Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Droogstraat 21
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerDroogstraat 211-0711-0711-114A-085A-088


Naastliggers vanDroogstraat 21
ten oostenDroogstraat 23
ten zuidende Droogstraat
ten westenDroogstraat 19
ten noordenZoutsloot 20


1598 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0091v van 26 feb 1598 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 19, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenThonis Jansen


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0219r van 4 mrt 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Droogstraat 21Droogstraat NZ680‑00‑00 ggtwee kamers en hof
koperReyer Adams, gehuwd met
koperLijsbeth Clasen
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente (Jan Jacobs): schuur
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenAndries Rinckes
naastligger ten noordennieuw gebouwde kamer van de verkopers Pieter Sibrandi c.u.
verkoperPieter Sibrandi, gehuwd met
verkoperAefke Thoenis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaReyer Adams x Lijsbeth Clasen kopen twee kamers en de hof daar achter in de Droogstraat, strekkende noordwaards tot de nieuw gebouwde kamer van de verkopers, en met een vrije eigen steeg van de hof naar de Droogstraat. Ten O. Jan Jacobs gemeenteschuur, ten Z. de Droogstraat, ten W. Andries Rinckes. Geen grondpacht genoemd. Gekocht van Pieter Sibrandi x Aeffke Thoenis voor 680 GG.


1688 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0255r van 9 dec 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Droogstraat 21Droogstraat NZ 21/2312‑00‑00 cg1/6 van 2 kamers
koperClaas Acker, gehuwd metmr. chirurgijn
koperGrytje Reyers
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente (Jan Jacobs): vermaning
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenstal en tuin van Sybren Kingma
naastligger ten noordenIke Hobbekees
verkoperGouke Claasen Braamapotheker


1705 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0300v van 21 jun 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Droogstraat 21Droogstraat NZ425‑00‑00 cgtwee kamers met hof daarachter
koperJan Aukes, gehuwd methoutkoper
koperYfke Philippus
toehaakeen ducaat tot verering van het jongste zoontje van de verkoopster
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente (Jan Jacobs): schuur
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenRintje Kingma
naastligger ten noordenJan Jansen c.s.
verkoperGrytje Reyers, gehuwd met
verkoperNicolaus Akkermedicinae doctor


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-071 , folio 9Droogstraat 21huis
eigenaarJan Auckes
gebruikerBaukjen Haies
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑08‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-071 , folio 6rDroogstraat 21kamer
eigenaarJan Auckes
gebruikereen vrijster
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑08‑00 cg
aansl. huurw. voldaan15‑7‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-071 , folio Droogstraat 21kamer
eigenaarJan Aukes
gebruikerHaye Jacobs
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑00‑00 cg


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0287v van 4 dec 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 23, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende tuiningang van de weduwe van wijlen Anne Jans koopman


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0288v van 4 dec 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Droogstraat 21Droogstraat NZ110‑00‑00 cghuis
koperJan Everts bontwever
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Anne Jans
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jacob Romkes
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Anne Jans
verkoperMarijke van der Brug, gehuwd met
verkoperHendrik Eybertsbontwever


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0014r van 5 dec 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 23, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Everts


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-071 , folio 6rDroogstraat 21kamer
eigenaarJan Aukes
gebruikerwed. Pieter Poppes
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑00‑00 cg


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
1-071Droogstraat 21Janke Gerrits, bestaande uit 1 persoon02‑10‑00 cg00‑10‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-071 , folio 6rDroogstraat 21kamer
eigenaarJan Aukes erv.
gebruikerJanke Gerrits
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1746 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0123v van 8 mei 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 23, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenEeltie Rinses


1747 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0182r van 2 jul 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop op redemptie. Bij een koop op redemptie, ofwel met recht van wederkoop, verwisselt een onroerend goed of land van eigenaar zoals dat bij een normale verkoop ook het geval is. Verschil is dat in de koopakte een termijn van meestal een aantal jaren wordt vastgelegd waarbinnnen de verkoper het verkochte mag terugkopen voor dezelfde koopsom plus eventuele bijkomende kosten. De koper bepaalt of en wanneer hij wil terugverkopen, aangezien hij volkomen eigenaar is van het verkochte. Na het verstrijken van de vastgelegde termijn is de koper vrij om te verkopen aan wie hij wil.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Droogstraat 21Droogstraat NZ1005‑05‑00 cghuis met tuin en zomerhuis
koper op redemptievroedsman Taeke Stephanus, gehuwd metkoopman
koper op redemptieTrijntie Annes
huurder huisSytse S. Poelstra c.u.22‑00‑00 cg
naastligger ten oosteneigenaars van de suikerraffinaderij
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenClaas Everts Oosterbaan
naastligger ten noordenHendrik Claver
verkoperAuke Jans Bakkerkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTake Stephanus, mede-vroedschap x Trijntje Annes koopt een huis en tuin met zomerhuis, nz. Droogstraat. Ten O. de eigenaars v.d. suikerraffinaderij, ten Z. de Droogstraat, ten W. Claas Everts Oosterbaan, ten N. Hendrik Claver. Vrij op- en afslag naar de Zoutsloot langs de steeg. Gekocht van Auke Jans Bakker, voor 1005 cg. De verkoop is op redemptie, de verkoper kan deze tot 5 jaar na de verkoop voor dezelfde prijs ongedaan maken.


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-071 , folio 6rDroogstraat 21kamer
eigenaarTaeke Stephanus
gebruikerCornelis Martens
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-071 , folio 6rDroogstraat 21kamer
eigenaarTaeke Stephani
gebruikerCornelis Martens
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0227v van 1 sep 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 23, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenEvert Oosterbaan


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0227v van 1 sep 1771 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Droogstraat 21Droogstraat NZ588‑00‑00 ggnieuwe woning
koperEvert Oosterbaan zoutbrander en koopman
huurderAne Yeves
naastligger ten oostende eigenaren van de suikerraffinaderij
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenEvert Oosterbaan
verkoperde eerder vermelde hof van vroedsman Stephanus T. Stephanikoopman
verkoperAnne T. Stephanikoopman
verkoperAntje T. Stephani, weduwe van
verkoperwijlen Syds Benjamins Schaaf
verkoperHylkjen T. Stephani, gehuwd met te Groningen
verkoperHarmanus Rasschencommies te Groningen
verkoperAafken T. Stephani, gehuwd met
verkoperHarmanus Ratsma, kinderen en erfgenamen vanmr. horlogemaker
erflaterwijlen burgemeester Taeke Stephani, gehuwd met
erflaterwijlen Trijntje Annes


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0227v van 1 sep 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Droogstraat 21achterDroogstraat NZ588‑00‑00 gghof of tuin met zomerhuis
koperEvert Oosterbaan zoutbrander en koopman
naastligger ten oostende eigenaren van de suikerraffinaderij
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenEvert Oosterbaan
naastligger ten noordenDirk Cornelis Wetzens
verkopervroedsman Stephanus T. Stephanikoopman
verkoperAnne T. Stephanikoopman
verkoperAntje T. Stephani, weduwe van
verkoperwijlen Syds Benjamins Schaaf
verkoperHylkjen T. Stephani, gehuwd met te Groningen
verkoperHarmanus Rasschencommies te Groningen
verkoperAafken T. Stephani, gehuwd met
verkoperHarmanus Ratsma, kinderen en erfgenamen vanmr. horlogemaker
erflaterwijlen burgemeester Taeke Stephani, gehuwd met
erflaterwijlen Trijntje Annes


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-114 , folio 12vDroogstraat 21woningen
eigenaarE. Oosterbaan wed.
gebruikerAne Yeves
huurwaarde24‑00‑00 cg
gebruikerErnst Jansz wed.
huurwaarde18‑00‑00 cg
gebruikerHendrik Daniels
huurwaarde25‑00‑00 cg
huurwaarde totaal67‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde12‑03‑10 cg


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0109v van 30 nov 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 23, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Eeltje hovenier


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-114 , folio 12vDroogstraat 21woning
eigenaarEv. Oosterbaan wed.
gebruikerErnst Jans wed.
huurwaarde18‑00‑00 cg
gebruikerMarten Everts wed.
huurwaarde18‑00‑00 cg
gebruikerAafke Sybrens wed.
huurwaarde24‑00‑00 cg
huurwaarde totaal60‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑18‑02 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-114 , folio 12vDroogstraat 21woning
eigenaarE. Oosterbaan wed.
gebruikerE. Oosterbaan wed.
huurwaarde11‑00‑00 cg
gebruikerGerryt Jans
huurwaarde20‑00‑00 cg
gebruikerHendrik Jans
huurwaarde24‑00‑00 cg
huurwaarde totaal55‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑00‑00 cg


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
1-114 , pag. 13Droogstraat 21Jan D. Zeilmaker 0‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-085Droogstraat 21Haaye Wiegers Brouwer... te HRL. 1833, schipper, zv Wieger Haayes B, en Frouwkje Hiddes; BS huw 1833, ovl 1834; gebruiker van wijk A-085, stuurman; eigenaar is Jan D. Zeylemaker, 1814. (GAH204); H.W.B. eigenaar van percelen nrs. 128 en 129 te ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-085Droogstraat 21Jan Douwes Zeylmaker... pakhuis, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk A-084, pakhuis, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk A-085; gebruiker Haaye Wiegers Brouwer, stuurman, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk A-086, pakhuis, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-085Droogstraat 21wed Jan D ZeylmakerHaaye Wiegers Brouwerstuurman


1825 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7003 aktenr. 123 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-085Droogstraat 21Ytje Hendriks Dreyer, overleden op 19 januari 1825vrouw van Bouwe S. de Vries, sleper (Achterstraat A 85), moeder van minderjarige Hendrik en Sybren Bouwes de Vries. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 280Droogstraat 21wed. Schelte van der Hoef en mede eig.Harlingenhuis en erf (42 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-085Droogstraat 21Rinske Pieters Postma... vd Hout; huw Grote Kerk HRL 1796, dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk A-085; oud 64 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-178; VT1839; kind: Piebe Pieters Bakker, geb 4 apr 1810, ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-085Droogstraat 21Trijntje Cornelis Vorst... dopen Grote Kerk HRL 1810, 1811, BS ovl 1856 1867 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk D-067, 73, wijk A-085; Albert Thomas en T.C.V., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, ... (alles)


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, septembe (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-085Droogstraat 21Berber Hilwerda, overleden op 31 augustus 1847(Certificaat van onvermogen), 19 jr (geboren 5/4/1828), overleden Achterstraat A 85. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 280Achterstraat A-085Bartle W. van der Meer woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 280Droogstraat A-088 Egbert Land woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 5274Droogstraat 21 (A-088)Theodorus Keijzerwoonhuis


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Droogstraat 21S. (Sijbolt) Wielinga


2023
0.06759786605835


  terug