Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.



De omgeving van Kroonsteeg 5
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager   Kroonsteeg 5 6-ong 6-ong F-226 F-218




Naastliggers vanKroonsteeg 5
ten oostenSchritsen 11
ten zuidenSchritsen 11
ten westende Kroonsteeg
ten noordenKroonsteeg 3


1712 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0172r van 7 feb 1712 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kroonsteeg 5Kroonsteeg OZ [staat: steeg tussen Schritsen en Lanen]huis
 
koperMarten Gillis c.u.koopmansbode187-00-00 GG
naastligger ten oostenClaes Gaeles
naastligger ten oostenDirck Jansen* smid
naastligger ten zuidenDoedtie Lieuwes
naastligger ten westengemeensman Wiertsma
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Pier Lasens
verkoper van 1/6Jeltie Salomons
verkoper van 1/6Sicco Salomons
verkoper van 1/6Antie Clases nom. lib.
verkoper van 1/2Jan Gerritsgortmaker


1714 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0224r van 16 sep 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kroonsteeg 5Kroonsteeg OZ [staat: steeg tussen Schritsen en Lanen]huis
 
koperJan Jansen Bostijn c.s. q.q., diaken van311-16-00 CG
koperde Doopsgezinde Gemeente (Jan Jacobs): diaconie
naastligger ten oostenClaes Gales
naastligger ten oostenDirck Jansen smid
naastligger ten zuidenhet huis van Doedtie Lieuwes
naastligger ten westenKroonsteeg [staat: doorgaande steeg]
naastligger ten westende huisinge van de gemeensman Jilles Jansen
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Pier Lasens
verkoperMarten Gillis, gehuwd metkoopmansbode
verkoperAegjen Jans


1720 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0060r van 14 jan 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende Doopsgezinde Gemeente (Jan Jacobs): woning


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0284r van 27 nov 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende Doopsgezinde Gemeente: woningen


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0066r van 4 sep 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende Doopsgezinde Gemeente: woningen


1760 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0011r van 22 jun 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kroonsteeg 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente: woning


1765 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0141v van 1 dec 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kroonsteeg 5Kroonsteeg OZ [staat: een doorgaande steeg tussen Lanen Schritsen]huis
 
koperJan Everts, gehuwd metkoopman500-00-00 CG
koperJeltje Doekes
huurder benedenAdam Strats
huurder bovenWalte Hayes c.u.20-00-00 CG
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidende koper Jan Everts
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordendoorgaande steeg
verkoperde Doopsgezinde Gemeente: diaconie


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0315v van 7 apr 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordendoorgaande steeg


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0250r van 1 sep 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kroonsteeg 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0003ra van 21 sep 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordendoorgaande steeg


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0104v van 23 nov 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kroonsteeg 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidendoorgaande steeg


1787 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0171r van 25 feb 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordendoorgaande steeg


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-226Kroonsteeg 5Jan Martens Wijngaardengeb 1747 ... , ovl 10 jul 1815 HRL, huwt met Trijntje Pieters; BS ovl 1815; eigenaar en gebruiker wijk F-226, gaarntweerender, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-226Kroonsteeg 5Jan Martens Wijngaarden Jan Martens Wijngaarden gaarntweernder


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1383Kroonsteeg 5Geert Jans Wolthuis en mede E.Harlingenbakkerhuis en erf (36 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-226Kroonsteeg 5Aafke de Groot... Kerkhoven; dopen Grote Kerk HRL 1804, BS huw 1829, ovl 1841, ovl 1875, bev.reg. HRL 1851 wijk E-167, wijk F-226, wijk H-192; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-179; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-226Kroonsteeg 5Aaltie Bongaardoud 47 jaar, geb Workum en wonende te HRL. 1839, wijk F-226; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-226Kroonsteeg 5Fedde van Straten... 1834, ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk E-199, wijk F-292; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-226; VT1839; geb 1 sep 1790, ged 21 sep 1790 Grote Kerk HRL, zv Jan van Straaten en Antje Jans; geb 23 feb ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-226Kroonsteeg 5Johannes Jans Spoelstra... Joekes; BS huw 1839, ovl 1848; oud 48 jaar, geb Grouw en wonende te HRL. 1839, scheepstimmerman, wijk F-226; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-226Kroonsteeg 5Maria Roenoud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-226; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-226Kroonsteeg 5Trijntje Jans Elzinga... 1816, ovl 1830, ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk F-293; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-226; VT1839; Ik Ondergetekende Grietje Jacobs Wassenaar, weduwe Gosse Douwes, woonachtig te HRL, Verklare bij ... (alles)


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-226Kroonsteeg 5Johannes Touslager, overleden op 9 april 18391 jr, overleden Schritsen F 226. (CzOG nr. 8) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-226LaanenJohannes Spoelstra48 jGrouwgezin 1, m, rooms katholiek, gehuwd, scheepstimmerman
F-226LaanenAaltie Bongaard47 jWorkumgezin 1, v, rooms katholiek, gehuwd
F-226LaanenBernardus Spoelstra19 jGrouwgezin 1, m, rooms katholiek, ongehuwd
F-226LaanenHendrik Spoelstra4 jHerenwalgezin 1, m, rooms katholiek, ongehuwd
F-226LaanenSybrigje Spoelstra17 jGrouwgezin 1, v, rooms katholiek, ongehuwd
F-226LaanenAlbertine Spoelstra6 jHerenwalgezin 1, v, rooms katholiek, ongehuwd
F-226LaanenFedde van Straten45 jHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd, geen
F-226LaanenMaria Roen32 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
F-226LaanenJanna van Straten4 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
F-226LaanenTrijntie Elzinga45 jHarlingengezin 1, v, protestant, weduwe
F-226LaanenAndries van der Werf15 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
F-226LaanenJan van der Werf11 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1383F-218 (De Lanen)Grietje Freeks Weslingwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1383Kroonsteeg 5 (F-218)Grietje F. Weslingwoonhuis




  terug