Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Droogstraat 21
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Droogstraat 21 1-071 1-114 A-085 A-088
Naastliggers vanDroogstraat 21
ten oostenDroogstraat 23
ten zuidende Droogstraat
ten westenDroogstraat 19
ten noordenZoutsloot 20


1620 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0219r van 4 mrt 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 21Droogstraat NZ 21/23twee kamers en hof
 
koperReyer Adams, gehuwd met680-00-00 GG
koperLijsbeth Clasen
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente (Jan Jacobs): schuur
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenAndries Rinckes
naastligger ten noordennieuw gebouwde kamer van de verkopers Pieter Sibrandi c.u.
verkoperPieter Sibrandi, gehuwd met
verkoperAefke Thoenis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaReyer Adams x Lijsbeth Clasen kopen twee kamers en de hof daar achter in de Droogstraat, strekkende noordwaards tot de nieuw gebouwde kamer van de verkopers, en met een vrije eigen steeg van de hof naar de Droogstraat. Ten O. Jan Jacobs gemeenteschuur, ten Z. de Droogstraat, ten W. Andries Rinckes. Geen grondpacht genoemd. Gekocht van Pieter Sibrandi x Aeffke Thoenis voor 680 GG.


1688 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0255r van 9 dec 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 21Droogstraat NZ 21/231/6 van 2 kamers
 
koperClaas Acker, gehuwd metmr. chirurgijn12-00-00 CG
koperGrytje Reyers
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente (Jan Jacobs): vermaning
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenstal en tuin van Sybren Kingma
naastligger ten noordenIke Hobbekees
verkoperGouke Claasen Braamapotheker


1716 - reëelkohieradresgebruik
1-071Droogstraat 21huis
eigenaarJan Auckes
gebruikerBaukjen Haies
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
1-071Droogstraat 21kamer
eigenaarJan Auckes
gebruikereen vrijster
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan15-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
1-071 Droogstraat 21kamer
eigenaarJan Aukes
gebruikerHaye Jacobs
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0287v van 4 dec 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 23, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westentuiningang weduwe van Anne Jans koopman


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0288v van 4 dec 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 21Droogstraat NZhuis
 
koperJan Everts bontwever110-00-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Anne Jans
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jacob Romkes
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Anne Jans
verkoperMarijke van der Brug, gehuwd met
verkoperHendrik Eybertsbontwever


1734 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0014r van 5 dec 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 23, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJan Everts


1736 - reëelkohieradresgebruik
1-071 Droogstraat 21kamer
eigenaarJan Aukes
gebruikerwed. Pieter Poppes
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-071 Droogstraat 21Janke Gerrits, bestaande uit 1 persoon
aangebooden capitaal02-10-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
1-071 Droogstraat 21kamer
eigenaarJan Aukes erv.
gebruikerJanke Gerrits
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-12 CG


1746 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0123v van 8 mei 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 23, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenEeltie Rinses


1747 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0182r van 2 jul 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 21Droogstraat NZhuis met tuin en zomerhuis
 
koper op redemptievroedsman Taeke Stephanus, gehuwd metkoopman1005-05-00 CG
koper op redemptieTrijntie Annes
huurder huisSytse S. Poelstra c.u.22-00-00 CG
naastligger ten oosteneigenaars van de suikerraffinaderij
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenClaas Everts Oosterbaan
naastligger ten noordenHendrik Claver
verkoperAuke Jans Bakkerkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTake Stephanus, mede-vroedschap x Trijntje Annes koopt een huis en tuin met zomerhuis, nz. Droogstraat. Ten O. de eigenaars v.d. suikerraffinaderij, ten Z. de Droogstraat, ten W. Claas Everts Oosterbaan, ten N. Hendrik Claver. Vrij op- en afslag naar de Zoutsloot langs de steeg. Gekocht van Auke Jans Bakker, voor 1005 cg. De verkoop is op redemptie, de verkoper kan deze tot 5 jaar na de verkoop voor dezelfde prijs ongedaan maken.


1771 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0227v van 1 sep 1771 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 21Droogstraat NZnieuwe woning
 
koperEvert Oosterbaan zoutbrander en koopman588-00-00 GG
huurderAne Yeves
naastligger ten oostende eigenaren van de suikerraffinaderij
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenEvert Oosterbaan
verkoperde eerder vermelde hof van vroedsman Stephanus T. Stephanikoopman
verkoperAnne T. Stephanikoopman
verkoperAntje T. Stephani, weduwe van
verkoperwijlen Syds Benjamins Schaaf
verkoperHylkjen T. Stephani, gehuwd metGroningen
verkoperHarmanus RasschencommiesGroningen
verkoperAafken T. Stephani, gehuwd met
verkoperHarmanus Ratsma, kinderen en erfgenamen vanmr. horlogemaker
erflaterwijlen burgemeester Taeke Stephani, gehuwd met
erflaterwijlen Trijntje Annes


1771 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0227v van 1 sep 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 23, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenEvert Oosterbaan


1771 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0227v van 1 sep 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 21achterDroogstraat NZhof of tuin met zomerhuis
 
koperEvert Oosterbaan zoutbrander en koopman588-00-00 GG
naastligger ten oostende eigenaren van de suikerraffinaderij
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenEvert Oosterbaan
naastligger ten noordenDirk Cornelis Wetzens
verkopervroedsman Stephanus T. Stephanikoopman
verkoperAnne T. Stephanikoopman
verkoperAntje T. Stephani, weduwe van
verkoperwijlen Syds Benjamins Schaaf
verkoperHylkjen T. Stephani, gehuwd metGroningen
verkoperHarmanus RasschencommiesGroningen
verkoperAafken T. Stephani, gehuwd met
verkoperHarmanus Ratsma, kinderen en erfgenamen vanmr. horlogemaker
erflaterwijlen burgemeester Taeke Stephani, gehuwd met
erflaterwijlen Trijntje Annes


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0109v van 30 nov 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 23, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Eeltje hovenier


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-114 Droogstraat 21Jan D Zeilmaker0-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-085Droogstraat 21Haaye Wiegers Brouwer... te HRL. 1833, schipper, zv Wieger Haayes B, en Frouwkje Hiddes; BS huw 1833, ovl 1834; gebruiker van wijk A-085, stuurman; eigenaar is Jan D. Zeylemaker, 1814. (GAH204); H.W.B. eigenaar van percelen nrs. 128 en 129 te ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-085Droogstraat 21Jan Douwes Zeylmaker... pakhuis, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk A-084, pakhuis, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk A-085; gebruiker Haaye Wiegers Brouwer, stuurman, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk A-086, pakhuis, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-085Droogstraat 21Jan D Zeylmaker wedHaaye Wiegers Brouwer stuurman


1825 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-085Droogstraat 21Ytje Hendriks Dreyer, overleden op 19 januari 1825vrouw van Bouwe S. de Vries, sleper (Achterstraat A 85), moeder van minderjarige Hendrik en Sybren Bouwes de Vries. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 280Droogstraat 21wed. Schelte Piers van der Hoef en mede E.Harlingenhuis en erf (42 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-085Droogstraat 21Rinske Pieters Postma... vd Hout; huw Grote Kerk HRL 1796, dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk A-085; oud 64 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-178; VT1839; kind: Piebe Pieters Bakker, geb 4 apr 1810, ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-085Droogstraat 21Trijntje Cornelis Vorst... dopen Grote Kerk HRL 1810, 1811, BS ovl 1856 1867 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk D-067, 73, wijk A-085; Albert Thomas en T.C.V., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, ... (alles)


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-085Droogstraat 21Berber Hilwerda, overleden op 31 augustus 1847(Certificaat van onvermogen), 19 jr (geboren 5/4/1828), overleden Achterstraat A 85. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 280A-085 (Achterstraat)erv. Gerben Meijerwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 280A-088 (Droogstraat)Egbert Landwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 5274Droogstraat 21 (A-088)Theodorus Keijzerwoonhuis


1915 - schoolgeldadresnaam
Droogstraat 21Ulbe Posthuma


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Droogstraat 21 Ulbe Posthumametselaar
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 600


1965 - adresboekadresnaam
Droogstraat 21S. (Sijbolt) Wielinga
  terug