Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Grote Kerkstraat 41
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager   Grote Kerkstraat 41 3-072 3-088 G-203 G-248
 huisnummer lager  huisnummer hoger Lammert Warndersteeg 20 3-ong 3-ong G-203 G-250
 huisnummer lager   Lammert Warndersteeg 22 3-ong 3-ong G-203 G-249
Naastliggers vanGrote Kerkstraat 41
ten oostende Lammert Warndersteeg
ten zuidende Grote Kerkstraat
ten westenGrote Kerkstraat 39
ten noordenLammert Warndersteeg 18


aangrenzende stegensteeg
Grote Kerkstraat 41Lammert Warnderssteeg ten westen


1613 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0135r van 30 jan 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 39, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Gerliff Gerliffs


1614 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0187r van 15 jan 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 39, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe en erfgenamen van wijlen Lambert Gerliffs


1619 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0188v van 15 aug 1619 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 41Grote Kerkstraat NZ [staat: noord van de kerk tot aan de Noorderstraat]huis, schuur met daarachter een ledige plaats
 
aanhandelaarPieter Riuerdts Kingma
verpachter grondde stad Harlingen6-00-00 CG
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg [staat: Nieuwe Kerkstraat]
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verwandelaarde stad Harlingen e.a.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Ruerdts Kingma wandelt een huis en schuur met een ledige plaats daar achter ten noorden van de kerk, strekkende voor van de straat tot aan de Noorderstraat. Ten O. de Nieuwe Kerkstraat. Grondpacht 6 cg aan de Stad. In wandel verkregen van zowel de Stad Harlingen als [niet met name genoemde] anderen voor omstreeks 28 pm land.


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0160r van 6 feb 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 41Lammert Warndersteeg, westhoek ten noorden vd grote kerk1/6 huis, loods en plaats
 
koperIgge Gerbens koopman62-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [staat: straat en kerkhof]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenhuis en kamers gebouwd door Hendrick Hansen
verkoperGellius Vetzeniusprocureur postulant


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0160v van 6 feb 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 41Grote Kerkstraat NZ [staat: westhoek Lammert Warndersteeg ten noorden vd grote kerk]1/4 huis, loods en plaats
 
koperIgge Gerbens koopman187-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [staat: straat en kerkhof]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenhuis en kamers gebouwd door Hendrick Hansen
verkoperGellius Vetzenius
verkoperDouwe Jacobskoopman
verkoper q.q.Jacobus van Schaeck, curator overboekhouder
verkoperAnsck Jans, gesterkt met
verkoperJoost Jans
verkoperJan Ansckes


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0162v van 13 feb 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 41Lammert Warndersteeg hoek bij het kerkhof1/6 huis
 
koperJacobus van Schaeck 62-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen3-00-00 CG
huurderLieuue Boskewier
verkoperGellius Vetzenius


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0163r van 14 feb 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 41Lammert Warndersteeg hoek bij het kerkhof1/4 huis
 
koperJacobus van Schaeck 187-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen3-00-00 CG
huurderLieuue Boskewier
verkoperde crediteuren van Jan Ansckes


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0192r van 23 jan 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 41Grote Kerkstraat NZ [staat: noord vd grote kerk strekkende tot aan het dorshuis]1/3 huis met plaats
 
koper door niaarmr. Wytse Pieters 180-04-00 GG
geniaarde koperPals Bauckesbrouwer
verpachter grondde stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [staat: straat] en kerkhof
naastligger ten westeneen afdak
naastligger ten noordenhet huis gebouwd door Hendrik Hansen
verkoperde desolate boedel van Jacob van Schaeck


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0198v van 19 feb 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 41Grote Kerkstraat NZ [staat: hoek Lammert Warndersteeg achter de grote kerk]1/3 huis
 
koperWytse Pytters, gehuwd metchirurgijn180-00-00 GG
koperBrechtie Idses
verpachter grondde stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [staat: straat]
naastligger ten westende kopers Wytse Pytters c.u.
naastligger ten noordende kamers van Hendrick Hansen
verkoperYge Gerbens Haersma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWytse Pyters, chirurgijn x Brechtje Rinses koopt 1/3 huis achter de Grote Kerk op de hoek v.d. Lammert Warnerssteeg. Ten O. die steeg, ten W. de koper, ten Z. de [Grote Kerk]straat, ten N. de camers van Henderick Jansen. Gekocht van Yge Gerbens Haersma (Jaersma?), voor 180 gg.


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0201v van 20 feb 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 41Grote Kerkstraat NZ [staat: Lammert Warndersteeg WZ op de hoek]1/3 huis
 
koper door niaarmr. Wytse Pieters chirurgijn169-00-00 GG
geniaarde koperYge Gerbens Haersmakoopman
huurderLieuue Dircx
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [staat: straat]
naastligger ten westenmr. Wytse Pieters* chirurgijn
naastligger ten noordenN. N.
verkoperburgemeester Gellius Wetzenius


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0182v van 22 feb 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 39, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende verkoper Wytse Pieters chirurgijn


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0177v van 1 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lammert Warndersteeg 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenoud hopman Wytse Pieters


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0177v van 1 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lammert Warndersteeg 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1688 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0223r van 15 jan 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 41Lammert Warndersteeg, op de hoek vanhuis
 
koperoud-burgervaandrig Foppe Claesen, gehuwd met400-00-00 GG
koperSytske
verpachter grondde stad Harlingen2-05-00 CG
huurderWytse Pytters mr. chirurgijn
huurderDirck Minnerdts c.u.19-12-00 CG
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [staat: straat en kerkhof]
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Schelto Jacobs Hasselaer
naastligger ten westenAucke Jacobs bakker
naastligger ten noordenHans Hendricks
verkoperoud-burgerhopman Wytse Pyttersmr. chirurgijn
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFoppe Claesen Ens, oud-burgervaandrig x Sytske [Jans] kopen een mooi huis c.a. dat verdeeld is in 2 aparte woningen, op de hoek v.d. Lammert Warnerssteeg. Ten O. die steeg, ten W. en deels ook ten Z. erven Schelte Jacobs Haselaer en ook deels ten Z. en te W. Auke Jacobs Backer (bakker?), ten N. Hans Hendricks. Ook Wytse Pyters, mr. chirurgijn, bezit een deel van dit huis. Gekocht van Wytse Pyters voor 400 gg.


1688 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0225r van 15 jan 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 39, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenmr. Wytse Pieters*


1688 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0225r van 15 jan 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 39, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1691 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0361v van 30 aug 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 39, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenFoppe schipper


1702 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0172r van 14 mei 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 39, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenFoppe Claesen Ens


1706 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0324av van 7 feb 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 39, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenFoppe Clasen Ens


1716 - reëelkohieradresgebruik
3-072Grote Kerkstraat 41huis
eigenaarFoppe Claessen erven
gebruikerJelle Jenties (voor 14-00-00 CG)
gebruikerJan Schonebeek (voor 26-00-00 CG)
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
3-072Grote Kerkstraat 41huis
eigenaarFoppe Claessen erven
gebruikerGeertie Hendrix (voor 26-00-00 CG)
gebruikerJelle Jenties (voor 14-00-00 CG)
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan18-7-1720
opmerking1720 den 18 july wegens gertie hendriks hier op betaelt 5-4-0
opmerkingde rest aen de estuer betaeld 2-16-0


1726 - reëelkohieradresgebruik
3-072 Grote Kerkstraat 41huis
eigenaarFoppe Clasen erven
gebruikerBerend Hendriks cum soc.
huurwaarde26-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-06-08 CG


1706 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0324av van 7 feb 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 39, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0362v van 10 dec 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 41Grote Kerkstraat NZ [staat: Lammert Warnersteeg hoek groot kerkhof]huis
 
koperDirk Huigens koopman550-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen2-05-00 CG
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [staat: straat en kerkhof]
naastligger ten westenJan Beerns
naastligger ten westende weduwe van Auke Jans Backer
naastligger ten noordende pas gekochte woning van Jan Tjeerds [staat: Tjerx]
verkoper van 1/2Grietje Foppes, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Bauke Foekes
verkoper van 1/4Ettje Claeses, gehuwd met
verkoper van 1/4Jan Hessels Swartwijdschipper
verkoper van 1/4Grietje Claeses, gehuwd metMarsum
verkoper van 1/4Jacob Gerkesmr. chirurgijnMarsum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Huigens koopt een huis in de Lammert Warnerssteeg, hoek Groot Kerkhof. Ten O. die steeg, ten W. wd. Auke Jans Backer en Jan Beerns, ten Z. de straat en kerkhof, ten N. Jan? Tjerx. Gekocht van Grietje Foppes wv Bauke Foekes? voor 1/2 en Ettje Claeses x Jan Hessels Swart, wijdschipper en Grietje Claeses x Jacob Gerkes, mr. chirurgijn te Marssum, elk voor 1/4.


1736 - reëelkohieradresgebruik
3-072 Grote Kerkstraat 41huis
eigenaarDirk Huigens
gebruikerHendrik Lenerts c.s.
huurwaarde44-16-00 CG
aanslag huurwaarde07-09-06 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
3-072 Grote Kerkstraat 41Dieuke Aukes, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal02-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
3-072 Grote Kerkstraat 41huis
eigenaarerv. Dirk Hugens
gebruikerDieukw Aukes cum soc.
huurwaarde44-16-00 CG
aanslag huurwaarde08-02-14 CG


1747 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0186v van 3 sep 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 39, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Dirk Hugens


1747 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0186v van 3 sep 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 39, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1776 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0022v van 15 dec 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 41Grote Kerkstraat NZ [staat: Lammert Warndersteeg WZ hoek aan het groot kerkhof]huis
 
koperGeert Olthof, gehuwd metmoutmaker650-00-00 CG
koperYtie Gerbens van der Veen
verpachter grondde stad Harlingen2-05-00 CG
huurderEeltie Everts c.u.
huurderGeert Olthof
huurderYtie Gerbens van der Veen
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [staat: kerkhof]
naastligger ten westenJan Paulus
naastligger ten noordenPotte Jans
verkoperDirk Cornelis Wetsenskoopman


1747 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0186v van 3 sep 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 39, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0307v van 12 nov 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 39, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenGeert Olthoff


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0091r van 17 jun 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 41Grote Kerkstraat NZ [staat: Lammert Warndersteeg bij het groot kerkhof]huis
 
koperArend Dirks, gehuwd metmr. bontwever445-21-00 GG
koperRebecca Hendriks
verpachter grondde stad Harlingen2-05-00 CG
huurderJan Hessels c.u. en c.s.56-00-00 CG
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg [niet vermeld]
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperGeert Olthofbottelier v.h. brouwer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaArend Dirks, mr. bontwever x Rebecca Hendriks kopen huis c.a. op de hoek van de Lammert Warners steeg omtrent het groot kerkhof. Verhuurd aan Jan Hessels voor 56 cg. Grondpacht 2 cg. 5 st. Gekocht van de gelastigden van Geert Olthof, voormaals brouwer dog thans als bottelier varende op `s lands fregat van Oorlog de Faam, voor 445 gg. 21 st.


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0042v van 4 mei 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 41Grote Kerkstraat NZ [staat: Lammert Warndersteeg op de hoek bij de nieuwe kerk]huis
 
koperBeernt Hillen mr. schrijnwerker590-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen2-05-00 CG
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [staat: straat en kerkhof]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Johannes Oebles van der Werf, curatorkoopman
verkoper q.q.Jan H. Teutling, curatoren overkoopman
verkoperde boedel van wijlen Arend Dirks, in leven gehuwd met
verkoperwijlen Rebecca Hendriks


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0307v van 12 nov 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 39, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1787 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0157r van 21 jan 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 41Lammert Warndersteeg WZ hoek bij de nieuwe kerkhuis
 
koperAnthony Bruyns, gehuwd metbontwever770-00-00 CG
koperMaria Lourens
verpachter grondde stad Harlingen2-05-00 CG
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [staat: straat en kerkhof]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperBernardus Hillimmr. schrijnwerker


1789 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0376r van 27 sep 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 39, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenAnthoni Bruins


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0307v van 12 nov 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 39, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1789 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0376r van 27 sep 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 39, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1799 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0134v van 10 feb 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 41Grote Kerkstraat NZ [staat: Lammert Warndersteeg WZ op de hoek]huis
 
koperCornelis Backer, gehuwd met836-00-00 CG
koperAntie Wybes
verpachter grondde stad Harlingen2-05-00 CG
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [staat: straat en kerkhof]
naastligger ten westenDirk Wybes
naastligger ten noordenTjalling Jurjens
verkoper q.q.Jelle Boomsma, curatorkoopman
verkoper q.q.Harmen Winnekes, curator overkoopman
verkoperde geabandonneerde boedel van Anthon Bruins c.u.


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0297v van 1 mrt 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 39, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenCornelis P. Bakker


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0152v van 30 jun 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 39, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhet eerste perceel in deze akte


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0152v van 30 jun 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 41Grote Kerkstraat NZ [staat: Lammert Warndersteeg op de hoek bij het groot kerkhof]huis
 
koperSymon Gerryts, gehuwd met847-10-00 CG
koperTaekje Ennes
verpachter grondde stad Harlingen2-05-00 CG
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [staat: straat en kerkhof]
naastligger ten westenhet tweede perceel in deze akte
naastligger ten noordenTjalling Jurjens
verkoperde curator over Antje W. Quest, weduwe van
verkoperwijlen Cornelis Bakkerkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSymon Gerryts x Foekje Ennes kopen a) een wel ter nering staand huis hoek Lammert Warnderssteeg bij het groot kerkhof, nu gebruikt door Antje W. Quest wv Cornelis Bakker. Grondpacht 2 CG 5 st aan de Stad. Ten O. de Lammert Warnderssteeg, ten Z. de straat en kerkhof, ten W. perceel b), ten N. Tjalling Jurjens. Gekocht van (de curator over de geabandonneerde boedel van) Antje W. Quest wd. koopman Cornelis Bakker voor (a+b) 847 CG 10 st.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
3-088 Grote Kerkstraat 41Symon Gerrits2-00-00 CG


1812 - bewonersadresnaamgegevens
G-203Grote Kerkstraat 41Lammert Johannes Brandes... jun en 5 jul 1812 voor de hoofddeur van het Gemeentehuis, stokersknecht, wonende te HRL. 1812, ovl wijk G-203, kind: Johannes Lammerts, geb 1781 HRL; zv Johannes Lammerts en Fetje Sjerks; BS huw 1812, ovl 1814, ovl ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-203Grote Kerkstraat 41Jentje Jans van Ruiten... BS ovl 1811; 1812 huwelijken, huw 1813, huw 1814, huw 1815, ovl 1819, ovl 1829; gebruiker van wijk G-203, winkelier; eigenaar is Simon Gerrijts erven 1814. (GAH204); J. v. R., winkelier, wonende te HRL, is ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-203Grote Kerkstraat 41Simon Gerryts ervenJentje J van Ruiten winkelier
G-203Lammert Warndersteeg 20Jentje J van Ruiten winkelier
G-203Lammert Warndersteeg 22Jentje J van Ruiten winkelier


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 975Grote Kerkstraat 41Hendrikus WitteHarlingenkoopmanhuis en erf (112 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 975Lammert Warndersteeg 20Hendrikus WitteHarlingenkoopmanhuis en erf (112 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 975Lammert Warndersteeg 22Hendrikus WitteHarlingenkoopmanhuis en erf (112 m²)


1832 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 16 mrt 1832
G-203Grote Kerkstraat 41Koopmans huizinge bij G-202 op den hoek van de Lammert Warndes steeg, aan het groot kerkhof, huurder reinder, beidschat. Finaal verkocht op 28 mrt 1832 door notaris Hanekuijk en Wijma..


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-203Grote Kerkstraat 41Hiske Ales de Groot... dG, en Pietje Hanses; BS huw 1825, ovl 1847; oud 51 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk G-203; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-203Grote KerkstraatHiske de Groot51 jHarlingenv, protestant, weduwe, winkeliersche
G-203Grote KerkstraatHiske de Groot51 jHarlingenv, protestant, weduwe, winkeliersche
G-203Grote KerkstraatHiske de Groot51 jHarlingenv, protestant, weduwe, winkeliersche
G-203Grote KerkstraatAlida Koestra14 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-203Grote KerkstraatAlida Koestra14 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-203Grote KerkstraatAlida Koestra14 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-203Grote Kerkstraat 41Wybren Sipkes Bouwma, overleden op 14 december 18433 mnd (geboren 15/9/1843), overleden Landwerndersteeg G 203, zoon van Sipke Pieters Bouwma, werkman en Hiltje Wybrens Dijkstra, broer van minderjarige Wietske en Pieter Sipkes Bouwma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-203Lammert Warndersteeg 20Wybren Sipkes Bouwma, overleden op 14 december 18433 mnd (geboren 15/9/1843), overleden Landwerndersteeg G 203, zoon van Sipke Pieters Bouwma, werkman en Hiltje Wybrens Dijkstra, broer van minderjarige Wietske en Pieter Sipkes Bouwma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-203Lammert Warndersteeg 22Wybren Sipkes Bouwma, overleden op 14 december 18433 mnd (geboren 15/9/1843), overleden Landwerndersteeg G 203, zoon van Sipke Pieters Bouwma, werkman en Hiltje Wybrens Dijkstra, broer van minderjarige Wietske en Pieter Sipkes Bouwma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-203Grote Kerkstraat 41Franske Gerrits Hofgeb 1803 HRL, ovl 24 apr 1875 HRL, huwt met Johannes J. Petting op 16 mei 1850 HRL, dv Gerrit H, en Tetje Kremenus (= Cuperus); BS ovl 1875, bev.reg. HRL 1851 wijk G-203


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-203Grote Kerkstraat 41Johannes Jacobus Potting... ovl wijk G-195, zv Jacobus P, en Grietje Sibbeles Brouwer; BS huw 1812, ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk G-203; eigenaar en gebruiker van wijk G-195, horlogiemaker, 1814. (GAH204); oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. ... (alles)


1851 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-203Grote Kerkstraat 41Hessel Durks Cuiper, overleden op 30 januari 1851overleden 15/12/1845, zoon van Durk Jans Cuiper, gruttersknecht (LammertWarnderssteeg G 203) en Pietertje Hessels de Groot, broer van minderjarige Jan, Rinske, Antje, Sytske en Hieke Durks Cuiper. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-203Lammert Warndersteeg 20Hessel Durks Cuiper, overleden op 30 januari 1851overleden 15/12/1845, zoon van Durk Jans Cuiper, gruttersknecht (LammertWarnderssteeg G 203) en Pietertje Hessels de Groot, broer van minderjarige Jan, Rinske, Antje, Sytske en Hieke Durks Cuiper. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-203Lammert Warndersteeg 22Hessel Durks Cuiper, overleden op 30 januari 1851overleden 15/12/1845, zoon van Durk Jans Cuiper, gruttersknecht (LammertWarnderssteeg G 203) en Pietertje Hessels de Groot, broer van minderjarige Jan, Rinske, Antje, Sytske en Hieke Durks Cuiper. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 975G-203 (Lammert Warndersteeg)Dirk Baanstrawoonhuis


1870 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van woensdag 04 okt 1870
G-203Grote Kerkstraat 41Huis in de Kerkstraat op de hoek van de Lammert-Warndersteeg, in gebruik bij mede-eigenaar D.R., Baanstra. Provisioneel verkocht op 12 okt 1870 door notaris J.A. Zaal Stroband..


1870 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van woensdag 04 okt 1870
G-203Grote Kerkstraat 41Huis in de Kerkstraat op de hoek van de Lammert-Warndersteeg, in gebruik bij mede-eigenaar D.R., Baanstra. Provisioneel verkocht op 12 okt 1870 door notaris J.A. Zaal Stroband..


1870 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van woensdag 04 okt 1870
G-203Grote Kerkstraat 41Huis in de Kerkstraat op de hoek van de Lammert-Warndersteeg, in gebruik bij mede-eigenaar D.R., Baanstra. Provisioneel verkocht op 12 okt 1870 door notaris J.A. Zaal Stroband..


1870 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 14 okt 1870
G-203Grote Kerkstraat 41Huis in de Kerkstraat op de hoek van de Lammert-Warndersteeg, in gebruik bij mede-eigenaar D.R., Baanstra. Finaal verkocht op 19 okt 1870 door notaris J.A. Zaal Stroband. Waarop geboden is f. 2475..


1870 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 14 okt 1870
G-203Grote Kerkstraat 41Huis in de Kerkstraat op de hoek van de Lammert-Warndersteeg, in gebruik bij mede-eigenaar D.R., Baanstra. Finaal verkocht op 19 okt 1870 door notaris J.A. Zaal Stroband. Waarop geboden is f. 2475..


1870 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 14 okt 1870
G-203Grote Kerkstraat 41Huis in de Kerkstraat op de hoek van de Lammert-Warndersteeg, in gebruik bij mede-eigenaar D.R., Baanstra. Finaal verkocht op 19 okt 1870 door notaris J.A. Zaal Stroband. Waarop geboden is f. 2475..


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3926*G-247 (Kerkstraat)Bauke S. Gaastrawoonhuis
Sectie A nr. 3926*G-248 (Lammertwarndersteeg)Bauke S. Gaastrawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3926Grote Kerkstraat 41 (G-248)Sake Kleinwoonhuis
Sectie A nr. 2889Lammert Warndersteeg 20 (G-250)Sake Kleinwoonhuis
Sectie A nr. 2890Lammert Warndersteeg 22 (G-249)Sake Kleinwoonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Kerkstraat 41wed. R.Postma-Lolkemawinkelierster
Lammert Warndersteeg 22S.Poelsmavrachtrijder


1933 - kentekenadresnaam
B-18891
Kerkstraat 41Sybold Poelsma


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kerkstr.S. Poelsma743


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kerkstr.S. Poelsma743


1965 - adresboekadresnaam
Grote Kerkstraat 41S. (Sijbolt) Poelsma
  terug