Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Molenpad 10
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Molenpad 10 (niet bekend) (niet bekend) G-273a G-316
 huisnummer lager  huisnummer hoger Molenpad 12 (niet bekend) (niet bekend) G-273 G-315
Naastliggers vanMolenpad 10
ten oostenMolenpad 12
ten westenMolenpad 8
ten noordenhet Molenpad


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0116v van 17 nov 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Molenpad 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0116v van 17 nov 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Molenpad 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1675 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0171r van 10 jan 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Molenpad 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende kamer van Claes Fisscher


1675 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0171r van 10 jan 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Molenpad 12Molenpad ZZkamer
 
koperSeerp Tjepkes 28-00-00 GG
naastligger ten oostenhet perceel in de vorige akte
naastligger ten zuidende hof van Seerp Tjepkes
naastligger ten westende kamer van Claes Fisscher
naastligger ten noordenMolenpad
verkoperdr. W. Knijffsecretaris Universiteit van Franeker


1690 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0338v van 21 dec 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Molenpad 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Janke Jacobs


1690 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0338v van 21 dec 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Molenpad 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-273Molenpad 10Joseph de Jongovl voor 1815, wed. J. dJ. gebruiker van wijk G-273, gealimenteerd, eigenaar is Willem van Loon, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-273Molenpad 10Willem van Loon... 1798 Grote Kerk HRL; eigenaar en gebruiker van wijk G-064, huisknegt, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-273, gebruiker is Joseph de Jong wed., gealimenteerd, 1814. (GAH204); oud 70 jaar, geb Oldemarkt en wonende te ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-273Molenpad 10Willem van Loon Joseph de Jong wedgealimenteerd
G-273Molenpad 12Joseph de Jong wedgealimenteerd


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1780Molenpad 10wed. Dirk van ZeistHarlingenhuis (32 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1782Molenpad 12Willem van LoonHarlingenarbeiderhuis (15 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-273Molenpad 10Catharina Benthemoud 43 jaar, geb Maastricht en wonende te HRL. 1839, wijk G-273; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-273Molenpad 10Johannes Smit... Faber; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1838; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zoutweger, wijk G-273; ... (alles)


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-273Molenpad 10Barend Andeles Dreyer, overleden op 17 april 183939 jr, timmerknecht, overleden Molenpad G 273, gehuwd. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 21) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-273Molenpad 12Barend Andeles Dreyer, overleden op 17 april 183939 jr, timmerknecht, overleden Molenpad G 273, gehuwd. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 21) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-273Johannes Smit [Smith]37 jHarlingenm, protestant, gehuwd, zoutweger
G-273Johannes Smit [Smith]37 jHarlingenm, protestant, gehuwd, zoutweger
G-273Catharina Benthem43 jMaastrichtv, rooms katholiek, gehuwd
G-273Catharina Benthem43 jMaastrichtv, rooms katholiek, gehuwd
G-273Jan Johs. Smit [Smith]4 jMaastrichtm, rooms katholiek, ongehuwd
G-273Jan Johs. Smit [Smith]4 jMaastrichtm, rooms katholiek, ongehuwd
G-273Johannes Harmens Smit [Smith]10 mHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
G-273Johannes Harmens Smit [Smith]10 mHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
G-273Regina Smit [Smith]8 jMaastrichtv, rooms katholiek, ongehuwd
G-273Regina Smit [Smith]8 jMaastrichtv, rooms katholiek, ongehuwd
G-273Maria Smit [Smith]6 jMaastrichtv, rooms katholiek, ongehuwd
G-273Maria Smit [Smith]6 jMaastrichtv, rooms katholiek, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-273Molenpad 10Jan Tymens van der Hout... en Gooitske Piers de Jong; BS huw 1825, huw 1837, huw 1839, huw 1843, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk G-273, wijk H-087, ... (alles)


1856 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49054 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 146 van 20 okt 1856
adressoortbedraggebruik
G-273Molenpad 10koopaktefl. 150huis G-273
 
verkoperJan van Loon
koperPetrus Peaux (q.q.)
koperAlbert van der Weide (q.q.)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1782G-273 (Molensteeg)Hervormde Diaconiewoonhuis


1864 - bewonersadresnaamgegevens
G-273Molenpad 10Grietje Wybes Veenstra... Aukes (vd Meulen); BS huw 1843, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk B-110, wijk G-207, 273, wijk H-087, ... (alles)


1872 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 23 feb 1871
G-273Molenpad 10Eene woonkamer , bewoond door M., Beitschat. Finaal verkocht op 23 feb 1872 door nots. Kijlstra. Waarop geboden is f. 177..


1872 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 01 mrt 1872
G-273Molenpad 10Eene woonkamer in de Molensteeg, bewoond door M., Beitschat. Finaal verkocht op 6 mrt 1872 door notaris W. Sijpkens Kijlstra. Waarop geboden is f. 177..


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1782G-316 (Molenpad)Hervormde Diaconiewoonhuis
Sectie A nr. 2479G-317 (Molenpad)Wed. en erven IJnse K. Renemawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2479Molenpad 10 (G-316)Hervormde Diaconiewoonhuis
Sectie A nr. 1782Molenpad 12 (G-315)Jan P Visserwoonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Molenpad 10B. van Kampenopperman
Molenpad 12R.Brouwervisscher
Molenpad 12J.Duizenstraschipper
  terug