Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Grote Kerkstraat 32
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Grote Kerkstraat 32 5-083 5-080 G-187 G-234
Naastliggers vanGrote Kerkstraat 32
ten oostenGrote Kerkstraat 36
ten westenGrote Kerkstraat 30
ten noordende Grote Kerkstraat


aangrenzende stegensteeg
Grote Kerkstraat 32naamloze steeg ten zuiden


1597 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0017r van 30 jan 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 30, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenSybrandus Abelis


1614 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0229v van 21 aug 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 32Kerkstraathuis met de achterwoning en ledige plaats en het eigendom van een halve steeg ten zuiden
 
koperEelck Symens, weduwe van786-12-00 GG
koperwijlen Minse Cornelis bakker
verpachter grondde stad Harlingen0-09-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidensteeg waarvan mede eigendom
naastligger ten zuidenSymen Wouters
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenGeert Jans bakker
verkoper van 1/2Sibrando Abeli, weduwnaar en enige erfgenaam vanoud predikant
verkoper van 1/2wijlen Trijncke Agges
verkoper van 1/2hun dochter Wickien Sibrandi, gehuwd met
verkoper van 1/2Pybe Bauckes


1631 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0186r van 20 feb 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 36, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westensteeg naast het voorhuis
naastligger ten westenJan Teunis


1631 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0016v van 28 aug 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 36, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westende weduwe van Claes pelser


1639 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0071v van 16 jan 1639 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 36, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenhet huis van Jan Thones


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0063r van 9 apr 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 32Grote Kerkstraat ZZ [staat: Kerkstraat]huis met de plaats, zomerhuis en een kamer erachter
 
koperJan Willems c.u.grafmaker839-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen0-15-00 CG
naastligger ten noordoostenGrote Kerkstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidoostenWillem Stoffels rogstorter
naastligger ten zuidwestenN. N.
naastligger ten noordwestenJan Jochoms glasmaker
verkoper q.q.Jan Tuenis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Willems, grafmaker, koopt een huis, plaets, zomerhuis en een camer erachter, zz. Kerkstraat. Ten Z.O. rogstorter Willem Stoffels, ten N.W. glazenmaker Jan Jochems. Grondpacht 15 st aan de Stad. Gekocht van Jan Thones in qlt. voor 839 gg.


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0080v van 27 aug 1643 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 32Grote Kerkstraat ZZ1/4 huis
 
koperJan Teunis 200-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen0-00-00 CG
naastligger ten noordoostenGrote Kerkstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidoostenWillem Stoffels
naastligger ten zuidwestenN. N.
naastligger ten noordwestenJan Jochums
verkoperMinse Claes c.u.


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0080v van 27 aug 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 32Grote Kerkstraat ZZ1/4 huis
 
koperJan Teunis 160-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen0-00-00 CG
naastligger ten noordoostenGrote Kerkstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidoostenWillem Stoffels
naastligger ten zuidwestenN. N.
naastligger ten noordwestenJan Jochums
verkoperMinse Claes c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Teunis koopt 2/4 van een huis in de Grote Kerkstraat. Ten Z.O. Willem Stoffels, ten N.W. Jan Jochems. Gekocht van Minse Claes, het ene 1/4 voor 160 cg., en het andere 1/4 voor 200 cg., met een rijksdaalder in specie en nog een koralenketting met een stuk goud er aanhangende.


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0096v van 17 dec 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 30, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Willems grafmaker


1652 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0186r van 11 jan 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 30, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Willems doodgraver


1686 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0117v van 31 jan 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 36, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenAefke Jans, weduwe van
naastligger ten westenwijlen vroedsman Hendrick Hendrix


1710 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0117r van 23 mrt 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 30, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Jansen Grafsma


1710 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0135v van 13 dec 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 32Grote Kerkstraat ZZhuis met een tuin
 
koperAeffke Poulus, weduwe van225-00-00 GG
koperwijlen Poulus Hendrix
verpachter grondde stad Harlingen0-15-00 CG
naastligger ten oostende heer Matthijs van Idsinga
naastligger ten zuidende ? Gemeente: diaconie kamer
naastligger ten westenJacob IJsbrandts mr. kleermaker
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
verkoperJan Jansen Grafsmamr. steenhouwer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAeffke Poulus wv Poulus Hendrix, koopt huis en tuin zz. Grote Kerkstraat. Ten O. Matthijs van Idsinga, ten Z. de diaconiekamer, ten W. mr. kleermaker Jacob IJsbrandts, ten N. de Kerkstraat. Gekocht van Jan Jansen Grafsma, voor 225 gg.


1716 - reëelkohieradresgebruik
5-083Grote Kerkstraat 32huis
eigenaarSchelte Cornelis
gebruikerSchelte Cornelis
opmerkingonvermogende


1719 - reëelkohieradresgebruik
5-083Grote Kerkstraat 32huis
eigenaarBeernt Hendriks
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan--
opmerkinginsolvent


1720 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0065v van 29 jan 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 36, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westensteeg


1726 - reëelkohieradresgebruik
5-083 Grote Kerkstraat 32huis
eigenaarBerend Hendriks
gebruikerBerend Hendriks
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde00-00-00 CG
opmerkingIs 1720 insolvent verklaerd


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0114r van 28 sep 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 36, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHendrik Paulus gardenier


1736 - reëelkohieradresgebruik
5-083 Grote Kerkstraat 32huis
eigenaarSjeerp Wiltschut
gebruikerGerrit Hendriks
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-06-10 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
5-083 Grote Kerkstraat 32Haeye Pieters, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal08-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
5-083 Grote Kerkstraat 32huis
eigenaarHaye Pytters
gebruikerHaye Pytters
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-05-06 CG


1756 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0001r van 28 mrt 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 30, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHendrik Pauwels


1764 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0043r van 12 feb 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 36, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenMeyle Reinders


1795 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0236v van 18 jan 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 30, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHans Claases*


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0076r van 14 mrt 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 32Grote Kerkstraat ZZ1/2 huis
 
koperAntje Meiles, gehuwd met165-00-00 CG
koperHans Claases varensgezel
eigenaar van 1/2Hans Claases c.u.
verpachter grondde stad Harlingen0-09-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Gompert Salomons
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen D. Venema c.s.
naastligger ten westende weduwe van Bakker
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat
verkoper q.q.dr. W. J. Hanekuyk, curator over
verkoperde nagelaten boedel van Hendrik Meiles


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0234r van 16 mrt 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 36, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHans Claasen


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0234r van 16 mrt 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 36, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0035v van 17 jan 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 32achterTiepelsteeg WZ wijk G-167huis
 
koperPieter Aukes, gehuwd met148-00-00 CG
koperRoelofke van Dijk
huurderde weduwe van Pieter Aukes
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenarmvoogdij
naastligger ten westenJ. Steenbrink
naastligger ten noordenHans Claases
verkoperAlbert Bolmankoopman


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-080 Grote Kerkstraat 32Hans Claasen1-10-00 CGhuis


1812 - bewonersadresnaamgegevens
G-187Grote Kerkstraat 32Hinke Jansgeb 1754 ... , ovl 10 okt 1812 HRL, huwt met Dirk Wetzen, ovl wijk G-187; BS ovl 1812, ovl 1853


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-187Grote Kerkstraat 32Hans Klaas van der Molen... van HRL. op Franeker en wonende te HRL 1812; BS huw 1812, ovl 1814, ovl 1856, ovl 1859; eigenaar van wijk G-187; gebruiker Meile H. vd Molen vrouw; medegebruiker Pieter Gerrijts Keyl, varensgesel, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-187Grote Kerkstraat 32Meile Hanses van der Molen... BS huw 1812, huw 1819, huw 1840, ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk C-191; vrouw MHvdM gebruiker van wijk G-187; medegebruiker Pieter Gerrijts Keyl, varensgesel; eigenaar is Hans Kl. vd Molen, 1814. (GAH204); geb 04 ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-187Grote Kerkstraat 32Pieter Gerrits Kreil... zv Gerrit Heers en ... ; BS huw 1811, huw 1812, huw 1814, ovl 1826, ovl 1848; gebruiker van wijk G-187, varensgesel, medegebruiker is Meile H. v. d. Molen vrouw, eigenaar is Hans Kl. v. d. Molen, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-187Grote Kerkstraat 32Hans Klazes van der Molen Meile H van der Molen vrouw
G-187Grote Kerkstraat 32Pieter Gerryts Krijl varensgesel


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1625Grote Kerkstraat 32Meile Hanzes van der Molen en mede E.Harlingenhuis (42 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-187Grote Kerkstraat 32Geertje Thijsen Zwolstra... ovl 19 jul 1865 HRL, huwt met Meile Hansen vd Molen op 25 nov 1810 HRL, komt van HRL, N.H., ovl wijk G-187, dv Thijs Z, en Symentje ... (Riens); huw Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk G-191; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-187Grote Kerkstraat 32Pietje Meyer... HRL, huwt met Jan Dijk op 9 jun 1814 HRL, huw.afk. 29 mei en 5 jun 1814, wasvrouw in 1851, N.H., ovl wijk G-187, dv Auke M, en Wietske van Akkeren; BS huw 1814, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk G-190; oud 48 jaar, geb ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-187Grote KerkstraatMeile van der Molen56 jHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd, schoenmakersknegt
G-187Grote KerkstraatGeertje Zwolstra53 jFranekergezin 1, v, protestant, gehuwd
G-187Grote KerkstraatAafke van der Molen22 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
G-187Grote KerkstraatPietje Meyer48 jHarlingengezin 2, v, protestant, gehuwd, naaister
G-187Grote KerkstraatJacoba van Akkeren20 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-187Grote Kerkstraat 32Jelle Dijkstrageb 1792 Haskedijken, ovl 9 mrt 1879 HRL, huwt met Neeltje Knossen, DG, spekslager in 1851, wonende te HRL. 1842, zv Jan D, en Grietje ... ; BS huw 1842, ovl 1879, bev.reg. HRL 1851 wijk G-187


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-187Grote Kerkstraat 32Neeltje Sjierks Knossengeb 1790 Jutrijp, ovl 26 feb 1853 HRL, huwt met Jelle Dijkstra, N.H., wonende te HRL. 1842, dv Sjierk K, en Akke Pieters Krolis; BS huw 1842, ovl 1853 bev.reg. HRL 1851 wijk G-187


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1625G-187 (Kerkstraat)Thijs M. van der Molenwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1625G-234 (Kerkstraat)Thijs van der Molen en medeëigenarenwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1625Grote Kerkstraat 32 (G-234)Dominicus Ettemawoonhuis


1915 - schoolgeldadresnaam
Grote Kerkstraat 32Dominicus Ettema


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Kerkstraat 32 Dominicus Ettemamelktapper
vorige grondslagf. 700
huidige grondslagf. 800


1928 - adresboekadresnaamberoep
Kerkstraat 32D.Ettemamelktapper


1965 - adresboekadresnaam
Grote Kerkstraat 32T.A. (Theodorus) Ettema


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Grote Kerkstraat 32rijksmonument 20464
  terug