Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Hondenstraat 14
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager   Hondenstraat 14 (niet bekend) 8-105 E-100 E-099
   huisnummer hoger Vijver 2 8-090 8-096 E-100 E-087
Naastliggers vanHondenstraat 14
ten oostenKleine Bredeplaats 14
ten zuidenVijver 1
ten westenHondenstraat 12
ten noordende Hondenstraat


aangrenzende stegensteeg
Vijver 2naamloze steeg ten westen


 


1617 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0086r van 1 jun 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hondenstraat 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende kamer van wijlen Oege Cornelis


1619 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0177v van 8 mei 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hondenstraat 14Hondenstraat ZZ [staat: Vijverstraat]huis
 
koper door niaar ratione sanguinisGerbrant Sioerdts
geniaarde koperMichiel Albertsmr. schilder
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westen*mr. Pieter Eylerts kloksteller
naastligger ten noordenHondenstraat [niet vermeld]
verkoper q.q.Jan Scheltes
verkoperAuck Jelckes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerbrant Sioerdts koopt, na niaar ratione sanguinis tegen mr. schilder Michiel Michiels, een huis in de Vijverstraat achter mr. kloksteller Pieter Eylers huis. [Geen naastliggers vermeld.] [Geen grondpacht vermeld.] Gekocht van Jan Scheltes uit naam van Auck Jelckes.


1619 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0178r van 8 mei 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hondenstraat 14Hondenstraat ZZ [staat: Vijverstraat]huis
 
koper door niaar ratione sanguinisGerbrant Syuerts
geniaarde koperMichiel Alberts*schilder
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westen*Pieter Ellerts
naastligger ten noordenHondenstraat [niet vermeld]
verkoper q.q.Jan Scheltes
verkoperAuck Jelckes
eerdere samenvatting door Yde Elsinga[doorgehaald]


1628 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0069v van 17 mei 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hondenstraat 14Vijverstraat ZZhuis
 
koperJan Hendricks, gehuwd met164-00-00 CG
koperRenske Takes
naastligger ten oostenhet huis van de zonen van Hidde Anis
naastligger ten zuidenhet huis van wijlen Cornelis Tyercks
naastligger ten westenPiter Ellerts smid
naastligger ten noordenPier Piers gortmaker
naastligger ten noordenVijverstraat
verkoper van 1/2Haringh Martens, gehuwd metWorkum
verkoper van 1/2Antie Rouckes, en haar neefWorkum
verkoper van 1/2Focke Bauckes uitlandig


1617 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0086r van 1 jun 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hondenstraat 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0093v van 10 dec 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hondenstraat 14Hondenstraat ZZ [staat: Vijverstraat]kamer
 
koperMarten Broers c.u.scheepstimmerman300-00-00 GG
naastligger ten oostenRuyrd Hiddes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenEllerd Pyters
naastligger ten noordenHondenstraat [staat: straat]
verkoperJan Hendrix c.u.


1650 - variaadresbronbericht
Vijver 2Hein Buisman StichtingBouwjaar ca. 1650


1650 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0109v van 2 feb 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hondenstraat 14Hondenstraat ZZ [staat: Vijverstraat]huis
 
koper door niaarburgemeester Geersma 426-19-00 GG
geniaarde koperSymen Jouckes
naastligger ten oostenburgemeester Geersma
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenRuyrd Hiddes
naastligger ten noordenHondenstraat [niet vermeld]
verkoperde erfgenamen van wijlen Eets Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSymen Jouckes koopt een huis in de Hondenstraat. Ten O. Here? Jansen?, burgemeester, ten W. Ruurd Hiddes. Gekocht van erven Eeke? Jans?, voor 426 gg.


1652 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0212v van 10 okt 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hondenstraat 14Hondenstraat [staat: Vijverstraat]kamer
 
koperJeltie Pytters, weduwe van292-14-00 GG
koperwijlen Arien Tijssen
naastligger ten oostenRioerd Hiddes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenEllert Pytters
naastligger ten noordenHondenstraat [niet vermeld]
verkoperMarten Broers c.u.


1653 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0224r van 22 jan 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijver 2Vijver WZ [staat: Vijverstraat]nieuw huis
 
koperHylcke Joannes c.u.koopman750-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostenVijver [staat: Vijverstraat]
naastligger ten zuidenEpe Meynerts c.u.mr. timmerman
naastligger ten westeneen vrije uitgang
naastligger ten noordenVijverstraat
verkoperEpe Meynerts c.u.mr. timmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHylcke Joannes, koopman c.u. kopen een nieuw huis in de Vijverstraat [Vijver]. Ten O. en N. de straat, ten Z. de verkopers, ten W. een vrije uitgang. Grondpacht 20 st aan de Stad. Gekocht van mr. timmerman Epe Meynerts c.u., voor 750 GG.


1617 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0086r van 1 jun 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hondenstraat 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1656 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0080r van 29 mrt 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijver 2Vijver WZ [staat: Vijverstraat]huis
 
koperJurien Juriens Falck c.u.bakker982-14-08 GG
koperBeern Pyters c.u.
verpachter grondde stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostenVijver [staat: straat]
naastligger ten zuidenEpe Meynerts
naastligger ten westeneen vrije uitgang van Epe Meynerts
naastligger ten noordenHondenstraat [staat: straat]
verkoperHylcke Joannes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJurien Juriens Falck, bakker c.u. en Beern Pyters c.u. kopen een huis in de Vijverstraat [Vijver]. Ten O. en N. de straat, ten Z. en W. Epe Meynerts met een vrije uitgang. Grondpacht 20 st aan de Stad. Gekocht van Hylke Joannes, voor 982 GG 14 st 8 pn.


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0205v van 19 mrt 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijver 2Vijver WZ [staat: Vijverstraat]huis
 
koperClaes Jansen bakker1005-00-00 GG
naastligger ten oostenVijver [staat: straat]
naastligger ten zuidenTierck Hiddes
naastligger ten westenIge Stoffels
naastligger ten noordenHondenstraat [staat: straat]
verkoperJurrien Valck c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaes Jansen [Spits], bakker c.u. kopen een huis in de Vijverstraat [Vijver]. Ten O. en N. de straat, ten Z. Tjerk Hiddes, ten W. Ige Stoffels. Gekocht van Jurien Valck c.u., voor 1005 GG.


1661 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0113v van 24 nov 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijver 2Vijver WZ [staat: Vijverstraat]huis
 
kopervrijgezel Cornelis Cornelis 940-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostenVijver [staat: straat]
naastligger ten zuidenTjerk Hiddes
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenVijverstraat [staat: straat]
verkoperClaas Jansen Spits c.u.bakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Cornelis, vrijgezel, koopt een huis in de Fiverstraet [Vijver]. Ten O. en N. de straten, ten Z. Tjerk Hiddes. Grondpacht 20 st aan de Stad. Gekocht van bakker Claas Jansen Spits c.u., voor 940 GG.


1662 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0150v van 9 nov 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hondenstraat 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Hendrix


1662 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0154v van 23 nov 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hondenstraat 14Hondenstraat ZZ [staat: Vijverstraat]kamer
 
koperDouwe Doyes smalschipper330-00-00 CG
naastligger ten oostenRuierd Hiddes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenAnne Buwes c.s.
naastligger ten noordenHondenstraat [staat: straat]
verkoperMaike Louws


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0172v van 18 jan 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijver 2Vijver WZgrondpacht van 1-00-00 CG
 
koperCornelis Cornelis 20-00-00 CG
naastligger ten oostenVijver [niet vermeld]
naastligger ten zuidenvroedsman Tierk Hiddes
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenHondenstraat [niet vermeld]
verkoper van 1/3oud burgervaandrig Harmen Pyters Valck
verkoper van 1/3Gerrit Baniers
verkoper van 1/3Auck Reiners
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Cornelis koopt de jaarlijkse grondpacht van zijn huis in de Viverstraat [Vijver]. Ten Z. vroedsman Tjerk Hiddes. Gekocht van Harmen Pyters Valck, oud-vaandrig, Gerrit Baniers en Aucke Reiners, elk voor 1/3, voor 20 cg.


1662 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0150v van 9 nov 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hondenstraat 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1662 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0150v van 9 nov 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hondenstraat 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0155r van 8 mrt 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hondenstraat 14Hondenstraat ZZ [staat: Vijverstraat]kamer
 
koperTeke Sytses c.u.mr. smid425-00-00 CG
naastligger ten oostenRuierd Hiddes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenAnne Buwes c.s.
naastligger ten noordenHondenstraat [staat: straat]
verkoperAntje Doyes


1675 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0201r van 6 jun 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende gortmakerij van Jop Dirx gortmaker en makelaar
naastligger ten westende keuken van Bartel


1675 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0201r van 6 jun 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1675 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0201r van 6 jun 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1684 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0016r van 13 jan 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hondenstraat 14Hondenstraat ZZ [staat: Vijverstraat]huis
 
koperLambert de Gavere landmeter en wijnrooier153-00-00 GG
naastligger ten oostende weduwe van hopman Dominicus Cornely
naastligger ten zuidenwijlen Jan Fransen gortmaker
naastligger ten westenkinderen van Ruyrdt Hiddes
naastligger ten noordenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
verkoperClaes Bartelsschuitvaarder
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLammert de Gavere, landmeter en wijnrojer koopt een huis met een steeg tot aan het huis ten zuiden, in de Vijverstraat. Ten O. de wv hopman Dominicus Corneli, ten Z. gortmaker Jan Fransen [Cuik], ten W. erven Ruurdt Hiddes, ten N. de Vijverstraat [Hondenstraat]. Gekocht van schuitvoerder Claes Bartels voor 153 GG.


1685 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0073r van 25 jan 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijver 2Vijver WZ [staat: Vijverstraat ZZ achter de brouwerij van rentmr. Wassenaar]huis c.o.a.
 
koperJetse Jelles Stijl koopman457-14-00 GG
huurderAebe Jansen wijdschipper
naastligger ten oostenVijverstraat
naastligger ten zuidenhuurder Obbe Hansen wijdschipper
naastligger ten westenCornelis Clases
naastligger ten noordenVijverstraat
verkoperTrijntie Sybes, weduwe van
verkoperwijlen Cornelis Cornelis


1686 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0127v van 25 apr 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijver 2Vijver WZ [staat: Vijverstraat ZZ achter de brouwerij van rentmr. Wassenaar]huis
 
koperClaas Romckes, gehuwd metwijdschipper690-00-00 CG
koperGrietie Poppes
naastliggerachter de brouwerij van Hessel Wassenaar rentmeester
naastligger ten oostenVijver [staat: Vijverstraat]
naastligger ten zuidenObbe Hansen wijdschipper
naastligger ten westen*een vrije in- en uitgang
naastligger ten westenCornelis Claesen
naastligger ten noordenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
verkoperJetse Jelles Stijl, gehuwd met
verkoperTrijntie Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaas Romckes wijdschipper x Grietie Poppes kopen een huis in de Vijverstraat achter de brouwerij van rentmeester Hessel Wassenaar. Ten O. en N. de Vijverstraat, ten Z. wijdschipper Obbe Hansen, ten W. Cornelis Claesen. geen grondpacht. Gekocht van Jetse Jelles Stijl x Trijntie Jans voor 690 CG.


1689 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0294r van 20 okt 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenLammert de Gavere geadmitteerde landmeter en wijnrooier


1691 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0348r van 18 jan 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hondenstraat 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende kamers bewoond door Hendrik smidsknecht


1698 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0384r van 27 nov 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenvroedsman Lambert de Gavere


1700 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0347r van 18 feb 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hondenstraat 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Bostijn [staat: Bastijn] mr. kleermaker


1700 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0074r van 7 jul 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hondenstraat 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1703 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0227r van 2 sep 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hondenstraat 14Hondenstraat ZZ [staat: Vijverstraat]huis
 
koperJohannes Schuttenius, huisnotaris130-00-00 GG
naastligger ten oostenTeunis Geerts Westeroven koopman
naastligger ten zuidenJan Fransen mr. gortmaker
naastligger ten westenVijver [staat: steeg]
naastligger ten westenBaukjen Jilderens c.soc.
naastligger ten noordenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
verkopergemeensman Lambert de Gavere, gehuwd met
verkoperNieske Hauckes


1708 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0053r van 5 feb 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hondenstraat 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1710 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0109r van 26 jan 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenSchuttenius notaris


1710 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0114v van 9 mrt 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hondenstraat 14Vijverstraathuis
 
koperds. Fedde van Sloten c.u.predikant130-00-00 GG
naastligger ten oostends. Fedde van Sloten c.u.
naastligger ten zuidenPieter Fransen
naastligger ten westenBauckjen Jilderts c.s.
naastligger ten noordenVijverstraat
verkoperJ. A. Schuttenusnotaris
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDs. Feddo van Slooten predikant te Midlum c.u. kopen een huis c.a., maar niet met de losse goederen en de haardplaat, in de Vijverstraat [Hondenstraat]. Ten O. de koper, ten Z. Pieter Fransen, ten W. Bauckjen Jilderens, ten N. de straat. Vrij op- en ingang door de eigen steeg ten W., tot de scheidsmuur daarin etc. etc. Geen grondpacht. Gekocht van notaris J.A. Schuttenius, voor 130 gg.


1710 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0109r van 26 jan 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1716 - reëelkohieradresgebruik
8-090Vijver 2huis
eigenaarObbe Hansen
gebruikerObbe Hansen
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-00 CG


1716 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0261v van 1 mrt 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijver 2Vijver WZ hoek Hondenstraat [staat: Vijverstraat op de hoek van de Vijver]huis
 
koperHylcke Joris schuitschipper450-00-00 CG
naastligger ten oostenVijver
naastligger ten zuidenObbe Hansen de Bok
naastligger ten westenObbe Hansen de Bok
naastligger ten noordenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
verkoperClaes Romkes c.u.


1719 - reëelkohieradresgebruik
8-090Vijver 2huis
eigenaarObbe Hansen
opmerkingbetaeld aen den executeur
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-00 CG
aansl. huurw. voldaan--


1710 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0109r van 26 jan 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1710 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0109r van 26 jan 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1725 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0221v van 4 feb 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hondenstraat 14Hondenstraat ZZ [staat: Vijverstraat]huis
 
koperTrijntie Wybes Munnikhuis, weduwe van200-00-00 CG
koperwijlen ds. Fedde van Sloten
naastligger ten oostenTrijntie Wybes Munnikhuis, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen ds. Fedde van Sloten
naastligger ten zuidenGerrit Gerrits
naastligger ten westende weduwe van Jan Jansen Blauw
naastligger ten noordenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
verkoper q.q.Jan Jansen Bostijn, gelastigde van zijn zoon
verkoperSyds Jansen BostijnlantaarnvullerAmsterdam


1710 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0109r van 26 jan 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1726 - reëelkohieradresgebruik
8-090 Vijver 2huis
eigenaarJacob Andries
gebruikerJacob Andries
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


1726 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0257v van 20 jan 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijver 2Vijver WZ hoek Vijverstraathuis
 
koperTheodorus Crytenburgh, gehuwd metmedicinae doctor316-00-00 GG
koperAnna Swaga
naastligger ten oostenVijver [staat: Vijverstraat]
naastligger ten zuidenals bewoner Jacob Andries
naastligger ten westenals bewoner Jacob Andries
naastligger ten noordenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
verkoperHyltie Jans c.u.


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0170v van 7 dec 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijver 2Vijver WZ [niet vermeld]huis
 
koperOtte Joris de Haen, gehuwd metschipper331-07-00 GG
koperYdske Dirks
naastligger ten oostenVijver [staat: Vijverstraat]
naastligger ten zuidenHyltie Joris
naastligger ten westenHyltie Joris
naastligger ten noordenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
verkoperTheodorus van Krytenburgmedicinae doctor
eerdere samenvatting door Yde ElsingaOtte Joris de Haen, schipper x Ydske Dirks kopen een huis. Ten O. en N. de Vijverstraat, ten Z. en W. Hyltie Joris.


1736 - reëelkohieradresgebruik
8-090 Vijver 2huis
eigenaarHylke Joris
gebruikerHylke Joris
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


1738 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0220v van 19 jan 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hondenstraat 14Hondenstraat ZZ [staat: Vijverstraat]huis
 
koperCatarina Munnikhuis, weduwe van498-07-00 GG
koperwijlen Feddo van Sloten predikantTzum
verpachter grondde stad Harlingen1-00-00 CG
huurder voorkamer met bedsteede weduwe van Tiebbe Sierks
huurder achterkamer met 2 bedstedenJan Gerrits 12-00-00 GG
huurder bovenvooropkamer met bedsteeAntie
naastligger ten oostenCatarina Munnikhuis
naastligger ten oostenFeddo van Sloten predikantTzum
naastligger ten zuidenGerryt
naastligger ten westenVijver [staat: Vijverstraat]
naastligger ten noordenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
verkoper van 1/5Folkert Jansen BlauwscheepstimmermanAmsterdam
verkoper van 1/5Riemke Martens voor haar kinderen, weduwe van
verkoper van 1/5wijlen Willem Jansen Blau
verkoper van 1/5Antie Hendriks Blauw, dochter van
verkoper van 1/5Goike Jans, weduwe van
verkoper van 1/5wijlen Hendrik Jansen Blauw
verkoper van 1/15Reinskien Andrys, gehuwd metAmsterdam
verkoper van 1/15Simon SpiegelbergscheepstimmermanAmsterdam
verkoper van 1/15Andrys AndrysscheepstimmermanAmsterdam
verkoper q.q.Harmanus Portier, curator overkoopman
verkoper van 1/15Jan Andrys
verkoper van 1/15Haebeltie Cornelis, gehuwd met
verkoper van 1/15Jan Gerritsschuitschipper
verkoper q.q.Jan Gerrits, curator overschuitschipper
verkoper van 1/15Trijntie Cornelis
verkoper van 1/15Antie Cornelis, gehuwd met
verkoper van 1/15Tieerd Joukesstuurman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCatharina Munnikhuis wv ds. Fedde van Slooten koopt huis in de Vijverstraat. Ten O. de koper, ten W. en N. de Vijverstraat, ten Z. Gerryt ...?. Gekocht van Folkert Jansen Blauw, scheepstimmerman te A`dam voor 1/5, Riemke Martens wv Willem Jansen Blauw als moeder en voogd over haar kinderen voor 1/5, Geeske Jans wv Hendrik Jansen idem dito voor 1/5 en nog vele anderen.


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
8-090 Vijver 2Hyltje Joris, bestaande uit 6 personenheeft 3 soons, alle smakschippers, die niet onder dit huysgesin begreepen zijn, en weigert desselfs naemen op te geeven, om daer door deese quotisatie sig te onttrekken
aangebooden capitaal10-00-00 CG
8-090 Vijver 2eerste zoon, bestaande uit 1 persoonvan Hyltje Joris
aangebooden capitaal00-00-00 CG
8-090 Vijver 2tweede zoon, bestaande uit 1 persoonvan Hyltje Joris
aangebooden capitaal00-00-00 CG
8-090 Vijver 2derde zoon, bestaande uit 1 persoonvan Hyltje Joris
aangebooden capitaal00-00-00 CG


1745 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0102v van 14 nov 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenburgemeester Claes van der Brugh


1746 - reëelkohieradresgebruik
8-090 Vijver 2huis
eigenaarHyltje Joris
gebruikerHyltje Joris
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-05-06 CG


1745 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0102v van 14 nov 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1745 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0102v van 14 nov 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1745 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0102v van 14 nov 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1800 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0270r van 14 dec 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenVijver [staat: straat]


1800 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0270r van 14 dec 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1800 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0270r van 14 dec 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1800 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0270r van 14 dec 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0314r van 5 apr 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenVijver [staat: straat]


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0116v van 4 sep 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenVijver [staat: straat]
naastligger ten westenVijver [staat: straat]


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0116v van 4 sep 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-105 Hondenstraat 14Jan de Keth erven8-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-100Hondenstraat 14Rinse Harmens Smit... 1809, dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1811, huw 1815, huw 1816, huw 1817, ovl 1825; gebruiker van wijk E-100, varensgesel; medegebruiker Jan Dirks de Vries, varensgesel; eigenaar is Jan Barend Scholtz, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-100Hondenstraat 14Jan Barend Scholtz Rinse H Smit varensgesel
E-100Hondenstraat 14Jan Dirks de Vries varensgesel
E-100Vijver 2Rinse H Smit varensgesel
E-100Vijver 2Jan Dirks de Vries varensgesel


1822 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-100Hondenstraat 14Agatha Taekes van der Veer, overleden op 5 maart 1822dochter van Taeke Jans van der Veer, scheepskapitein (Vijverstraat E 100) en Trijntje Hendriks Tamsma, zuster van minderjarige Ecco en Jan Taekes van der Veer. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1822 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-100Vijver 2Agatha Taekes van der Veer, overleden op 5 maart 1822dochter van Taeke Jans van der Veer, scheepskapitein (Vijverstraat E 100) en Trijntje Hendriks Tamsma, zuster van minderjarige Ecco en Jan Taekes van der Veer. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1827 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51015 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 20 en 27 van 10 mrt 1827
adressoortbedraggebruik
E-100Hondenstraat 14provisionele en finale toewijzingfl. 450huis
 
verkoperHendrik Feikes de Boer
koperDirk Terpstra


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1206Vijver 2Dirk Pieters TerpstraHarlingenkleermakerhuis (80 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1229Hondenstraat 14Dirk NieuwbuurHarlingenmed. doctorhuis (91 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-100Hondenstraat 14Frans B. de Boeroud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-100; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-100Hondenstraat 14Hendrik van der Zeeoud 28 jaar, geb Hindeloopen en wonende te HRL. 1839, zeeman, wijk E-100 VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-100Hondenstraat 14Wytske Liekles Webber... van genoegzaam bewijs, 27 aug 1808; ondertrouw HRL; oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-100; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-100Op de VijverHendrik van der Zee28 jHindelopengezin 1, m, protestant, gehuwd, zeeman
E-100Op de VijverHendrik van der Zee28 jHindelopengezin 1, m, protestant, gehuwd, zeeman
E-100Op de VijverDieuwke S Blok27 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
E-100Op de VijverDieuwke S Blok27 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
E-100Op de VijverWytske Webber52 jHarlingengezin 2, v, protestant, weduwe, [zeeman]
E-100Op de VijverWytske Webber52 jHarlingengezin 2, v, protestant, weduwe, [zeeman]
E-100Op de VijverAnna Kruif16 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
E-100Op de VijverAnna Kruif16 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
E-100Op de VijverFrans Betting de Boer29 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd, zeeman*
E-100Op de VijverFrans Betting de Boer29 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd, zeeman*


1841 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1229 Jacob Pieters PoelstraHarlingenhet onderste gedeelte van het perceel, zijnde de mangelkamer, benevens de bovenruimte van deze mangelkamer, te doen verbinden aan no. 1230 waarvan eigenaar is geworden pieter aans nauta, terwijl het bovenste gedeelte van no 1229 aan jacob pieters poe


1841 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1229 Pieter Aans NautaHarlingenhet onderste gedeelte van het perceel, zijnde de mangelkamer, benevens de bovenruimte van deze mangelkamer, te doen verbinden aan no. 1230 waarvan eigenaar is geworden pieter aans nauta, terwijl het bovenste gedeelte van no 1229 aan jacob pieters poe


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-100Hondenstraat 14Dooitse Stooker, overleden op 15 februari 1844(Certificaat van onvermogen), 40 jr (geboren 3/12/1803), werkman, overleden op de Vijver E 100, gehuwd, met kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-100Vijver 2Dooitse Stooker, overleden op 15 februari 1844(Certificaat van onvermogen), 40 jr (geboren 3/12/1803), werkman, overleden op de Vijver E 100, gehuwd, met kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-100Hondenstraat 14Jan Pieters Kerkhoven... Katholiek, zv Pieter K, en Gertke Wybes Meelman; BS huw 1856, ovl 1888, bev.reg. Ha18 51 wijk A-234, wijk E-100, wijk H-045; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-168; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1206E-071 (Hondenstraat)Pieter de Vrieswoonhuis
Sectie A nr. 1206E-100 (Vijverstraat)Anne R. Blijstrawoonhuis
Sectie A nr. 2302E-101 (Vijverstraat)Lubertus Jans Kroesewoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1206E-087 (Vijver)Anne Reinders Blijstrawoonhuis
Sectie A nr. 3591E-099 (Hondenstraat)Wed. en erven Frans Bambachwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3591Hondenstraat 14 (E-099)Casper de Haanwoonhuis
Sectie A nr. 1206Vijver 2 (E-087)Jan Nieuwenhuiswoonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Vijver 2J. v/d Bergsigarenmaker


1931 - kentekenadresnaam
B-17054
Vijver 2Adrianus Johannes van der Hoeff


1965 - adresboekadresnaam
Hondenstraat 14R. (Rients) Mensonides
Vijver 2C. (Cornelis) Elgersma


1974 - variaadresbronbericht
Vijver 2Hein Buisman StichtingAangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1974


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Hondenstraat 14beeldbepalend pand6 van 10
Vijver 2rijksmonument 20745


2001 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 8200Vijver 2
  terug