Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Herenknechtenkamerstraat 3
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
    Herenknechtenkamerstraat 3 (niet bekend) (niet bekend) E-087 E-069
 


 


1727 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0306r van 26 jan 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Herenknechtenkamerstraat 3Herenknechtskamerstraathuis
 
koperWopke Johannis, gehuwd metturfdrager30-00-00 CG
koperJetske Jans
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenClaeske Jeyes
naastligger ten westenHerenknechtskamerstraat
naastligger ten noordenStijntje Foppes
verkoperPaulus Jansenzeilmaker


 


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-087Herenknechtenkamerstraat 3Jan Teekesgebruiker van wijk E-087; eigenaar is Claas Heins erven, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-087Herenknechtenkamerstraat 3Claas Heins ervenJan Teekes


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1201Herenknechtenkamerstraat 3Klaas KramerBirdaardrijks commieshuis (42 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-087Herenknechtenkamerstraat 3Baukje Arends van der Pijp... ovl 1876, bev.reg. HRL 1851 wijk C-170, wijk H-167, 234; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-087; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-087Herenknechtenkamerstraat 3Pieter Roelofs Marton... wijk H-167, 234, wijk G-170; oud 33 jaar, geb HRL. (!) en wonende te HRL. 1839, scheepstimmerman, wijk E-087; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-087H. Kn. K. straatPieter Roelofs Marton33 jHarlingenm, protestant, gehuwd, scheepstimmerman
E-087H. Kn. K. straatBaukje van der Pijp37 jHarlingenv, protestant, gehuwd
E-087H. Kn. K. straatArend P Marton8 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-087H. Kn. K. straatSjouwkje Marton10 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-087H. Kn. K. straatAntie Marton6 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-087H. Kn. K. straatChatharina Marton6 mHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-087Herenknechtenkamerstraat 3Louwrens Johannes Voogd... Commissaris des Konings in Frl dd 29 apr 1854, 1e afdeling, no. 910; bev.reg. HRL 1851 wijk A-032, wijk E-087, 211, wijk F-055, 143, ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-087Herenknechtenkamerstraat 3Renske Stienstrageb 13 jul 1805 Gorredijk, huwt met Wybrand Konterman, (gk), N.H., A na mei 1854 Gorredijk; bev.reg. HRL 1851 wijk E-087


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1201E-087 (Heereknechtekamerstraat)Hidde Dirks de Vrieswoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1201E-069 (Heereknechtekamerstraat)Erven Hidde Dirks de Vrieswoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1202Herenknechtenkamerstraat 3 (E-068)Sietse Baardawoonhuis


1965 - adresboekadresnaam
Herenknechtenkamerstraat 3J. (Jelle) Kroese
  terug