Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zuiderhaven 50
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zuiderhaven 50 4-193 4-200 H-158 H-192
 


1639 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0081r van 10 feb 1639 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 50zuider nieuwe stad ZZpakhuis met hof en plantage
 
koperJacob Pyeters c.u.1150-00-00 GG
naastligger ten oostenhuis en hof van de weduwe van wijlen Gerryt Auckes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenhet huis genaamd het Engels huis van Syebe Aenes c.u.
naastligger ten noordenZuiderhaven [niet vermeld]
verkoperThomas Alles c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Pyeters, koopman c.u. koopt een pakhuis met een hof etc., zz. Zuider nieuwe Stad. Ten O. het huis en hof van wd. Gerryt Auckes, ten W. 'het Engels Huis' dat nu toebehoort aan Sybe Aenes. Gekocht van Thomas Alles c.u. voor 1150 gg.


 


 


 


1650 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0119v van 28 apr 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 50Zuiderhaven ZZ [niet vermeld]huis en hof daarachter
 
koperAbram Groenwolt c.u.ontvanger2225-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostende heer Itsma secretaris
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende haringhang en spaanderloods van Wytse Beyma
naastligger ten westende hof van Jacop Pyters
naastligger ten noordenZuiderhaven [niet vermeld]
verkoperDouwe Meyntes
verkoperHessel Haenties
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAbraham Groenwolt, ontvanger, koopt huis met hof erachter. Ten O. de heer secretaris Aitsma, ten W. Wytse Beyma met de haringhang en de spaanderloods en Jacop Pyters` hof. Grondpacht 4 cg. Gekocht van Douwe Meyntes en Hessel Haenties voor 2225 gg.


 


1664 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0207r van 17 jan 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 50zuider nieuwe stad bij de kleine nieuwe sluisdwarshuis met een huis erachter voorheen gebruikt als haringhang
 
koperNeeltie Dircx 630-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenAbram Groenewolt commies
naastligger ten zuidenAbram Groenewolt commies
naastligger ten westenhet pakhuis van de weduwe van Jacob Pyters
naastligger ten noordenstraat en haven
verkoperWytse Johannes Beima


 


 


 


 


 


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0140v van 2 feb 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 50Zuiderhaven ZZpakhuis met plaats en hof
 
koperburgemeester Harmen Synes Nauta c.u.2300-14-00 GG
naastligger ten oostende heer Idsinga
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenhet Engelse huis
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkoperSeerp Tiepkes c.s.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmen Synes Nauta, burgemeester koopt een pakhuis, plaats en hof, zz. Zuiderhaven. Ten O. de heer Idsinga, ten W. 'het Engels Huis'. Gekocht van Seerp Tjepkes (Gratama?), voor 2300 gg.


 


 


1706 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0321r van 24 jan 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 50Zuiderhaven ZZ [staat: Nieuwe haven]huis en hof
 
koperMaturin Guitet, gehuwd metkapitein Admiraliteit in Friesland2110-00-00 GG
koperJohanna Hester Hamerstein
huurderAleff van Idsinga raad160-00-00 CG
naastligger ten oostenMatthijs van Idsinga
naastligger ten oostenJan Meynerts
naastligger ten zuidenSpinstraat [staat: straat]
naastligger ten westende heer Kempenaar
naastligger ten noordenZuiderhaven [staat: Nieuwe haven]
verkoperYbeltie Harmens Nauta, gehuwd met
verkoperReiner Gijsberts Fontein
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMaturijn Guitet x Johanna Hester Hamerstein koopt groot huis a. d. Zuiderhaven. Ten O. Mathijs van Idsinga en Jan Meinerts, ten W. Danckert de Kempenaer, ten Z. en N. de straat. Gekocht van Ybeltje Harmens Nauta, de vrouw van Reiner Gijsberts Fontein, voor 2110 gg. (zie ook onder Zuiderhaven 52 voor Guitet.)


1716 - reëelkohieradresgebruik
4-193Zuiderhaven 50huis, hoff etc.
eigenaarde heer Kempenaer
gebruikercommys Scheltinga
huurwaarde122-00-00 CG
aanslag huurwaarde24-08-00 CG
opmerkingde heer Kempenaer segt dat sijn huis leeg staet en geen huir doet


1719 - reëelkohieradresgebruik
4-193Zuiderhaven 50huis
eigenaarde heer Kempenaar
huurwaarde122-00-00 CG
aanslag huurwaarde24-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan24-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
4-193 Zuiderhaven 50huis
eigenaarde heer Kempenaer erven
gebruikerde heer Kempenaer erven
huurwaarde122-00-00 CG
aanslag huurwaarde20-06-00 CG


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0378r van 14 jan 1731 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 50Zuiderhaven ZZhuis en hof
 
koper door niaarHylke Douwes Hanekuyk koopman200-00-00 GG
geniaarde koperTjeerd Fockeskoopman
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
huurderJan Aens c.u.bontwever
huurderde weduwe van Hamerstein
naastligger ten oostenhuis en ledig erf van Hylke Douwes Hanekuyk koopman
naastligger ten zuidenkamers
naastligger ten westenPieter Douwes ijzersmid
naastligger ten noordenZuiderhaven [staat: straat en haven]
verkoperMaturijn Guitet, weduwnaar vankapitein Admiraliteit in Friesland
verkoperwijlen Johanna Hester Hamerstein
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHylke Douwes Hanekuyk koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen Tjeerd Fockes van Esta, een huis en hof zz. Zuiderhaven. Ten O. het huis en ledig erf van de koper, ten W. wd. Pieter Douwes, mr. ijzersmid, ten Z. een camer, ten N. de straat en haven. Gekocht van Maturijn Guitet, kapt. ter zee bij de Admiraliteit., als erfgenaam van zijn wl. vrouw Johanna Hester Hamerstein, voor 200 gg.


 


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0007v van 8 apr 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 50Zuiderhaven ZZhuis en hof daarachter
 
koper door niaarTjeerd Fockes Esta 367-12-00 CG
naastligger ten oostende koper Tjeerd Fockes Esta
naastligger ten zuidenzekere kamers
naastligger ten westende weduwe van Pyter Douwes
naastligger ten noordenZuiderhaven [staat: straat en haven]
verkoperHylke Douwes Hanekuikkoopman


1736 - reëelkohieradresgebruik
4-193 Zuiderhaven 50huis
eigenaarAafke Jans
eigenaarerven Maartie Jans
gebruikerHessel Sytses
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-193 Zuiderhaven 50Claas Scheltes, bestaande uit 5 personen
aangebooden capitaal05-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
4-193 Zuiderhaven 50huis
eigenaarOtte Johannes
gebruikerKlaas Schultes cum soc.
huurwaarde35-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-07-04 CG


 


1747 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0171v van 19 feb 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 50Zuiderhaven ZZhuis met hof
 
koperde heer Hendrik Tenckinck equipagemeester Admiraliteit2600-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen8-00-00 CG
naastligger ten oostende heer C. van Beima, met
naastligger ten oostenOtte Johannes
naastligger ten zuidenSpinstraat [staat: straat]
naastligger ten westende heer Bonnefaes van der Haar
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkoperjuffrouw Hinrietta Albertina Maria Gutet
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Tenckinck equipagemeester bij de Admiraliteit van Friesland, koopt deftig huis en mooie tuin, met de vast goederen daarin, waarvan uitgebreide beschrijving. Ten O. C. van Beyma, ten W. Bonefaas v.d. Haar, ten Z. en N. de straten. Gekocht van Henrietta Albertina Maria Guitet. (zie ook onder nr. 56.)


1758 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0142r van 25 jun 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 50Zuiderhaven ZZheerlijk huis met tuin
 
koperds. Joannes Stinstra doopsgezind predikant4150-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen8-00-00 CG
naastligger ten oostenJ. M. van Beyma c.s.
naastligger ten zuidenlijnbaan en huis van Jacob Johannes
naastligger ten westenB. van der Haar
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkoperGesina Catharina Tenckink, erfgenaam
verkoper van 2/3Johanna Rebecca Tenckink, erfgenamen van
erflaterwijlen H. Tenckinkequipagemeester
verkoperGesina Catharina Tenckink, rechthebbende bij scheiding
verkoper van 1/3Johanna Rebecca Tenckink, rechthebbenden bij scheiding van
erflaterwijlen ds. Jan Willem Coenraad Tenckink, broerpredikantWarrega
eerdere samenvatting door Yde ElsingaD.G. ds. Johannes Stinstra koopt huis en tuin. Ten O. E.M. van Beyma, ten W. Bonefaas v.d. Haar, ten Z. de lijnbaan van Jacob Johannes, ten N. de straat en haven. Gekocht van Gesina Catharina- en Johanna Rebecca Tenckink voor 2/3 als erven van hun broer, de equipagemeester H. Tenckinck, en voor 1/3 van hun broer ds. Jan Willem Coenraad Tenckink te Warga, voor 4150 cg.


 


 


1790 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0223v van 25 apr 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 50Zuiderhaven NZhuis en tuin
 
kopervroedsman Johannes Ewout Frank, gehuwd met1657-21-00 GG
koperGeertje Offringa
verpachter grondde stad Harlingen8-00-00 CG
naastligger ten oostenE. M. van Beima
naastligger ten oostenGerryt Alberts
naastligger ten zuidenSpinstraat [staat: Baanstraat]
naastligger ten westenA. J. Conradi
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkoperds. Heere Oosterbaan, erfgenaamdoopsgezind predikant
verkoperBoudina Stinstra, erfgenaam, gehuwd met
verkoperJelle Wildschut
verkoperCatharina Stinstra, erfgenaam, gehuwd met
verkoperDirk Fontein
verkoperds. Pieter Stinstra, erfgenaam en als gelastigde vandoopsgezind predikantFraneker
verkoperWillem Stinstra, erfgenamen vanAmsterdam
erflaterwijlen ds. Johannes Stinstradoopsgezind predikant
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Ewout Frank mede-raad in de vroedschap x Geertje Offringa koopt groot huis en tuin Zuiderhaven zz. voorheen bewoond door wl. ds. Johannes Stinstra. Ten O. Eduard Marius van Beima en Gerryt Alberts, ten W. de secretaris A.J. Conradi, ten Z. de Baanstraat, ten N. de haven. Gekocht van erven wln ds. Johannes Stinstra, vroeger D.G. ds. te Harlingen, nl. D.G. ds. Heere Oosterbaan, Baudina Stinstra x Jelle Wildschut, Catharina Stinstra x Dirk Fontein, D.G. ds. Pieter Stinstra te Franeker en Willem Stinstra te Amsterdam.


 


1792 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0001r van 15 jan 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 50Zuiderhaven ZZhuis
 
koper door niaarA. J. Conradi secretaris1225-00-00 CG
geniaarde koperRein Rosemastrandmeester
verpachter grondde stad Harlingen8-00-00 CG
naastligger ten oostenE. M. van Beima
naastligger ten oostenGerrit Alberts
naastligger ten zuidenSpinstraat [staat: Baanstraat]
naastligger ten westenA. J. Conradi secretaris
naastligger ten noordenZuiderhaven [staat: haven]
verkoperburgemeester Johannes Frank, gehuwd met
verkoperGeertje Offringa
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDe secretaris A.J. Conradi koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen strandmeester Rein Rosema, een huis en hof zz. Zuiderhaven. Ten O. de huizen die verkocht zijn door E.M. van Beima en Gerrit Alberts, ten W. de koper, met wie de zijmuur van voor tot achter mandelig is, ten Z. de Baanstraat, ten N. de haven. Grondpacht 8 cg aan de Stad. Gekocht van Johannes Frank, burgemeester x Geertje Offringa, voor 1225 cg.


 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
4-193 Zuiderhaven 50dr van Ringh


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-200 Zuiderhaven 50A van Ringh1-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-158Zuiderhaven 50Anthonius Henricus van Ringh... en de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad betaald. (burgerboek); eigenaar en gebruiker van wijk H-158, med. doctor, 1814. (GAH204); A. vR., Medicinae Doctor en Agatha Bolta, beide van HRL, hebben hunne ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-158Zuiderhaven 50A van Ringh A van Ringh med: doctor


1822 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50005 (notaris Wytze Vettevogel) repertoire nr. 133 en 135 van 20 mrt 1822
adressoortbedraggebruik
H-158Zuiderhaven 50provisionele en finale toewijzingfl. 695huis H-158 en losse goederen
 
Agatha Gerbrandus Bolta (wv Anthony van Ringh, q.q.)


1824 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-158Zuiderhaven 50Akke Bohmers, overleden op 21 augustus 1824dochter van Willem Bohmers, fabriquer (Zuiderhaven H 158) en Sytske Theunis Houtsma, zuster van minderjarige Christiaan Willems Bohmers. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1920Zuiderhaven 50Thomas Jans ZwanenburgHarlingenscheepstimmmermanhuis en erf (182 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-158Zuiderhaven 50Albertje Reussienoud 36 jaar, geb Veendam en wonende te HRL. 1839, wijk H-158; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-158Zuiderhaven 50Barend R. van Wijkoud 52 jaar, geb Pekel A en wonende te HRL. 1839, scheepskapitein, wijk H-158; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-158Barend R van Wijk52 jPekel Am, protestant, gehuwd, scheepskapitein
H-158Albertje Reussien36 jVeendamv, protestant, gehuwd
H-158Annegiena van Wijk7 jVeendamv, protestant, ongehuwd
H-158Alberdina van Wijk5 jVeendamv, protestant, ongehuwd
H-158Jantina van Wijk2 jVeendamv, protestant, ongehuwd
H-158Janna Bekkering27 jWildervankv, protestant, ongehuwd


1853 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-158Zuiderhaven 50Titus Bernardus Zantman, overleden op 13 mei 1853geboren 17/1/1853, zoon van Bernardus Zantman, molenaarsknecht (Zuiderhaven/Kleine Sluis H 158) en Catharina Dijkhoff, broer van minderjarige Regina, Johannes en Antonius Bernardus Zantman. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.
  terug