Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Brouwersstraat 25
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Brouwersstraat 25 4-159 4-152 G-068 G-066
Naastliggers vanBrouwersstraat 25
ten oostende Both Apothekerstraat
ten zuidenBrouwersstraat 27
ten westende Brouwersstraat
ten noordenBrouwersstraat 23


1614 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0201r van 6 feb 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 23, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenLaes Dircxen c.u.mr. metselaar


1635 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0166r van 21 mrt 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 23, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende weduwe van Broer Hartmans


1641 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0160v van 12 dec 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 25Brouwersstraat OZ [staat: waar de oude Kimswerderpijp placht te staan en aan de oostkant van het diept]huis en lege plaats
 
koper door niaarJohannes Jansen burger, volle susterling van d350-00-00 CG
afgewezen niaarnemerTrijn Gerryts, gehuwd met
Dirck Piters
geniaarde koperRogier Jansen de Kock burger c.u.
verpachter grondde Stad Harlingen1-05-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenSydtse Jochums bakker
naastligger ten westenBrouwersstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordende weduwe en erven van Eelke Ipes
protestant wegens fraudeTrijn Gerryts eerste niaarnemer
verkoperDirck Gerryts, voor zich en voor
wijlen Lijsbet Gerryts, erfgenamen van
burgemeester Dirk Gerryts


1642 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0005r van 13 mrt 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 25Brouwersstraat OZ [staat: bij de oude Kimswerderpijp OZ van het diept]huis met een lege plaats erachter
 
koperLolke Aelties, gehuwd met550-00-00 CG
Edske Botes
verpachter grondde Stad Harlingen1-05-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenSydtse Jochums bakker
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westenBrouwersstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordende weduwe en erven van Eelke Ipes
verkoperJohannis Jansen c.u.


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0113v van 18 feb 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 27, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0149v van 24 nov 1644 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 1, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1646 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0205v van 1 feb 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 27, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenLolcke Aelties


1646 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0220v van 2 mei 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 25Brouwersstraat OZ [staat: bij de Kimswerder Pijp]huis
 
koperCornelis Jansen burger c.u.kuiper964-08-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen1-05-00 CG
naastligger ten oostende kamer van Harmen Groyer
naastligger ten zuidenJacob Heeres
naastligger ten westenBrouwersstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende erven van Jelle Jaspers
verkoperLolcke Aelkes, enkoopman
Peter Aebeskoopman


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0144v van 16 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 23, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenCornelis Jans kuiper


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0017va van 10 feb 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 1, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende erven van Cornelis Jansen kuiper


1669 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0183v van 10 jan 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 23, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJan Symons


1674 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0132r van 11 jan 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 25Brouwersstraat OZ [staat: Oude Kimswerderpijp]huis, loods en lege plaats met de eigendom van de steeg ten zuiden
 
koperHendrick Rienx, gehuwd metschipper (groot-)745-00-00 GG
Rinske Gosses
verpachter grondde Stad Harlingen1-15-00 CG
naastligger ten oostenhet huis van oud gemeensman Bavius Ziricus
naastligger ten zuidende erven van Jacob Heres kistmaker
naastligger ten westenBrouwersstraat [staat: straat en het diept]
naastligger ten noordenhet huis van wijlen Sioerdt Rinses
verkoperAeltie Cornelis, huisvrouw van
Jan Symensschipper op Leeuwarden (trek-)


1675 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0211r van 28 nov 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 25Brouwersstraat OZ [staat: tussen de Kimswerderpijp en de twee bruggen]grondpacht
 
koperJacob Claessen burgerkoopman300-00-00 GG
grondpacht uit het huis van Cornelis Jansen1-05-00 CG
verkoperjhr. Tjallingh Homme van Camstra, gehuwd metMinnertsga
juffrouw Foockel van Burmania
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Claessen, koopman, koopt 32 CG grondpacht van 15 huizen tussen de Kimswerderpijp en de twee bruggen. O.a. van het huis van (a) Cornelis Jansen. Alleen de bewoners zijn vermeld. Geen naastliggers vermeld. De grondpacht is niet per huis vermeld. Gekocht van jhr. Tjalling Hommes van Camstra te Minnertsga als man en voorgd over juffrouw Foockel van Burmania, voor 300 GG.


1678 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0004r van 13 jan 1678 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 23, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1678 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0015v van 2 mrt 1678 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 23, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenHendrick Riencks


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0196v van 5 feb 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 23, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1702 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0148v van 15 jan 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 25Brouwersstraat OZ [staat: Brouwersgracht bij de Kimswerderpijp]huis met hof, loods en plaats
 
koperJan Rintjes van Arum, gehuwd met481-00-00 GG
Maartie Jans
verpachter grondde Stad Harlingen1-15-00 CG
huurderRinske Gosses
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: Pieter Molentjesteeg]
naastligger ten zuidende erven van Cornelis stoker
naastligger ten westenBrouwersstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten noordende weduwe van Tytte Tyttes* commandeur
Bauke Fockes Agricola, gelastigde koopman
Reyer Arjens Mahiu, gelastigde koopman
Douwe Clasen, gelastigden van mr. brouwer en koopman
verkoperRinske Gosses, weduwe van
verkoperwijlen Hendrik Rienx Vlasbloem


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
4-159 Brouwersstraat 25huis
eigenaarEile Eiles
gebruikerEile Eiles
grondpacht aanburgemeester Sloterdijk
grondpacht03-00-00 CG
aanslag grondpacht00-15-00 CG
opmerkingpro deo versogt


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
4-159 Brouwersstraat 25huis
eigenaarEle Eles
opmerkingpro deo
aansl. huurw. voldaan--
grondpacht aanb[urgem]r. Sloterdijk
grondpacht03-00-00 CG
aanslag grondpacht00-15-00 CG
aansl. grondp. voldaan21-3-1720


1724 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0211v van 3 dec 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 5, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende tuin van Harmen Uiftes


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
4-159 Brouwersstraat 25huis
eigenaarAnne Rintjes
gebruikerAnne Rintjes
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-06-08 CG
grondpacht aanburgemeester Sloterdijk
grondpacht03-00-00 CG
aanslag grondpacht00-12-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
4-159 Brouwersstraat 25huis
eigenaarDirk IJsbrands
gebruikerRinske Jans
gebruikerClaaske Jans
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG
grondpacht aanerven burgemeester Slooterdijk
grondpacht01-05-00 CG
aanslag grondpacht00-05-00 CG


1772 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0001r van 19 jan 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 27, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenGerryt Alberts


1774 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0148v van 20 mrt 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 1, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenGerrit Alberts


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0151v van 2 dec 1781 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 3, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenGerryt Alberts


1794 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0223r van 21 sep 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 5, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenGerrit Alberts


1796 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0349r van 2 okt 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 5, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1798 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0111r van 14 okt 1798 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 23, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenWybe wever


1799 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0143r van 17 feb 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 23, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenHendrik Helmers, gehuwd mettimmerman


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
4-156 Brouwersstraat 25H Helmer


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0267r van 4 jun 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 1, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenH. Helmer


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0306v van 3 dec 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 3, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenH. Helmer


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-152 Brouwersstraat 25Hendrik Helmer3-00-00 CG


1811 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0122v van 13 jan 1811 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 3, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenH. Helmer koopman


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-068Brouwersstraat 25Harmanus Schuman... (gk), vader ovl Almenum 25 aug 1813, moeder ovl Muiden 27 jul 1795; BS huw 1825; gebruiker van wijk G-068, winkelknegt; eigenaar en medegebruiker is Hend. Helmer, drogist, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-068Brouwersstraat 25Hendrik Helmer Hendrik Helmer drogist
G-068Brouwersstraat 25Fredrik Schumen winkelknegt


1820 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-068Brouwersstraat 25Antje Jans Bretel, overleden op 1 maart 1820vrouw van Hendrik Helmer, drogist (Brouwersgracht G 68), moeder van minderjarige Geertruida Hendriks Helmer. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1830 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van dinsdag 30 nov 1830
G-068Brouwersstraat 25Uitmuntende huizinge, waarin eene apothekers winkel, met annexen aan de Brouwersgracht, eigenaar h., helmer. Finaal verkocht op 22 dec 1830 door notaris Wijma..


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1563Brouwersstraat 25Hendrik Georg HelmerHarlingendrogisthuis en erf (230 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-068Brouwersstraat 25Alida Hendriks Klein... Ariaantje Swanevelt; BS huw 1834, ovl 1843; oud 37 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, wijk G-068; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-068Brouwersstraat 25Anne Sjoerds Foekens... huw 1818, huw 1819, ovl 1840; oud 58 jaar, geb Miedum en wonende te HRL. 1839, schoolonderwijzer, wijk G-068; VT1839; ontvangt van het gemeentebestuur als organist van de Nieuwe Kerk, 31 Lentemaand1809: f. 18:15:0; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-068Brouwersstraat 25Giel Lieuwes Timmerman... Gieles Gorter; BS huw 1834, ovl 1843; oud 33 jaar, geb Vreeland (!) en wonende te HRL. 1839, zeeman, wijk G-068; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-068Brouwersstraat 25Grietje Sjoerds Foekens... 1821, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk C-184; oud 61 jaar, geb Miedum (!) en wonende te HRL. 1839, wijk G-068; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-068Brouwersstraat 25Popkje Feenstra... in 1851, N.H., ovl wijk G-072, dv Gooitje F, en Grietje IJsbrands; BS ovl 1866; bev.reg. HRL 1851 wijk G-068; oud 48 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk G-072; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-068BrouwersgragtAnne Sjoerds Foekens58 jMiedumgezin 1, m, protestant, weduwnaar, schoolonderwijzer
G-068BrouwersgragtSjoerd Annes Foekens22 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd, cargadoor
G-068BrouwersgragtJan Annes Foekens21 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd, kantoorbediende
G-068BrouwersgragtFoeke Annes Foekens17 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
G-068BrouwersgragtSyds Annes Foekens12 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
G-068BrouwersgragtSiebrege Annes Foekens23 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
G-068BrouwersgragtGrietje Sjoerds Foekens61 jMiedumgezin 1, v, protestant, gehuwd
G-068BrouwersgragtAntie Barends Roodhart25 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
G-068BrouwersgragtG. Lieuwes Timmerman33 jVlielandgezin 2, m, protestant, gehuwd, zeeman
G-068BrouwersgragtAlida Klein37 jAmsterdamgezin 2, v, protestant, gehuwd


1842 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51020 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 150, 154 en 160 van 12 nov 1842
adressoortbedraggebruik
G-068Brouwersstraat 25provisionele en finale toewijzingfl. 1060huis aan de Brouwersgracht G-068
 
verkoperKlaas Jans Gonggrijp
koperSteffen Lamberts Brug


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-068Brouwersstraat 25Hendrik Jans Olivier, overleden op 7 maart 1843(Certificaat van onvermogen), 4 jr (geboren 1/2/1839), overleden Hofstraat G 68. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2256G-066 (Gedempte Brouwersgracht)Jan Besselingwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2256Brouwersstraat 25 (G-066)Jan Besseling


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Brouwersstraat 25 Piet van der Werf Azn.handelsreiziger
vorige grondslagf. 2000
huidige grondslagf. 2500


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 25P. v.d. Werf199Handelsag.


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 25P. v.d. Werf Azn.199Handelsag.


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 25P. v.d. Werf Azn.199Handelsag.


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 25P. v.d. Werf Azn.199Handelsag.


1928 - adresboekadresnaamberoep
Brouwerstraat 25P. v/d Werfkoopman


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwersstr.A. v.d. Werf409


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwersstr.A. v.d. Werf409


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwersstr.A. v.d. Werf409


1965 - adresboekadresnaam
Brouwersstraat 25A. (Anne) v.d. Werf
  terug