Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Nieuwstraat 1
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Nieuwstraat 1 3-019 1/2 3-025 D-142 D-159
 huisnummer lager  huisnummer hoger Nieuwstraat 3 (niet bekend) (niet bekend) D-142 D-160
1665 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0006r van 21 jan 1665 (het 17e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 1Lombart, in de dubbele regel, achter degrondpacht van 1-13-00 CG
 
koperJelte Ruierdts 630-00-00 CG
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van de weduwe Bintje Tiepkes1-13-00 CG
verkoperde weduwe en de erfgenamen van de heer Hesselus Wringer


1716 - reëelkohieradresgebruik
3-019Nieuwstraat 1kamer
eigenaarJacob Eelckes
gebruikerJacob Eelckes
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
3-019Nieuwstraat 1kamer
eigenaarJacob Eelkes
opmerkingpauper


1726 - reëelkohieradresgebruik
3-019 Nieuwstraat 1kamer
eigenaarClaes Clasens
gebruikerClaes Clasens
opmerkingpauper


1736 - reëelkohieradresgebruik
3-019 Nieuwstraat 1kamer
eigenaarwed. Claas Clasen
gebruikerwed. Claas Clasen
opmerkingpauper


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
3-019 Nieuwstraat 1Meynert Cobus, bestaande uit 4 personenheeft 1 weeversknegt
aangebooden capitaal08-00-00 CG
3-019 /3Nieuwstraat 1Jan Alberts, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal08-00-00 CG
3-019 /2Nieuwstraat 1wed. Jan Jansen, bestaande uit 2 personenheeft 2 weeversknegts
aangebooden capitaal03-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
3-019 Nieuwstraat 1kamer
eigenaarMeynert Cobus
gebruikerMeynert Cobus
huurwaarde10-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-06 CG
3-019 /2Nieuwstraat 1kamer
eigenaarFreerk Hendrix
gebruikerJan Jansen
huurwaarde10-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-06 CG
3-019 /3Nieuwstraat 1kamer
eigenaarburgemr. Donker
gebruikerJan Alberts
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-03-10 CG


 


1777 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0050r van 27 apr 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 3Nieuwstraat bij de Franekerpoortsdwinger, noordeinde van dehuis en weefwinkel
 
koperCornelis Jacobs, gehuwd metgraankoper53-00-00 GG
koperBaatje Fokkes
huurderHendrik Beernds 22-00-00 CG
naastligger ten oostenRijpad en bolwerk
naastligger ten zuidenDaniel Paulus
naastligger ten westenHarmen Hendriks
naastligger ten noordenlege plek grond
verkoperNeeltje Jelles, weduwe van
verkoperwijlen Age Agemamr. steenhouwer


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
3-025 Nieuwstraat 1 Diacony0-00-00 CG


1812 - bewonersadresnaamgegevens
D-142Nieuwstraat 1Baukje Jansged 27 jan 1765 Grote Kerk HRL, dv Jan Tjeerds en Antje Allerts; geb 1765 HRL, ovl 1 jul 1812 HRL; wijk D-142, dv Jan Tjeerds en Antie Flint; BS ovl 1812


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-142Nieuwstraat 1Hendrik Claasesovl voor 1815; wed. H.C. gebruiker van wijk D-142, medegebruiker is Jetske C. Reitsma, eigenaar is Geref. Diaconie, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-142Nieuwstraat 1Jetske Clases Reitsmageb 1777 HRL, ovl 25 nov 1829 HRL, ongehuwd, dv Klaas Jans R, en Simontje Aukes; BS ovl 1829; gebruiker van wijk D-142; medegebruiker Hendrik Klaases wed. ; eigenaar is Geref. Diaconie, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-142Nieuwstraat 1Gereformeerde Diaconie Hendrik Klaases wed
D-142Nieuwstraat 1Jetske C Reitsma
D-142Nieuwstraat 3Hendrik Klaases wed
D-142Nieuwstraat 3Jetske C Reitsma


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 843Nieuwstraat 1Hervormde DiaconyHarlingenhuis (28 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 844Nieuwstraat 3Hervormde DiaconyHarlingenhuis (15 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-142Nieuwstraat 1Sybeda Zijlstrageb 1788 Makkum, ovl 17 feb 1847 HRL, huwt met Sjoerd Poppes Tigchelaar dv Feike Pieters Z, en ... ; BS ovl 1847; oud 50 jaar, (vnm: Sijserda), geb Makkum en wonende te HRL. 1839, wijk D-142; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
D-142Sysferda Zijlstra50 jMakkumv, protestant, weduwe, geen
D-142Sysferda Zijlstra50 jMakkumv, protestant, weduwe, geen
D-142Anne Tichelaar15 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-142Anne Tichelaar15 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-142Rinske J Visser8 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-142Rinske J Visser8 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-142Nieuwstraat 1Klaaske Beidschat, overleden op 11 februari 1847(Certificaat van onvermogen), 49 jr, Nieuwstraat D 142, gehuwd. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-142Nieuwstraat 3Klaaske Beidschat, overleden op 11 februari 1847(Certificaat van onvermogen), 49 jr, Nieuwstraat D 142, gehuwd. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-142Nieuwstraat 1Minke Rintjes van der Post, overleden op 29 april 184849 jr, geboren Stavoren 11/3/1799, overleden Nieuwstraat D 142, vrouw van Hielke van der Burg, werkman, moeder van minderjarige Willem, Teedsche en Jantje Hielkes van der Burg. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-142Nieuwstraat 3Minke Rintjes van der Post, overleden op 29 april 184849 jr, geboren Stavoren 11/3/1799, overleden Nieuwstraat D 142, vrouw van Hielke van der Burg, werkman, moeder van minderjarige Willem, Teedsche en Jantje Hielkes van der Burg. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-142Nieuwstraat 1Fokje de Vriesgeb 12 jun 1804 HRL, ovl 20 dec 1875 HRL; wijk G-172, huwt met Jacobus Singeler, (ook bekend als: de Bree); dv K. dV, en Sjoukje Hayes BS ovl 1875, bevrHRL 1851 wijk D-142


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-142Nieuwstraat 1Jacobus van Bree... met Fokje de Vries, werkman, zv Carel vB., en Anna Catharina Widders; BS ovl 1859; bev.reg. HRL 1851 wijk D-142; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-094; ... (alles)


1861 - bewonersadresnaamgegevens
D-142Nieuwstraat 1Vogeltje de Vries... 1812 HRL, dienstmaagd, huw.afk. 3 en 10 mei 1812 voor de hoofddeur van het gemeentehuis, N.H., ovl wijk D-142, dv Cornelis dV, en Jantje Cornelis; BS huw 1812, ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk D-126, wijk D-145, wijk ... (alles)


1862 - bewonersadresnaamgegevens
D-142Nieuwstraat 1Geertruida Jans van Rooyen... ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 843D-139 (achter de Lombard)Hervormde Diaconiewoonhuis
Sectie A nr. 843D-140 (achter de Lombard)Dieuwke J. Baantjer wed. Jan Metzelaarwoonhuis
Sectie A nr. 844D-142 (achter de Lombard)Hervormde Diaconiewoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 843D-159 (Nieuwstraat)Hervormde Diaconiewoonhuis
Sectie A nr. 844D-160 (Nieuwstraat)Hervormde Diaconiewoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4837Nieuwstraat 1 (D-159)Willem Oldenburgerwoonhuis
Sectie A nr. 4838Nieuwstraat 3 (D-160)Willem Oldenburgerwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Nieuwstraat 1 Marten Krookleerlooier
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 600


1926 - kentekenadresnaam
B-10759
Nieuwstraat 1Pieter Alkema


1927 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Nieuwstraat 1, HarlingenNieuwstraat 1P. Alkema & zn.schilder en behanger


1928 - adresboekadresnaamberoep
Nieuwstraat 1P.Alkemaschilder


1960 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
NieuwstrP. Alkema2012Schild bedr


1965 - adresboekadresnaam
Nieuwstraat 1H. (Harmen) Attema
  terug