Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Fabrieksstraat 2
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   huisnummer hogerFabrieksstraat 2(niet bekend)(niet bekend)G-323G-363


Naastliggers vanFabrieksstraat 2
ten oostende Fabrieksstraat
ten zuidenFabrieksstraat 4
ten westenWeverstraat 16
ten noordende Weverstraat


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0042r van 17 apr 1597 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Fabrieksstraat 2op de noordoosterhoek van wijlen Aesge Harmens hof16‑07‑00 GGkamer
koperCoert van Hattingen, gehuwd met
koperFroucke Jans
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Aesge Harmens 1‑15‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperPieter Wygers
verkoperJantyen Roberts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCoert van Hattingen en Froucke Jans. Kamer op de noordoosterhoek van Aesge Harmens hof. Grondpacht 35 st.


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0005ra van 4 feb 1671 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Fabrieksstraat 2Fabrieksstraat WZ [staat: hoek Weverstraat ZZ bij de stadsvesten]185‑03‑08 GG1/2 kamer en hof daarachter met bomen, planten en prieel
koper provisioneelSymmen Jansen dekenkramer
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
naastligger ten oostenFabrieksstraat [staat: stadsvesten]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen IJsbrand Aernts
naastligger ten noordenWeverstraat [staat: straat]
verkoper q.q.Haring Egberts, curator overgrootschipper
verkoperhet nagelaten weeskind van Cornelis Egberts, gehuwd met
verkoperFockjen Jolles


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0039v van 5 feb 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Fabrieksstraat 2Fabrieksstraat WZ [staat: hoek Weverstraat bij het bolwerk]185‑00‑00 GG1/2 kamer met groot voorhuis en een hof
koperSymmen Jansen dekenkramer
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
naastligger ten oostenFabrieksstraat [staat: het bolwerk]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen IJsbrandt Aernts
naastligger ten noordenWeverstraat
verkoperTjeerd Lolles


1709 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0097r van 8 sep 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Fabrieksstraat 6, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende hof van Simon Jansen koperslager


1711 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0148v van 8 feb 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Fabrieksstraat 2Fabrieksstraat WZ [staat: Weverstraat ZZ]140‑00‑00 GGhof met vruchtbomen, kamer en zomerhuis
koperPieter Bockes c.u.blauwverver
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
naastligger ten oostenFabrieksstraat [staat: stadsvesten]
naastligger ten zuidenYpe Pieters
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen IJsbrandt Arents
naastligger ten noordenWeverstraat
verkoper q.q.Yde Pieters, curator over
verkoperde erfgenamen van wijlen Simon Jansenkoperslager


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0376v van 14 jan 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Fabrieksstraat 2Fabrieksstraat WZ [staat: Weverstraat ZZ]176‑00‑00 GGhof met kamer en zomerhuis
koperDirk Huigens koopman
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
naastligger ten oostenFabrieksstraat [staat: stadsvesten]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenSymon Sloterdijk convooimeester Admiraliteit in Friesland
naastligger ten noordenWeverstraat
verkoperhuisman Claas Reiners, erfgenaam van te Midlum
verkoperwijlen Pieter Bockesmr. blauwverver


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0185v van 18 jan 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Fabrieksstraat 6, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende tuin van Dirk Huigens


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0185v van 8 jun 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Fabrieksstraat 2Fabrieksstraat WZ285‑00‑00 CGhof met kamer of zomerhuis
koperYsak van Ruth, gehuwd met
koperChristina Philippina Charlotte Steins
verpachter grondJacob Tuininga oud procureur4‑00‑00 CG
naastligger ten oostenFabrieksstraat [staat: stadsvesten]
naastligger ten zuidenEeke Seerps Wildschut oud fabrikant
naastligger ten westende weduwe van S. Sloterdijk
naastligger ten noordenWeverstraat
verkoper van 1/4 van 1/2Gerryt Gerryts de Jongkoffieschenker
verkoper van 1/4 van 1/2meerderjarige vrijster Marijke Gerryts de Jong
verkoper van 1/4 van 1/2meerderjarige vrijster Stijntje Gerryts de Jong
verkoper van 1/4 van 1/2Jurjen Gerryts de Jongmr. schoenmaker
verkoper van 1/2 van 1/2Dirk Cornelis Wetsenswinkelier
verkoper van 1/2 van 1/2minderjarige vrijster Marijke Cornelis Wetsens, dochter van
verkoperCornelis Jacobus Wetsens
erflaterwijlen Dirk Huigens oudoom van de verkoperskoopman en winkelier


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0061r van 29 nov 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Fabrieksstraat 4, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende tuin van Y. van Ruth


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0065r van 13 dec 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Fabrieksstraat 6, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende tuin van Y. van Ruth


1773 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0082r van 28 mrt 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Fabrieksstraat 6, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenY. van Ruth


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0177r van 9 mei 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Fabrieksstraat 6, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenIsac van Ruth


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0016r van 19 jan 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Fabrieksstraat 4, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenIsaac van Ruth


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0120r van 7 dec 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Fabrieksstraat 6, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenYsaac van Ruth


1797 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0039r van 2 apr 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Fabrieksstraat 2Weverstraat300‑00‑00 CGhof met vruchtdragende bomen, en kamer of zomerhuis
koper van 1/2Sikko van Laan koopman
koper van 1/2Dirk Schiere gerechtsbode
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Jacob Tuininga 4‑00‑00 CG
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten oostenHarmen Arends
naastligger ten zuidenstraat
naastligger ten westenOeds Lolkes
naastligger ten noordenWeverstraat
verkoperIsaac van Ruth


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0053r van 10 jun 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Fabrieksstraat 2Weverstraat ZZ400‑00‑00 CGhof met tuinkamer
koperJan L. van der Veen koopman
huurderJan L. van der Veen koopman
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Jacob Tuininga 4‑00‑00 CG
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Harmen Arends
naastligger ten zuidenstraat
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Oeds Lolkes
naastligger ten noordenWeverstraat
verkoperTietje Arjens, weduwe van
verkoperwijlen Sikke Thomas van Laan


1812 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-323Fabrieksstraat 2Tetje Sakes Hilwerda... Hilwerda en Jantje Jans ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-323Fabrieksstraat 2Jan Lammerts van der Veen... (GAH240); id. van wijk G-144; gebruiker Claas D. vd Molen, gleybakkersknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk G-323, tuin, 1814. (GAH204); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis, samen met Syds Schaaff, f. 513:6:0 ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-323Fabrieksstraat 2Jan van der Veen tuin


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 876Fabrieksstraat 2Jan Lammerts van der VeenwinkelierHarlingenhuis en tuin (540 m²)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-323Fabrieksstraat 2Dieuwke Tolgeb 1800 Dokkum, ovl 11 dec 1869 HRL, huwt met Wybe Neisingh, (gk), DG, dv Hendrik T, en Dieuwke Tjerks; BS ovl 1869; bev.reg. HRL 1851 wijk G-323


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 876Wewerstraat G-323Uilke K. Voordewindwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 876Fabriekstraat G-363Carolus Franciscus van Gelderwerkplaats


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 876Fabrieksstraat 2 (G-363)Leendert van der Zeepwerkplaats


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Fabrieksstraat 2 Jan H. van der Zeepsteenhouwerf. 900f. 1000


1927 - advertentiebron: Vloeiboek voor 1927, Aangeboden door de N.V. Boek- en Muziekhandel v.h. A. Land E [...]
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Fabrieksstraat 2, HarlingenFabrieksstraat 2W. van der Zeep & zn.Harlinger Electrische Steenhouwerijhardsteen, zandsteen, marmer, graniet enz.


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Fabriekstraat 2J.H. v/d Zeepsteenhouwer


1933 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Fabrieksstraat 2, HarlingenFabrieksstraat 2W. van der Zeep & zonenelectrische steenhouwerij


1934 - advertentiebron: Officieele Feestgids Harlingen 700 jaar stad, Herdenkingsfeesten 27 augs. tot en met 3 sept. 1934
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Fabrieksstraat 2, HarlingenFabrieksstraat 2W. van der Zeep en zonensteenhouwers


1934 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Fabrieksstraat 2, HarlingenFabrieksstraat 2W. van der Zeep & zonenHarlinger Electr. Steenhouwerijfabriek van marmerwerken, grafstenen enz.


1935 - advertentiebron: Gids voor Harlingen, VVV Harlingen
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Fabrieksstraat 2, HarlingenFabrieksstraat 2W. van der ZeepHarlinger electrische steenhouwerijgrafmonumenten, -steenen en -kelders


1939 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Fabrieksstraat 2, HarlingenFabrieksstraat 2W. van der Zeep & zonenelectrische steenhouwerij


1954 - advertentiebron: Handel en Industrie in Harlingen (Wijga, Enne)
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Fabrieksstraat 2, HarlingenFabrieksstraat 2W. van der ZeepZeep, fa. W. van dergrafmonumenten, marmerwerken etc.


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Sectie A nr. 9900Fabriekstraat 2gemeentelijk monument12 van 20


2004 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 9900Fabrieksstraat 2
  terug