Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Carl Visschersteeg 10
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Carl Visschersteeg 10 4-010 4-026 F-047 F-047
Naastliggers vanCarl Visschersteeg 10
ten oostende Carl Visschersteeg
ten zuidenCarl Visschersteeg 12
ten noordenCarl Visschersteeg 8


1716 - reëelkohieradresgebruik
4-010Carl Visschersteeg 10huis
eigenaarwed. IJsbrand Pieters
gebruikerJacob Caspers
huurwaarde12-12-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
4-010Carl Visschersteeg 10huis
eigenaarwed. IJsbrand Pieters
gebruikerJacob Caspers
huurwaarde12-10-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-00 CG
aansl. huurw. voldaan18-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
4-010 Carl Visschersteeg 10huis
eigenaarwed. Jane Janes
gebruikerJane Janes
huurwaarde12-12-00 CG
aanslag huurwaarde02-02-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
4-010 Carl Visschersteeg 10huis
eigenaarJan Cornelis
gebruikerJan Cornelis
opmerkingpauper


1746 - reëelkohieradresgebruik
4-010 Carl Visschersteeg 10huis
eigenaarJan Cornelis
gebruikerJan Cornelis
opmerkingonvermogende


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0117r van 30 nov 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Carl Visschersteeg 10Carl Visschersteeg WZhuis
 
koperLaas Spannenburg koopman120-14-00 GG
huurderPoppe van der Veen
naastligger ten oostenCarl Visschersteeg [staat: steeg]
naastligger ten zuidende Rooms Katholieke Gemeente
naastligger ten westende Rooms Katholieke Gemeente
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Munter
verkoperhuisman Pieter LeistraWijnaldum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLaas Spannenburg koopt woning in de Carl Vissersteeg. Ten O. een steeg, ten W. en Z. de Roomsche Gemeente, ten N. erven Munter. Gekocht van Pieter Leistra, huisman te Wynaldum, voor 120 gg.


1786 - reëelkohieradresgebruik
4-010 Carl Visschersteeg 10huis
eigenaarArend Hendriks
gebruikerArend Hendriks
huurwaarde28-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-01-12 CG


1794 - reëelkohieradresgebruik
4-010 Carl Visschersteeg 10huis
eigenaarH.P. Stambke
gebruikerTijs Claasen (voor 26-00-00 CG)
gebruikerRuurd Steffens (voor 20-00-00 CG)
huurwaarde46-16-00 CG
aanslag huurwaarde08-10-02 CG
grondpacht02-00-00 CG
aanslag grondpacht00-10-00 CG
grondpacht aan de stad Harlingen


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-026 Carl Visschersteeg 10Johannes Agema3-10-00 CG


1812 - bewonersadresnaamgegevens
F-047Carl Visschersteeg 10Laas Tjebbes Spannenburg... medegebruiker Gerrit Jans Tichelaar, landmilitair, Age Wassenaar vrouw, 1814. (GAH204); id. van wijk F-047; gebruiker Jacob Regoord, varensgesel, 1814. (GAH204); id. van wijk G-072; gebruikers Marten F. de Boer, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-047Carl Visschersteeg 10Jacob Meinderts Regoord... dopen Grote Kerk HRL 1800, BS huw 1818, huw 1849, bev.reg. HRL 1851 wijk F-147, 159; gebruiker van wijk F-047, varensgesel; eigenaar is L. Spannenburg erven 1814. (GAH204); oud 63 jaar, geb Schiedam (!) en wonende te ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-047Carl Visschersteeg 10L Spannenburg ervenJacob Regond varensgesel


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1530Carl Visschersteeg 10Sybrand Lazes SpannenburgHarlingenkoopmanhuis (24 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-047Carl Visschersteeg 10Eva Molenaaroud 65 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-047; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-047KalvissersteegEva Molenaar65 jHarlingenv, rooms katholiek, weduwe
F-047KalvissersteegHarmanus Molenaar24 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd, scheepstimmerman
F-047KalvissersteegFetjie Molenaar23 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-047Carl Visschersteeg 10Yefke Besling, overleden op 21 februari 184469 jr (geboren 6/4/1775), overleden Brouwerssteeg F 47, wed. Auke Ypkes Molenaar, moeder van Fetje Aukes Molenaar (vrouw van Stephanus ter Mos, pakhuisknecht). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-047Carl Visschersteeg 10Stephanus ter Mos, overleden op 7 januari 184629 jr (geboren 3/11/1816), winkelknecht, overleden Kalvissersteeg F 47, man van Fetje Molenaar, vader van minderjarige Martha Stephanus ter Mos. (in akte 'Termos') Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-047Carl Visschersteeg 10Anna Fredings, overleden op 2 december 1846(Certificaat van onvermogen), 63 jr (geboren 1783), overleden Calvissersteeg F 47, weduwe. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-047Carl Visschersteeg 10Jan Martens Boldewijn... Portier; dopen Grote Kerk HRL 1800, BS huw 1823, huw 1833, ovl 1841, ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1530F-047 (Karlvischerssteeg)Anna S. Spannenburgwoonhuis


1863 - bewonersadresnaamgegevens
F-047Carl Visschersteeg 10Jan Jans Fluit... Catharina Beuker en Berber Popkes, Rooms Katholiek, timmerman te HRL. 1843 wonende te HRL. 1841, ovl wijk F-047, tichelaarsknecht in 1833, zv Jan Jans F, en Antje Jans Bos; BS huw 1833, huw 1841, ovl 1843, ovl 1863, ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1530F-047 (Carlvisschersteeg)Anna Sijbrands Spannenburg, vrouw van Jan van Hulstwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1530Carl Visschersteeg 10 (F-047)C. van Schouwenburg (wed. S. v. Hulst)woonhuis
  terug