Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Duizenddeurensteeg 2
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
    Duizenddeurensteeg 2 (niet bekend) (niet bekend) E-164 (niet bekend)
1810 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 52001 (notaris Willem S. Houtsma) repertoire nr. 35 van 5 mrt 1810
adressoortbedraggebruik
E-164Duizenddeurensteeg 2koopaktefl. 220huis E-164
 
verkoperDavid Willems (te Bolsward)
koperG. Stinstra


1812 - bewonersadresnaamgegevens
E-164Duizenddeurensteeg 2Gerben Ages Zeilmaker... Nieuw op 25 mei 1815 HRL, huw.afk. 30 apr en 7 mei 1815, zeilmakersknecht in 1825, wonende te wijk E-164 in 1812, huw.get. bij M.H. van Dijk en J.J. Wijngaarden, 1815, id. bij B.J. Groen en R.A. Mol neef ... (alles)


1812 - bewonersadresnaamgegevens
E-164Duizenddeurensteeg 2Hylkje Harmens... binnen HRL den 24 apr ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-164Duizenddeurensteeg 2Gooitjen S Stinstra... id. van wijk E-160, stal en wagenhuis; gebruiker Eeltje Witteroos wed; 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-164; gebruikers IJsaak Willems wed., Paulus Jans wed., 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-164Duizenddeurensteeg 2Paulus Jansovl voor 1815; wed. gebruiker van wijk E-164, medegebruiker is IJsaaks Willems wed., eigenaar is G.S. Stinstra, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-164Duizenddeurensteeg 2Ysaak Willemsovl voor 1815; gebruiker wijk E-164; medegebruiker Paulus Jans wed. ; eigenaar is G.S. Stinstra, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-164Duizenddeurensteeg 2G S Stinstra Ysaak Willems wed
E-164Duizenddeurensteeg 2Paulus Jans wed


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1137Duizenddeurensteeg 2erven Gooitje StinstraAssenhuis (20 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-164Duizenddeurensteeg 2Baukje Aukes Vogelzang... HRL 1851 wijk E-301, wijk G-156, wijk H-123; oud 52 jaar, geb Hindeloopen en wonende te HRL. 1839, wijk E-164; VT1839; kind: Minke Tjerks, geb 21 feb 1809, ged 12 mrt 1809 Grote Kerk ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-164Duizenddeurensteeg 2Harmen Hoekoud 34 jaar, (vnm: Harmen), geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-164; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-164Duizenddeurensteeg 2Naatje van der Meeroud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-164; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-164LaanenBaukje Vogelzang52 jHindelopengezin 1, v, protestant, weduwe
E-164LaanenHarmen Hoek34 jHarlingengezin 2, m, protestant, gehuwd
E-164LaanenNaatje van der Meer36 jHarlingengezin 2, v, protestant, gehuwd
E-164LaanenMaria Hoek12 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
E-164LaanenCatharina Hoek4 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
E-164LaanenWillem Hoek2 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-164Duizenddeurensteeg 2Trijntje Klazes Wiersma, overleden op 26 mei 1846(Certificaat van onvermogen), 77 jr, geboren Parrega 1769, overleden Duizenddeuren E 164, weduwe, 3 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-164Duizenddeurensteeg 2Joeke Mulder, overleden op 18 oktober 1846(Certificaat van onvermogen), 3 1/2 jr (geboren 31/1/1843), overleden Duizenddeuren E 164. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1137E-164 (de Lanen)Pieter Rodenhuis Az.woonhuis
  terug