Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Scheffersplein 13
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Scheffersplein 13 (niet bekend) (niet bekend) D-113 D-092
 huisnummer lager  huisnummer hoger Scheffersplein 13 (niet bekend) (niet bekend) D-113 D-093
Naastliggers vanScheffersplein 13
ten oostende Ooievaarsteeg
ten zuidenScheffersplein 15
ten westenhet Scheffersplein
ten noordenScheffersplein 11


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0208v van 17 apr 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Scheffersplein 13een_achtersteegje ZZ lopende van het Scheffersplein [staat: de Zoutsloot] in de Ooievaarsteeg [staat: lange steeg]kamer
 
koperCornelis Pieters, gehuwd met15-10-00 CG
koperTrijntie Bartels
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente (Waterlandse): kamer
naastligger ten zuidenTrijntje Jans
naastligger ten westenStiensma
naastligger ten noordensteegje lopende van het Scheffersplein [staat: de Zoutsloot] in de Ooievaarsteeg [staat: lange steeg]
verkoperTrijntie Jans ongehuwde dochter, dochter van
erflaterwijlen Jan Hansen, gehuwd met
erflaterwijlen Eelcke Jansen


1692 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0374v van 17 jan 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Scheffersplein 15, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordensteeg


1698 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0360r van 1 mei 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Scheffersplein 15, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordensteeg


1777 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0031v van 19 jan 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Scheffersplein 15, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordensteeg


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-113Scheffersplein 13Berend Johannes Pol... 1814. (GAH204); id. van wijk B-161; gebruiker Willem Lodewijks, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk D-113; gebruikers Jouke Jolles Kanonrijder, en Jan Huyer militair, 1814. (GAH204); B.P. en Martje van Dam, beide ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-113Scheffersplein 13Jan Huyergebruiker van wijk D-113, militair, medegebruiker Jouke Jolles Kanonrijder, eigenaar is Berend Pol, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-113Scheffersplein 13Jouke Jolles Kanonrijder... en Rinske Jochems; BS ovl 1815; 1816 huwelijken, ovl 1831, ovl 1849, regattdv 1826-93; gebruiker van wijk D-113, medegebruiker is Jan Huyer, militair, eigenaar is Berend Pol, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-113Scheffersplein 13Berend Pol Jouke Jelles Kanonrijder
D-113Scheffersplein 13Jan Huyer militair


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 782Scheffersplein 13Berend PolHarlingenkramerhuis en erf (30 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 783Scheffersplein 13Berend PolHarlingenkramerhuis (20 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-113Scheffersplein 13Douwe Baukes de Jong... 17 Sprokkelmaand 1810; ondertrouw HRL; oud 53 jaar, geb Midlum en wonende te HRL. 1839, tichelaar, wijk D-113; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-113Scheffersplein 13Klaas Hendriks Alkemageb 1800 Schraard, ovl 27 mrt 1847 HRL, huwt met Tjietske Zaagstra, zv Hendrik A., en Doutje Reidsma, werkman; BS ovl 1847; oud 40 jaar, geb Schraard, wonende te HRL. 1839, boere-arbeider, wijk D-113; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-113Scheffersplein 13Sjouwkje Hillebrands van Loon... Gerbens vL, en Sijtske Dirks Tanja; BS huw 1837, ovl 1849, ovl 1880, ovl 1888, bev.reg. HRL 1851 wijk D-113; oud 30 jaar, geb Winsum en wonende te HRL. 1839, wijk G-272; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-113Scheffersplein 13Tjitske Zaagstrahuwt met Klaas Hendriks Alkema, wonende te HRL 1847; BS ovl 1847; oud 30 jaar, geb Idsegahuizen en wonende te HRL. 1839, wijk D-113; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-113Scheffersplein 13Trijntje Pieters Louwenaar... genoegzaam bewijs, 17 Sprokkelmaand 1809; ondertrouw HRL; oud 55 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-113; ... (alles)


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-113Scheffersplein 13Hendrik Klazes Alkema, overleden op 22 mei 18391 1/2 jr, geboren Arum, overleden Ooievaarsteeg D 113. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 10) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
D-113OyevaarsteegKlaas H Alkema40 jSchraardgezin 1, m, protestant, gehuwd, boerearbeyder
D-113OyevaarsteegTjietske Zaagstra30 jIdzegahuizengezin 1, v, protestant, gehuwd
D-113OyevaarsteegHendrikje Alkema8 jFerwoudegezin 1, v, protestant, ongehuwd
D-113OyevaarsteegDouwtie Alkema6 jFerwoudegezin 1, v, protestant, ongehuwd
D-113OyevaarsteegTrijntie Alkema4 jWonsgezin 1, v, protestant, ongehuwd
D-113OyevaarsteegDouwe de Jong52 jMidlumgezin 2, m, protestant, gehuwd, tichelaar
D-113OyevaarsteegTrijntie Louenaar55 jHarlingengezin 2, v, protestant, gehuwd


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-113Scheffersplein 13Janna Jentjes Struik, overleden op 8 juli 184110 jr (geboren 28/3/1831), overleden Ooievaarsteeg. D 113. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 71) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-113Scheffersplein 13Sybeda Zijlstra, overleden op 17 februari 1847(Certificaat van onvermogen), 59 jr, geboren Makkum, overleden Ooievaarsteeg D 113, weduwe, met kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-113Scheffersplein 13Matje Harmens van den Berg, overleden op 2 februari 1848(Certificaat van onvermogen), 55 jr (geboren 1793), overleden Ooievaarseeg D 113, gehuwd, 1 kind. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-113Scheffersplein 13Janke Geerts Spandauw, overleden op 8 september 1848(Certificaat van onvermogen), 56 jr (geboren 16/5/1792), overleden Ooievaarsteeg D 113, gehuwd, 2 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-113Scheffersplein 13Hermanus Albertus Rouing... HRL, huw.afk. 28 dec 1828 en 4 jan 1829, wonende te HRL, zilversmid. Rooms Katholiek, panbakker, ovl wijk D-113, zv Albert Harmens R, en Maria ten Hulst; BS huw 1829, ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk G-156, wijk H-075, ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 783D-113 (Nieuwstraat)Ernst Georg Langenhorstwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 783D-092 (Ooijevaarsteeg)Ernestus Georgius Langenhorstwoonhuis
Sectie A nr. 782D-093 (Ooijevaarsteeg)Ernestus Georgius Langenhorstwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 785Scheffersplein 13 (D-083)fa. Sjoerd Hannemapakhuis
  terug