Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Schritsen 45
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Schritsen 45 5-150 5-196 F-145 F-139
 


 


 


 


 


 


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0087r van 10 feb 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 45Schritsen NZ [staat: ZZ]huis
 
koper door niaarSioerd Pytters volle susterling van de verkopwaagmeester655-20-00 GG
huurder voor 1 jaarN. N. 48-00-00 GG
geniaarde koperLolcke Obbeswijdschipper
naastligger ten oostenPytter Jetses
naastligger ten zuiden [staat: noorden]Schritsen [staat: straat]
naastligger ten westenJan Wybrens
naastligger ten noordenN. N.
verkoperFoppe Foppeswijdschipper


 


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0178v van 8 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 45Schritsen NZhuis
 
koperPytter IJsbrandts, gehuwd metwijdschipper512-00-00 GG
koperMaycke Symens
naastligger ten westenvroedsman Jan Wybrandts
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Pieter Jetses
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde kinderen en resp. de erfgenamen van wijlen Jan Pieters, gehuwd methavenmeester
verkoperde kinderen en resp. de erfgenamen van wijlen Tettie Wynnes?


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
5-150Schritsen 45huis
eigenaarwed. Pieter IJsbrandts
gebruikerBaucke Hiddes
gebruikerRebecca Hendrix
huurwaarde25-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG


 


1719 - reëelkohieradresgebruik
5-150Schritsen 45huis
eigenaarwed. Pieter IJsbrandts
gebruikerBaucke Hiddes cum soc.
huurwaarde25-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan9-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
5-150 Schritsen 45huis
eigenaarwed. Pyter IJsbrands
gebruikerBauke Hiddes cum soc.
huurwaarde25-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-03-00 CG


 


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
5-150 Schritsen 45huis
eigenaarHessel Doekles
gebruikerHessel Doekles
huurwaarde25-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-03-06 CG


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
5-150 Schritsen 45Hessel Doekles, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG


 


1761 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0105v van 29 nov 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 45Schritsen NZhuis
 
koperBonne Teunis, gehuwd metschipper980-00-00 CG
koperEttje Hendriks
huurderJohannes Damen c.u.trompetter
naastligger ten oostende kinderen van Trijntje Sipkes
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenFocke Gerbens
naastligger ten noordenJan Harmens
verkoperPyter Lensius, gehuwd metmr. chirurgijn
verkoperTrijntje Symons Persijn
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBonne Teunis, schipper x Ettje Hendriks kopen een huis nz. Schritsen, bewoond door trompetter Johannes Damen c.u. Geen grondpacht. Ten O. de kinderen van Trijntje Sipkes, ten Z. de Schritsen, ten W. Focke Gerbens, ten N. Jan Harmens. Gekocht van mr. chirurgijn Pyter Lensius x Trijntje Simons Persijn voor 980 cg.


 


1765 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0106r van 12 mei 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 45Schritsen NZhuis
 
koperJan Yemes, gehuwd metmr. scheepstimmerman1030-00-00 CG
koperLijsbeth Cornelis
naastligger ten oostenEsger Jans n.u.
naastligger ten zuidenSchritsen [staat: straat]
naastligger ten westenFocke Gerbens
naastligger ten noordends. E. Eelcoma
verkoperBonne Teunis, gehuwd met
verkoperEttje Hendriks
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Yemes [de Groot], mr. scheepstimmerman x Lijsbeth Cornelis koopt huis nz. Schritsen. Ten O. Fonger? Jans, ten Z. de straat, ten W. Focke Gerbens, ten N. ds. E. Eelcoma. Geen grondpacht. Gekocht van Bonne Teunis x Ettje Hendriks.


 


 


 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
5-200 Schritsen 45Jan IJemes


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-196 Schritsen 45Jan Yemes wed1-00-00 CG


 


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-145Schritsen 45Jan Ymes de Groot... 1800 nog een 1/4 part voor 1200 Caroliguldens; (geen boeknr vermeld); erven J. IJ. dG. eigenaar van wijk F-145, gebruiker is IJede de Groot wed., Pieter Abr. Brouwer, wijnwerker, 1814. (GAH204); Hendrik Norbruis ende ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-145Schritsen 45Pieter Abrahams Brouwer... van IJde Bakker 1811; huw Grote Kerk HRL 1805, BS ovl 1811, ovl 1816, ovl 1832; medegebruiker van wijk F-145, wijnwerker; medegebruiker wed. IJeme de Groot; eigenaar is Jan IJemes de Groot erven, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-145Schritsen 45Yme de Grootovl voor 1815; wed. IJ. dG. gebruiker van wijk F-145, medegebruiker is Pieter Abr. Brouwer, wijnwerker, eigenaar is Jan IJemes de Groot, 1814. (204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-145Schritsen 45Jan Yemes de Groot ervenYeme de Groot wed
F-145Schritsen 45Pieter Abrahams Brouwer wijnwerker


1819 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49012 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 200 en 215 van 23 jun 1819
adressoortbedraggebruik
F-145Schritsen 45provisionele en finale toewijzingfl. 382huis aan de Schritsen F-145
 
verkoperElisabeth Barends Overberg
koperJan van der Heide
koperServaas van Beemen


1819 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49012 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 271 van 14 aug 1819
adressoortbedraggebruik
F-145Schritsen 45koopaktefl. 550huis op de Schritsen F-145 [staat: F-146]
 
verkoperJan van der Heide
verkoperServaas van Beemen
koperJacobus Oosterbaan


1821 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-145Schritsen 45Jacobus Jacobus Oosterbaan, overleden op 9 maart 18215 mnd, zoon van Jacobus Oosterbaan, bakker (Schritsen F 145) en Petronella Leurs, broer van minderjarige Boudewina en Ahasuerus Jacobus Oosterbaan. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1830 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49023 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 178 van 5 jun 1830
adressoortbedraggebruik
F-145Schritsen 45koopaktefl. 800huis aan de Schritsen F-145
 
verkoperJacobus Oosterbaan
koperTiemen Ruurds Schaap


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1339Schritsen 45Timoteus SchaapHarlingenbakkerhuis en erf (166 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-145Schritsen 45Willem Goldwijk... BS huw 1819, ovl 1847, GJ1969 bl 79; oud 55 jaar, geb Amersfoort en wonende te HRL. 1839, wijk F-145; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-145SchritzenWillem Goldewijk55 jAmersfoortm, rooms katholiek, gehuwd
F-145SchritzenTrijntie Eirolus55 jIJlstv, protestant, gehuwd
F-145SchritzenDirk Goldewijk18 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-145SchritzenWillempje Goldewijk15 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-145Schritsen 45Klaaske Barteles van der Meer, overleden op 21 augustus 18425 mnd, overleden Schritzen F 145, dochter van Bartele Willems van der Meer, beurtschipper op Amsterdam en Catharina Esveld, zuster van minderjarige Catharina en Hendrik Barteles van der Meer. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-145Schritsen 45Willem Barteles van der Meer, overleden op 3 september 18437 mnd (geboren 15/1/1843), overleden Schritzen F 145, zoon van Bartele Willems van der Meer, beurtschipper op Amsterdam en Catharina Esveld, broer van minderjarige Catharina-Margarietha (5 jr) en Hendrik Barteles van der Meer (3 jr). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-145Schritsen 45Atze van Eeken, overleden op 19 april 1847(Certificaat van onvermogen), 7 dg (geboren 12/4/1847), overleden Kerkstraat F 145. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1339F-145 (Schritsen)Willem P. de Jongwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3910F-139 (Schritsen)Doede van der Werfwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3910Schritsen 45 (F-139)Sikke Flukswoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Schritsen 45wed Johannes Annemazonder
vorige grondslagf. 0
huidige grondslagf. 500


1928 - adresboekadresnaamberoep
Schritsen 45B.Nieuwenhuistimmerman


1965 - adresboekadresnaam
Schritsen 45R.H. (Richardus) Zeinstra
  terug