Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Brouwersstraat 7
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Brouwersstraat 7 4-150 4-143 G-059 G-057


Huisnaam in: 1638
Gebruik:
Naam: de swarte aarnt
Kwartier/wijk 4-150
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1684
Gebruik:
Naam: voorheen de swarte aernt
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Brouwersstraat 7, Harlingen Brouwersstraat 7, Harlingen Brouwersstraat 7, Harlingen
0 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Brouwersstraat 7 (westgevel), HarlingenBrouwersstraat 7 (westgevel)Een afbeelding van een man (bakker) die brood in de oven schuift, en bijzondere versieringen op de klokgevel.


 


 


 


1652 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0192r van 1 feb 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 7Brouwersstraat OZ [staat: bij de Kinswerderijp aan de oostkant van het diept]huis, put, bak grote plaats. Loods en een kamer daarachter in de Botapotekersstr
 
koperTieerd Pytters c.u.720-07-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat
naastligger ten zuidenhet huis van Jelle Tieerds
naastligger ten westenBrouwersstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten noordenTetting Fongers
verkoperJan BallingsVlieland
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTieerd Pytters koopt huis met grote plaats en loods, oz. Brouwersgracht, en een camer erachter in de Both Apothekerstraat, bij de Kimswerderpijp. Ten Z. Jelle Tieerds, ten N. Taeding Fongers. Gekocht van Jan Walings? van Flielandt.


1656 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0082r van 13 apr 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 7Brouwersstraat OZ [staat: tussen de twee bruggen en de oude Kimswerderpijp]huis met kamer er achter
 
koperJacob Pybes c.u.mr. stadstimmerman650-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: Molensteeg]
naastligger ten zuidenJelle Tierdts metselaar
naastligger ten westenBrouwersstraat [staat: diept]
naastligger ten noordenTetten Fongers
verkoperTiaerdt Peters c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Pybes, mr. stadstimmerman, koopt huis met een camer erachter, tussen de 2 bruggen en de Oude Kimswerderpijp. Ten O. de Molensteeg (Pieter Molentjessteeg), ten Z. Jelle Tieerdts, ten W. de gracht, ten N. Taeding Fongers. Gekocht van Tiaerdt Pieters.


 


 


 


 


 


 


 


1666 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0035v van 14 jan 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 7Brouwersstraat OZ [staat: diept tussen de twee bruggen en de oude Kimswerderpijp]huis met een kamer erachter
 
koperHendrik Brunsveldt, gehuwd metschout bij nacht610-00-00 GG
koperGeertruidt Jans
verpachter grondde Stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: Molensteeg]
naastligger ten zuidenHendrick Brunsveldt c.u.
naastligger ten westenBrouwersstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenhuis genaamd de Groene Molen
verkoperJacob Pybes c.u.stadstimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Bruinsveld, schout bij nacht van de prov. Friesland x Geertruid Jans koopt huis met een camer erachter, tussen de 2 bruggen en de oude Kimswerderpijp. Ten O. de Moolensteeg, ten Z. de koper, ten W. het diept, ten N. het huis 'de Groene Moolen'. Gekocht van Jacob Pybes, stadstimmerman


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0154v van 8 mrt 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 7Brouwersstraat OZ [staat: Brouwersgracht] bij de Kimswerderpijphuis
 
koperAerntie Beerns, gehuwd met600-16-00 GG
koperTrijntie Dircks
verpachter grondde Stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oosten*Both Apothekerstraat [staat: steeg]
naastligger ten zuidende heer Hendrick Bruynsvelt schout bij nacht
naastligger ten westenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten noordenDirck Buwes schout bij nacht
verkoperde heer Hendrick Bruynsvelt als weduwnaar en voogd van zij
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAernt Beerns? x Trijntie Dircks koopt huis Brouwersgracht, omtrent de Kimswerderpijp. Ten Z. het andere huis van verkoper, ten N. Dirck Buwes. Strekkende naar achteren tot de openbare steeg. Gekocht van schout bij nacht Hendrick Bruynsveld, als wednr. van zijn vrouw.


1675 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0211r van 28 nov 1675 (het 8e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 7Brouwersstraat OZ [staat: tussen de Kimswerderpijp en de twee bruggen]grondpacht van 3-00-00 CG
 
koperJacob Claessen koopman300-00-00 GG
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van Jacob Pybes3-00-00 CG
verkoperjhr. Tjallingh Homme van Camstra, gehuwd metMinnertsga
verkoperjuffrouw Foockel van Burmania
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Claessen, koopman, koopt 32 CG grondpacht van 15 huizen tussen de Kimswerderpijp en de twee bruggen. O.a. van het huis van (h) Jacob Pybes. Alleen de bewoners zijn vermeld. Geen naastliggers vermeld. De grondpacht is niet per huis vermeld. Gekocht van jhr. Tjalling Hommes van Camstra te Minnertsga als man en voorgd over juffrouw Foockel van Burmania, voor 300 GG.


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
4-150Brouwersstraat 7huis
eigenaards. Titus Sloterdijk
gebruikerHomme Tiebbes
huurwaarde21-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-04-00 CG
grondpacht aanburgemeester Sloterdijk
grondpacht03-00-00 CG
aanslag grondpacht00-15-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
4-150Brouwersstraat 7huis
eigenaardr. Titus Sloterdijk
gebruikerDirck Fransen cum soc.
huurwaarde21-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan--
opmerkingbij de exkutueer betaeld
grondpacht aanb[urgem]r. Sloterdijk
grondpacht03-00-00 CG
aanslag grondpacht00-15-00 CG
aansl. grondp. voldaan21-3-1720


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
4-150 Brouwersstraat 7huis
eigenaarDirk Fransen
gebruikerDirk Fransen
huurwaarde21-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-10-00 CG
grondpacht aanburgemeester Sloterdijk
grondpacht03-00-00 CG
aanslag grondpacht00-12-00 CG


 


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
4-150 Brouwersstraat 7huis
eigenaarvroedsman Hogeboom
gebruikervroedsman Hogeboom
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-150 Brouwersstraat 7vroedsman Hogeboom, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal22-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
4-150 Brouwersstraat 7huis
eigenaarvroedsm. Hoogeboom
gebruikervroedsm. Hoogeboom
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-09-00 CG


 


 


 


 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
4-147 Brouwersstraat 7A Wiersma


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-143 Brouwersstraat 7A Wierdsma4-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-059Brouwersstraat 7Abelius Wierdsma... (GAH650); woont in 4e quartier, links: f. 0:5:0, rechts:. -10:0; Rijtuigenreg. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-059Brouwersstraat 7Casper Smith... 1814, id. bij A.P. Lupke en A. de Boer, 1815; BS huw 1814, huw 1815, ovl 1825; gebruiker van wijk G-059, kantoorbediende; eigenaar is A. Wierdsma, 1814 ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-059Brouwersstraat 7A Wierdsma Casper Smith kantoorbediende


1821 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51011 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 25, 26 en 36 van 28 feb 1821
adressoortbedraggebruik
G-059Brouwersstraat 7provisionele toewijzing, continuatie en finale toewijzingfl. 680huis G-059
 
verkoperSchelte Jacobs Brouwer
koperPier Lammerts van der Veen


1822 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51012 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 4 van 10 jan 1822
adressoortbedraggebruik
G-059Brouwersstraat 7koopaktefl. 680huis G-059
 
verkoperPier Lammerts van der Veen
koperJan Lammerts van der Veen


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1575Brouwersstraat 7Jan Lammerts van der VeenHarlingenwinkelierhuis en erf (138 m²)


1835 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-059Brouwersstraat 7Jantje Jacobs Bijlsma, overleden op 6 april 1835dochter van Jacob Thomas Bijlsma, enterposeur (Brouwersgracht G 59) en wijlen Ymkje Hendriks Osinga, zuster van minderjarige Thomas, Sytske, Hendrik en Baukje Jacobs Bijlsma. Saldo fl. 38,22. Bijgevoegd is suppletoire memorie 7008/375 (vermeerdering saldo met fl. 66,25). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-059Brouwersstraat 7Jacob Thomas Bijlsma, overleden op 7 december 183947 jr, hoofdcommies/entreposeur, geboren Pingjum, overleden Brouwersgracht G 59, wednr. Ymkje Hendriks Osinga, eerder wednr. NN, vader van Antje Jacobs Bijlsma (vrouw van Hendrik Baron, timmerman) en van minderjarige Thomas, Sytske, Hendrik en Baukje Jacobs Bijlsma (voogd is Jacob Okkes Bijlsma, houtzaagmolenaar Almenum) (uit 2e huwelijk). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-059BrouwersgragtThomas Bijlsma17 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-059BrouwersgragtHendrik Bijlsma11 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-059BrouwersgragtAntie Bijlsma22 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-059BrouwersgragtSytske Bijlsma14 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-059BrouwersgragtBaukje Bijlsma9 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1575G-059 (Brouwersgracht)Engeltje IJpma vrouw van S. Beidschatwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2851G-057 (Gedempte Brouwersgracht)Jacobus Cyprianus Berndes Johsz.woonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2851Brouwersstraat 7 (G-057)Jan P. Schaafsmawoonhuis


1905 - arbeidsinspectieadresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Brouwersstraat 7H. Hibmajongens: 0, meisjes: 1
vrouwen: 3
modiste


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Brouwersstraat 7 Hendrikje Hibmamodiste
vorige grondslagf. 700
huidige grondslagf. 900
Brouwersstraat 7 Maaike Hibmamodiste
vorige grondslagf. 700
huidige grondslagf. 900


1923 - kentekenadresnaam
B-7174
Brouwerstraat 7Gerrit Hibma


1924 - kentekenadresnaam
B-7623
Brouwerstraat 7Theodoor Johan Snijder


1928 - adresboekadresnaamberoep
Brouwerstraat 7G.Hibmasigarenfabrikant
Brouwerstraat 7Th.J.Snijderdir. n.v. likeurstokerij oolgaard


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwersstr. 7A. Mobius692Leraar R.H.B.S.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwersstr.R.J. v. Arum692Dir. R.H.B.S.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwersstr.R.J. v. Arum692Dir. R.H.B.S.


1955 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwersstr.R.J. v. Arum692Dir. R.H.B.S.


1965 - adresboekadresnaam
Brouwersstraat 7A.P. (Albert) Kuiper


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Brouwersstraat 7rijksmonument 20325
  terug