Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Kerkpoortstraat 17
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Kerkpoortstraat 17 3-080 3-096 G-243 G-278a
 huisnummer lager  huisnummer hoger Kerkpoortstraat 23 (niet bekend) (niet bekend) G-243 G-ong


Huisnaam in: 1638
Gebruik:
Naam: belkum
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:
0 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Kerkpoortstraat 17 (oostgevel), HarlingenKerkpoortstraat 17 (oostgevel)DE VETSMELTER'
en een afbeelding van het oude beroep vetsmelter
2 tegels
In deze buurt waren vroeger de vetsmelterijen van de Firma Smeding en de Firma Smit.
Zelfde tegels als Kerkpoortstraat 17.
Zie voor bijzonderheden William Boothstraat 29a


 


 


1696 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0219v van 15 mrt 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 23achterachter het huis genaamd de Olde Hillebrandtperceel of plaats
 
koperYetie Pieters Ackersloot, gehuwd met20-00-00 CG
Goitjen Claessen Braamkoopman
naastliggerhuis genaamd de Olde Hillebrandt
naastliggersteeg
naastligger ten oostende hof van Hendrik Jansen glaskoper
naastligger ten zuidenHendrik Jansen glaskoper
naastligger ten westenYetie Pieters Ackersloot c.m.
naastligger ten noordenYetie Pieters Ackersloot c.m.
naastligger ten noordenoud burgemeester Tjeerd Bouwes
verkoperHendrik Jansenglaskoper


1716 - reëelkohieradresgebruik
3-080Kerkpoortstraat 17huis
eigenaarJoris Fookles
gebruikerJoris Fookles
huurwaarde13-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-12-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
3-080Kerkpoortstraat 17huis
eigenaarJoris Foockles
huurwaarde13-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-12-00 CG
aansl. huurw. voldaan5-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
3-080 Kerkpoortstraat 17huis
eigenaarJoris Fockles
gebruikerJoris Fockles
huurwaarde13-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-03-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
3-080 Kerkpoortstraat 17huis
eigenaarElsje Schaaff
gebruikerFeite Arjens
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-06-10 CG


1740 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0118r van 11 sep 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 23Kerkpoortstraat NZ [staat: achter de grote kerk]huis en weefwinkel genaamd de olde Hillebrandt
 
kopervroedsman Harmen Arents Baxma, gehuwd met470-14-00 GG
koperAttie Oepkes
huurderJan Gerrits c.u.mr. bontwever
naastligger ten oostenAge Clasen
naastligger ten zuidenKerkpoortstraat [staat: straat en kerkhof]
naastligger ten westenSymon Stinstra koopman
naastligger ten noordenburgemeester Jan Nollides
verkoperWillem Jansen Bissiunvarensgezel


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
3-080 Kerkpoortstraat 17Evert Jansen, bestaande uit 5 personenheeft 2 weeversknegts
aangebooden capitaal08-00-00 CG
3-080 /2Kerkpoortstraat 17Egbert Beernts, bestaande uit 6 personen
aangebooden capitaal08-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
3-080 Kerkpoortstraat 17huis
eigenaarElsje Schaaf
gebruikerEvert Jansen
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-12 CG


1747 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0191v van 29 okt 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 23Kerkpoortstraat NZ [staat: groot kerkhof]huis en weefwinkel de Olde Hilbrand genaamt
 
koperGerrit Harmens, gehuwd metmr. bontwever600-00-00 CG
koperRixtie Pyters
huurderRein c.s.mr. bontwever
naastligger ten oostenburgemeester Symon Hiddema
naastligger ten zuidenKerkpoortstraat [staat: groot kerkhof]
naastligger ten westende weduwe van Symon Stinstra koopman
naastligger ten noordende erfgenamen van burgemeester Nollides
verkopervroedsman Harmen Arents Baksma, gehuwd met
verkoperAaltie Oepkes


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0125r van 28 mrt 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 17Blindemanssteeg OZ, ten noorden van de grote kerk in de zgn.woning
 
koperJeltje Alles, met als curator72-00-00 GG
koper q.q.Johannes van Beemen bankhouder in de Bank van LeningAlmenum
naastligger ten oostenTrijntje Goytjens Braam, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Simon Stinstra
naastligger ten zuidenJohannes van Beemen bankhouder in de Bank van LeningAlmenum
naastligger ten westenBlindemanssteeg
naastligger ten noordenJelle Stijl koopman
verkoperde Gereformeerde Gemeente: diaconie
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes van Beemen, bankhouder in de Bank van Leeningen onder Almenum, als geauctoriseerde curator over Jeltje Alles, koopt thans leedige woning, in de zogenaemde Blindemanssteeg ten noorden van de groote kerk. Geen grondpacht. Ten O. Trijntje Goytjens Braam wv Simon Stinstra, ten Z. Johannes van Beemen, de curator zelf, ten W. de straat, ten N. Jelle Stijl, koopman. Gekocht van de Diakenen van de Gereformeerde Gemeente, voor 72 gg.


1772 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0036v van 30 aug 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 23Kerkpoortstraat NZ [staat: groot kerkhof]huis en weefwinkel
 
koperCatharina Gerrits, gehuwd met600-00-00 CG
koperHarmen Hendriks bontwever
naastligger ten oostenAlef van der Meulen apotheker
naastligger ten zuidenKerkpoortstraat [staat: kerkhof]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperRixtje Pyters, weduwe van
verkoperwijlen Beernd Jansbontwever


1795 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0292v van 29 nov 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 23Kerkpoortstraat NZ [staat: groot kerkhof]huis of herberg, en weefwinkel genaamd de Oude Hilbrand
 
koper van 1/2Hendrik Adses scheepstimmerman160-00-00 GG
koper van 1/2Grietje Jacobs, weduwe van
koper van 1/2wijlen Jan Harmens
naastligger ten oostende erfgenamen van A. van der Meulen
naastligger ten zuidenKerkpoortstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Jan Hannema, curator overkoopman
verkoperde boedel van wijlen Catharina Gerryts, weduwe van
verkoperwijlen Jan Hein Volbrink


 


 


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
3-096 Kerkpoortstraat 17Harmen Homeulen0-10-00 CG


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-243Kerkpoortstraat 17Roelof R Postma Roelof R Postma hovenier
G-243Kerkpoortstraat 23Roelof R Postma hovenier


1822 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-243Kerkpoortstraat 17Roelof Roelofs Posthuma, overleden op 25 januari 1822hovenier (Achter Nieuwe Kerk G 243), man van Trijntje Simons (testamentair erfgenaam), vader van minderjarige Simon, Roelof en Froukje Roelofs Posthuma. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1822 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-243Kerkpoortstraat 23Roelof Roelofs Posthuma, overleden op 25 januari 1822hovenier (Achter Nieuwe Kerk G 243), man van Trijntje Simons (testamentair erfgenaam), vader van minderjarige Simon, Roelof en Froukje Roelofs Posthuma. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 904Kerkpoortstraat 23Jacob Jans NoodkampHarlingenturfdragerhuis (32 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 906Kerkpoortstraat 17wed. Roelof Roelofs PosthumaHarlingenhovenierschehuis en steeg (63 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-243Kerkpoortstraat 17Trijntje Simons Zwart... 1809, 1811, BS geb 1811, ovl 1847; oud 65 jaar, geb Hindeloopen en wonende te HRL. 1839, hovenierse, wijk G-243; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-243Achter de Grote KerkTrijntie Symons Zwart65 jHindelopenv, protestant, weduwe, hoveniersche
G-243Achter de Grote KerkTrijntie Symons Zwart65 jHindelopenv, protestant, weduwe, hoveniersche


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-243Kerkpoortstraat 17Trijntje Zwart, overleden op 9 januari 184772 jr, geboren Hindeloopen 15/10/1774, overleden G 243, weduwe, moeder van Roelof Posthumus, hovenier. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-243Kerkpoortstraat 23Trijntje Zwart, overleden op 9 januari 184772 jr, geboren Hindeloopen 15/10/1774, overleden G 243, weduwe, moeder van Roelof Posthumus, hovenier. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-243Kerkpoortstraat 17Foekje Hendriks van der Werf... en Elisabeth Tjeerds Draisma; dopen Grote Kerk HRL 1807, BS huw 1828, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk G-243; oud 31 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-242; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-243Kerkpoortstraat 17Meinte Tjeerds Kooistra... jan 1827 HRL, huw.afk. 24 en 31 dec 1826 HRL, kantoorbediende, N.H., inlandsche kramer in 1851, ovl wijk G-243, zv Tjeerd Meintes K, en Grietje Jetzes Baarda; BS huw 1827, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-243Kerkpoortstraat 17Roelof Roelofs Postma... Trijntje Simons Zwart; dopen Grote Kerk HRL 1804, BS huw 1828, huw 1839, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk G-243, wijk I-021; eigenaar van wijk G-235, tuin, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk G-243, ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 904G-280 (Kerkpoortstraat)Sijtse Sijtsemawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 5055Kerkpoortstraat 17 (G-278)Hendrik Kramerwoonhuis
Sectie A nr. 903Kerkpoortstraat 23 (G-ong)Jacobus Boumanswoonhuis
Sectie A nr. 904Kerkpoortstraat 23 (G-ong)Jacobus Boumanswoonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Kerkpoortstraat 17Joh. van Meerlooelectricien


1938 - variaadresbronbericht
Kerkpoortstraat 17Raadsvergadering 19 decemberOnbewoonbaar verklaard
  terug