Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Droogstraat 1
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Droogstraat 1 1-017 1-020 A-079 A-077
Naastliggers vanDroogstraat 1
ten oostenDroogstraat 3
ten zuidende Droogstraat
ten westende Zoutsloot
ten noordende Zoutsloot


1606 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0518v van 6 jul 1606 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet plaatsje van de erfgenamen van wijlen Amel Arients


1615 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0241r van 8 jan 1615 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westensteeg


1620 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0219v van 4 mrt 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 1Droogstraat NZtwee ledige plaatsen of huissteden
 
koperJan Jansen, gehuwd metpannenbakker655-00-00 GG
koperFopck Jeltes
naastligger ten oostenZeepziedersstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenDroogstraat [niet vermeld]
naastligger ten westende hof van Stoffel Jansen
naastligger ten noordenZoutsloot [niet vermeld]
verkoperFreerck Dircks, gehuwd met
verkoperGrietie Pieters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Jans, pannebakker x Fopck Jeltes kopen een ledige plaats of huisstede nz. Droogstraat, strekkende tot de Zoutsloot. Des nochtans dat aende Soutsloot voors. een behoorlicke straet vanden gemelte plaatsen gelijck voorden anderen huysen daernaest ende omtrent staende, sal werden gemaeckt. Ten O. de straat, ten W. Stoffel Jans. Geen grondpacht. Gekocht van Freerck Dircks x Grietie Pieters, voor 655 GG.


1716 - reëelkohieradresgebruik
1-017Droogstraat 1kamer
eigenaarGerrit Douwes
gebruikerGerrit Douwes
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-04-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
1-017Droogstraat 1kamer
eigenaarGerrit Douwes
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan26-9-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
1-017 Droogstraat 1kamer
eigenaarGerrit Douwes
gebruikerGerrit Douwes
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-00-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
1-017 Droogstraat 1woning
eigenaarwed. Gerryt Douwes
gebruikerwed. Gerryt Douwes
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-00-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-017 Droogstraat 1wed. Gerrit Douwes, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal01-10-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
1-017 Droogstraat 1woning
eigenaarwed. Gerryt Douwes
gebruikerwed. Gerryt Douwes
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-01-12 CG


1771 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0229r van 1 sep 1771 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 1Zoutsloot ZZ naast de stenen muurhuis
 
koperBente Thomas IJzenbeek mr. brouwer en koopman140-07-00 GG
huurderHarmanus Anthoni 24-00-00 CG
naastligger ten oostenFreerk van der Hout
naastligger ten zuidenhet pakhuis van Jan Aukes Bakker koopman
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenZoutsloot
verkopervroedsman Stephanus T. Stephanikoopman
verkoperAnne T. Stephanikoopman
verkoperAntje T. Stephani, weduwe van
verkoperwijlen Syds Benjamins Schaaf
verkoperHylkjen T. Stephani, gehuwd metGroningen
verkoperHarmanus RasschencommiesGroningen
verkoperAafken T. Stephani, gehuwd met
verkoperHarmanus Ratsma, kinderen en erfgenamen vanmr. horlogemaker
erflaterwijlen burgemeester Taeke Stephani, gehuwd met
erflaterwijlen Trijntje Annes
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Bente Tomas IJsenbeek, mr. brouwer, koopt een huis zz. Zoutsloot, naast de Stenen Muur, bewoond door Harmanus Anthoni. Ten O. Freerk v.d. Hout, ten W. een openbare steeg, ten Z. het pakhuis van Jan Auckes Bakker, met een mandeelige muur met DIT huis zodat ze in elkaar beklemd zijn, ten N. de Zoutsloot. Als de koper hoger wil bouwen moet hij voldoen aan een contract van 18 sep 1750 tussen Aucke Jans Bakker en Take Stefani gesloten. Gekocht van de kinderen van Take Stefani voor 140 gg.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-020 Droogstraat 1Sikko IJsenbeek0-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-079Droogstraat 1Sikke B IJsenbeek... naaister, 1814. (GAH204); id. van wijk A-071, wagenhuis, 1814. (GAH204); eigenaar engebruiker van wijk A-079 en wijk A-080, pakhuizen, 1814. (GAH204); heeft een overdekte waagen, belasting: f. 12:0:0, may 1795, may ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-079Droogstraat 1S IJsenbeek S IJsenbeek pakhuis


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 303Droogstraat 1Jan HuidekoperHarlingenzeehandelaarwagenhuis en erf (81 m²)


1833 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 16 aug 1833
A-079Droogstraat 1Stalling , gebruiker J., Huidekoper. Finaal verkocht op 25 sep 1833 door notaris Hanekuijk en Wijma..


1833 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51017 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 57 van 30 okt 1833
adressoortbedraggebruik
A-079Droogstraat 1koopaktefl. 4000huis A-022, zeepziederij A-071 genaamd de Witte Hand daarachter, stal A-079 en wagenhuis A-080 achter de fabriek en pakhuis A-070
 
verkoperJan Huidekoper
verkoperPieter Huidekoper
verkoperMeike Huidekoper
verkoperCatharina Huidekoper (te Midlum)
verkoperJan Jans Huidekoper (te Midlum)
koperJarig Cornelis Mollema
koperFoekje Sybrands Spannenburg


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-079Droogstraat 1Johannes Pieters Strak... in 1854, N.H., zv Lodewijk S, en Aafke Aales Hetting; BS huw 1836, ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk A-079, wijk G-197; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, huistimmerman, wijk C-185; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 303A-079 (Zoutsloot)Jan Foekenspakhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 303A-077 (Zoutsloot)Sijbe Mellemastal


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4749Droogstraat 1 (A-076)Sybe Tj. Mellemastal en woning


1928 - adresboekadresnaamberoep
Droogstraat 1F.Jornabootwerker
  terug