Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Heiligeweg 46
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Heiligeweg 46 3-207 3-224 G-035* G-032
   huisnummer hoger Kruisstraat 1 3-ong 3-ong G-035* G-261
aangrenzende stegensteeg
Heiligeweg 46naamloze steeg ten noorden


1651 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0173r van 6 jul 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 46Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ]huis
 
koperGerrit Symens c.u.koordemaker423-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenKruisstraat [staat: straat naar de Lammert Warndersteeg lopende]
naastligger ten westenHeiligeweg [niet vermeld]
naastligger ten noordenPyter Folckerts kistmaker
verkoperWaling Tierds
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerrit Symens koordemaker c.u. kopen een huis oz. Turfhaven


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0212v van 7 mei 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 46Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ]huis
 
koperJan Cornelis burgertapijtmaker [staat: tapeetwercker]500-00-00 GG
verpachter grond de Stad Harlingen0-14-00 CG
naastligger ten zuidenKruisstraat [staat: straat naar de Lammert Warndersteeg ]
naastligger ten noordende weduwe van Sybren Hessels
verkoperGerryt Symenskoordewerker


 


1666 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0046r van 1 apr 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 46Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven]huis met twee kamers eraan vast
 
koperHendrick Hendrix c.u.koolkoper663-21-00 GG
verpachter grond voorhuisde Stad Harlingen0-14-00 CG
verpachter grond middenkamerde Stad Harlingen1-08-00 CG
verpachter grond oostelijke kamerde Stad Harlingen0-10-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenKruisstraat [staat: straat naar de Lammert Warndersteeg toe lopende]
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordenBerber, vrouw of weduwe van
naastligger ten noordenSybrant Hessels
verkoperJan Cornelistapijtwerker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrick Hendrix


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0013va van 20 jan 1667 (het 6e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 46Heiligeweg [staat: Turfhaven]1/2 huis met 2 kamers erachter
 
koperPytter Jacobs 555-00-00 GG
verpachter grond voorhuisde Stad Harlingen0-14-00 CG
verpachter grond middenkamerde Stad Harlingen1-08-00 CG
verpachter grond oostelijke kamerde Stad Harlingen0-10-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenKruisstraat [staat: straat naar de Lammert Warndersteeg lopend]
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordenBerber, weduwe van
wijlen Sybrant Hessels
verkoperde minderjarige erfgenaam van Hendrik Hendrikskoolkoper


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0070v van 20 jan 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 46Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven]1/2 huis met 2 kamers erachter
 
koperPytter Jacobs timmerman555-00-00 GG
verpachter grond voorhuisde Stad Harlingen0-14-00 CG
verpachter grond middenkamerde Stad Harlingen1-08-00 CG
verpachter grond oostelijke kamerde Stad Harlingen0-10-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenKruisstraat [staat: straat die naar de Lammert Warndersteeg loopt]
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordenBerber, weduwe van
naastligger ten noordenwijlen Sybrand Hessels
verkoperde erven van Hendrik Hendrix


 


 


 


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
3-207 Heiligeweg 46huis en hoff
eigenaarburgemeester Fopma
gebruikerburgemeester Fopma
huurwaarde72-00-00 CG
aanslag huurwaarde14-08-00 CG


 


 


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
3-207 Heiligeweg 46huis en hoff
eigenaarb[urgem]r. Fopma
huurwaarde72-00-00 CG
aanslag huurwaarde14-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan21-3-1720


1725 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0245v van 16 dec 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 46Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven]huis en kamer erachter
 
koperWillem Fransen mr. metselaar400-00-00 CG
verpachter grond huisde Stad Harlingen0-14-00 CG
verpachter grond middelkamerde Stad Harlingen1-08-00 CG
verpachter grond achterkamerde Stad Harlingen1-10-00 CG
naastligger ten oostenLolke Jansen timmerman
naastligger ten oostenKruisstraat [staat: straat naar de Lammerts Warners]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: straat]
naastligger ten noordenTaeke Jacobsz
verkoperweduwe Goikjen Pytters, gehuwd met
wijlen Jan Jansenmetselaar


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
3-207 Heiligeweg 46huis en hoff
eigenaarburgemeester Fopma
gebruikerburgemeester Fopma
huurwaarde72-00-00 CG
aanslag huurwaarde12-00-00 CG


 


 


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0367v van 17 dec 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 46Heiligeweg ZZ hoek Kruisstraat [staat: Turfhaven OZ]huis
 
koperPieter Reins, gehuwd met350-07-00 GG
Janke HendriksMidlum
verpachter grondde Stad Harlingen2-06-00 CG
huurder zolder boven voorkamerJoseph Norden 6-00-00 CG
naastligger ten oostende erven van Lolke Jans
naastligger ten zuidenKruisstraat [staat: straat]
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: straat en Turfhaven]
naastligger ten noordenoud burgemeester en vaandrig Tjeerd Poort
verkoperWillem Fransenmr. metselaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Reins x Janke Hendriks koopt huis hoek Kruisstraat. Ten O. erven Lolke Jans, ten W. de Turfhaven, ten Z. de Kruisstraat, ten N. Tjeerd Poort. Gekocht van mr. metselaar Willem Fransen.


 


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0079r van 3 feb 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 46Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ] hoek Kruisstraathuis
 
koperClaes Jansen, engleibakker75-00-00 GG
Eeke Sjoerdsgleibakker
verpachter grondde Stad Harlingen2-06-00 CG
naastligger ten zuidende erven van Lolke Jan
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven en straat]
naastligger ten noordenTjeerd Poort old burger vaandrig
verkoperPyter Reins, gehuwd met
Janke Hendriks


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
3-207 Heiligeweg 46huis
eigenaarClaas Jans
eigenaarEeke Sjoerds
gebruikerTettie Gerbens c.s.
huurwaarde50-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-06-10 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
3-207 Heiligeweg 46Tettje Gerbens, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal04-00-00 CG
3-207 /2Heiligeweg 46Tjerk Lolkes, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal00-00-00 CG
3-207 /3Heiligeweg 46Johannes Fredriks, bestaande uit 5 personen
aangebooden capitaal08-00-00 CG


 


 


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0080r van 27 mei 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kruisstraat 1Kruisstraat NZ bij de Kerkbrug, steeg of zgn.huis
 
koperFreerk Johannes, gehuwd metschipper250-00-00 CG
Joukjen Douwes
verpachter grondde Stad Harlingen0-02-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenKruisstraat [staat: straat]
naastligger ten westenTjerk Lolkes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperSjoukjen Leenderts, weduwe van
wijlen Johannes Freerks
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFreerk Johannes, schipper x Joukjen Douwes koopt een huis en plaets omtrent de Kerkbrug, in de doorgaande steeg of zogen. Kruisstraat. Ten O. die steeg, ten W. Tjerk Lolkes, ten Z. die straat. Gekocht van Sjoukjen Leenderts wv Johannes Freerks, voor 250 cg.


 


1760 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0021r van 31 aug 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 46Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ] hoek Kruisstraathuis
 
koperYttje Johannes, gehuwd met300-10-00 CG
Dirk Douwesturfdrager
verpachter grondde Stad Harlingen2-06-00 CG
huurderHessel Paulus c.s.
naastligger ten oostenPhilippus Hanekuik
naastligger ten zuidenKruisstraat
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordende weduwe van hopman Tjeerd Poort
verkopergemeensman Harmen Baxma


 


 


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0286v van 3 sep 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 46Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven]huis
 
koperArent Teutling, gehuwd met550-00-00 CG
Nancke Gerryts
naastligger ten oostenJohannes Jacobs
naastligger ten zuidenKruisstraat [staat: doorgaande steeg]
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJohannes Gerryts van Grolmr. bontwever
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEkko Frieseman koopt huis hoek Voorstraat/Kleine Kerkstraat. Ten O. wd. Cleis Lanting, ten Z. erven Syds Schaaf, ten W. de Kleine Kerkstraat, ten N. de Voorstraat. Gekocht van Frans Zeeman x Maartje Kuipers.


 


 


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0264v van 16 jan 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 46Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven]huis
 
koperWillem Hendriks Gruis, gehuwd metmr. kuiper700-00-00 CG
Antje Johannes
naastligger ten oostenJohannes Jacobs
naastligger ten zuidenKruisstraat [staat: doorgaande steeg]
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: straat en Turfhaven]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperArend Teutlingmr. bontwever


 


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0264v van 16 jan 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 46Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven]huis
 
koperWillem Hendriks Gruis, gehuwd metmr. kuiper700-00-00 CG
Antje Johannes
naastligger ten oostenJohannes Jacobs
naastligger ten zuidenKruisstraat [staat: doorgaande steeg]
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: straat en Turfhaven]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperArend Teutlingmr. bontwever


1789 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0142v van 20 sep 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 46Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven op de hoek van de Kruisstraat]huis
 
koperAukje Geerts, weduwe vanwinkelierse425-07-00 GG
wijlen Yede Floris
verpachter grondde Stad Harlingen2-06-00 CG
huurderBaukje Rinnerts
huurderWytse Dirks
naastligger ten oostenYtje Johannes, weduwe van
wijlen Dirk Douwesturfdrager
naastligger ten zuidenKruisstraat
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordenJohannes Jacobs Kerkhoven
verkoperYtje Johannes, weduwe van
wijlen Dirk Douwesturfdrager
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAukje Geerts wv Yede Floris, winkelierse, koopt huis oz. Turfhaven op de hoek van de Kruisstraat, boven en beneden verhuurd. Ten O. de verkoper, ten W. de Turfhaven, ten Z. de Kruisstraat, ten N. Johannes Jacobs Kerkhoven, met een steeg tussen beide huizen waarin een trap. Gekocht van Ytje Johannes wv Dirk Douwes, turfdrager.


1790 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0202r van 28 feb 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 46Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ]huis
 
koperSimon Jans Groen, gehuwd met400-21-00 GG
Saske Sjoukes
verpachter grondde Stad Harlingen2-06-00 CG
huurder benedenBaukje Rinnerts
huurder bovenWytze Dirks
naastligger ten oostenYtje Johannes, weduwe van
wijlen Dirk Douwes
naastligger ten zuidenKruisstraat
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordenJohannes Jacobus Kerkhoven
verkoperLuitje Pieters, boedelredder vanmr. ijzersmid
wijlen Aukje Geerts, weduwe van
wijlen Yde Floris
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSimon Jans Groen x Saske Sjoukes IJlstra koopt het huis, in 2-en bewoond. Ten O. Ytje Johannes wv Dirk Douwes, ten W. de Turfhaven ten Z. de Kruisstraat, ten N. Johannes J. Kerkhoven en een steeg. Gekocht van erven Aukje Geerts wv Yede Floris.


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0127v van 27 jan 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 46Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven]huis
 
koperJan L. van der Veen koopman800-00-00 CG
huurder benedenhuisPieter Hessels c.u.
naastligger ten oostende koper Jan van der Veen
naastligger ten zuidenKruisstraat
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordenJohannes Jacobus Kerkhoven
verkoper bovenhuisSaske Sjoukes IJlstra, weduwe van
wijlen Simon Jans Groen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan L. v.d. Veen koopt huis oz. Turfhaven. Ten O. de koper, ten W. de Turfhaven, ten Z. de Kruisstraat, ten N. Johannes Jacobus Kerkhoven. Gekocht van Saske Sjoukes IJlstra wv Simon J. Groen.


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0270r van 23 nov 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 46Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven op de hoek van de Kruisstraat]huis en plek grond
 
koperArjen Roelofs, gehuwd metschipper op Amsterdam (beurt-)1200-00-00 CG
Antje
verpachter grondde Stad Harlingen2-06-00 CG
huurderPieter Hessels mr. verver
naastligger ten oostenPieter Clasen
naastligger ten zuidenKruisstraat
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordenJohannes J. Kerkhoven
verkoperJan L. van der Veenkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaArjen Roelofs, beurtschipper op Amsterdam, koopt het huis. Ten O. Pieter Clasen, ten W. de Turfhaven, ten Z. de Kruisstraat, ten N. Johannes Jacobus Kerkhoven. Gekocht van Jan Lammerts v.d. Veen.


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
3-224 Heiligeweg 46Arjen Roelofs2-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-035Heiligeweg 46Arjen Roelofs de Vries... dV., onder productie van genoegzaam bewijs, 27 okt 1804; ondertrouw HRL; eigenaar en gebruiker van wijk G-035, schipper; medegebruiker Harmen de Vries, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-035Heiligeweg 46Harmen Arjens de Vries... zv Arjen Roelofs dV, en Antje Harmens Bok; huw Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1811, ovl 1827; gebruiker wijk G-035; eigenaar en medegebruiker is Arij de Vries, schipper, 1814. (GAH204); H.A. dV. en Janke Volkerts, beide ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-035Heiligeweg 46Ary de Vries Ary de Vries schipper
G-035Heiligeweg 46Harmen de Vries
G-035Kruisstraat 1Ary de Vries schipper
G-035Kruisstraat 1Harmen de Vries


1821 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49014 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 308 en 330 van 28 nov 1821
adressoortbedraggebruik
G-035Heiligeweg 46provisionele en finale toewijzingfl. 522huis op de Turfhaven G-035
 
verkoperJan Lammerts van der Veen
koperAafke Altena
koperJanke Altena


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 965Heiligeweg 46Abe AltenaHarlingenhuis en erf (145 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 965Kruisstraat 1Abe AltenaHarlingenhuis en erf (145 m²)


1832 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-035Heiligeweg 46Sybrigje Kool, overleden op 25 september 1832wed. Jan Syds Altena, moeder van Sybrigje (vrouw van Anne Sjoerds Foekens, onderwijzer), Janke, vrijster en Aafke Jans Altena (testamentair executeur Turfhaven G 35). (ook Certificaat geen Onroerend Goed) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-035Kruisstraat 1Sybrigje Kool, overleden op 25 september 1832wed. Jan Syds Altena, moeder van Sybrigje (vrouw van Anne Sjoerds Foekens, onderwijzer), Janke, vrijster en Aafke Jans Altena (testamentair executeur Turfhaven G 35). (ook Certificaat geen Onroerend Goed) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-035Heiligeweg 46Ake Altenagebruiker van wijk E-173, zonhoedenaaister; eigenaar J. Altena erven, 1814. (GAH204); oud 59 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-035


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-035Heiligeweg 46Geert Gerrits Fabriek... Krol; BS huw 1838, ovl 1866; oud 32 jaar, geb Dokkum (!) en wonende te HRL. 1839, schippersknecht, wijk G-035; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-035Heiligeweg 46Janke Jans Altena... dv Jan Sijds A., en Sijbrigje Sijbrens Kool; BS ovl 1844; oud 58 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-035; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-035Heiligeweg 46Sjoerd de Boer... zv Johannes Sjoerds de B., en Trijntje Dirks; BS huw 1820, huw 1840, ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk G-035; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, metselaar, wijk G-045; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-035TurfhavenGeert G Fabriek32 jDokkumgezin 1, m, protestant, gehuwd, schippersknegt
G-035TurfhavenGeert G Fabriek32 jDokkumgezin 1, m, protestant, gehuwd, schippersknegt
G-035TurfhavenLena S Jansen26 jLeeuwardengezin 1, v, protestant, gehuwd
G-035TurfhavenLena S Jansen26 jLeeuwardengezin 1, v, protestant, gehuwd
G-035TurfhavenAke Altena59 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd, geen
G-035TurfhavenAke Altena59 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd, geen
G-035TurfhavenJanke J Altena58 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
G-035TurfhavenJanke J Altena58 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-035Heiligeweg 46Janke Jans Altena, overleden op 27 maart 184462 jr (geboren 1/7/1781), overleden Turfhaven G 35, ongehuwd, zuster van Aake (gesepareerde vrouw van Ydo Ypey) (enige testamentair erfgenaam) en wijlen Sybrigje Jans Altena (vrouw van wijlen Anne Sjoerds Foekens, moeder van Trijntje, vrouw van Hilbrand Zwanenburg, goud/zilversmid, Bettje, Sjoerd, cargadoor, Jan, commissionair, Foeke, kantoorbediende en Syds Annes Foekens). Saldo fl. 525,18. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-035Kruisstraat 1Janke Jans Altena, overleden op 27 maart 184462 jr (geboren 1/7/1781), overleden Turfhaven G 35, ongehuwd, zuster van Aake (gesepareerde vrouw van Ydo Ypey) (enige testamentair erfgenaam) en wijlen Sybrigje Jans Altena (vrouw van wijlen Anne Sjoerds Foekens, moeder van Trijntje, vrouw van Hilbrand Zwanenburg, goud/zilversmid, Bettje, Sjoerd, cargadoor, Jan, commissionair, Foeke, kantoorbediende en Syds Annes Foekens). Saldo fl. 525,18. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-035Heiligeweg 46Aafke Jans Altena, overleden op 25 januari 184664 jr (geboren 1782), overleden Turfhaven G 35, weduwe, geen kinderen, zuster van wijlen Sibrigje Jans Altena (vrouw van wijlen Anne Sjoerds Foekens, moeder van Jan, commissionair, Foeke, cargadoor, Trijntje, vrouw van Hilbrand Jans Zwanenburg, goud/zilversmid en minderjarige Syds Annes Foekens: voogd is broer Jan) (testamentair en ab intestato erfgenamen). Saldo fl. 1.508,10. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-035Kruisstraat 1Aafke Jans Altena, overleden op 25 januari 184664 jr (geboren 1782), overleden Turfhaven G 35, weduwe, geen kinderen, zuster van wijlen Sibrigje Jans Altena (vrouw van wijlen Anne Sjoerds Foekens, moeder van Jan, commissionair, Foeke, cargadoor, Trijntje, vrouw van Hilbrand Jans Zwanenburg, goud/zilversmid en minderjarige Syds Annes Foekens: voogd is broer Jan) (testamentair en ab intestato erfgenamen). Saldo fl. 1.508,10. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-035Heiligeweg 46Maria Smit... dv Jacob S, en Anna Helena Groote; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1840, bev.reg. HRL 1851 wijk G-035, bev.reg. HRL 1880-1900 oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-150; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-035Heiligeweg 46Sybrigje Cohengeb 1 apr 1784 HRL, ovl 27 apr 1862 HRL, ongehuwd, ovl wijk G-035, koopvrouw, dv Adam C, en ... ; BS ovl 1862; bev.reg. HRL 1851 wijk F-299; oud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopvrouw, wijk C-068; VT1839


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-035Heiligeweg 46Sytske Dirks Witsing... schoolhouderse, N.H., dv Dirk W, en Hiske Jans; BS huw 1813, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk B-117 wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 965G-035 (Turfhaven)Adam L. Hoekwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3658G-032 (Gedempte Turfhaven)Adam Lodewijks Hoekwoonhuis
Sectie A nr. 3659G-261 (Kruisstraat)Adam Lodewijks Hoekwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 5118Heiligeweg 46 (G-032)wed. W. Monsma
Sectie A nr. 4215Kruisstraat 1 (G-261)Oedske Schaaf (wed. W. Monsma)


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Heiligeweg 46wed W. Monsma geb. Schaafwinkelierster
vorige grondslagf. 700
huidige grondslagf. 500
Kruisstraat 1 Pieter Zondervanexportslagersknecht
vorige grondslagf. 0
huidige grondslagf. 0


1928 - adresboekadresnaamberoep
Heiligeweg 46J. van Seijstzeeman
Heiligeweg 46wed. H.D.Voogd-Vellingawinkelierster
Kruisstraat 1N. v/d Weidewerkman scheepswerf


1965 - adresboekadresnaam
Heiligeweg 46H. (Hendrik) Riem


1976 - variaadresbronbericht
Heiligeweg 46Hein Buisman StichtingBouw negentiende eeuw, aangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1976


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Heiligeweg 46rijksmonument 20409


1994 - variaadresbronbericht
Heiligeweg 46Hein Buisman Stichting[?] kruidenier Voogd, die er tot na de Tweede Wereldoorlog zijn winkeltje had.
  terug