Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Voorstraat 12
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Voorstraat 12 6-032 6-030 E-047 E-041
aangrenzende stegensteeg
Voorstraat 12naamloze steeg ten oosten


1597 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 pagina 127r van 27 nov 1597 (exacte ligging vrij zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Voorstraat 12Jan Dolphijn x ? Hendricx kopen een huis op de zuidzijde vant diept. Ten O. brouwer Reyn Opckes [Cromwal], ten W. wl Dirck Lyeuwes huis en enige andere plaatsen. Grondpacht 2 GG. Gekocht van Augustinus Jans x Dieuwer Jacobs, voor 1333 GG.


 


1619 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 pagina 318r van 24 jan 1619 (exacte ligging niet zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Voorstraat 12(achter) Salvus Marthens x Cathalina Hendricks kopen een huis met ledige plaats en klein tuintje zz. Voorstraat, recht achter het huis daer de witte eenhoorn uutsteeckt. Ten O. en Z. burgemeester Reyn Uupckes [Cromwal], ten W. wd. Dirck Sioerdts en het huis van Douwe Annius. Geen grondpacht. Gekocht van lakenkoper Jurien Scheltes x Martien Willems voor 570 gg.


 


 


 


1634 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0138r van 15 feb 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 12Voorstraat ZZhuis met plaats
 
koperFoppe Tiaerts, gehuwd met1530-00-00 GG
koperTrijntie Jans
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenFedde Edgers
naastligger ten zuidenWybe Joryts
naastligger ten westende erfgenamen van de weduwe van Adriaen Schaft
naastligger ten noordenVoorstraat [niet vermeld]
verkoperTiaert Siverts c.s.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFoppe Tiaerdts x Trijntie Jansen kopen een huis met plaats erachter zz. Voorstraat. Ten O. Fedde Edgers en een steeg, ten Z. Wybe Jorryts, ten W. erven wd. Andries Scaft [Schaft]. Gekocht van Tiaert Sioerts c.s. voor 1530 gg.


 


 


 


 


 


1647 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0257v van 7 mrt 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 12achterVoorstraat ZZhuis
 
koperJan Piers, gehuwd met740-00-00 GG
koperTrijntie Beerns
naastligger ten oostenhet huis van de kinderen van Rippert Inties
naastligger ten zuidenhet huis van de kinderen van Rippert Inties
naastligger ten westenJan Hendrickx
naastligger ten westenhet huis van de kinderen van Homme Tjebbes*
verkoperde zonen van Rinse Wybes, en
verkoperFeycke Wybes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Piers x Trijntie Beerns kopen een huis zz. bij de Voorstraat. Ten O. en Z. de kinderen van Rippert Inties, ten W. de kinderen van Jan Hendrickx en van Homme Tjebbes. Gekocht van Rinse- en Feicke Wybeszoon voor 740 GG.


 


 


1662 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0152v van 23 nov 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 12achterVoorstraat ZZ recht achter het huis en plaats van de weduwe van Foppe Tjeerds waar de Witte eenhoorn uithangthuis met een grote plaats
 
koperPieter Everts 725-09-00 GG
koperJacob Jacobs
naastligger ten oosten*steeg naar de Voorstraat
naastligger ten oosten*huis, mouterij, turfhuis en loods van Claas Freercx Braem
naastligger ten oostende kinderen van Rippert Intjes
naastligger ten zuidende kinderen van Rippert Intjes
naastligger ten westenJan Hendricx schoenmaker
naastligger ten westende kinderen van Homme Tjebbes
naastligger ten noordenhet huis waar de Witte Eenhoorn uithangt, van de weduwe van Foppe Tjeerds
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperde weduwe van Jan Piers
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Everts en Jacob Jacobs kopen een huis met 2 opkamers en 3 benedenkamers en grote plaets, zz. Voorstraat, recht achter het huis en plaets van wd. en erven van Foppe Tjeerds, 'de Witte Eenhoorn'. Ten O. en Z. de kinderen van Rippert Intjes, ten W. schoenmaker Jan Hendricx, en de kinderen van Homme Tjebbes. Veel voorwaarden betreffende de naastligger Claes Freercx Braam en zijn mouterij en turfhuis en loods. Gekocht van wd. Jan Piers, voor 725 gg.


 


 


1688 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0015ra van 8 jan 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 12Voorstraat ZZhuis
 
koper provisioneelGerryt Willems mr. timmerman575-19-00 CG
huurderJacobus Barrytii c.u.horlogemaker
naastligger ten oostensteeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten oostenPietie Jacobs
naastligger ten zuidende woning van Cornelis Claesen c.soc.
naastligger ten westenmr. Baltus Casparii Sterk
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoper van 1/5Trijntie Arjens, gehuwd met
verkoper van 1/5Jacob Aerts
verkoper q.q.Jacob Aerts, curator ex testamento over
verkoper van 1/5Antie Durres, erfgenaam onder beneficie van inventaris van
erflaterwijlen Foppe Heslinga
verkoper van 1/5Goitjen Claesen Braem voor zijn kinderen, weduwnaar van
verkoper van 1/5wijlen Attie Foppes
verkoper van 1/5Antie Foppes, gehuwd met
verkoper van 1/5Huybert Claesen Braem
verkoper van 1/5Janke Gerryts voor haar kinderen, weduwe van
verkoper van 1/5wijlen Teunis Foppes


 


1694 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0094v van 25 feb 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 12Voorstraat ZZhuis
 
koperburgerhopman Waeling Jansen Grauda, gehuwd met1200-00-00 CG
Trijntie Lieuwes
naastligger ten oostenDirck Sickes n.u.
naastligger ten zuidenDirck Sickes n.u.
naastligger ten westenCornelis Ottes mr. huistimmerman
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperGerrit Willemsmr. huistimmerman


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
6-032Voorstraat 12huis
eigenaarJurrien Pieters
gebruikerJurrien Pieters cum sociis
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
6-032Voorstraat 12huis
eigenaarJurrien Pieters
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG
opmerkingaen de executeur betaeld


1726 - reëelkohieradresgebruik
6-032 Voorstraat 12huis
eigenaarJurjen Pyters
gebruikerJurjen Pyters
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde00-00-00 CG
opmerkingIs 1724 insolvent verklaerd


1736 - reëelkohieradresgebruik
6-032 Voorstraat 12huis
eigenaarwed. Jurjen Pyters
gebruikerAukjen Bokkes c.s.
huurwaarde43-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-03-06 CG


 


1738 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0021va van 23 nov 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 12Voorstraat ZZ1/2 huis
 
koper provisioneelJacob Tuininga 401-07-00 GG
naastligger ten oostenPytje Jacobs Braam
naastligger ten zuidenPytje Jacobs Braam
naastligger ten westende weduwe van Jan Scheltema
naastligger ten noordenVoorstraat
Albert van Loo, curator overkoopmanLeeuwarden
verkoperElbrigjen Walings


 


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0003ra van 25 feb 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 12Voorstraat ZZ1/2 huis
 
koper provisioneelJohannes Ferwerda, en412-07-00 GG
Pieter Ferwerda
naastligger ten oostenPietje Jacobs Braam
naastligger ten zuidenPietje Jacobs Braam
naastligger ten westende weduwe van Jan Scheltema
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoper q.q.Albert van Loo, curator overkoopmanLeeuwarden
verkoperElbrigjen Walings


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0038v van 28 jun 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 12Voorstraat ZZ5/6 van 1/2 huis
 
koperde heer Claas Braam ontvanger en koopman650-00-00 CG
eigenaar van 1/6Claas Braamontvanger en koopmanAlmenum
toehaakeen ducaat
naastligger ten oostenPyttie Jacobs Braam, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Dirk Sikkes koopman
naastligger ten zuidenPyttie Jacobs Braam, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Dirk Sikkes koopman
naastligger ten westenvroedsman Sickama
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperMarijke Walings, gehuwd met
verkoperJohannes Steenbrekerruiter in dienst van de Republiek, garnizoen gelegerd in GroningenGroningen ?


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
6-032 Voorstraat 12Claas Braam, bestaande uit 0 personensegt onder Almenum aangegeeven te hebben
aangebooden capitaal00-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
6-032 Voorstraat 12huis
eigenaarClaas Braam
gebruikerJoh. Ferwerda
huurwaarde96-00-00 CG
aanslag huurwaarde17-09-00 CG


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0093r van 30 sep 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 12Voorstraat ZZhuis
 
koperSeerp Wildschut koopman1325-07-00 GG
huurderJaerig Gelinda 90-00-00 CG
naastligger ten oostenWybrandus van Itsma
naastligger ten zuidenWybrandus van Itsma
naastligger ten westenburgemeester Harmanus Siccama
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperAukjen Reiners Fontein, weduwe vanFraneker
verkoperwijlen dr. Jacobus Braam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSeerp Wildschut koopt. Ten N. de Voorstraat, ten O. en Z. Wybrandus van Itsma, ten W. Harmanus Siccama. Gekocht van Aukjen Reiners Fontein wv Jacobus Braam.


 


 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
6-029 Voorstraat 12Wienand Hoekes, 38 jaar, gehuwd


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0350r van 28 jun 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 12Voorstraat ZZ wijk E-047huis
 
koperJan van der Brug, gehuwd metmr. blikslager1357-00-00 CG
koperKlaaske Radsma
huurderWijnand Hoekers mr. slager110-00-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van S. Schaaff
naastligger ten zuidende weduwe van S. Schaaff
naastligger ten westende weduwe van P. Peaux
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoper q.q.Tjepke Graatema, executeur
verkoper q.q.S. Wybenga, executeurs van
verkoperwijlen Pieter J. Hannema, gehuwd met
verkoperwijlen Hendrina Wildschut
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan van der Brug, mr. blikslager x Klaaske Radsma koopt huis zz. Voorstraat. Ten O. wd. S. Schaaff, ten W. wd. Pierre Peaux, ten N. de straat. Gekocht van erven Pieter Johannes Hannema x Hendrina Wildschut.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-030 Voorstraat 12J Bierma van der Brug wed4-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-047Voorstraat 12Jan Bierma van der Brugeigenaar en gebruiker van wijk E-047, blikslager, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-047Voorstraat 12Jan B van der Brug Jan B van der Brug blikslager


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1145Voorstraat 12Jan van der BrugHarlingenblikslagerhuis en erf (96 m²)


1832 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-047Voorstraat 12Klaaske Jeltes Radsma, overleden op 25 februari 183259 jr, vrouw van Jan Sytzes van der Brugh, mr. blikslager (Voorstraat E 47: erft vruchtgebruik), moeder van Sytske, vrijster, Jetske, idem en minderjarige Feikje, Sytse en Jelte Jans van der Brugh. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk EVoorstraat 12J van der Brug kiezer


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-047Voorstraat 12Jan Sytses van der Brug, overleden op 29 juni 183960 jr, mr. blikslager, overleden Voorstraat E 47, weduwnaar, vader van Sytske (vrouw van Pieter van Dorpen, mr. bakker), Jetske (vrouw van Petrus de Cock, onderwijzer), Feikje (vrouw van Jan Feddema, kantoorbediende), Sytse, mr. verver/glazenmaker en Jelte Jans van der Brug, mr. blikslager/aanspreker. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-047VoorstraatJelte van der Brug24 jHarlingenm, protestant, gehuwd, blikslager
E-047VoorstraatSara Jacobs Smit23 jHarlingenv, protestant, gehuwd


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-047Voorstraat 12Jan Jeltes van der Brug, overleden op 19 augustus 18419 dg (geboren 11/8/1841), overleden Voorstraat E 47, zoon van Jelte Jans van der Brug, blikslager en Sara Smidt. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1145E-047 (Voorstraat)Hans W. van Stratenwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1145E-041 (Voorstraat)Wed. en erven Bernardus G. ten Huizenwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1145Voorstraat 12 (E-041)Hendrikus Rijfkogelwoonhuis


1914 - variaadresbronbericht
Voorstraat 12Oud Harlingen Magazine 1991Bakkerij H. Rijfkogel, later Schotanus aan de Voorstraat. De bakkerij werd later Bar De Weinstube.


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Voorstraat 12 Hendrikus Rijfkogelbroodbakker
vorige grondslagf. 1100
huidige grondslagf. 1200


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 12L. Rijfkogel198Bakker


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 12L. Rijfkogel198Bakker


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 12L. Rijfkogel198Bakker


1925 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 12, HarlingenVoorstraat 12H. RijfkogelVooruitgang, n.v. bakkerij debakkerij, depot van


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 12L. Rijfkogel198Bakker


1928 - adresboekadresnaamberoep
Voorstraat 12H.Rijfkogelbakker
Voorstraat 12aJ. van Rosmalenwaker zuiderzeewerken


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 12G. Schotanus918Br.- en banketb.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.G. Schotanus918Br.- en banketb.


1952 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 12, HarlingenVoorstraat 12 Stad Harlingenbakkerij


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.G. Schotanus918Br.- en banketb.


1965 - adresboekadresnaam
Voorstraat 12G. (Gerrit) Schotanus


1972 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 12, HarlingenVoorstraat 12 Weinstube, debar - discotheek - dancing


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Voorstraat 12rijksmonument 20710


2001 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 4373Voorstraat 12
  terug