Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Carl Visschersteeg 8
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Carl Visschersteeg 8 4-009 (niet bekend) F-048 F-048
Naastliggers vanCarl Visschersteeg 8
ten oostende Carl Visschersteeg
ten zuidenCarl Visschersteeg 10
ten noordenCarl Visschersteeg 6


1716 - reëelkohieradresgebruik
4-009Carl Visschersteeg 8huis
eigenaards. Feddo van Sloten
gebruikerAlbert Beerns
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
4-009Carl Visschersteeg 8huis
eigenaards. van Sloten
gebruikerAlbert Beerns
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-00 CG
aansl. huurw. voldaan26-5-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
4-009 Carl Visschersteeg 8huis
eigenaards. van Sloten erven
gebruikerAlbert Berends
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
4-009 Carl Visschersteeg 8huis
eigenaarJane Jansen
gebruikerJane Jansen
huurwaarde12-10-00 CG
aanslag huurwaarde02-01-10 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-009 Carl Visschersteeg 8Yde Ydes, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal06-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
4-009 Carl Visschersteeg 8huis
eigenaarwed. Jan Jansen
gebruikerYde Ydes
huurwaarde12-10-00 CG
aanslag huurwaarde02-05-06 CG


1761 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0098r van 15 nov 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Carl Visschersteeg 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende heer dr. Sieverda


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0117r van 30 nov 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Carl Visschersteeg 10, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Munter


1786 - reëelkohieradresgebruik
4-009 Carl Visschersteeg 8huis
eigenaarEvh. Kedeth
gebruikerwd. Jacob Noordga
opmerkingwoont vergeefs


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0270v van 24 feb 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Carl Visschersteeg 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Munter


1790 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0191v van 17 jan 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Carl Visschersteeg 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen de weduwe Munter


1794 - reëelkohieradresgebruik
4-009 Carl Visschersteeg 8huis
eigenaarJacob Wassenaar
gebruikerJacob Wassenaar
huurwaarde70-00-00 CG
aanslag huurwaarde12-14-08 CG
grondpacht02-00-00 CG
aanslag grondpacht00-10-00 CG
grondpacht aan de stad Harlingen
opmerkinghieronder beklemd no. 11


1798 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0114r van 21 okt 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Carl Visschersteeg 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen de weduwe Munter


1813 - bewonersadresnaamgegevens
F-048Carl Visschersteeg 8Geertruida Foppes de Vriesgeb 13 mrt 1805 HRL, ovl 28 sep 1813 HRL; wijk F-048, ged 31 mrt 1805 HRL, N.H., dv Foppe Cornelis dV, en Grietje Johannes; dopen Grote Kerk HRL 1805 BS ovl 1813


1813 - bewonersadresnaamgegevens
F-048Carl Visschersteeg 8Grietje Feikesgeb 4 nov 1805 HRL, ged 24 nov 1805 HRL, N.H., ovl 3 nov 1813 HRL; wijk F-048, dv Feike Jans en Akke Willems; dopen Grote Kerk HRL 1805, BS ovl 1813


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-048Carl Visschersteeg 8Albert Siedsgebruiker van wijk F-048, varensgesel; eigenaar is C.C. vd Straaten, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-048Carl Visschersteeg 8Campelius Cornelis van der Straaten... Grote Kerk HRL 1805, BS ovl 1879; eigenaar en gebruiker van wijk B-002, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk F-048; gebruiker Alberts Sieds, varensgesel, 1814. (GAH204); id. van wijk F-049; gebruiker Rintje Jans van Dijk, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-048Carl Visschersteeg 8C C van der Straaten Albert Sieds varensgesel


1830 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51016 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 22 en 33 van 17 mrt 1830
adressoortbedraggebruik
F-048Carl Visschersteeg 8provisionele en finale toewijzingfl. 60woning F-048
 
verkoperJacob Harings de Vries
koperFrederik Repko
Theodorus Repko (borg)


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1531Carl Visschersteeg 8Frederik RepkoHarlingenhuis (42 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-048Carl Visschersteeg 8Fredrik Johan Repko... 125 ste regiment infanterie Chateau de Vincennes, Fr; oud 48 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-048; VT1839; Wij Ondergetekenden Klaas J. Gonggrijp, mr. schoenmaker en F.J.R., zonder beroep te HRL ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-048Carl Visschersteeg 8Pier Sjoerds Schaafsma... zv Sjoerd Obes S, en Rigtje Piers Blom; BS huw 1830, huw 1832, ovl 1849, ovl 1898, bev.reg. HRL 1851 wijk F-048; oud 31 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk F-052; VT1839; P.S. eigenaar van perceel ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-048KalvissersteegFrederik Repko48 jHarlingenm, protestant, gehuwd
F-048KalvissersteegCatrina Beuker [Beucker]45 jHarlingenv, rooms katholiek, gehuwd
F-048KalvissersteegJohannes Repko21 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
F-048KalvissersteegJan Repko13 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-048KalvissersteegAukjen Repko15 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-048KalvissersteegFransina Repko10 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-048Carl Visschersteeg 8Catharina Beuker... 1816, ovl 1842, ovl 1863, bev.reg. HRL 1851 wijk F-045; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-048; VT1839; Wij Ondergetekenden Johannes Jans Beuker en Akke Franciscus Kroes, Echtelieden te HRL, Verklaren ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1531F-048 (Karlvischerssteeg)erv. F. Repkowoonhuis


1870 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van woensdag 05 jul 1870
F-048Carl Visschersteeg 8Eene woning in de Zalvisscherssteeg, in gebruik bij den gefailleerden Jan, Repko. Publiek verkocht op 13 jul 1870 door notaris J.A. Zaal Stroband..


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1531F-048 (Carlvisschersteeg)Johan Godfried van der Wijkwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1531Carl Visschersteeg 8 (F-048)Cornelis Visserwoonhuis
  terug