Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Achterstraat 6
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerAchterstraat 61-1121-1121-156A-171A-179


Naastliggers vanAchterstraat 6
ten oostenAchterstraat 8
ten zuidenZoutsloot 55
ten westenAchterstraat 4
ten noordende Achterstraat


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0018v van 16 feb 1611 (het 4e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Achterstraat 6Achterstraat ZZ 2-12 [staat: de eerste droge straat over het diept in de noorder nieuwe stad]00‑00‑00 cgzes kamers aan elkaar onder 1 dak
koperN. N.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenhet vijfde perseel (hofje of boomgaard) in deze akte
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenAchterstraat [niet vermeld]
verkoperde erfgenamen van wijlen Symon Harmens, gehuwd met
verkoperwijlen Armtgien Cornelis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van de erfgenamen van Symon Harmens x Antgien Cornelis (d) zes kamers aan elkaar onder een dak in de eerste Droogstraat over het diept in de noorder nieuwe stad.


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0022r van 9 mrt 1611 (het 4e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Achterstraat 6Achterstraat 2-12 [staat: in de eerste droge straat over het diept in de noorder nieuwe stad]00‑00‑00 cgzes kamers aan elkaar onder 1 dak
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde erfgenamen van wijlen Symen Harmens, gehuwd met
verkoperwijlen Armtgien Cornelis


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0392v van 14 feb 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenArent Hansen
naastligger ten westenArent Hansen


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0396r van 6 mrt 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Achterstraat 6Achterstraat ZZ [staat: Karremanstraat]100‑00‑00 cgtwee kamers aan elkaar
koperJan Jansen, gehuwd met
koperAntie Ellerts
naastligger ten oostende kamer van [de geniaarde] Geert Jansen Steenhoff
naastligger ten zuidende tuin van Bente Roelofs
naastligger ten westenAbbe Jacobs smid
naastligger ten noordenAchterstraat [staat: Karremanstraat]
verkoperAernt Hansen


1699 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0400r van 22 jan 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenRinse Bonnes


1699 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0400r van 22 jan 1699 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Achterstraat 6Achterstraat ZZ [staat: Karremanstraat bij de Bildtpoort]50‑00‑00 cgkamer
koperRinse Bonnes, gehuwd metschuitschipper
koperDieucke Douwes
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Bente Roeloffs
naastligger ten zuidende hof van Jan Tammes
naastligger ten westenTheuntie Hendricx
naastligger ten noordenAchterstraat [staat: Karremanstraat]
verkoperAernt Hansen Vinkstuurman


1711 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0153r van 5 apr 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Harings


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-112 , folio 14Achterstraat 6kamer
eigenaarRinse Bonnes
gebruikerMelle Ynses
huurwaarde totaal06‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑04‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-112 , folio 8vAchterstraat 6huis
eigenaarRinse Bonnes
gebruikerGriettie Foppes
huurwaarde totaal06‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑04‑00 cg
aansl. huurw. voldaan21‑6‑1720


1719 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0053r van 29 okt 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Achterstraat 6Achterstraat ZZ [staat: Karremanstraat] bij de Bildtpoort60‑00‑00 cgkamer
koperArjen Tjepkes, gehuwd met
koperStijntie Carstes
naastligger ten oostenJan Haerings
naastligger ten zuidenJan Haerings
naastligger ten westenDirk Ymkes
naastligger ten noordenAchterstraat [staat: Karremanstraat]
verkoperRinse Bonnes, gehuwd met
verkoperDieuke Douwes


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-112 , folio Achterstraat 6kamer
eigenaarArjen Tjepkes
gebruikerArjen Tjepkes
opmerking1721 insolvent verklaard


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-112 , folio 9rAchterstraat 6huis
eigenaarArjen Tjepkes
gebruikerArjen Tjepkes
opmerking1721 insolvent verklaart 6-00-00


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0232v van 23 feb 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 53tuin, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenArjen Tiepkes


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0260v van 7 sep 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenArjen Tiepkes
naastligger ten westenArjen Tiepkes


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
1-112Achterstraat 6Arjen Tjepkes, bestaande uit 3 personen03‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-112 , folio 9rAchterstraat 6huis
eigenaarArjen Tjepkes
gebruikerArjen Tjepkes
opmerkingonvermogende


1748 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0241r van 24 nov 1748 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenBeernt Lamberts


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0129r van 13 jan 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Achterstraat 6Achterstraat ZZ [staat: Kleine Droogstraat]136‑07‑00 ggwoning en weefwinkel
koperEngbert Graes mr. bontwever
huurderHarmen Harmens c.u.26‑00‑00 cg
naastligger ten oostenGrietie
naastligger ten zuidenBetse Cornelis
naastligger ten westenHartman Hartmans
naastligger ten noordenAchterstraat [staat: Kleine Droogstraat]
verkoperAntje Mulders, weduwe van
verkoperwijlen Beernt Lomansmr. bontwever


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-112 , folio 9rAchterstraat 6huis
eigenaarArjen Tjepkes
gebruikerArjen Tjepkes
opmerkingonvermogende


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-112 , folio 9rAchterstraat 6huis
eigenaarArjen Tjepkes
gebruikerArjen Tjepkes
opmerkingonvermogende


1775 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0212v van 23 apr 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Achterstraat 6Achterstraat ZZ [staat: Kleine Droogstraat]53‑00‑00 gghuis
koperHendrik Joostens minderjarige, nagelaten zoon van
koperwijlen Joost Hendriks, met als geauthoriseerde curatorbontwever
koper q.q.Jan Elshof mr. brouwer
naastligger ten oostenGerlof Wiegers
naastligger ten zuidenvroedsman Sibout Sierks Hoornstra
naastligger ten westenLuitjen Wybrens
naastligger ten noordenAchterstraat [staat: straat]
verkoperEeke Gerrits, weduwe van
verkoperwijlen Engbert Graasbontwever


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-156 , folio 17rAchterstraat 6huis
eigenaarJan Elshof
gebruikerHarmen Beerens
huurwaarde totaal26‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑14‑08 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-156 , folio 17rAchterstraat 6huis
eigenaarHendrik Joosten
gebruikerHarm. Beernds
huurwaarde22‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting01‑00‑00 cg
huurwaarde totaal21‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑16‑06 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-156 , folio 17rAchterstraat 6huis
eigenaarHendrik Joosten
gebruikerMatth. van Lint
huurwaarde13‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting01‑00‑00 cg
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑03‑10 cg


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
1-156 , pag. 17Achterstraat 6Wyger Cornelis 1‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-171Achterstraat 6Lieuwe Alles Touwslager... dopen Grote Kerk HRL 1800, BS ovl 1811, ovl 1817, ovl 1820, huw 1823, ovl 1870, ovl 1886; gebruiker wijk A-171, lijndraayersknegt; eigenaar is Simon J. van Loon, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-171Achterstraat 6Simon Jacobs van Loon... (GAH204); eigenaar van wijk A-142, gebruiker is Klaas Hendriks, opperman, 1814. (GAH204); id. van wijk A-171, gebruiker is Lieuwe A. Touwslager, lijndraayersknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk A-210, gebruikers zijn ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-171Achterstraat 6Simon J van LoonLieuwe A Touwslagerlijndraayersknegt


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 145Achterstraat 6Simon van Loon touwslagerHarlingenhuis (20 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-171Achterstraat 6Alle S Schaafsmaoud 29 jaar, geb Cornwerd en wonende te HRL. 1839, wijk A-171; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-171Achterstraat 6Antie Rewerdaoud 34 jaar, geb Peins en wonende te HRL. 1839, wijk A-171; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-171Achterstraat 6Lykle Rimkema... vd Veer, (gk), werkman, N.H., zv Lambertus R, en Sjoukje Venema; BS ovl 1854; bev.reg. HRL 1851 wijk A-171, wijk E-175; oud 34 jaar, geb Parrega (!), en wonende te HRL. 1839, wijk G-108; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-171Achterstraat 6Ytje Jans van der Haringgeb 1795/97 Franeker, ovl 13 feb 1852 HRL, huwt met Hendericus Wink, (gk), dv Jan vdH, en ... ; BS ovl 1852; bev.reg. HRL 1851 wijk A-171; oud 43 jaar, geb Tzummarum en wonende te HRL. 1839, wijk B-152; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
A-171LeemedijkAlle S Schaafsma29 jCornwerdm, protestant, gehuwd
A-171LeemedijkAntie Rewerda34 jPeinsv, protestant, gehuwd
A-171LeemedijkSjerk Schaafsma6 jMidlumm, protestant, ongehuwd
A-171LeemedijkFokje Schaafsma4 jAlmenumv, protestant, ongehuwd


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. Ongenummerd, april (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-171Achterstraat 6Sjierk Alles Schaafsma, overleden op 2 april 18418 jr, geboren Midlum, overleden Droogstraat A 171. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 70) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. 195 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-171Achterstraat 6Jan Rientzes van Velzen, overleden op 30 oktober 184444 jr, geboren Arum 27/8/1800, zeilmakersknecht, overleden Liemendijk A 171, man van Hendrikje Alberts Kikkert (wed. Jacob de Vries), vader van minderjarige Grietje, Rients en Albert Jans van Velzen, stiefvader van minderjarige Katharina Jacobs de Vries (uit 1e huwelijk moeder). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-171Achterstraat 6Liefke Douwes Douwma... 16 mei 1861 Amsterdam, dv Douwe Jans D, en Grietje Sijes (de Vries); BS huw 1826, bev.reg. HRL 1851 wijk A-171, wijk G-353, wijk H-041, 188, 207, wijk H-227, supp wijk ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 145Achterstraat A-171Frederikus R. Duman woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 145Achterstraat A-179 Albert Jans van Eeken woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 145Achterstraat 6 (A-179)erv. Foppe W. Plantingawoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Achterstraat 6R. Jornavisscher


2023
0.16265201568604


  terug