dirks
gebruikerFreerk Fonteyn
opmerkingvoor de afgeloste grondpacht 1 15 0
huurwaarde201-15-00 CG
aanslag huurwaarde36-13-10 CG


 


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
3-058 Nieuwstraat 44J Huis0-10-00 CGhuis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-089Nieuwstraat 44Johannes Huis... vermeld; (2x); eigenaar en gebruiker van wijk C-056, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk D-089, zoutkeet '' ''t LamLedig'', 1814. (GAH204); id. van wijk D-090, stalling, ledig, 1814. (GAH204); ontvangt ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-089Nieuwstraat 44Thomas IJsbrands Bakker... vermogens niet in staat haar toestemming te geven; BS huw 1822, ovl 1837, ovl 1841; gebruiker van wijk D-089, sjouwer; eigenaar is erven Claas Heins, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-089Nieuwstraat 44Johannes Huis zoutkeet 't lam (ledig)


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 812Nieuwstraat 44Pieter Teijes SchaafsmaHarlingentimmermanhuis, schuur en erf (309 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-089Nieuwstraat 44Jurjen Willems ten Bokkel... tB, en Geeske Hendriks ter Hofstede; BS huw 1820, ovl 1837, huw 1838, ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk D-089; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schoenmakersknecht, wijk D-099; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-089Nieuwstraat 44Maria Kosteroud 79 jaar, geb Wommels en wonende te HRL. 1839, wijk D-089; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-089Nieuwstraat 44Riemkje Westraoud 37 jaar, geb Kimswerd en wonende te HRL. 1839, wijk D-089; VT1839


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk D-089Nieuwstraat 44P F Schaafsma stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
D-089NieuwstraatPieter Feyes Schaafsma53 jWitmarsumm, protestant, gehuwd, timmerman
D-089NieuwstraatLijsbert Westra48 jKimswerdv, protestant, gehuwd
D-089NieuwstraatJan Schaafsma23 jKimswerdm, protestant, ongehuwd, timmermansknegt
D-089NieuwstraatRimkje Schaafsma17 jKimswerdv, protestant, ongehuwd
D-089NieuwstraatFeikje Schaafsma12 jKimswerdv, protestant, ongehuwd
D-089NieuwstraatHittie Schaafsma9 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-089NieuwstraatAntie Schaafsma6 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-089NieuwstraatMaria Coster79 jWommelsv, protestant, weduwe
D-089NieuwstraatRiemkje Westra37 jKimswerdv, protestant, gehuwd
D-089NieuwstraatJan Vlam6 jWarmenhuizenm, protestant, ongehuwd
D-089NieuwstraatCornelis Vlam3 jWarmenhuizenm, protestant, ongehuwd
D-089NieuwstraatHittie Vlam9 jWarmenhuizenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-089Nieuwstraat 44Lijsbert Westra... B-065, wijk C-152, wijk G-064, supp wijk B-219; oud 48 jaar, geb Kimswerd en wonende te HRL. 1839, wijk D-089; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-089Nieuwstraat 44Luutske Gaykema... Rintjes (G), en, ook huwt met Andries Jans van der Woude; BS huw 1838, huw 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk D-089, 171, wijk E-240, 242; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-099; VT1839; volgens de huw ... (alles)


1862 - bewonersadresnaamgegevens
D-089Nieuwstraat 44Pieter Feyes Schaafsma... B-065, wijk C-152, supp wijk B-219; oud 53 jaar, geb Witmarsum en wonende te HRL. 1839, timmerman, wijk D-089; VT1839; P. Teyes S. eigenaar van percelen nrs. 812 en 813 te HRL, timmerman, woonplaats HRL, legger nr. ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 812D-089 (Nieuwstraat)Pieter H. Mooimanwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3884D-128 (Nieuwstraat)Neeltje Poppes Meinsma, wed. P.H. Mooiman en kinderenwoonhuis


1880 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 19 mrt 1880
D-089Nieuwstraat 44Een huis en erf in de Nieuwstraat, bewoond door mejufvrouw de wed. P., Mooiman. Provisioneel verkocht op 31 mrt 1880 door notaris W. Sijpkens Kijlstra..


1880 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 19 mrt 1880
D-089Nieuwstraat 44Een pakhuis in de Nieuwstraat, in gebruik bij den heer F., Mooiman. Provisioneel verkocht op 31 mrt 1880 door notaris W. Sijpkens Kijlstra..


1880 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 19 mrt 1880
D-089Nieuwstraat 44Een ruimen timmerwinkel in de Nieuwstraat, in gebruik bij den heer F., Mooiman. Provisioneel verkocht op 31 mrt 1880 door notaris W. Sijpkens Kijlstra..


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 5172Nieuwstraat 44 (D-128)Johannes Smitwoonhuis


1915 - schoolgeldadresnaam
Nieuwstraat 44Willem Flipsen


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Nieuwstraat 44 Harm Kremerzonder
vorige grondslagf. 900
huidige grondslagf. 900


1928 - adresboekadresnaamberoep
Nieuwstraat 44A.Dotingatransportarbeider


1932 - kentekenadresnaam
B-18275
Nieuwstraat 44Aart Advocaat


1932 - kentekenadresnaam
B-18276
Nieuwstraat 44Aart Advocaat


1965 - adresboekadresnaam
Nieuwstraat 44R. (Rintje) Nielsen
  terug