Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Kerkpad 30
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Kerkpad 30 4-098 4-090 G-098 G-105
 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
4-098 Kerkpad 30huis
eigenaarBeern Harmens
gebruikerBeern Harmens
opmerkingonvermogende


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
4-098 Kerkpad 30huis
eigenaarBeern Harmens
opmerkingpauper
aansl. huurw. voldaan--


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
4-098 Kerkpad 30huis
eigenaarHendrik Jansen
gebruikerHendrik Jansen
opmerkingpro deo begeert


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
4-098 Kerkpad 30hoff en kamer
eigenaarRobbert Rovel
gebruikerGerryt Harmens
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-098 Kerkpad 30Wybe Piers, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal05-00-00 CG


 


 


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-090 Kerkpad 30Johannes Leyenaar c s0-10-00 CG


1813 - bewonersadresnaamgegevens
G-098Kerkpad 30Douwe Pietersgeb 1788 ... , ovl 24 jul 1813 HRL, werkman, ovl wijk G-098; BS ovl 1813


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-098Kerkpad 30Johannes Leyenaar Johannes Leyenaar metzelaar


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1658Kerkpad 30erven wed. Johannes LeijenaarHarlingenhuis en erf (176 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-098Kerkpad 30Tietje Nijdamgeb 1787 Sneek, ovl 20 apr 1858 HRL, huwt met Wybren Jans Dijkstra, dv Bote Sijbrens en Geertje Thomas; BS ovl 1858; bev.reg. HRL 1851 wijk D-112; oud 52 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, wijk G-098; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-098Kerkpad 30Wybren Jans Dijkstra... vd Hud; BS ovl 1850, bev.reg. HRL 1851 wijk D-112; oud 52 jaar, geb Engelum en wonende te HRL. 1839, wijk G-098; ... (alles)


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-098Kerkpad 30Johannes Veldhuis, overleden op 22 november 18393 jr, overleden Kerkstraat G 98. (CzOG nr. 47) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-098HofstraatWyberen J Dijkstra52 jEngelumm, protestant, gehuwd, geen
G-098HofstraatTietje Botes Nijdam52 jSneekv, protestant, gehuwd


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-098Kerkpad 30Elisabeth Tjepkes van Dorpen, overleden op 25 oktober 18402 mnd, overleden Hofstraat G 98, dochter van Tjepke van Dorpen, tuinier en Alida Koster. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-098Kerkpad 30Tjepke Sietzes van Dorpen, overleden op 21 april 184125 jr, hovenier, overleden Kerkstraat G 98, gehuwd. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 36) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1864 - bewonersadresnaamgegevens
G-098Kerkpad 30Ype Boomsma... HRL, 2e huwt met Sijbrigje Spoelstra (gk) op 17 jul 1856 HRL, Rooms Katholiek, balkvlotter 1864, ovl wijk G-098, zv Frederik IJpes en Sijtske Pieters Zwart; BS huw 1840, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk D-116, wijk ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4115G-105 (Kerkpad)Jacob Torenbeek c.a.woonhuis


1894 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Kerkpad 30, HarlingenKerkpad 30Grotenhuis, G;Tuinhout, P;Weide, L van der;Stellingwerff, J;Werf, J van der;Meter, A;Norel, J;Reitsma, SPSALM 90:17.
HERBOUWD 1894.
De eerste steen gelegd na toe-
spraak en gebed den 17 Augst
DOOR Ds H.A.LEENMANS
in tegenwoordigheid van den ker-
kenraad.
DE DIAKENEN:
G.GROTENHUIS.
P.TUINHOUT.
L.v.d.WEIDE.
J.STELLINGWERFF.
J.v.d.WERF.
A.METER.
J.NOREL.
S. REITSMA'
Grotenhuis - manufacturier -Voorstraat
Tuinhout - smid - 't Noorderke
Van der Weide - banketbakker - Schritsen
Stellingwerff - eierhandelaar - Noorderhaven/Bildtstraat
Van der Werf - ?
Meter - banketbakker - Kleine Voorstraat
Norel - kantoorbediende bij Harmsen - Noorderhaven
Reitsma - ?


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4861Kerkpad 30 (G-105)St. Luciagesticht (te Rotterdam)


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Kerkpad 30rijksmonument 20452 1873
  terug