Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Droogstraat 3
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerDroogstraat 31-0171-0171-020A-080A-077


Naastliggers vanDroogstraat 3
ten oostende Zeepziederstraat
ten zuidende Droogstraat
ten westenDroogstraat 1
ten noordende Zoutsloot


1606 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0518v van 6 jul 1606 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Droogstraat 3Zoutsloot ZZ [staat: op het noord van Harlingen]290‑00‑00 cgtwee ledige plaatsen
koperJacob Hiddes, gehuwd met
koperTrijnke Hoeytes
verpachter grondde weduwe Antie Cornelis 0‑10‑00 cg
naastligger ten oostenGerryt Claes
naastligger ten zuidenDroogstraat [staat: de droge straat]
naastligger ten westenhet plaatsje van de erfgenamen van wijlen Amel Arients
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperAntien Cornelis, weduwe van
verkoperwijlen Symen Harmens, geassisteerd met haar zwager
verkoperPyter Reyners


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0241r van 8 jan 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Droogstraat 3Zoutsloot ZZ in de noorder nieuwe stad285‑00‑00 ggschuur met ledige plaats en met een vrije uit- en ingang in de steeg ten westen
koperPieter Symens slager
verpachter grondde weduwe en erfgenamen van wijlen Syds timmerman0‑10‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenDroogstraat [staat: drogestraat]
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperThymen Hobbes, gehuwd met te Achlum
verkoperDoedtie Bartels te Achlum


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-017Droogstraat 3kamer
eigenaarGerrit Douwes
gebruikerGerrit Douwes
aanslag huurwaarde01‑04‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-017Droogstraat 3kamer
eigenaarGerrit Douwes
aanslag huurwaarde01‑04‑00 cg
aansl. huurw. voldaan26‑9‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-017Droogstraat 3kamer
eigenaarGerrit Douwes
gebruikerGerrit Douwes
aanslag huurwaarde01‑00‑00 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-017Droogstraat 3woning
eigenaarwed. Gerryt Douwes
gebruikerwed. Gerryt Douwes
aanslag huurwaarde01‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-017Droogstraat 3woning
eigenaarwed. Gerryt Douwes
gebruikerwed. Gerryt Douwes
aanslag huurwaarde01‑01‑12 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
1-017, fol. 2vDroogstraat 3Gerrit Douwes weduwe, bestaande uit 1 volwassene en 0 kinderen6:12:00 cg1:2:00 cgvan een seer geringh bestaen


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-017Droogstraat 3woning
eigenaarTaeke Stephanus
gebruikerTaeke Stephanus
aanslag huurwaarde01‑01‑12 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-017Droogstraat 3woning
eigenaarTaeke Stephani erven
gebruikerTaeke Stephani erven
aanslag huurwaarde01‑01‑12 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-020Droogstraat 3huis
eigenaarSalomon Jansen
gebruikerSalomon Jansen
aanslag huurwaarde01‑16‑06 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-020Droogstraat 3huis
eigenaarSalomon Jans
gebruikerSalomon Jans
aanslag huurwaarde03‑05‑06 cg


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
1-020 , pag. 3Droogstraat 3Sikko IJsenbeek 0‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-080Droogstraat 3Sikke B IJsenbeek... (GAH204); id. van wijk A-071, wagenhuis, 1814. (GAH204); eigenaar engebruiker van wijk A-079 en wijk A-080, pakhuizen, 1814. (GAH204); heeft een overdekte waagen, belasting: f. 12:0:0, may 1795, may 1796 may 1797, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-080Droogstraat 3S IJsenbeekS IJsenbeek


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 302Droogstraat 3 Jan Huidekoper zeehandelaarHarlingenstal (40 m²)


1833 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 16 aug 1833
vermeld alsgeschat adresbericht
A-080Droogstraat 3Wagenhuis , gebruiker J., Huidekoper. Finaal verkocht op 25 sep 1833 in het Heeren-logement door notaris Hanekuijk en Wijma.


1833 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51017 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 57 van 30 okt 1833
vermeld alsadressoortbedraggebruik
A-080Droogstraat 3koopaktefl. 4000huis A-022, zeepziederij A-071 genaamd de Witte Hand daarachter, stal A-079 en wagenhuis A-080 achter de fabriek en pakhuis A-070
 
verkoperJan Huidekoper
verkoperPieter Huidekoper
verkoperMeike Huidekoper
verkoperCatharina Huidekoper (te Midlum)
verkoperJan Jans Huidekoper (te Midlum)
koperJarig Cornelis Mollema
koperFoekje Sybrands Spannenburg


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 302Zoutsloot A-080Henricus Fluks pakhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 302Zoutsloot A-077 Sijbe Mellema wagenhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4749Droogstraat 3 (A-077)Sybe Tj. Mellemastal en woning


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Droogstraat 3beeldbepalend pand9 van 10 1922  terug