Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Voorstraat 84
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Voorstraat 84 5-006 5-005 E-007 E-006
Naastliggers vanVoorstraat 84
ten oostenVoorstraat 86
ten zuidende Voorstraat
ten westenVoorstraat 82
ten noordende Voorstraat


aangrenzende stegensteeg
Voorstraat 84naamloze steeg ten oosten
Voorstraat 84naamloze steeg ten westen


 


 


1615 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0010r van 3 dec 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 84achterVoorstraat ZZ [staat: op of bij de Buttermarkt recht achter het huis van de weduwe van Aucke Willems]kamer, weefwinkel en ledige plaats ten zuiden
 
koperN. N. 0-00-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenhet huis van burgemeester Pier Foeckes
naastligger ten zuidenEgbert Lourens
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende weduwe en erfgenamen van wijlen Aucke Willems kuiper
verkoperDieucke Steffens, weduwe van en voogd van haar kinderen bij
verkoperwijlen Willem Hendricks de Bode


 


1616 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0013r van 21 jan 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 84achterVoorstraat ZZ [staat: Buttermarkt recht achter het huis van wijlen Aucke Willems]kamer, weefwinkel en ledige plaats
 
koper provisioneelWillem Auckes kuiper250-00-00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noorden*wijlen Aucke Willems kuiper
verkoperde weduwe en erfgenamen van wijlen Willem Hendricks de Bode
eerdere samenvatting door Yde Elsinga62-94 Wordt geveild een kamer, weefwinkel en ledige plaats op de Buttermerckt, achter wijlen Aucke Willems, kuipers' huis. Zoals onlangs bij decreet verkocht ten verzoek van weduwe en erfgenamen van Willem Hendricks de Bode verkocht aan Willem Auckes voor 250 gg.


 


 


 


 


 


1634 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0148v van 7 jun 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 84Voorstraat ZZ [staat: Suypmaerckt]gedeelte van een huis
 
koper provisioneelburgemeester N. N.
verkoper q.q.Albert Harmens, curator over
verkoperde vijf nagelaten weeskinderen van Willem Auckes, gehuwd met
verkoperwijlen Inte Ariens


1634 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0153v van 29 nov 1634 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 84Voorstraat ZZ [staat: Suypmaerckt]1/2 huis
 
koperJoucke Symens, gehuwd met775-00-00 GG
koperJetscke Auckes
naastligger ten oostende weduwe van oud burgemeester Pier Foeckes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende weduwe en erfgenamen van wijlen Hendrick Willems
naastligger ten noordenN. N.
verkoperTisch Liuues, weduwe van
verkoperwijlen Aucke Willems


1653 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0219v van 2 jan 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 84Voorstraat ZZ [niet vermeld]huis van twee woningen onder een dak, met een kamer en loods daarachter het medegebruik van de steeg ten oosten
 
koper van 1/2Doede Hendrix c.u.3100-00-00 GG
koper door niaar van 1/2burgervaandrig Willem Hendricks
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostende weduwe van Pier Foeckes
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Hans Pieters
naastligger ten westende weduwe van Hendrick Willems
naastligger ten noordenVoorstraat of Suupmarkt
verkoperJoucke SymenskoopmanLeeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDoede Hendricks koopt een huis van 2 woningen onder 1 dak met een camer en loods erachter en medegebruik v.d. steeg ten oosten. Ten O. wd. Pier Foeckes, ten Z. erven Hinne Pieters, ten W. wd. Hendrick Willems, ten N. de Voorstraat of Suipmarkt. Gekocht van koopman Joucke Symens te Leeuwarden, voor 3100 gg.


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0064v van 13 jan 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 86, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westensteeg waardoor vrij in- en uitgang
naastligger ten westende steeg van Doede Hendrix


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0064v van 13 jan 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 86, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0064v van 13 jan 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 86, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0064v van 13 jan 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 86, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0064v van 13 jan 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 86, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1684 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0049v van 7 sep 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 86, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westensteegkoopman
naastligger ten westenDoede Hendrix koopman


1684 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0049v van 7 sep 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 86, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1695 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0157v van 30 jun 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 82, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenBauckjen Seerps, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Doede Hendriks koopman


1695 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0166r van 22 sep 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 82, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg in eigendom
naastligger ten oostenBauckjen Seerps, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Doede Hendrix bakker


1699 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0022r van 10 sep 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 82, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenBaukien Seerps, weduwe van
naastligger ten oostenDoede Hendriks Backer


1700 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0080v van 3 nov 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 86, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westen, weduwe van
naastligger ten westenBaukjen Zeerps, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Doede Hendrix bakker


1700 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0080v van 3 nov 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 86, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1702 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0183v van 22 okt 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 82, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenSeerp Doedes Backer koopman


1702 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0183v van 22 okt 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 82, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1716 - reëelkohieradresgebruik
5-006Voorstraat 84huis
eigenaarwed. Seerp Doedes
gebruikerwed. Seerp Doedes (voor 50-00-00 CG)
gebruikerHelena de Vries (voor 42-00-00 CG)
huurwaarde92-00-00 CG
aanslag huurwaarde18-08-00 CG


1702 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0183v van 22 okt 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 82, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1719 - reëelkohieradresgebruik
5-006Voorstraat 84huis
eigenaarwed. Seerp Doedes 50
gebruikerHelena de Vries (voor 42-00-00 CG)
huurwaarde92-00-00 CG
aanslag huurwaarde18-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan3-5-1720


1722 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0142v van 30 aug 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 82, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Seerp Doedes


1726 - reëelkohieradresgebruik
5-006 Voorstraat 84huis
eigenaarwed. Seerp Doedes
gebruikerwed. Seerp Doedes
huurwaarde92-00-00 CG
aanslag huurwaarde15-06-08 CG


1722 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0142v van 30 aug 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 82, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1736 - reëelkohieradresgebruik
5-006 Voorstraat 84huis
eigenaarBaukjen Seerps 50
gebruikerBaukjen Seerps
gebruikerJoseph Norden
huurwaarde92-00-00 CG
aanslag huurwaarde15-06-10 CG


1722 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0142v van 30 aug 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 82, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
5-006 Voorstraat 84contrarolleur van Dalsen, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal30-00-00 CG
5-006 Voorstraat 84Douwe Pieters, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
5-006 Voorstraat 84huis
eigenaarBaukjen Sjerps
gebruikercontrarollr. van Dalsen
huurwaarde81-00-00 CG
aanslag huurwaarde14-10-14 CG
gebruikerDouwe Pytters
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-05-06 CG


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0204v van 12 mrt 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 82, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJetse Roorda n.u.


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0204v van 12 mrt 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 82, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1761 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0088r van 11 okt 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 86, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJetse Roorda n.u.oud schrijver


1771 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0217v van 7 jul 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 82, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJetze Roorda n.u.


1776 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0018v van 8 dec 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 82, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJetse Roorda


1778 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0134v van 17 jul 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 84Voorstraat ZZ [staat: Suupmarkt]huis met daarnaast een woning onder een dak
 
koper door niaar van 1/2Sierk Laquart, en zijn broer1600-00-00 GG
koper door niaar van 1/2Petrus Laquart
geniaarde koperLoetske Rintjes, weduwe van
geniaarde koperwijlen Johannes Tjebbes
huurder achterJohannes Homberg c.u.27-00-00 CG
huurderUlrich Hofman 70-00-00 CG
huurderSalomon Heimans Cohen 48-00-00 CG
naastligger ten oostenPoppe E. Menalda
naastligger ten zuidenYpe
naastligger ten westenvroedsman Tangerman
naastligger ten westenLaquert c.s.
naastligger ten noordenVoorstraat [staat: straat]
verkoper q.q.Doede S. Bakker, executeur testamentair van
verkoperwijlen Baukje J. Bakker, weduwe van
verkoperwijlen Jetse Roorda
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSierk- en Petrus Laquart kopen, na niaar ratione sanguinis tegen Loetske Rintjes, een huis en tuintje met een woning ernaast, onder 1 dak, op de Suipmarkt. Ten O. Poppe E. Menalda en anderen, ten W. de vroedsman Frederik Tangerman en de kopers, ten Z. Ype...?, ten N. de straat Gekocht van (Doede Seerps Bakker, als executeur van de nalatenschap van) wl. Baukjen Seerps Bakker wv Jetse Roorda, voor 1600 gg.


1779 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0202v van 7 nov 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 84Voorstraat ZZ op de Zuivelmarkthuis en tuin
 
koperRoelof Hendriks, gehuwd metkoopman2520-00-00 CG
koperTietske Oeges
naastligger ten oostenPoppe Menalda e.a.
naastligger ten zuidenYpe Jetzes*
naastligger ten westenSierk Laquaart
naastligger ten westenPetrus Laquaart
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperSierk Laquaart
verkoperPetrus Laquaart
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRoelof Hendriks x Tiedske Oeges koopt huis en tuin met een woning ernaast, onder een dak, zz. Voorstraat op de Suipmarkt en al deels door de kopers bewoond. Ten O. Poppe Menalda, ten W. de verkoper, ten Z. Ype ...?, ten N. de Voorstraat. Gekocht van de gebroeders Sierk- en Petrus Laquart.


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0195v van 20 jun 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 86, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westensteeg


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0005ra van 23 jan 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 82, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenTettje Oeges


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0005ra van 23 jan 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 82, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0005ra van 23 jan 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 82, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0334v van 31 mei 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 84Voorstraat ZZ op de Zuipmarkt wijk E-006 en E-007huis en woning onder een dak, tuin
 
koperBroer Yemes, gehuwd met2000-00-00 CG
koperAukje Faber
voormalig huurderHeere Claases
naastligger ten oostenGeeske Freerks, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Willem de Boer
naastligger ten zuidenSierk Laquart
naastligger ten zuidenPieter Laquart
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Tjeerd Braam
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoper q.q.Taeke S. Stephany, gelastigde vanprocureur fiscaal
verkoperTaeke AlthusiusGaastmeer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBroer Ymes x Aukje Faber koopt huis zz. Voorstraat op de Zuypmarkt, wijk E-006 en 7. Ten Z. S. en P. Laquart, ten N. de straat, ten O. Geeske Freerks wv Willem de Boer, ten W. erven Tjeerd Braam. Gekocht van Taeke Althuisius.


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 334v van jun 1807 , betreft pand E-007 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Voorstraat 84Broer Ymes x Aukje Faber koopt huis zz. Voorstraat op de Zuypmarkt, wijk E-006 en 7. Ten Z. S. en P. Laquart, ten N. de straat, ten O. Geeske Freerks wv Willem de Boer, ten W. erven Tjeerd Braam. Gekocht van Taeke Althuisius.


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0005ra van 23 jan 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 82, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-005 Voorstraat 84Broer Yemes8-00-00 CGhuis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-007Voorstraat 84Broer Yemes... ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-007Voorstraat 84Broer Yemes Broer Yemes pakhuis


1820 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-007Voorstraat 84Johannes Th. Georgs Leers, overleden op 13 november 1820Th.=Theodorus, zoon van Georg Coenraad Leers, winkelier (Voorstraat E 6/7) en Saske Dirks, broer van minderjarige Franciscus en Theresia Georgs Leers. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1005Voorstraat 84Broer YmesHarlingenkoopmanhuis en erven (250 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-007Voorstraat 84Goitse de Vries... IJpma; BS ovl 1846; 1855 overlijdens; oud 33 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk E-007; VT ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-007Voorstraat 84Hendrika de Boeroud 31 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk E-007; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-007VoorstraatGooitje de Vries33 jFranekerm, protestant, gehuwd, koopman
E-007VoorstraatHenderika de Boer31 jFranekerv, protestant, gehuwd
E-007VoorstraatJan de Vries10 jFranekerm, protestant, ongehuwd
E-007VoorstraatPieter de Vries1 jFranekerm, protestant, ongehuwd
E-007VoorstraatAntje de Vries5 jFranekerv, protestant, ongehuwd


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-007Voorstraat 84Jan Urk, overleden op 3 april 18419 wk, overleden Zuiderzas E 7. (CzOG nr. 1) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-007Voorstraat 84Rintje Gooitzes de Vries, overleden op 22 oktober 18412 wk (geboren 8/10/1841), overleden Voorstraat E 7, zoon van Gooitze de Vries, koopman en Henderica du Boas (tekent 'Boos'), broer van minderjarige Jan, Pieter en Antje Gooitzes de Vries. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51021 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 242 en 245 van 13 sep 1843
adressoortbedraggebruik
E-007Voorstraat 84provisionele en finale toewijzingfl. 1480dubbel huis met een achterwoning E-006 en E-007
 
verkoperRinse Abrahams de Ruiter
koperGerben Hendriks Meyer


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-007Voorstraat 84Trijntje Simons van der Hout, overleden op 13 februari 18461 1/4 jr (geboren 26/10/1844), overleden Voorstraat E 7, dochter van Simon Abels van der Hout, mr. schoenmaker en Himkje Jacobs Torenbeek, zuster van minderjarige Geertrui, Jacob en Albert Simons van der Hout. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-007Voorstraat 84Albert Simons van der Hout, overleden op 12 mei 184716 mnd (geboren 5/1/1846), overleden Voorstraat E 7, zoon van Simon Abels van der Hout, schoenmakersbaas en Himkje Jacobs Torenbeek, broer van minderjarige Geertruide en Jacob Simons van der Hout. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-007Voorstraat 84Engeltje Willems Unia... N.H., dv Willem U, en Jantje Nannes; BS huw 1823, ovl 1855, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk B-060, wijk E-007, wijk G-103; oud 56 jaar, geb Arum en wonende te HRL. 1839, wijk E-249; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-007Voorstraat 84Meindert Sybrens Wijkel... zv Sijbren Jans W, en Aafke Gerkes IJlstra; BS huw 1823, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk B-060, wijk E-007, wijk G-103; oud 39 jaar, geb Achlum en wonende te HRL. 1839, kleermaker, wijk E-249; VT1839; Meine Wyckel ... (alles)


1852 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49050 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 94 van 28 dec 1852
adressoortbedraggebruik
E-007Voorstraat 84koopaktefl. 2000huis aan de Voorstraat E-006 en E-007
 
verkoperGerrit Jans Kroes
koperLouis Westerman


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1005E-006 (Voorstraat)Salomo Levi van der Hoekwoonhuis
Sectie A nr. 1005E-007 (Voorstraat)Salomo Levi van der Hoekwoonhuis


1865 - variaadresbronbericht
Voorstraat 84Jaarboekje voor de Stad HarlingenVoorstraat wijk E-006, afvaart veerschip op Tjum, Lollum, Wommels, Oosterend: Woensdag 12 uur.


1874 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50051 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 141 van 1 jul 1874
adressoortbedraggebruik
E-007Voorstraat 84koopaktefl. 2000huizinge en bakkerij E-007 en E-008
 
verkoperJetske Haas (wv Geert Leenstra, eerder wv Pieter Willems Nauta)
verkoperHendrik Leenstra
verkoperJetske Leenstra
koperWillem Pieters Nauta


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3906E-006 (Voorstraat)Gerrit Dikmanswoonhuis


1898 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 84, HarlingenVoorstraat 84F. van der Zwaagdrukkerij, boek-, stads- en handels-


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3906Voorstraat 84 (E-006)Frans van der Zwaag (en Cons.)woonhuis


1905 - arbeidsinspectieadresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Voorstraat 84F. van der Zwaag & zoonjongens: 2, meisjes: 0
vrouwen: 0
boekdrukkerij


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Voorstraat 84 Frans van der Zwaagboekdrukker
vorige grondslagf. 2000
huidige grondslagf. 2500


1919 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 84, HarlingenVoorstraat 84R. Oudeboonhandelsdrukkerij, uitgave nieuwe harlinger courant


1923 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 84, HarlingenVoorstraat 84R. Oudeboondrukkerij, uitgever harlinger courant


1923 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49138 (notaris Sybe Okkinga) repertoire nr. 372 van 23 nov 1923
adressoortbedraggebruik
E-006Voorstraat 84koopaktefl. 11874huis met erf
 
verkoperCharlotte Kuipers (wv frans van der zwaag)
koperRomke Oudeboon


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 84R. Oudeboon135Uitg. N. Harl. Cour.


1925 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 84, HarlingenVoorstraat 84R. Oudeboondrukkerij


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 84R. Oudeboon135Uitg. N. Harl. Cour.


1928 - adresboekadresnaamberoep
Voorstraat 84R.Oudeboonuitgever


1934 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 84, HarlingenVoorstraat 84R. Oudeboondrukkerij


1934 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 84, HarlingenVoorstraat 84R. Oudeboon


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 84R. Oudeboon135Uitg. N. Harl. Cour.


1937 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 84, HarlingenVoorstraat 84R. Oudeboondrukkerij, uitgave van de nieuwe harlinger courant


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 84Nieuwe Harlinger Courant587Uitg. Flevo, v.h. drukkerij R. Oudeboon


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.Harlinger Courant587Uitg. Flevo v/h. Drukk. R. Oudeboon


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.Harlinger Courant587Uitg. Flevo v/h. Drukk. R. Oudeboon


1954 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 84, HarlingenVoorstraat 84 Flevodrukkerij


1955 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 84, HarlingenVoorstraat 84 Flevodrukkerij, uitgave harlinger courant


1955 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 84, HarlingenVoorstraat 84 Flevodrukkerij, uitgave harlinger courant


1959 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 84, HarlingenVoorstraat 84 Flevodrukkerij


1960 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 84, HarlingenVoorstraat 84 Harlinger Courantstreekblad voor Harlingen en omstreken


1962 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 84, HarlingenVoorstraat 84 Harlinger Courantstreekblad voor Harlingen en omstreken


1965 - adresboekadresnaam
Voorstraat 84F. (Fokke) Drost


1972 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 84, HarlingenVoorstraat 84 Harlinger Courant


1983 - bezwaarschrifteneen persoon of bedrijf op dit adres komt voor in het proefschrift "Het Bezwaar" van Theo J. Dijkstra
adresnaamomschrijvingonderzoeksgeval
Voorstraat 84h.s. oswaldaardewerkfabriek/tegelfabriek62


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Sectie A nr. 3906Voorstraat 84gemeentelijk monument14 van 20


2004 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 3906Voorstraat 84
  terug