Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Lanen 47
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Lanen 47 6-097 6-094 E-191 E-184
Naastliggers vanLanen 47
ten oostende Bedelaarsteeg
ten zuidende Lanen
ten westenLanen 45
ten noordenLanen 49


aangrenzende stegensteeg
Lanen 47Bedelaarssteeg ten oosten


 


1613 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0182v van 27 nov 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 45, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Mancke Philips


1625 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0049r van 23 jan 1625 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Lanen 45, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende vrouw van het weeskind van Tyerck Hessels


1625 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0049r van 23 jan 1625 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Lanen 45, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1652 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0189r van 17 jan 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 45, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenRogier Jansen de Cock


1655 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0013v van 20 jan 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 47, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende weduwe van Ede bakker


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0178r van 15 feb 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 45, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenGerben Gattjes


1675 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0021va van 17 jan 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 45, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenSierck Andries wijdschipper


1675 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0021va van 17 jan 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 45, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1675 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0021va van 17 jan 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 45, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1688 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0247r van 24 jun 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 45, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenSierck Andries wijdschipper


1697 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0277r van 17 jan 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 47, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Jan Reiners


1709 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0086v van 3 feb 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 47, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Jan Reiners


1716 - reëelkohieradresgebruik
6-097Lanen 47huis
eigenaarAndries Sierks
gebruikerwed. Sierk Andries
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-04-00 CG


1718 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0027r van 5 nov 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 47, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1719 - reëelkohieradresgebruik
6-097Lanen 47huis
eigenaarwed. Sierk Andries
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan28-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
6-097 Lanen 47huis
eigenaarAndries Zierks
gebruikerAndries Zierks
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-06-08 CG


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0214v van 12 dec 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 45, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Andries Sjierx brouwer en koopman


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0286v van 27 nov 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 47, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenoub burgemeester Nollides


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0174v van 14 dec 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 45, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe en erfgenamen van wijlen Andrys Sierks brouwer


1734 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0351r van 21 nov 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 45, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Andrys Sjerks brouwer


1736 - reëelkohieradresgebruik
6-097 Lanen 47huis
eigenaarAndrys Sierks
gebruikerAndrys Sierks
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-06-10 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
6-097 Lanen 47wed. Andries Sierks, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal12-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
6-097 Lanen 47huis
eigenaarAndries Sierks
gebruikerAndries Sierks
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-12 CG


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0180v van 16 jan 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 47Lanen NZhuis
 
koperoud burgerkolonel Sybrand Camsma 400-00-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenGosse Pieters
naastligger ten noordenGosse Pieters
verkoperMeinte Andries Brouwercommissaris van het Grootveerschippers gilde op Amsterdam


1774 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0190v van 27 nov 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 47, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenSybren Feikes Camsma


1779 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0193v van 5 sep 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 45, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenMeinte Brouwer


1792 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0043r van 2 sep 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 45, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1797 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0028v van 19 feb 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 47Lanen NZhuis
 
koperWybrand Christiaans, gehuwd met104-00-00 GG
koperMarijke Claases
huurderWillem ten Sweegen 40-00-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westende weduwe van Olinjus
naastligger ten noordende weduwe van Thomas IJsbrands
verkoper q.q.Hotze Romkes Binksma, executeurkoopman
verkoper q.q.Douwe Wytzes Vettevogel, executeurs van het testament en redders vankoopman
verkoperde boedel en nalatenschap van wijlen vroedsman Feyke Sybrands Kamsma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWybrand Christiaans x Mayke Claases koopt een huis nz. Lanen. Ten O. een steeg, ten W. wd. Olinjus, ten Z. de Lanen, ten N. Thomas IJsbrands. Gekocht van Feyke Sybrands Kamsma, vroedsman.


1800 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0227r van 23 mrt 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 45, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenWybrandus Christiaans


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
6-095 Lanen 47Wijbrand Christiaans


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0198v van 15 jan 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 45, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenWybrandus Christiaans


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-094 Lanen 47Wybrandus Christiaans2-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-191Lanen 47Wybren Christiaans van Straaten... Grote Kerk HRL 1800, 1804, 1806, geb 1811, ovl 1821, huw 1822, ovl 1834; eigenaar en gebruiker van wijk E-191, schipper, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-191Lanen 47Wybren C van Straaten Wybren C van Straaten schipper


1823 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-191Lanen 47Berber Johannes Bron, overleden op 7 augustus 1823dochter van Johannes Bron, timmermansknecht (Laanen E 191) en Sietske J. Gonggrijp. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1279Lanen 47Johannes Hendriks BaronHarlingentimmermansknegthuis (60 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-191Lanen 47Johannes Hendriks Baron... Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-191Lanen 47Pieter Douwes Siderius... Kerk HRL 1806, dopen Grote Kerk HRL 1807, 1809, BS huw 1811, ovl 1843, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk E-191; gebruiker van wijk E-144, verwersknegt; eigenaar is M. vd Veen, 1814. (GAH204); P.D.S. en Anna Mijka Geis ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-191Lanen 47Sietske Gonggrijp... Grote Kerk HRL 1799, BS huw 1822, ovl 1840, ovl 1850; oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-191; ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk E-191Lanen 47Johannes Baron stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-191LaanenJohannes Groenewoud26 jHarlingenm, protestant, gehuwd, bakkersknegt
E-191LaanenEvertje Groenia25 jHarlingenv, protestant, gehuwd
E-191LaanenAplonia Groenewoud5 wHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-191LaanenJohs. Hendriks Baron43 jHarlingenm, protestant, gehuwd, huistimmerman
E-191LaanenSytske Justinus Gonggrijp39 jHarlingenv, protestant, gehuwd
E-191LaanenHendrik Baron12 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-191LaanenJurjen Baron3 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-191LaanenPetronella Baron5 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-191Lanen 47Sietske Gonggrijp, overleden op 1 september 184040 jr, winkelierse, overleden Laanen E 191, vrouw van Johannes Baron, timmermansbaas, moeder van minderjarige Hendrik (13 jr), Petronella (5 jr) en Jurjen Johannes Baron (4 jr). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-191Lanen 47Jan Hendriks Postma, overleden op 17 december 1842overleden Laanen E 191, zoon van Hendrik B. Postma, blauwverversknecht (tekent 'Posthuma') en Grietje Stolstra, broer van minderjarige Hendrina Hendriks Postma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-191Lanen 47Rintje Gooitjes de Vries, overleden op 2 april 1848(Certificaat van onvermogen), 4 jr (geboren 7/2/1844), overleden Lanen E 191. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1279E-191 (de Lanen)Jurjen Baronwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1279E-184 (De Lanen)Hendrik van der Veenwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1279Lanen 47 (E-184)Hendrik van der Veenwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Lanen 47 Roelof van der Veenexportslagersknecht
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 500


1928 - adresboekadresnaamberoep
Lanen 47M.Meinsmastuurman
Lanen 47R. v/d Veenpakhuisknecht


1965 - adresboekadresnaam
Lanen 47A. (Andries) Toering
  terug