Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Fortuinsteeg 3
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager   Fortuinsteeg 3 (niet bekend) (niet bekend) G-164 G-185
Naastliggers vanFortuinsteeg 3
ten zuidenFortuinsteeg 3
ten westende Fortuinsteeg


1641 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0126r van 10 jan 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Fortuinsteeg 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJurien Fries
naastligger ten noordenJan Jochums


1641 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0126r van 10 jan 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Fortuinsteeg 3Fortuinsteeg [staat: achter in de Peterseliestraat bij de Kerkbrug]huis en schuur
 
koperTiallingh Siouuces, gehuwd met225-00-00 GG
koperTrijn Gabbes
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Gerryt Gerrytsen
naastligger ten zuidenFortuinsteeg [staat: Peterseliestraat]
naastligger ten westenHoningmanssteeg
naastligger ten noordenJurien Fries
naastligger ten noordenJan Jochums
verkoperWillem Gerryts, erfgenaam
verkoperGerrit Gerryts, erfgenamen van
erflaterwijlen Gerryt Gerritsen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTiallingh Siouma x Trijn Gabbes koopt een huis en schuur in de Peterseliestraat nevens de Kerkbrug. Ten O. de verkoper, ten W. de Honingmansteeg, ten Z. de Peterseliestraat, ten N. Jarich Frieses en Jan Jochums. Gekocht van Willem- en Geert Gerryts, als erven van Gerryt Gerryts, voor 225 gg.


1813 - bewonersadresnaamgegevens
G-164Fortuinsteeg 3Jan Cornelis Weidemageb 6 mei 1810 HRL, ovl 6 okt 1813 HRL; wijk G-164, zv Cornelis W, en Janke Sijbes (Rijpstra); dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1813


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-164Fortuinsteeg 3Dirk Pieters de Vosgebruiker wijk G-164, varensgesel; medegebruiker Hendrik Tabes de Windt, smidsknegt; eigenaar is Frans Jacobs wed., 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-164Fortuinsteeg 3Frans Jacobs... 1858; wed. eigenaar van wijk G-079, gebruiker is Douwe Cleb?, bakkersknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk G-164, gebruikers zijn Hendrik Tabes de Windt, smidsknegt, en Dirk Pieters de Vos, varensgesel, 1814. (GAH204); ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-164Fortuinsteeg 3Hendrik Tabes de Windt... 1802, BS ovl 1811, ovl 1814, huw 1830, ovl 1834, ovl 1837, huw 1842 1855 overlijdens; gebruiker wijk G-164, smidsknegt; medegebruiker Dirk Pieters de Vos, varensgesel; eigenaar is Frans Jacobs wed., 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-164Fortuinsteeg 3Frans Jacobs wedHendrik Tabes de Windt smidsknegt
G-164Fortuinsteeg 3Dirk Pieters de Vos varensgesel


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1622Fortuinsteeg 3wed. Frans Jacobs de VriesLeeuwardenhuis (70 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1623Fortuinsteeg 3wed. Frans Jacobs de VriesLeeuwardenhuis (49 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-164Fortuinsteeg 3Reinskje Balstraoud 78 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, turftanster, wijk G-164; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-164TypelstegenTjerk van Reenen50 jHarlingengezin 1, m, protestant, weduwnaar, turfdrager
G-164TypelstegenElisabeth van Reenen22 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
G-164TypelstegenSipkie van Reenen14 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
G-164TypelstegenSjoerd van Reenen12 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
G-164TypelstegenReinikje Balstra78 jHarlingengezin 1, v, protestant, weduwe, turftonster
G-164TypelstegenJan de Vries49 jHarlingengezin 2, m, protestant, gehuwd, schoenmakersknegt
G-164TypelstegenDjeuwke de Boer47 jHarlingengezin 2, v, protestant, gehuwd
G-164TypelstegenJohannes de Vries15 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
G-164TypelstegenBernardus de Vries13 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
G-164TypelstegenJuliana de Vries19 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd, geen
G-164TypelstegenEelkje de Vries17 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
G-164TypelstegenSytske de Vries11 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-164Fortuinsteeg 3Reinofke Allerts Balk, overleden op 20 november 184079 jr, turfmeetster, overleden Typelstegen G 164, wed. Sjoerd Tjeerds van Reenen, moeder van Tjerk, turfdrager en Allert Sjoerds van Reenen, dienstknecht. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-164Fortuinsteeg 3Johan J. H. Jacobs Nieman, overleden op 5 mei 1844J. H.=Jacob-Heinrich, 2 jr (geboren 12/8/1841), overleden Tiepelsteeg G 164, zoon van Jacob Nieman, zeeman en Berendje van Gelderen, broer van minderjarige Hendrik, Lammert en Antje Jacobs Nieman. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-164Fortuinsteeg 3Dieuwke Johannes de Boer... bev.reg. HRL 1851 wijk G-161, wijk H-016, supp wijk F-377; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-164; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-164Fortuinsteeg 3Jan Jans de Vries... G-161, wijk H-016, supp wijk F-377; oud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schoenmakersknecht, wijk G-164 VT1839; 1814. Nationale Militie, Canton HRL, Gemeente idem, Provincie Vriesland. de Gouverneur van de ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-164Fortuinsteeg 3Tjerk Sjoerds van Reenen... eigenaar is S. Houtsma, 1814. (GAH204); ud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, turfdrager, wijk G-164; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1622G-164 (Typelstegen)Hendrik Leeksmawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1622G-185 (Tiepelstegen)Hendrik Leeksmawoonhuis
Sectie A nr. 1623G-185 (Tiepelstegen)Hendrik Leeksmawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1623Fortuinsteeg 3 (G-185)Jelle M. van der Zwaagwoonhuis
Sectie A nr. 1622Fortuinsteeg 3 (G-185)Jelle M. van der Zwaagwoonhuis
  terug