Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Grote Kerkstraat 13
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Grote Kerkstraat 13 5-040 5-035 E-228 E-228
Naastliggers vanGrote Kerkstraat 13
ten oostenGrote Kerkstraat 15
ten zuidende Grote Kerkstraat
ten westenGrote Kerkstraat 11
ten noordenKleine Kerkstraat 14


aangrenzende stegensteeg
Grote Kerkstraat 13naamloze steeg ten westen


1612 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0074r van 12 jan 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 11, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenweduwe van Jylles glasmaker


1612 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0076v van 19 jan 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenKleine Kerkstraat


1617 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0080v van 27 apr 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenKleine Kerkstraat [niet vermeld]


1618 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0119r van 8 mrt 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenKleine Kerkstraat


1618 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0123v van 22 mrt 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenKleine Kerkstraat


1620 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0207r van 22 jan 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 11, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostende weduwe van Jelis glasmaker


1621 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0281r van 23 jun 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van wijlen Bartel Rinses


1625 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0082v van 12 nov 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenKleine Kerkstraat [niet vermeld]


1633 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0102r van 30 mrt 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenKleine Kerkstraat [staat: Kerkstraat]


1633 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0105r van 28 apr 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenKleine Kerkstraat [niet vermeld]


1636 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0181r van 17 jan 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Kerkstraat 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jelis glasmaker


1638 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0053v van 16 jan 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 11, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1641 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0131v van 7 feb 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Kerkstraat 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1641 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0131v van 7 feb 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Kerkstraat 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1641 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0131v van 7 feb 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Kerkstraat 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1669 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0213r van 14 nov 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenKleine Kerkstraat


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0128r van 16 jan 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Kerkstraat 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenTake Tjercks


1683 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0241r van 7 jan 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenKleine Kerkstraat


1701 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0349r van 22 jan 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 11, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenals huurder Hoite Keimpes


1701 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0351v van 13 feb 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 11, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenals huurder Hoyte Keimpes


1702 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0160v van 29 jan 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Kerkstraat 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHoite Keimpes


1706 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0314v van 17 jan 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenKleine Kerkstraat


1710 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0120v van 20 apr 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 13Grote Kerkstraat NZhuis
 
koperHoite Keimpes c.u.400-00-00 CG
verpachter grondHarmen Jansen koopman1-02-00 CG
naastligger ten oostenhet huis van Harmen Douwes
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [niet vermeld]
naastligger ten westensteegje
naastligger ten noordenTrijntie Annes
verkoperTietie Murks, gehuwd metHusum
verkoperPieter TjerxHusum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHoite Keimpes koopt een huis c.a. nz. Grote Kerkstraat, dat verhuurd is. Ten O. het huis van Harmen Douwes, ten Z. die straat, ten W. een steegje, ten N. Trijntje Annes. Het huis heeft de vrijheid om ten westen 2 voet in de steeg uit te bouwen en de eigenaar van het huis ten noorden zal de achtergevel van dit huis mede moeten onderhouden. Gekocht van Tietie Murks x Pieter Tjerx te Husum?, voor 400 cg.


1716 - reëelkohieradresgebruik
5-040Grote Kerkstraat 13huis
eigenaarHoite Keimpes
gebruikerHoite Keimpes
huurwaarde14-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-16-00 CG
grondpacht aan Harmen Jansen erven
grondpacht01-02-00 CG
aanslag grondpacht00-05-08 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
5-040Grote Kerkstraat 13huis
eigenaarHoite Keimpes
huurwaarde14-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan7-6-1720
grondpacht aan Harmen Jansen erven
grondpacht01-02-00 CG
aanslag grondpacht00-05-08 CG
aansl. grondp. voldaan7-6-1720


1720 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0064r van 21 jan 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 11, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenLubbe Alles c.u.


1726 - reëelkohieradresgebruik
5-040 Grote Kerkstraat 13huis
eigenaarPyter Hoytes
gebruikerPyter Hoytes
huurwaarde14-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-06-08 CG
grondpacht aan Harmen Jansen erven
grondpacht01-02-00 CG
aanslag grondpacht00-00-00 CG
opmerkingDen 7 juny 1726 afgekoft


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0230r van 30 jan 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Kerkstraat 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenSyds Jacobs stoeldraaier


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0282v van 13 nov 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Kerkstraat 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenSyds Jacobs stoeldraaier


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0041v van 4 nov 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Kerkstraat 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenPyter Hoytes koopman


1736 - reëelkohieradresgebruik
5-040 Grote Kerkstraat 13huis
eigenaarerven Pyter Hoytes
gebruikerPyter Hendriks
huurwaarde70-00-00 CG
aanslag huurwaarde11-13-06 CG
opmerking[in het kohier genummerd als 5-039]


1736 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0122r van 17 jun 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Kerkstraat 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen vroedsman Pieter Hoytes Reidsma


1741 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0178r van 10 sep 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 11, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Pyter Hoites


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
5-040 Grote Kerkstraat 13wed. Dirk Hendriks, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
5-040 Grote Kerkstraat 13huis
eigenaarwed. Dirk Hendriks
gebruikerwed. Dirk Hendriks
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-03-10 CG


1756 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0016r van 20 jun 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 13Grote Kerkstraat NZhuis en tuintje
 
koperPieter Hendriks Rademaker, gehuwd metkoopman1275-14-00 GG
koperJochumke Theunis
huurderPieter Hendriks Rademaker c.u.60-00-00 CG
naastligger ten oostenKeimpe Bouwes
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
naastligger ten westen*steeg
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen G. Wildschut
naastligger ten noordenhet tweede perceel in deze akte
verkoperAntje Pieters Reidsma, gehuwd met
verkoperJacob Steevenstrekveerschipper en winkelier


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0193r van 15 jun 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Kerkstraat 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Klaas Doedes


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0225r van 7 dec 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenKleine Kerkstraat


1769 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0108r van 2 apr 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Kerkstraat 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Claas Doedes


1770 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0149v van 14 jan 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenKleine Kerkstraat


1775 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0223v van 17 sep 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenKleine Kerkstraat


1795 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0289r van 15 nov 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenKleine Kerkstraat


1798 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0122r van 9 dec 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 13Grote Kerkstraat NZhuis
 
koperTjalke Jans, gehuwd metscheepstimmerman300-00-00 CG
koperLijsbeth Sierks
huurderTjalke Jans 26-00-00 CG
huurderLijsbeth Sierks
huurderEeltje Doedes 20-00-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Evert Wijnalda
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
naastligger ten westenJelle Wildschut
naastligger ten noordenJarig van der Ley
verkoper q.q.Minne C. Blok, gelastigde vankoopman
verkoperds. Hendrik BrouwerWeener [staat: Weender]
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTjalke Jans [Koster], scheepstimmerman x Lijsbeth Sierks kopen een huis in de Grote Kerkstraat, nu gehuurd door de kopers en door Eeltje Doedes. Ten O. wv Evert Wijnalda, ten Z. de [Grote] Kerkstraat, ten W. Jelle Wildschut, ten N. Jarich van der Ley. Geen grondpacht. Gekocht van (koopman Minne C. Blok als gelastigde van) bedienaar de Goddelijken Woords te Weender in Oostfriesland ds. Hendrik Brouwer, voor 300 CG.


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0055r van 1 jul 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Kerkstraat 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJan Roordtje


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0126v van 20 jan 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Kerkstraat 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenTjalke Koster*


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0217v van 20 feb 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Kerkstraat 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenTjalke Koster


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-035 Grote Kerkstraat 13Tjalke Jans2-10-00 CG


1810 - notariaatTresoar toegang 16 inv.nr. 540 (notaris Taeke Steffens Stephany) repertoire nr. 93 van 16 dec 1810
adressoortbedraggebruik
E-228Grote Kerkstraat 13koopaktefl. 300huis E-228
 
verkoperTjalke Jans (te Almenum c.u.)
koperJan Bader (c.u.)


1811 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0145r van 17 feb 1811 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Kerkstraat 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenTjalke Koster


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-228Grote Kerkstraat 13Jan Johannes Bader... overlijdensaangifte van Siebren Pieters in 1811; BS geb 1811, huw 1813; eigenaar en gebruiker van wijk E-228, speelgoedmaker, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-228Grote Kerkstraat 13Jan Johannes Bader Jan Johannes Bader speelgoedmaker


1815 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51007 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 212 van 30 okt 1815
adressoortbedraggebruik
E-228Grote Kerkstraat 13koopaktefl. 200huis E-228
 
verkoperJan Bader
verkoperAurelia Blink
koperJan Dirk Numan
koperCatharina Bisschop


1823 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-228Grote Kerkstraat 13Maria Antonie Nieuwenhuis, overleden op 19 juli 1823dochter van wijlen Antonie Nieuwenhuis en Catharina Pieters Bisschop, winkelierse (thans vrouw van Johannes D. Numan, schipper Kerkstraat E 228), halfzuster van minderjarige Wiepkje-Agnieta Johannes Numan. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1052Grote Kerkstraat 13wed. Dirk NumanHarlingenwinkelierschehuis en erf (90 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1053Grote Kerkstraat 13wed. Dirk NumanHarlingenwinkelierschehuis (30 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-228Grote Kerkstraat 13Catharina Bisschop... bewijs, 28 Grasmaand 1810; ondertrouw HRL; oud 66 jaar, geb en wonende te HRL, winkelierse, wijk E-228; VT1839; Wij Burgemeester Officier van den Burgerijke Staat der Gemeente van Leeuwarden, certificeren bij ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-228Grote Kerkstraat 13Jeltje Feddes Weidema... 1873, bev.reg. HRL 1851 wijk E-262, wijk F-349; oud 29 jaar, geb Exmorra en wonende te HRL. 1839, wijk E-228; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-228Grote Kerkstraat 13Johannes Dijkstra... op 26 okt 1823 HRL, huw.afk. 12 en 19 okt 1823, werkman in 1849 en 1851, Rooms Katholiek, ovl wijk E-228, zv Abe Johannes en Tjiske (= Elisabeth) Reins; BS huw 1823, ovl 1849, ovl 1863, bev.reg. Ha18 51 wijk ... (alles)


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-228Grote Kerkstraat 13Janke Jans van der Woude, overleden op 3 september 183918 mnd, overleden Grote Kerkstraat E 228. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 40) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-228Grote KerkstraatJan Jans van der Woude32 jHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd, huistimmerman
E-228Grote KerkstraatJeltie Feddes Weidema29 jExmorragezin 1, v, protestant, gehuwd
E-228Grote KerkstraatTrijntie van der Woude7 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
E-228Grote KerkstraatLolkje van der Woude4 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
E-228Grote KerkstraatCatharina Bisschop66 jHarlingengezin 2, v, rooms katholiek, weduwe, winkeliersche
E-228Grote KerkstraatWiepkje Numan23 jHarlingengezin 2, v, rooms katholiek, ongehuwd
E-228Grote KerkstraatKoosje Jansen23 jBolswardv, rooms katholiek, ongehuwd
E-228Grote KerkstraatAnna Jansen17 js Hertogenboschv, rooms katholiek, ongehuwd


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-228Grote Kerkstraat 13Janna Jans van der Woude, overleden op 23 september 18411 jr, (geboren 7/8/1840), overleden Kerkstraat E 228, dochter van Jan Jans van der Woude, timmerman en Jeltje Feddes Weidema, zuster van minderjarige Trijntje en Lolkje Jans van der Woude. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-228Grote Kerkstraat 13Henricus Verhoeven, overleden op 5 december 1844(Certificaat van onvermogen), 54 jr, geboren Amsterdam, schoenmaker, overleden Kerkstraat E 228, gehuwd, 7 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-228Grote Kerkstraat 13Catharina Pieters Bisschop, overleden op 10 januari 184774 jr (geboren 22/12/1768), overleden E 228, wed. Jan Dirks Nieuman, moeder van Angenietje Jans Nieuman (vrouw van Gerhardus Louwrens, plateelbakker). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-228Grote Kerkstraat 13Jan Jans van der Woude... ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk E-262; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, huistimmerman, wijk E-228; VT ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1052E-228 (Kerkstraat)wed. Dirk Numanwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1052E-228 (Kerkstraat)Wiepkje Agnes Jans Numan, wed. P.G. Lourens en kinderenwoonhuis
Sectie A nr. 1053E-228 (Kerkstraat)Wiepkje Agnes Jans Numan, wed. P.G. Lourens en kinderenwoonhuis


1891 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Grote Kerkstraat 13, HarlingenGrote Kerkstraat 13Pais, JohannaDe eerste steen
gelegd door
JOHANNA PAIS
oud 14 jaar
den 1 juni 1891.'


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1052Grote Kerkstraat 13 (E-228)Raphaël Paiswoonhuis


1915 - schoolgeldadresnaam
Grote Kerkstraat 13Sjierk van der Heide


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Kerkstraat 13 Sjierk van der Heidewinkel. in lederw.
vorige grondslagf. 800
huidige grondslagf. 1200


1923 - kentekenadresnaam
B-6708
Kerkstraat 13Wybe Visser


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kerkstr. 13W.J. de Visser180Fil. paardensl.


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kerkstr. 13W.J. de Visser180Fil. paardensl.


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kerkstr. 13W.J. de Visser180Fil. paardensl.


1928 - adresboekadresnaamberoep
Kerkstraat 13J.Wijnjaslager
Kerkstraat 13aP.Donkerslootmachinist ter koopvaardij


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kerkstr. 13Tj. Anema332Slagerij


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Grote Kerkstraat 13beeldbepalend pand7 van 10
  terug