Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Heiligeweg 46
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Heiligeweg 46 3-207 3-224 G-035* G-032
   huisnummer hoger Kruisstraat 1 3-ong 3-ong G-035* G-261
aangrenzende stegensteeg
Heiligeweg 46naamloze steeg ten noorden


 


 


1626 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0115v van 26 mrt 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 46Heiligeweg ZZ [staat: ten noorden van de Kerkburg aan de oostzijde van het diept]huis, mouterij en brouwerij met de gerechtigheid van het merk zijnde een Witte L
 
koperJelis Baarts 2005-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen0-02-00 CG
verpachter grondde erven van Aaltien Thoenis 1-00-00 CG
verpachter grondPiter Hendricks de Roy 0-18-00 CG
verpachter grondBauk Sybes
naastligger ten oostenLioets Freercks
naastligger ten zuidenArian Aarts
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: straat en diept]
naastligger ten noordenSioerd Sipkes
verkoperPiter Hendricks de Roy, gehuwd met
verkoperBauk Sybes


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0067r van 9 apr 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 46een_acHeiligeweg ZZ [staat: achter de keet van Sybrant Tiaerdts]kamer
 
koperoud burgervaandrig Sybrandt Hessels 125-07-00 GG
koperJan Pyters kussendrager
verpachter grondde Stad Harlingen0-14-00 CG
huurderGerbrandt Pytters zoutdrager
naastliggerde keet van Sybrant Tiaerdts
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenKruisstraat [staat: steeg]
naastligger ten westenAesge schipper
naastligger ten noordenHessel Andrys
verkoperAernt Tymens


1647 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0241v van 10 jan 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 46een_acHeiligeweg ZZ [niet vermeld]kamer, zomerkeukentje en plaatsje
 
koperHendrick Mouts, gehuwd metmr. zilversmid155-00-00 GG
koperAntie Jacobs
verpachter grondde Stad Harlingen0-14-00 CG
naastligger ten zuidenKruisstraat [staat: steeg]
naastligger ten westenAesge lichterschipper
naastligger ten noordenHessel Andris
verkoperBerbercke Jacobs Forsenburgh, weduwe van
verkoperwijlen Sybrant Hessels


1651 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0173r van 6 jul 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 46Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ]huis
 
koperGerrit Symens c.u.koordemaker423-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenKruisstraat [staat: straat naar de Lammert Warndersteeg lopende]
naastligger ten westenHeiligeweg [niet vermeld]
naastligger ten noordenPyter Folckerts kistmaker
verkoperWaling Tierds
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerrit Symens koordemaker c.u. kopen een huis oz. Turfhaven


 


 


 


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0171r van 24 apr 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kruisstraat 1Kruisstraat NZ [staat: Droogstraat strekkende van de Turfhaven naar de Kerkstraat]kamer
 
koperHendrick Feyckes c.u.425-00-00 CG
naastligger ten oostenHidde Wygers
naastligger ten zuidenKruisstraat [staat: straat]
naastligger ten westenGerrit Symens* koordewerker
naastligger ten noordenDirck schipper op Leeuwarden
verkoperJancke Jacobs, weduwe van
verkoperwijlen Jacob Jansen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrick Feyckes c.u. koopt een kamer nz. droochstraat [Kruisstraat] van de turffhaven aen ofte nae de kerckstraat lopende. Ten Z. de straat, ten O. Hidde Wygers, ten W. Gerrit koordewerker, ten N. Dirck, Leeuwarder schipper. Geen grondpacht. Gekocht van Jancke Jacobs wv Jacob Jansen, voor 425 cg,


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0212v van 7 mei 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 46Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ]huis
 
koperJan Cornelis tapijtmaker [staat: tapeetwercker]500-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen0-14-00 CG
naastligger ten zuidenKruisstraat [staat: straat naar de Lammert Warndersteeg ]
naastligger ten noordende weduwe van Sybren Hessels
verkoperGerryt Symenskoordewerker


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0047r van 6 mei 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kruisstraat 1Kruisstraat NZ [staat: in de steeg bij de brouwerij van Jelis Bartou (t)]kamer
 
koperJan Cornelis tapijtwerker200-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen0-10-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenKruisstraat [staat: straat]
naastligger ten zuiden*de brouwerij van Jelis Bartou(t)
naastligger ten westenHendrick Fransman schuitvoerder
naastligger ten noordenBarber Forsenburgh
verkoperGerryt Symens Allega


 


 


 


1662 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0159r van 7 dec 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 46achterKruisstraat NZ [niet vermeld]kamer
 
koper door niaarJan Cornelis tapijtwerker212-10-00 CG
geniaarde koperPals Baukesbrouwer en tichelaar
verpachter grondde Stad Harlingen0-10-00 CG
verpachter grondHendrick Hendricx Fransma c.u.0-04-00 CG
toehaakeen rijksdaalder voor de dochter van de verkoper
naastligger ten oostenJan Cornelis
naastligger ten zuidenKruisstraat [staat: straat]
naastligger ten westenhet huis op de Turfhaven van Jan Cornelis
naastligger ten noordenBerber Jacobs
verkoperHendrick Hendricx Fransman c.u.


1664 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0213r van 24 jan 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kruisstraat 1Kruisstraat NZ [staat: Droogstraat lopend van de Turfhaven naar de Kerkstraat]woning
 
koperFrouck Lolkes, weduwe van300-07-00 GG
koperwijlen Jan Keimpes
naastligger ten oostenHendrik Fransman
naastligger ten zuidenKruisstraat [staat: straat]
naastligger ten westende voormalige woning van Gerrit Symens* koordewerker
naastligger ten noordenDirk schipper op Leeuwarden
verkoperburgervaandrig Hendrik Feickes de Witt


1666 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0046r van 1 apr 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 46Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven]huis met twee kamers eraan vast
 
koperHendrick Hendrix c.u.koolkoper663-21-00 GG
verpachter grond voorhuisde Stad Harlingen0-14-00 CG
verpachter grond middenkamerde Stad Harlingen1-08-00 CG
verpachter grond oostelijke kamerde Stad Harlingen0-10-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenKruisstraat [staat: straat naar de Lammert Warndersteeg toe lopende]
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordenBerber, vrouw of weduwe van
naastligger ten noordenSybrant Hessels
verkoperJan Cornelistapijtwerker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrick Hendrix


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0013va van 20 jan 1667 (het 6e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 46Heiligeweg [staat: Turfhaven]1/2 huis met 2 kamers erachter
 
koperPytter Jacobs 555-00-00 GG
verpachter grond voorhuisde Stad Harlingen0-14-00 CG
verpachter grond middenkamerde Stad Harlingen1-08-00 CG
verpachter grond oostelijke kamerde Stad Harlingen0-10-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenKruisstraat [staat: straat naar de Lammert Warndersteeg lopend]
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordenBerber, weduwe van
naastligger ten noordenwijlen Sybrant Hessels
verkoperde minderjarige erfgenaam van Hendrik Hendrikskoolkoper


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0070v van 20 jan 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 46Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven]1/2 huis met 2 kamers erachter
 
koperPytter Jacobs timmerman555-00-00 GG
verpachter grond voorhuisde Stad Harlingen0-14-00 CG
verpachter grond middenkamerde Stad Harlingen1-08-00 CG
verpachter grond oostelijke kamerde Stad Harlingen0-10-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenKruisstraat [staat: straat die naar de Lammert Warndersteeg loopt]
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordenBerber, weduwe van
naastligger ten noordenwijlen Sybrand Hessels
verkoperde erfgenamen van Hendrik Hendrix


 


 


 


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
3-207Heiligeweg 46huis en hoff
eigenaarburgemeester Fopma
gebruikerburgemeester Fopma
huurwaarde72-00-00 CG
aanslag huurwaarde14-08-00 CG


 


 


1719 - reëelkohieradresgebruik
3-207Heiligeweg 46huis en hoff
eigenaarb[urgem]r. Fopma
huurwaarde72-00-00 CG
aanslag huurwaarde14-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan21-3-1720


1725 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0245v van 16 dec 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 46Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven]huis en kamer erachter
 
koperWillem Fransen mr. metselaar400-00-00 CG
verpachter grond huisde Stad Harlingen0-14-00 CG
verpachter grond middelkamerde Stad Harlingen1-08-00 CG
verpachter grond achterkamerde Stad Harlingen1-10-00 CG
naastligger ten oostenLolke Jansen timmerman
naastligger ten zuiden*Kruisstraat [staat: straat naar de Lammerts Warners]
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: straat]
naastligger ten noordenTaeke Jacobsz
verkoperGoikjen Pytters, weduwe van
verkoperwijlen Jan Jansenmetselaar


1726 - reëelkohieradresgebruik
3-207 Heiligeweg 46huis en hoff
eigenaarburgemeester Fopma
gebruikerburgemeester Fopma
huurwaarde72-00-00 CG
aanslag huurwaarde12-00-00 CG


 


 


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0367v van 17 dec 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 46Heiligeweg ZZ hoek Kruisstraat [staat: Turfhaven OZ]huis
 
koperPieter Reins, gehuwd met350-07-00 GG
koperJanke Hendriks Midlum
verpachter grondde Stad Harlingen2-06-00 CG
huurder zolder boven voorkamerJoseph Norden 6-00-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van Lolke Jans
naastligger ten zuidenKruisstraat [staat: straat]
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: straat en Turfhaven]
naastligger ten noordenoud burgemeester en vaandrig Tjeerd Poort
verkoperWillem Fransenmr. metselaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Reins x Janke Hendriks koopt huis hoek Kruisstraat. Ten O. erven Lolke Jans, ten W. de Turfhaven, ten Z. de Kruisstraat, ten N. Tjeerd Poort. Gekocht van mr. metselaar Willem Fransen.


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0079r van 3 feb 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 46Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ] hoek Kruisstraathuis
 
koperClaes Jansen, engleibakker75-00-00 GG
koperEeke Sjoerds gleibakker
verpachter grondde Stad Harlingen2-06-00 CG
naastligger ten zuidende erfgenamen van Lolke Jan
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven en straat]
naastligger ten noordenoud burgervaandrig Tjeerd Poort
verkoperPyter Reins, gehuwd met
verkoperJanke Hendriks


1736 - reëelkohieradresgebruik
3-207 Heiligeweg 46huis
eigenaarClaas Jans
eigenaarEeke Sjoerds
gebruikerTettie Gerbens c.s.
huurwaarde50-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-06-10 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
3-207 Heiligeweg 46Tettje Gerbens, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal04-00-00 CG
3-207 /2Heiligeweg 46Tjerk Lolkes, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal00-00-00 CG
3-207 /3Heiligeweg 46Johannes Fredriks, bestaande uit 5 personen
aangebooden capitaal08-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
3-207 Heiligeweg 46huis
eigenaarJan Claesen
eigenaarEeke Sjoerds
gebruikerTettie Gerbens cum soc.
huurwaarde50-00-00 CG
aanslag huurwaarde00-01-12 CG
3-207 /2Heiligeweg 46huis
eigenaarTjerk Lolkes
gebruikerTjerk Lolkes
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-03-10 CG
3-207 /3Heiligeweg 46huis
eigenaarJohannis Fredrix
gebruikerJohannis Fredrix
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-03-10 CG


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0080r van 27 mei 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kruisstraat 1Kruisstraat NZ bij de Kerkbrug, steeg of zgn.huis
 
koperFreerk Johannes, gehuwd metschipper250-00-00 CG
koperJoukjen Douwes
verpachter grondde Stad Harlingen0-02-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenKruisstraat [staat: straat]
naastligger ten westenTjerk Lolkes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperSjoukjen Leenderts, weduwe van
verkoperwijlen Johannes Freerks
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFreerk Johannes, schipper x Joukjen Douwes koopt een huis en plaets omtrent de Kerkbrug, in de doorgaande steeg of zogen. Kruisstraat. Ten O. die steeg, ten W. Tjerk Lolkes, ten Z. die straat. Gekocht van Sjoukjen Leenderts wv Johannes Freerks, voor 250 cg.


 


 


1759 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0202v van 11 mrt 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 46achterKruisstraat NZhuis
 
koperPhilippus Hanekuik koopman200-00-00 GG
naastligger ten oostenFreerk Johannis
naastligger ten zuidenKruisstraat
naastligger ten westenHarmen Baxma
naastligger ten noordenDoede Bakker
Auke Jansz Bakker, executeur testamentair van
verkoperAukje Lolkes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPhilippus Hanekuik koopt een huis nz. Kruisstraat, bewoond door Aukje Lolkes. Ten O. Freerk Johannes, ten W. Harmen Baxma, ten Z. die straat, ten N. Doede Bakker. Gekocht van Auke Jans Bakker, als executeur testamentair van wln Aukje Lolkes, voor 222 gg.


1760 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0021r van 31 aug 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 46Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ] hoek Kruisstraathuis
 
koperYttje Johannes, gehuwd met300-10-00 CG
koperDirk Douwes turfdrager
verpachter grondde Stad Harlingen2-06-00 CG
huurderHessel Paulus c.s.
naastligger ten oostenPhilippus Hanekuik
naastligger ten zuidenKruisstraat
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordende weduwe van hopman Tjeerd Poort
verkopergemeensman Harmen Baxma


1762 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0123r van 7 mrt 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kruisstraat 1Kruisstraat NZ bij de Kerkbrughuis
 
koperJelte Douwes mr. wieldraaier295-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen0-02-00 CG
naastligger ten oostende heer Wijdenbrug
naastligger ten zuidenKruisstraat
naastligger ten westenPhilippus Hanekuik
naastligger ten noordenDoede Backer
verkoperJoukjen Douwes, gehuwd met
verkoperFreerk Johannes thans uitlandigschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJelte Douwes, mr. wieldraaier, koopt een huis omtrent de Kerkbrug, in de doorgaande steeg of zogen. Kruisstraat. Ten O. Wijdenbrug, ten W. Philippus Hanekuik, ten Z. die steeg of straat, ten N. Doede Backer. Gekocht van Aukjen Douwes x Feerk Johannes, schipper die uitlandig is, voor 295 cg. (Zie ook bij Kruisstraat/Lammert Warnerssteeg.)


 


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0286v van 3 sep 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 46Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven]huis
 
koperArent Teutling, gehuwd met550-00-00 CG
koperNancke Gerryts
naastligger ten oostenJohannes Jacobs
naastligger ten zuidenKruisstraat [staat: doorgaande steeg]
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJohannes Gerryts van Grolmr. bontwever
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEkko Frieseman koopt huis hoek Voorstraat/Kleine Kerkstraat. Ten O. wd. Cleis Lanting, ten Z. erven Syds Schaaf, ten W. de Kleine Kerkstraat, ten N. de Voorstraat. Gekocht van Frans Zeeman x Maartje Kuipers.


 


 


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0264v van 16 jan 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 46Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven]huis
 
koperWillem Hendriks Gruis, gehuwd metmr. kuiper700-00-00 CG
koperAntje Johannes
naastligger ten oostenJohannes Jacobs
naastligger ten zuidenKruisstraat [staat: doorgaande steeg]
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: straat en Turfhaven]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperArend Teutlingmr. bontwever


 


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0264v van 16 jan 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 46Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven]huis
 
koperWillem Hendriks Gruis, gehuwd metmr. kuiper700-00-00 CG
koperAntje Johannes
naastligger ten oostenJohannes Jacobs
naastligger ten zuidenKruisstraat [staat: doorgaande steeg]
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: straat en Turfhaven]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperArend Teutlingmr. bontwever


 


1789 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0142v van 20 sep 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 46Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven op de hoek van de Kruisstraat]huis
 
koperAukje Geerts, weduwe vanwinkelierse425-07-00 GG
koperwijlen Yede Floris
verpachter grondde Stad Harlingen2-06-00 CG
huurderBaukje Rinnerts
huurderWytse Dirks
naastligger ten oostenYtje Johannes, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Dirk Douwes turfdrager
naastligger ten zuidenKruisstraat
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordenJohannes Jacobs Kerkhoven
verkoperYtje Johannes, weduwe van
wijlen Dirk Douwesturfdrager
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAukje Geerts wv Yede Floris, winkelierse, koopt huis oz. Turfhaven op de hoek van de Kruisstraat, boven en beneden verhuurd. Ten O. de verkoper, ten W. de Turfhaven, ten Z. de Kruisstraat, ten N. Johannes Jacobs Kerkhoven, met een steeg tussen beide huizen waarin een trap. Gekocht van Ytje Johannes wv Dirk Douwes, turfdrager.


1790 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0202r van 28 feb 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 46Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ]huis
 
koperSimon Jans Groen, gehuwd met400-21-00 GG
koperSaske Sjoukes
verpachter grondde Stad Harlingen2-06-00 CG
huurder benedenBaukje Rinnerts
huurder bovenWytze Dirks
naastligger ten oostenYtje Johannes, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Dirk Douwes
naastligger ten zuidenKruisstraat
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordenJohannes Jacobus Kerkhoven
Luitje Pieters, boedelredder vanmr. ijzersmid
verkoperwijlen Aukje Geerts, weduwe van
verkoperwijlen Yde Floris
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSimon Jans Groen x Saske Sjoukes IJlstra koopt het huis, in 2-en bewoond. Ten O. Ytje Johannes wv Dirk Douwes, ten W. de Turfhaven ten Z. de Kruisstraat, ten N. Johannes J. Kerkhoven en een steeg. Gekocht van erven Aukje Geerts wv Yede Floris.


 


 


 


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0121r van 20 jan 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 46achterKruisstraat NZhuis
 
koperJan L. van der Veen koopman101-00-00 CG
naastligger ten oostenKlaas Pieters
naastligger ten zuidenKruisstraat
naastligger ten westende weduwe van Symen Groen
naastligger ten noordenB. Ohlgard
verkoperde erfgenamen van de weduwe van Dirk Douwes


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0127v van 27 jan 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 46Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven]huis
 
koperJan L. van der Veen koopman800-00-00 CG
huurder benedenhuisPieter Hessels c.u.
naastligger ten oostende koper Jan van der Veen
naastligger ten zuidenKruisstraat
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordenJohannes Jacobus Kerkhoven
verkoper bovenhuisSaske Sjoukes IJlstra, weduwe van
verkoper bovenhuiswijlen Simon Jans Groen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan L. v.d. Veen koopt huis oz. Turfhaven. Ten O. de koper, ten W. de Turfhaven, ten Z. de Kruisstraat, ten N. Johannes Jacobus Kerkhoven. Gekocht van Saske Sjoukes IJlstra wv Simon J. Groen.


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0270r van 23 nov 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 46Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven op de hoek van de Kruisstraat]huis en plek grond
 
koperArjen Roelofs, gehuwd metbeurtschipper op Amsterdam1200-00-00 CG
koperAntje
verpachter grondde Stad Harlingen2-06-00 CG
huurderPieter Hessels mr. verver
naastligger ten oostenPieter Clasen
naastligger ten zuidenKruisstraat
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordenJohannes J. Kerkhoven
verkoperJan L. van der Veenkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaArjen Roelofs, beurtschipper op Amsterdam, koopt het huis. Ten O. Pieter Clasen, ten W. de Turfhaven, ten Z. de Kruisstraat, ten N. Johannes Jacobus Kerkhoven. Gekocht van Jan Lammerts v.d. Veen.


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0276r van 25 jun 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kruisstraat 1Kruisstraat NZ wijk G-213huis
 
koperUiltje Dirks, gehuwd methuistimmerknecht175-00-00 CG
koperAntje Jans
verpachter grondde Stad Harlingen0-02-00 CG
naastligger ten oostenDirk Fontein
naastligger ten zuidenKruisstraat
naastligger ten westenArjen Roelofs
naastligger ten noordenJ. J. Kerkhoven
verkoperPieter Klaasenhuistimmerknecht


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
3-224 Heiligeweg 46Arjen Roelofs2-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-035Heiligeweg 46Arjen Roelofs de Vries... dV., onder productie van genoegzaam bewijs, 27 okt 1804; ondertrouw HRL; eigenaar en gebruiker van wijk G-035, schipper; medegebruiker Harmen de Vries, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-035Heiligeweg 46Harmen Arjens de Vries... zv Arjen Roelofs dV, en Antje Harmens Bok; huw Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1811, ovl 1827; gebruiker wijk G-035; eigenaar en medegebruiker is Arij de Vries, schipper, 1814. (GAH204); H.A. dV. en Janke Volkerts, beide ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-035Heiligeweg 46Ary de Vries Ary de Vries schipper
G-035Heiligeweg 46Harmen de Vries
G-035Kruisstraat 1Ary de Vries schipper
G-035Kruisstraat 1Harmen de Vries


1821 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49014 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 308 en 330 van 28 nov 1821
adressoortbedraggebruik
G-035Heiligeweg 46provisionele en finale toewijzingfl. 522huis op de Turfhaven G-035
 
verkoperJan Lammerts van der Veen
koperAafke Altena
koperJanke Altena


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 965Heiligeweg 46Abe AltenaHarlingenhuis en erf (145 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 965Kruisstraat 1Abe AltenaHarlingenhuis en erf (145 m²)


1832 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-035Heiligeweg 46Sybrigje Kool, overleden op 25 september 1832wed. Jan Syds Altena, moeder van Sybrigje (vrouw van Anne Sjoerds Foekens, onderwijzer), Janke, vrijster en Aafke Jans Altena (testamentair executeur Turfhaven G 35). (ook Certificaat geen Onroerend Goed) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-035Kruisstraat 1Sybrigje Kool, overleden op 25 september 1832wed. Jan Syds Altena, moeder van Sybrigje (vrouw van Anne Sjoerds Foekens, onderwijzer), Janke, vrijster en Aafke Jans Altena (testamentair executeur Turfhaven G 35). (ook Certificaat geen Onroerend Goed) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-035Heiligeweg 46Ake Altenagebruiker van wijk E-173, zonhoedenaaister; eigenaar J. Altena erven, 1814. (GAH204); oud 59 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-035


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-035Heiligeweg 46Geert Gerrits Fabriek... Krol; BS huw 1838, ovl 1866; oud 32 jaar, geb Dokkum (!) en wonende te HRL. 1839, schippersknecht, wijk G-035; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-035Heiligeweg 46Janke Jans Altena... dv Jan Sijds A., en Sijbrigje Sijbrens Kool; BS ovl 1844; oud 58 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-035; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-035Heiligeweg 46Sjoerd de Boer... zv Johannes Sjoerds de B., en Trijntje Dirks; BS huw 1820, huw 1840, ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk G-035; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, metselaar, wijk G-045; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-035TurfhavenGeert G Fabriek32 jDokkumgezin 1, m, protestant, gehuwd, schippersknegt
G-035TurfhavenGeert G Fabriek32 jDokkumgezin 1, m, protestant, gehuwd, schippersknegt
G-035TurfhavenLena S Jansen26 jLeeuwardengezin 1, v, protestant, gehuwd
G-035TurfhavenLena S Jansen26 jLeeuwardengezin 1, v, protestant, gehuwd
G-035TurfhavenAke Altena59 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd, geen
G-035TurfhavenAke Altena59 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd, geen
G-035TurfhavenJanke J Altena58 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
G-035TurfhavenJanke J Altena58 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-035Heiligeweg 46Janke Jans Altena, overleden op 27 maart 184462 jr (geboren 1/7/1781), overleden Turfhaven G 35, ongehuwd, zuster van Aake (gesepareerde vrouw van Ydo Ypey) (enige testamentair erfgenaam) en wijlen Sybrigje Jans Altena (vrouw van wijlen Anne Sjoerds Foekens, moeder van Trijntje, vrouw van Hilbrand Zwanenburg, goud/zilversmid, Bettje, Sjoerd, cargadoor, Jan, commissionair, Foeke, kantoorbediende en Syds Annes Foekens). Saldo fl. 525,18. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-035Kruisstraat 1Janke Jans Altena, overleden op 27 maart 184462 jr (geboren 1/7/1781), overleden Turfhaven G 35, ongehuwd, zuster van Aake (gesepareerde vrouw van Ydo Ypey) (enige testamentair erfgenaam) en wijlen Sybrigje Jans Altena (vrouw van wijlen Anne Sjoerds Foekens, moeder van Trijntje, vrouw van Hilbrand Zwanenburg, goud/zilversmid, Bettje, Sjoerd, cargadoor, Jan, commissionair, Foeke, kantoorbediende en Syds Annes Foekens). Saldo fl. 525,18. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-035Heiligeweg 46Aafke Jans Altena, overleden op 25 januari 184664 jr (geboren 1782), overleden Turfhaven G 35, weduwe, geen kinderen, zuster van wijlen Sibrigje Jans Altena (vrouw van wijlen Anne Sjoerds Foekens, moeder van Jan, commissionair, Foeke, cargadoor, Trijntje, vrouw van Hilbrand Jans Zwanenburg, goud/zilversmid en minderjarige Syds Annes Foekens: voogd is broer Jan) (testamentair en ab intestato erfgenamen). Saldo fl. 1.508,10. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-035Kruisstraat 1Aafke Jans Altena, overleden op 25 januari 184664 jr (geboren 1782), overleden Turfhaven G 35, weduwe, geen kinderen, zuster van wijlen Sibrigje Jans Altena (vrouw van wijlen Anne Sjoerds Foekens, moeder van Jan, commissionair, Foeke, cargadoor, Trijntje, vrouw van Hilbrand Jans Zwanenburg, goud/zilversmid en minderjarige Syds Annes Foekens: voogd is broer Jan) (testamentair en ab intestato erfgenamen). Saldo fl. 1.508,10. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-035Heiligeweg 46Maria Smit... dv Jacob S, en Anna Helena Groote; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1840, bev.reg. HRL 1851 wijk G-035, bev.reg. HRL 1880-1900 oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-150; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-035Heiligeweg 46Sybrigje Cohengeb 1 apr 1784 HRL, ovl 27 apr 1862 HRL, ongehuwd, ovl wijk G-035, koopvrouw, dv Adam C, en ... ; BS ovl 1862; bev.reg. HRL 1851 wijk F-299; oud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopvrouw, wijk C-068; VT1839


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-035Heiligeweg 46Sytske Dirks Witsing... schoolhouderse, N.H., dv Dirk W, en Hiske Jans; BS huw 1813, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk B-117 wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 965G-035 (Turfhaven)Adam L. Hoekwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3658G-032 (Gedempte Turfhaven)Adam Lodewijks Hoekwoonhuis
Sectie A nr. 3659G-261 (Kruisstraat)Adam Lodewijks Hoekwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 5118Heiligeweg 46 (G-032)wed. W. Monsmawoonhuis
Sectie A nr. 4215Kruisstraat 1 (G-261)Oedske Schaaf (wed. W. Monsma)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Heiligeweg 46wed W. Monsma geb. Schaafwinkelierster
vorige grondslagf. 700
huidige grondslagf. 500
Kruisstraat 1 Pieter Zondervanexportslagersknecht
vorige grondslagf. 0
huidige grondslagf. 0


1928 - adresboekadresnaamberoep
Heiligeweg 46J. van Seijstzeeman
Heiligeweg 46wed. H.D.Voogd-Vellingawinkelierster
Kruisstraat 1N. v/d Weidewerkman scheepswerf


1965 - adresboekadresnaam
Heiligeweg 46H. (Hendrik) Riem


1976 - variaadresbronbericht
Heiligeweg 46Hein Buisman StichtingBouw negentiende eeuw, aangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1976


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Heiligeweg 46rijksmonument 20409


1994 - variaadresbronbericht
Heiligeweg 46Hein Buisman Stichting[?] kruidenier Voogd, die er tot na de Tweede Wereldoorlog zijn winkeltje had.
  terug