Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Achterstraat 1
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   huisnummer hogerAchterstraat 1(niet bekend)1-0891-131A-178A-187


Naastliggers vanAchterstraat 1
ten oostenAchterstraat 3
ten zuidende Achterstraat
ten westenBildtstraat 1
ten noordenBildtstraat 1


1632 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0064v van 3 jun 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenTrijntie Freerks


1640 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0105v van 26 apr 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenGreolt schoenmaker


1648 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0051v van 2 dec 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJurien Juriens


1654 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0001r van 2 dec 1654 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Achterstraat 1Achterstraat NZ [staat: Karremanstraat] bij de Bildtpoort887‑00‑00 gghuis en schuur met brandewijnstokerij
koperJohannes Jansen Hengevelt c.u.Salomons Tempel
verpachter grondde stad Harlingen0‑16‑00 cg
naastligger ten oostende kamers van Jurien Falck
naastligger ten zuidenAchterstraat [staat: straat]
naastligger ten westenJurien Falck
naastligger ten noordenAnjelierstraat [staat: lijnbaan]
verkoperde naastgerechtigde crediteuren van wijlen Jan Salomons c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Jansen Hengevelt koopt een huis en schuur, met daarin een brandewynstokerij, geschikt om er allerlei hete wateren te destilleren, voorzien van 2 putten en alle gereedschappen, zoals in de koopbrief vermeld. Het staat in de Karremanstraat bij de Bildtpoort, waar 'Salomons Tempel' uithangt. Ten O. en W. Jurien Valck en zijn camers, ten Z. de straat, ten N. de Lijnbaan. Gekocht van (Jan Ruurds Sanstra, burgemeester, en de heer Wringer, door het Gerecht benoemde commissarissen namens de crediteuren van) wl. Jan Salomons, voor 887 gg.


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0264r van 20 dec 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPytter Joris Pyphron


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0014r van 1 jan 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende bakkerswoning van Jurien Falck*


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0020r van 15 jan 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Achterstraat 1Bildtpoort, bij de550‑00‑00 gghuis waar Salomons Tempel uithangt, loods, 2 schuren en een plaats
koperJan Hessels geoctroieerd boekdrukkerSalomons Tempel
verpachter grondde stad Harlingen0‑16‑00 cg
naastligger ten oostende kamers van Jurrien Falck bakker
naastligger ten zuidenAchterstraat [staat: straat]
naastligger ten westenJurrien Falck bakker
naastligger ten noordende lijnbaan
verkoperJoannis Hingevelt
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Hessels [Schouwenburg], geoctrooieerd boekdrukker, koopt een huis, loods en 2 schuren tussen Karremansstraat? en Bildtpoort. Ten Z. de straat, ten N. de Lijnbaan. Gekocht van Joannes Jansen Hengevelt, voor 550 gg.


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0020v van 15 jan 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Achterstraat 1Liemendijk NZ103‑00‑00 ggwoning met een loodske erachter met een tuintje
koperBeern Jansen linnenwever
koperJacob Jansen linnenwever
verpachter grondde stad Harlingen1‑08‑00 cg
naastligger ten oostende hof van de weduwe van wijlen Aart Joannis
naastligger ten zuidenLiemendijk
naastligger ten westenCornelis Jansen
naastligger ten noordenN. N.
verkoperDirck Fransen Fisker


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0073v van 13 jan 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis genaamd Salomons Tempel


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0123v van 26 jan 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis genaamd Salomons Tempel


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0139v van 13 apr 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Anjelierstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenAchterstraat [staat: straat]
naastligger ten westenGerben Gerbens


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0139v van 13 apr 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Anjelierstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenAchterstraat [staat: straat]
naastligger ten westenGerben Gerbens


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0157v van 30 nov 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Achterstraat 1Achterstraat NZ [staat: bij de Bildtpoort]301‑00‑00 gghuis genaamd Salomons Tempel
koperGerben Gerbens c.u.Salomons Tempel
verpachter grondde stad Harlingen0‑16‑00 cg
naastligger ten oostenHendrick Hingevelt
naastligger ten zuidenAchterstraat [staat: Tempelstraat]
naastligger ten westende zoon van Jurrien Valck
naastligger ten noordenstadsvesten
verkoperJan Hessels Schouuenburg
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerben Gerbens koopt een huis met kelder en keldercamer etc. bij de Bildtpoort, genaamd 'Salomons Tempel'. Ten O. Hendrick Hengevelt, ten W. Jurien Valckzoon met wie de zijmuur mandelig is, ten Z. de Tempelstraat, ten N. de Stadsvesten. Gekocht van Jan Hessels Schouwenburg, voor 301 gg.


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0166v van 11 jan 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Achterstraat 1Achterstraat NZ [staat: bij de Bildtpoort in de Salomonstempelstraat]350‑00‑00 gghuis
koperJan Bartels Coq c.u.commandeur
verpachter grondde stad Harlingen0‑16‑00 cg
naastligger ten oostenHendrick Hingevelt
naastligger ten zuidenAchterstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenJurrien Valck
naastligger ten noordenstadsvesten [niet vermeld]
verkoperGerben Gerbens c.u.metselaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Bartels Coq?, commandeur, koopt een huis omtrent de Bildtpoort, in Salomon Tempelstraat. Ten O. Hendrick Hengevelt, ten W. Jurien Valcx. Gekocht van Gerben Gerbens, metselaar, voor 350 gg.


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0059v van 25 nov 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Achterstraat 1Achterstraat NZ [staat: bij de Bildtpoort in de Tempelstraat]75‑00‑00 ggkamer
koperJackle Pybes Sinnema c.u.
naastligger ten oostenDavid Teunis* linnenwever
naastligger ten zuidenAchterstraat [staat: bij de Bildtpoort in de Tempelstraat]
naastligger ten westenPytter Teyes
naastligger ten noordenPytter Teyes
verkoper q.q.Pytter Joris Piphron, curator overkoopman
verkoperJoris Symons
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacle Pybes Sinnema koopt een camer in de Tempelstraat. Ten O. David? Lieuwes, ten W. en N. Piter Feyes, ten Z. de straat. Gekocht van Pytter Joris Piphron, voor 75 gg.


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0181v van 3 jan 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Anjelierstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende brouwerij van Jackle Sinnema
naastligger ten westende kamer van Joris Hiddema sr. ?


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0181v van 3 jan 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Anjelierstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende brouwerij van Jackle Sinnema
naastligger ten westende kamer van Joris Hiddema sr. ?


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0205v van 9 mei 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis waar Salomons Tempel uithangt van Jan Bartels Cocq


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0040ra van 6 jun 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis genaamd Salomons Tempel
naastligger ten oostenJan Cocq


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0216r van 9 jan 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Anjelierstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenAchterstraat [staat: straat]
naastligger ten westenJan Bartels


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0216r van 9 jan 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Anjelierstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenAchterstraat [staat: straat]
naastligger ten westenJan Bartels


1672 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0091r van 25 feb 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0076v van 25 jan 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Bartels Cocq


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0151r van 13 feb 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Achterstraat 1Achterstraat NZ [staat: Karremanstraat]140‑00‑00 gghuis genaamd Salomons Tempel
koperClaes Gerryts Buys Salomons Tempel
verpachter grondde stad Harlingen0‑16‑00 cg
naastligger ten oostenbrouwerij genaamd het Zeepaart het Zeepaard
naastligger ten zuidenbrouwerij genaamd het Zeepaart het Zeepaard
naastligger ten westenLouw Ripperts bakker
naastligger ten noordenstadsvesten
verkoperCornelis Reyners
verkoperAlbert Gerryts
erflaterwijlen Yme Jans


1683 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0010r van 30 dec 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Achterstraat 1Achterstraat NZ [staat: Karremanstraat]130‑00‑00 gghuis
koper door niaarLouw Ripperts mr. bakkerSalomons Tempel
verpachter grondde stad Harlingen0‑16‑00 cg
geniaarde koperGeert Jansen Steenhoff
naastligger ten oostenbrouwerij genaamd het Zeepaard het Zeepaard
naastligger ten zuidenAchterstraat [staat: Karremanstraat]
naastligger ten westenLouw Ripperts mr. bakker
naastligger ten noordenstadswal
verkoperAeltie Aerens, weduwe van
verkoperwijlen Claas Gerryts Buys
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLouw Ripperts, mr. bakker, koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen Geert Jansen Steenhoff, een huis, de Salomons Tempel, in de Karremanstraat. Ten O. de brouwerij Het Zeepaard, ten W. de koper, ten Z. die straat, ten N. de Stadswal. Gekocht van Aeltie Arens? wv Claes Gerryts Buys, voor 130 gg.


1690 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0334v van 23 nov 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Achterstraat 1Achterstraat NZ [staat: bij de Bildtpoort]345‑00‑00 cghuis, brouwerij en mouterij genaamd het Zeepaerdt
koper door niaarLouw Ripperts mr. bakkerhet Zeepaard
geniaarde koperJan Sickesbrouwer te Franeker
naastligger ten oostenGycke Tjallings
naastligger ten zuidenAchterstraat [staat: Karremanstraat]
naastligger ten westenLouw Ripperts mr. bakker
naastligger ten noordenAnjelierstraat [staat: stadsvesten]
verkoper van 1/3Hylckjen Rinties, gehuwd met
verkoper van 1/3Watse Arjens
verkoper van 1/3Rixtie Rintjes, zuster
verkoper van 1/3Dominicus van der Sloot, broerpredikant te Grijpskerk
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLouw Ripperts, mr. bakker, koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen Jan Sickes, brouwer te Franeker, een huis, brouwerij en mouterij omtrent de Bilpoort, het Zeepaard genaamd. Ten O. Hycke Tjallinghs, ten Z. de Karremanstraat, ten W. de koper, ten N. de Stadsvesten. Geen grondpacht. Koper moet voor de inventaris 320 cg. betalen. Gekocht van Hylckjen Rinties x Watse Arjens voor 1/3, ongetrouwde dochter Rixtie Rinties veniam aetatis bekomen hebbende en zoveel nodig geassisteerd met haar broeder predikant te Grijpskerk Dominicus van der Sloot voor 1/3, en samen nog voor 1/3, voor 115 CG.


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0030v van 15 jan 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Achterstraat 1Achterstraat NZ [staat: bij de Bildtpoort]200‑00‑00 gghuis met mouterij en stokerij
koperGerrit Hessels mr. brouwer
huurderBavius Gongrijp distillateur26‑00‑00 gg
naastligger ten oostenGyke Tjallinghs
naastligger ten zuidenAchterstraat [staat: Karremanstraat]
naastligger ten westenLouw Ripperts c.u.
naastligger ten noordenAnjelierstraat [staat: stadsvesten]
verkoperLouw Ripperts, gehuwd metmr. bakker
verkoperBarber Arjens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerrit Hessels, mr. brouwer, koopt een huis, mouterij en stokerij omtrent de Bildtpoort. Ten O. Feyke Tjallings, ten W. de verkoper, ten Z. de Karremanstraat, ten N. de Stadsvesten. De koper krijgt vrij op- en afslag voor de wal naast het huis van verkoper mr. bakker Louw Ripperts x Barber Arjens, voor 200 gg.


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0387v van 11 dec 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Achterstraat 1Achterstraat NZ [staat: bij de Bildtpoort]359‑16‑08 gghuis, mouterij en stokerij
koperCasper Roer, gehuwd metdistillateur
koperNeeltie Gerrits
naastligger ten oostenGieke Tiallings
naastligger ten zuidenAchterstraat [staat: Karremanstraat]
naastligger ten westende weduwe van wijlen Louw Ripperts
naastligger ten noordenAnjelierstraat [staat: stadsvesten]
verkoperGerrit Hesselsmr. brouwer


1700 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0078r van 22 sep 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Anjelierstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenAchterstraat [staat: Karremanstraat]
naastligger ten westenKasper Roer distillateur


1700 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0078r van 22 sep 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Anjelierstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenAchterstraat [staat: Karremanstraat]
naastligger ten westenKasper Roer distillateur


1700 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0079v van 6 okt 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenCasper distillateur


1701 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0122r van 4 sep 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenCasper distillateur


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0003r van 9 jan 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Anjelierstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenAchterstraat [staat: Karremanstraat]
naastligger ten westende weduwe van wijlen Louw Ripperts


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0003r van 9 jan 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Anjelierstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenAchterstraat [staat: Karremanstraat]
naastligger ten westende weduwe van wijlen Louw Ripperts


1719 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0033v van 1 jan 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Anjelierstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenAchterstraat [niet vermeld]
naastligger ten westende weduwe van wijlen Louw Ripperts


1719 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0033v van 1 jan 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Anjelierstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenAchterstraat [niet vermeld]
naastligger ten westende weduwe van wijlen Louw Ripperts


1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0103v van 2 mrt 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van wijlen Louw Ripperts


1725 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0235r van 9 sep 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Achterstraat 1Achterstraat NZ [staat: Karremanstraat]210‑00‑00 cghuis
koperMinne Abes c.u.mr. ijzersmid
verpachter grondde stad Harlingen0‑10‑00 cg
naastligger ten oostenMinne Abes c.u.mr. ijzersmid
naastligger ten zuidenAchterstraat [staat: Karremanstraat]
naastligger ten westenBerber Louws, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Eibert Jansen
naastligger ten noordenstadswallen
verkoperBerber Louws, weduwe van
verkoperwijlen Eibert Jansen


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0003va van 30 mei 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenMinne Abes mr. ijzersmid


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0020r van 9 jan 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Anjelierstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenAchterstraat [staat: Karremanstraat]
naastligger ten westenFokke Abbes


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0020r van 9 jan 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Anjelierstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenAchterstraat [staat: Karremanstraat]
naastligger ten westenFokke Abbes


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-089 , folio 7vAchterstraat 1huis
eigenaarFokke Abbes
gebruikerFokke Abbes
opmerking1733 insolvent verklaart 19-00-00


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0010r van 18 jan 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Anjelierstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenAchterstraat [staat: Karremanstraat]
naastligger ten westenFocke Abbes


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0010r van 18 jan 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Anjelierstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenAchterstraat [staat: Karremanstraat]
naastligger ten westenFocke Abbes


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
1-089Achterstraat 1wed. Fokke Abbes, bestaande uit 1 persoon, insolvent00‑00‑00 cg0


1744 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0045r van 1 nov 1744 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenMinne Abbes


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-089 , folio 7vAchterstraat 1huis
eigenaarFokke Abes
gebruikerFokke Abes
opmerkingonvermogende


1749 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0010v van 31 aug 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Anjelierstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJacob Wybrens
naastligger ten westenGabe Sybesma c.s.


1749 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0010v van 31 aug 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Anjelierstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJacob Wybrens
naastligger ten westenGabe Sybesma c.s.


1750 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0069v van 30 aug 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Anjelierstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Gerlofs Builaart
naastligger ten zuidenJan Wybes Hop
naastligger ten westenN. N.


1750 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0069v van 30 aug 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Anjelierstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Gerlofs Builaart
naastligger ten zuidenJan Wybes Hop
naastligger ten westenN. N.


1750 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0069v van 30 aug 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenMinne Abes mr. ijzersmid


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0237r van 8 okt 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Achterstraat 1Bildtpoort, bij de230‑07‑00 gghuis en koemelkerij
koperSamuel Hendriks mr. ijzersmid
huurderThomas Wopkes c.u.0‑08‑00 cg
naastligger ten oostenJohannes Hendriks
naastligger ten zuidenRiemke Joosten
naastligger ten westenSamuel Hendriks mr. ijzersmid
naastligger ten noordenbolwerk
verkoper q.q.Hendrik Pesma, curatornotaris
verkoper q.q.Bernardus Dreyer, curatoren overgerechtsfiscaal
verkoperde boedel van wijlen Minne Abesmr. ijzersmid te Almenum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSamuel Hendriks, mr. ijsersmid, koopt huis en koemelkerij bij de Bildpoort, bewoond door Thomas Wopkes c.u. Grote kamer, mitsgaders stallinge voor koeyen en paarden. Ten O. Johannes Hendriks, ten Z. Riemke Joosten, ten W. de koper met wiens huis dit huis is beklemd, ten N. het bolwerk. Geen grondpacht.


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0165v van 15 sep 1754 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJohannes Hendriks


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0165v van 15 sep 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Anjelierstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Gerlofs Builart
naastligger ten westenJohannes Hendriks


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0165v van 15 sep 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Anjelierstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Gerlofs Builart
naastligger ten westenJohannes Hendriks


1755 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0207r van 4 mei 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Anjelierstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Gerlofs Builart
naastligger ten westenJohannes Hendriks


1755 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0207r van 4 mei 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Anjelierstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Gerlofs Builart
naastligger ten westenJohannes Hendriks


1755 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0207r van 4 mei 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJohannes Hendriks


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-089 , folio 7vAchterstraat 1huis
eigenaarWierd Tjeerds wed.
gebruikerWierd Tjeerds wed.
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑07‑04 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-089 , folio 7vAchterstraat 1huis
eigenaarHoite Symons
gebruikerHoite Symons
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑07‑04 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-131 , folio 14vAchterstraat 1huis en stal
eigenaarHoyte Sybrens
gebruikerHoyte Sybrens
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0162v van 13 jan 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenKlaas Gabes


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-131 , folio 14vAchterstraat 1stal
eigenaarJan Kyl
gebruikerJan Kyl
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkingbeklemd onder no. 1-130


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-131 , folio 14vAchterstraat 1stal
eigenaarJan Kyl
gebruiker
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkingbeklemd onder no. 1-130


1796 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0337v van 4 sep 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Kyl


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0133r van 20 jan 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Kyl


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0106v van 2 dec 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Kyl


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
1-131 , pag. 15Achterstraat 1Jan Kyl 1‑10‑00 cghuis en stalling


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-178Achterstraat 1Claas Jansovl voor 1815; wed. gebruiker van wijk A-178, gealimenteerd, eigenaar is Marten D. de Groot, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-178Achterstraat 1Marten Dirks de Groot... 1813, huw 1814, huw 1817, huw 1822, huw 1823, ovl 1826, ovl 1837, ovl 1838, ovl 1886; eigenaar van wijk A-178, medegebruiker Claas Jans wed., gealimenteerd 1814. (GAH204); id. van wijk F-093, gebruiker is Harmanus ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-178Achterstraat 1Marten D de Grootwed Claas Jans gealimenteerd


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 80Achterstraat 1Jan Kiel stalhouderHarlingenhuis en erf (141 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-178Achterstraat 1Haye Miedema... Koopmans, koopman in 1858, zv Pieter M, en Aukje Koopal; BS ovl 1858; bev.reg. HRL 1851 wijk B-091, wijk A-178; oud 44 jaar, geb Boxum en wonende te HRL. 1839, herbergier, wijk B-046; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-178Achterstraat 1Janke Koopmansgeb 2 feb 1797 Tzum, ovl 1 dec 1860 HRL, huwt met Haye Miedema, dv Harmen K, en Janke ... ; BS ovl 1860; bev.reg. HRL 1851 wijk B-091, wijk A-178; oud 43 jaar, geb Tzum en wonende te HRL. 1839, wijk B-046; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-178Achterstraat 1Tjietske Abrahams de Ruiter... HRL 1851 wijk A-139, 178, 179, wijk F-036; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-177; ... (alles)


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. 819 (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-178Achterstraat 1Tietje Eertzes Woudema, overleden op 11 september 18476 jr (geboren 6/12/1840), overleden Bildtpoort A 178, dochter van Eertze Klazes Woudema, kooltjer en Trijntje Hayes de Boer (wed. Rein Bootsma), zuster van minderjarige Klasina en Eeke Eertzes Woudema, halfzuster van minderjarige Haye, Eelke en Tietje Reins Bootsma (uit 1e huwelijk moeder). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. 820 (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-178Achterstraat 1Jacob Eertzes Woudema, overleden op 20 september 18472 jr (geboren 27/10/1845), overleden Bildtpoort A 178, zoon van Eertze Klazes Woudema, kooltjer en Trijntje Hayes de Boer (wed. Rein Bootsma), broer van minderjarige Klasina en Eeke Eertzes Woudema, halfbroer van minderjarige Haye, Eelke en Tietje Reins Bootsma (uit 1e huwelijk moeder). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 80Achterstraat A-195wed. Elkan J.L. Kan woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3461Achterstraat A-187 Dirk Agema woonhuis
Sectie A nr. 3461Achterstraat A-188 Dirk Agema woonhuis
Sectie A nr. 3461Bildtstraat A-211 Dirk Agema woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 5094Achterstraat 1 (A-187)Antje Miedema (wed. D. Agema)woonhuis en stal


2023
0.075700998306274


  terug