Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Heiligeweg 24
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Heiligeweg 24 5-118 5-145 G-044 G-042
aangrenzende stegensteeg
Heiligeweg 24naamloze doorlopende steeg ten westen


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1664 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0224r van 13 mrt 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 24Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven tot aan de Tiepelsteeg]huis met plaats en loods met een vrije uitgang ten noorden en ook nog een kamer
 
koperArjen Watses c.u.526-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen0-17-00 CG
voormalig eigenaar van het huis en plaatsCornelis Jeltes
huurder van de kamerSibe Idses
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperImck Hackes


 


 


1683 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0265r van 22 apr 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 24Heiligeweg ZZ [niet vermeld]huis
 
koperFrans Sioerdts, gehuwd metmr. smid400-00-00 GG
koperSioerdtie Ottes
verpachter grondde stad Harlingen0-17-00 CG
naastligger ten oostenTiepelsteeg
naastligger ten zuidenJan Sioerdts scheepstimmerman
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven en straat]
naastligger ten noordenAlbert Sioerdts timmerman
verkoperLouw Ripperts, gehuwd metmr. bakker
verkoperBerber Arjens


1706 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0340r van 6 jun 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 24Heiligeweg ZZ [staat: tussen de Kerkbrug en de twee bruggen]huis
 
koperPytter Douwes, gehuwd metmr. ijzersmid281-00-00 GG
koperLijsbet Clases
verpachter grondde stad Harlingen0-17-00 CG
naastligger ten oostenTiepelstegen [staat: stegen]
naastligger ten zuidenAndries Tjerx
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: straat en diept]
naastligger ten noordenoud burgemeester Jacob Alberts
reversaalhouderoud burgemeester Arelius Jacobides
verkoper q.q.de stad Harlingen: weesvoogdij, alimentatores van
verkoperde kinderen van wijlen Frans Sjoerds, gehuwd met
verkoperwijlen Sjoerdtie Ottes


1707 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0008v van 16 jan 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 24Heiligeweg ZZ [staat: tussen de Kerkbrug en de twee bruggen]huis
 
kopervrijgezel Jan Jurjens wever360-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen0-17-00 CG
naastligger ten oostenTiepelstegen
naastligger ten zuidenAndries Tjerx
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: straat en diept]
naastligger ten noordenoud burgemeester Jacob Alberts
verkoperLijsbet Clases, weduwe van
verkoperwijlen Pytter Douwes


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
5-118Heiligeweg 24huis
eigenaarJan Jurriens
gebruikerJan Jurriens
opmerkingonvermogende


 


1719 - reëelkohieradresgebruik
5-118Heiligeweg 24huis
eigenaarJan Jurriens
aansl. huurw. voldaan--
opmerkingpauper


 


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
5-118 Heiligeweg 24woning
eigenaarJan Jurjens
gebruikerJan Jurjens
opmerkingpauper


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
5-118 Heiligeweg 24woning
eigenaarJan Jurriens
gebruikerJan Jurriens
opmerkingpauper


 


1743 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0009v van 8 sep 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 24Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ tussen de Kerkbrug en Twee bruggen]huis en tuintje
 
koperJacob Willems, gehuwd metturfdrager405-00-00 GG
koperMarijke Jans Lex
verpachter grondde stad Harlingen0-13-00 CG
naastligger ten oostenTiepelsteeg
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Botte Jacobs
naastligger ten zuidenRutger Goslings c.s.
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordenWillem Claesen
verkoper van 1/3Jurjen Jansen, erfgenaamturfdrager
verkoper van 1/3Tyte Jansen, erfgenaambontwever
verkoper van 1/3Berent Jansen, erfgenamen van hun vadergleibakker
erflaterwijlen Jan Jurjensmr. bontwever
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Willems, turfdrager x Marijke Jans kopen een huis en tuintje oz. Turfhaven tussen de Kerkbrug en de twee bruggen. Grondpacht 13 st. Ten O. de Typelstegen waarin vrije in- en uitgang, ten Z. erven Botte Jacobs en Rutger Goslings, ten W. de straat en diept, ten N. Willem Claesen. Gekocht van turfdrager Jurjen Jansen, bontwever Tyte Jansen, en gleibakker Berent Jansen, veniam aetatis bekomen hebbende bij 't Hoff, als erfgenamen van hun vader mr. bontwever Jan Jurjens, voor 405 gg.


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
5-118 Heiligeweg 24Jacob Willems, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
5-118 Heiligeweg 24woning
eigenaarJan Jurjens erven
gebruikerJan Jurjens erven
opmerkingpauper


 


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0195r van 20 feb 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 24Heiligeweg ZZ [staat: tussen de Kerk- en Twee bruggen aan de Turfhaven]huis
 
koperFrans Hessels, gehuwd metschipper op Bolsward775-00-00 CG
koperAntje Hilles
verpachter grondde stad Harlingen0-13-00 CG
naastligger ten oostenWillem Huisman
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westenGerrit Geerts
naastligger ten noordenHeiligeweg [staat: straat]
verkoperJacob Willems, gehuwd mettrekveerschipper op Leeuwarden
verkoperMarijke Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFrans Hessels, Bolswarder schipper x Antje Hilles, kopen huis, door de verkopers bewoond, tussen de kerk- en twee bruggen aan de Turfhaven. Grondpacht 13 st. Ten O. Willem Huisman, ten W. Gerryt Geerts, ten Z. een steeg, ten N. de straet. Gekocht van Jacob Willems, trekveerschipper op Leeuwarden v.v. x Marijke Jans voor 775 cg.


 


 


 


 


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0233v van 16 jan 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 24Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven]huis
 
koperJohannes Hogerhuis, gehuwd met825-00-00 CG
koperDoedtje Jacobs Houtkoper
verpachter grondde stad Harlingen0-13-00 CG
huurder voor 10 jarenN. N. 35-00-00 CG
naastligger ten oostenJohannes Gerryts
naastligger ten zuidendoorgaande steeg
naastligger ten westenAlbert Doedes
naastligger ten noordenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
verkoperWytske Fransen, weduwe van
verkoperwijlen Hibbe Jacobsmr. timmerman


 


 


 


 


 


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0180r van 17 nov 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 24Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven]huis
 
koperJan H. Bloemsma mr. grofsmid500-00-00 CG
huurderArjen Roelofs
naastligger ten oostenPieter Warnders
naastligger ten zuidenTiepelstegen
naastligger ten westenFrans van Esta
naastligger ten noordenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
verkoperJacob J. Hogerhuismr. zilversmidLeeuwarden


1810 - notariaatTresoar toegang 16 inv.nr. 540 (notaris Taeke Steffens Stephany) repertoire nr. 81 van 20 jun 1810
adressoortbedraggebruik
G-044Heiligeweg 24koopaktefl. 650huis G-044
 
verkoperJeltje Willems
koperAgniettje Kronenburg


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0051r van 24 jun 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 24Tiepelsteeg NZ wijk G-044huis
 
koperAgnietje Kronenburg, weduwe van650-00-00 CG
koperwijlen Tjebbe van der Meulen
naastligger ten oostenPieter Warnders
naastligger ten zuidenTiepelsteeg
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Albert Doedes
naastligger ten noordenHeiligeweg [staat: vaart]
verkoperJeltje Willems, weduwe van
verkoperwijlen Jan Hendriks Bloemsma
verkoperWillem Jans Bloemsma kind
verkoperGerrit Jans Bloemsma kind
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAgnietje Kronenburg wd. Tjebbe van der Merulen kopen een huis G-044. Geen grondpacht. Ten O. Pieter Warnders, ten Z. de Typelstegen, ten W. erven Albert Doedes, ten N. de vaart. Gekocht van Jeltje Willems wd. Jan Hendriks Bloemsma voor 1/2, en als moeder en wettige voogd over haar kinderen Willem en Gerrit Jans Bloemsma voor 1/2, voor 650 cg.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-145 Heiligeweg 24G van Temmen1-00-00 CGstond: agnietje kronenburg


 


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-044Heiligeweg 24Gerrit van Themmen... eigenaar van wijk E-063, 1814. (GAH204); id. van wijk E-084, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk G-044; gebruiker Willem D. Jager, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-044Heiligeweg 24Willem Dirks Jager... 1815, zv Dirk Willems J, en Antje Jelles; BS huwafk. en huw 1811, huw 1813, huw 1815; gebruiker van wijk G-044, eigenaar is G. van Themmen, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-044Heiligeweg 24G van Themmen Willem D Jager


1824 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-044Heiligeweg 24Riemke Abrahams van der Werf, overleden op 20 april 1824vrouw van Klaas Pieters Faber, buitenschipper (Heilige Weg G 44) (testamentair erfgenaam), ab intestato erfgenamen zouden niet met name genoemde verreneven/nichten zijn geweest, die aangever onbekend zijn. Saldo fl. 209,80. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1612Heiligeweg 24Klaas Pieters FaberHarlingenkoopvaardij kapiteinhuis en erf (110 m²)


1838 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49031 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 109 van 13 jun 1838
adressoortbedraggebruik
G-044Heiligeweg 24koopaktefl. 475huis aan de Heiligeweg
 
verkoperKlaas Pieters Faber
koperHendrikus Husiman


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-044Heiligeweg 24Aafke Jans Reidmaker... Siebrens R, en Loetske Dames (= Luutske Daams); BS huw 1816, ovl 1831, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk G-044, 202, supp wijk G-402; oud 62 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-051; VT1839; Ik ondergetekende ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-044Heiligeweg 24Frederika Borkoud 31 jaar, geb Zuiderstabel (?) en wonende te HRL. 1839, wijk G-044; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-044Heiligeweg 24Geertje Sybrens Kuipergeb 1763 Witmarsum, ovl 31 mrt 1851 HRL, huwt met Jacob Idses de Boer, N.H., dv Sijbren K, en ... ; BS ovl 1851; bev.reg. HRL 1851 wijk G-044; oud 75 jaar, geb Witmarsum en wonende te HRL. 1839, wijk G-051; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-044Heiligeweg 24Johan H Hoppeoud 36 jaar, geb Ibbenburen, Dl., en wonende te HRL. 1839, kleermaker, wijk G-044; VT1839


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk G-044Heiligeweg 24J Hoppe stemgerechtigde


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-044Heiligeweg 24Johan N. C. Johannes Broodkorf, overleden op 6 mei 1839N. C.=Nicolaas-Christiaan, 39 jr, overleden Snakkerburen G 44, zoon van Johannes Broodkorf, kleermaker en Sara-Catharina Snijder. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-044HeilgewegJohan Henrich Hoppe36 jEbbenburenm, rooms katholiek, gehuwd, kleermaker
G-044HeilgewegFrederika Bork31 jZuiderstabelv, rooms katholiek, gehuwd
G-044HeilgewegAnna M Hoppe1,5 jHarlingenm, rooms katholiek, weduwnaar


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-044Heiligeweg 24Johannes Henderikus Hoppe, overleden op 1 november 184845 jr, geboren Ippenburen 3/10/1803, overleden Heiligeweg G 44, kleermaker, man van Frederika-Louisa Bork, vader van minderjarige Anna-Maria, Frederika-Elisabeth, Maria-Teresia en Johannes-Bernardus Johannes Hoppe. (in tafel 'Johan Heinrich Hoppe') Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-044Heiligeweg 24Douwe Hermanus Bloemer... Trijntje Douwes; BS huw 1825, ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk A-140, wijk B-188, wijk E-110, 300, wijk G-044, wijk H-005, supp wijk I-045, (schip); oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wafelkramer, wijk G-260; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-044Heiligeweg 24Grietje Jacobs van der Linde... 1802, BS huw 1825, ovl 1870, bev.reg. HRL 1851 wijk B-010, 106, 188, wijk A-140, wijk E-110, 300, wijk G-044, wijk H-005, supp wijk F-388, supp wijk I-045 (schip); oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1612G-044 (Heilige weg)Hendricus Huismanwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3921G-042 (Gedempte Heiligeweg)R. Cath. Armvoogdijwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3921Heiligeweg 24 (G-042)R.K. Armvoogdijwoonhuis


1910 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Heiligeweg 24, HarlingenHeiligeweg 24E.A. Speijerantiek zilver, brons, klokken, chinees aardewerk etc.


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Heiligeweg 24 Jacob Tichelaarexportslagersknecht
vorige grondslagf. 800
huidige grondslagf. 900


1928 - adresboekadresnaamberoep
Heiligeweg 24J.Koopmansslager


1965 - adresboekadresnaam
Heiligeweg 24S. (Sjouke) Lettinga


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Heiligeweg 24rijksmonument 20401
  terug