Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.



De omgeving van Both Apothekerstraat 2
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
    Both Apothekerstraat 2 4-147 4-140 G-076 G-054




 


 


 


1638 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0058v van 23 feb 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Both Apothekerstraat 2Both Apothekerstraat WZ [staat: achter het huis van wijlen Harmen Harmens]kamer
 
koperAerien Gabbes, gehuwd met67-19-00 GG
koperBerbara Hendriks
verpachter grondde Stad Harlingen0-01-00 CG
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: steeg]
naastligger ten zuidenJacob Jarichs
naastligger ten westenhet huis van wijlen Harmen Harmens
naastligger ten noordende koper Aerien Gabbes
verkoperSalvus Heyns c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAerien Gabbes x Berbara Hendriks koopt een camer achter het huis van Harmen Harmens. Ten O. de openbare steeg waarin deze camer een uitgang heeft, ten Z. Cornelis Jarichs, ten W. Harmen Harmens, ten N. de koper. Gekocht van Salvis Reins, voor 67 gg.


 


 


1674 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0162r van 14 nov 1674 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Both Apothekerstraat 2Brouwersstraat OZ [staat: bij de Olde Kimswerderpijp] achter het huis van Symen Bouwes1/4 kamer
 
koper van 1/12Neeltie Ariens, gehuwd metbeursknecht130-00-00 CG
koper van 1/12Sybrandt Oensen
koper van 1/12Eecke Willems voor zijn dochter, weduwnaar van
koper van 1/12wijlen Martijntie Ariens
koper van 1/12Alger Andries, gehuwd met
koper van 1/12Ariaentie Andries
verpachter grondde Stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende achterkamer van Lubbert Pieters
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende achterkamer van Jan Crijns
verkoperwijlen Gabbe Ariens


 


 


1689 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0277r van 24 feb 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Both Apothekerstraat 2Both Apothekerstraat WZ [staat: Pieter Molentjesteeg]kamer
 
koperAnthony Jansen, gehuwd met110-00-00 CG
koperNeeltje Willems
verpachter grondde Stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: Pieter Molentjesteeg]
naastligger ten zuidenWatse Dircks
naastligger ten westenHille Jansen
naastligger ten noordenAlger Andries
verkoperAntje Eekes, gehuwd met
verkoperHendrick Atesmr. brouwer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnthony Jansen x Neeltje Willems te Leeuwarden kopen een kamer in Pytermolentjesteegh. Ten O. die steeg, ten Z. Atse Dircks, ten W. Hille Jansen, ten N. Alger Andries. Grondpacht 1 cg. Gekocht van Antje Eekes x mr. brouwer Hendrick Ates voor 110 cg.


1694 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0085r van 28 jan 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Both Apothekerstraat 2Both Apothekerstraat WZ [staat: Pieter Molentjesteeg]woning of kamer
 
koperJan Pyters Sevenbergen c.u.78-14-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: Pieter Molentjesteeg]
naastligger ten zuidenWatze Dircks
naastligger ten westenHille boterkoper
naastligger ten noordende erfgenamen van Alger Andries
verkoperAnthony Jansen Stalman c.u.Leeuwarden


1703 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0213r van 4 mrt 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Both Apothekerstraat 2Both Apothekerstraat WZ [staat: Pytter Molentiesteeg]kamer
 
koperGatske Tammes, weduwe van100-00-00 CG
koperwijlen Yde Doitses kooltjer
verpachter grondde Stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: Pytter Molentiesteeg]
naastligger ten zuidenWatse Dirx Harda
naastligger ten westenHille Butterkoper? boterkoper?
naastligger ten noordenHarmen Douwes
verkoper van 1/2Jan Pytters Sevenbergen
Pytter Jansen, erfgenaamgleibakker
Pier Jansen, erfgenaam
Jan Jansen, erfgenamen van
verkoper van 1/2hun wijlen moeder Trijntje Piers


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
4-147 Both Apothekerstraat 2huis
eigenaarWyme Wybes
gebruikerWyme Wybes
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG
grondpacht aanburgemeester Sloterdijk
grondpacht01-10-00 CG
aanslag grondpacht00-07-08 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
4-147 Both Apothekerstraat 2huis
eigenaarWyme Wybes
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan12-7-1720
grondpacht aanb[urgem]r. Sloterdijk
grondpacht01-10-00 CG
aanslag grondpacht00-07-08 CG
aansl. grondp. voldaan21-3-1720


 


1721 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0120r van 9 nov 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Both Apothekerstraat 2Both Apothekerstraat WZ [staat: Pieter Molentjesteeg]huis/kamer
 
koperTettie Dirx, weduwe van150-00-00 CG
koperwijlen Hendrick Jans
verpachter grondde Stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: Pieter Molentjesteeg]
naastligger ten zuidende weduwe van vroedsman Harda
naastligger ten westenhet verkochte huis van dr. Sloterdijk
naastligger ten noordenHarmen Douwes
verkoperGadske Tammes, weduwe van
verkoperwijlen Yede Dooites


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
4-147 Both Apothekerstraat 2huis
eigenaarwed. Wyne Wybes
gebruikerWyne Wybes
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-00 CG
grondpacht aanburgemeester Sloterdijk
grondpacht01-10-00 CG
aanslag grondpacht00-06-00 CG


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0071r van 13 jan 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Both Apothekerstraat 2Both Apothekerstraat WZ [staat: Pyter Molentjesteeg]kamer
 
koperCornelis Mensis, gehuwd met150-00-00 CG
koperGeertje Freerks
verpachter grondde Stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: Pyter Molentjesteeg]
naastligger ten zuidende erfgenamen van Sybe Ottes
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenHarmen Douwes blauwverver
verkoperDirk IJsbrandskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Minses x Geertie Freerks koopt een woning in de Pieter Molentjessteeg. Ten O. die steeg, ten W.?, ten Z. erven Sybe Ottes, ten N. Harmen Douwes, blauwverver. Gekocht van Dirk IJsbrands, voor 150 cg.


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
4-147 Both Apothekerstraat 2huis
eigenaarGatske Tijssen
gebruikerGatske Tijssen
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


 


1761 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0085v van 11 okt 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Both Apothekerstraat 2Both Apothekerstraat WZ [staat: Pieter Molentjessteeg]huis
 
koperHein Molles mr. gortmaker128-21-00 GG
verpachter grondjuffrouw H. G. Sloterdijk 1-00-00 CG
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenOtte Sybes Salverda
naastligger ten westenAlbert Noordga c.s.
naastligger ten noordenHein Molles mr. gortmaker
Jelle Stijl, hypothecair crediteur vankoopman
verkoperGeertje Freerks, weduwe van
verkoperwijlen Cornelis Minnes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHein Molles, mr. gortmaker, koopt een huis in de Pieter Molentjessteeg, achter zijn eigen huis. Ten O. die steeg, ten W. Albert Noordga, ten Z. Otte Sybes Salverda, ten N. de koper. Gekocht van de hypotheek-crediteuren van Cornelis Minses x Geertje Freerks, voor 128 gg.


 


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-140 Both Apothekerstraat 2G Pettinga2-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-076Both Apothekerstraat 2Gerbrandus Pettinga... kantoor, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk G-056, grutter, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-076, stalling, 1814. (GAH204); G.P. van HRL. ende Doetje Spoelstra van Leeuwarden, zijnde de aangave gedaan ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-076Both Apothekerstraat 2G Pettinga stalling


1823 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51012 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 133 en 139 van 19 nov 1823
adressoortbedraggebruik
G-076Both Apothekerstraat 2provisionele en finale toewijzingfl. 100uitmuntend huis, gortmakerij, stalling etc., G-056 en G-076
 
verkoperFrans Van Esta van Tjallingii
koperAbraham Fredriks de Ruiter


1824 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-076Both Apothekerstraat 2Fredrik Martinus de Ruiter, overleden op 27 januari 1824vader van Abraham Fredriks de Ruiter, koopman (Brouwersgracht G 56/76). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1578Both Apothekerstraat 2erven Abraham Frederiks de RuiterHarlingengrutterstal (45 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-076Both Apothekerstraat 2Neeltje Jans Schoonbergen... Engeles (de Boer); dopen Grote Kerk HRL 1806, BS huw 1831, ovl 1847, ovl 1887, bev.reg. HRL 1851 wijk G-076; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-079; ... (alles)


1846 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51024 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 87, 91 en 93 van 9 dec 1846
adressoortbedraggebruik
G-076Both Apothekerstraat 2provisionele en finale toewijzing en acte de commandfl. 2533dubbel huis en grutterij enz G-056 en G-076
 
verkoperRinse Abrahams de Ruiter
koperRuurd Botes Tuininga


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1578G-076 (Both Apotheker straat)Cornelis Boonstrawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1578G-054 (Gedempte Brouwersgracht)Pier Annes Blijstrapakhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1578Both Apothekerstraat 2 (G-ong)Pier A. Blijstra




  terug