Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Fabrieksstraat 2
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Fabrieksstraat 2 (niet bekend) (niet bekend) G-323 G-363
Naastliggers vanFabrieksstraat 2
ten oostende Fabrieksstraat
ten zuidenFabrieksstraat 4
ten westenWeverstraat 16
ten noordende Weverstraat


1671 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0005ra van 4 feb 1671 (het 3e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Fabrieksstraat 2Fabriekstraat WZ [staat: hoek Weverstraat ZZ bij de stadsvesten]1/2 kamer en hof daarachter met bomen, planten en prieel
 
koper provisioneelSymmen Jansen dekenkramer185-03-08 GG
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenFabriekstraat [staat: stadsvesten]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende erven van IJsbrand Aernts
naastligger ten noordenWeverstraat [staat: straat]
Haring Egberts, curator vangrootschipper
verkoperhet nagelaten weeskind van Cornelis Egberts, gehuwd met
Fockjen Jolles


1671 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0039v van 5 feb 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Fabrieksstraat 2Fabriekstraat WZ [staat: hoek Weverstraat bij het bolwerk]1/2 kamer met groot voorhuis en een hof
 
koperSymmen Jansen dekenkramer185-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenFabriekstraat [staat: het bolwerk]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende erven van IJsbrandt Aernts
naastligger ten noordenWeverstraat
verkoperTjeerd Lolles


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0376v van 14 jan 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Fabrieksstraat 2Fabriekstraat WZ [staat: Weverstraat ZZ]hof met kamer en zomerhuis
 
koperDirk Huigens burgerkoopman176-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenFabriekstraat [staat: stadsvesten]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenSymon Sloterdijk convooimeester
naastligger ten noordenWeverstraat
verkoperhuisman Claas Reiners, erfgenaam vanMidlum
wijlen Pieter Bockesmr. blauwverver


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0185v van 8 jun 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Fabrieksstraat 2Weverstraat ZZhof met kamer of zomerhuis
 
koperYsak van Ruth, gehuwd met285-00-00 CG
Christina Philippina Charlotte Steins
verpachter grondJacob Tuininga oud procureur4-00-00 CG
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenEeke Seerps Wildschut oud fabrikant
naastligger ten westende weduwe van S. Sloterdijk
naastligger ten noordenWeverstraat
verkoperGerryt Gerryts de Jong, enkoffieschenker
verkopermeerderjarige vrijster Marijke Gerryts de Jong, en
verkopermeerderjarige vrijster Stijntje Gerryts de Jong, en
verkopers van 1/2Jurjen Gerryts de Jongmr. schoenmaker
verkoperDirk Cornelis Wetsens, enwinkelier
verkopers van 1/2minderjarige vrijster Marijke Cornelis Wetsens, dochter van
Cornelis Jacobus Wetsens, allen erfgenamen van hun oud-oom
wijlen Dirk Huigenskoopman en winkelier


1771 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0148v van 8 feb 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Fabrieksstraat 2Fabriekstraat WZ [staat: Weverstraat ZZ]hof met vruchtbomen, kamer en zomerhuis
 
koperPieter Bockes c.u.blauwverver140-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenFabriekstraat [staat: stadsvesten]
naastligger ten zuidenYpe Pieters
naastligger ten westende erven van IJsbrandt Arents
naastligger ten noordenWeverstraat
Yde Pieters, curator over
verkoperde erfgenamen van wijlen Simon Jansenkoperslager


1797 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0039r van 2 apr 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Fabrieksstraat 2Weverstraathof met vruchtdragende bomen, en kamer of zomerhuis
 
koper van 1/2Sikko van Laan koopman300-00-00 CG
koper van 1/2Dirk Schiere gerechtsbode
verpachter grondde erven van Jacob Tuininga 4-00-00 CG
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten oostenHarmen Arends
naastligger ten zuidenstraat
naastligger ten westenOeds Lolkes
naastligger ten noordenWeverstraat
verkoperIsaac van Ruth


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0053r van 10 jun 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Fabrieksstraat 2Weverstraat ZZhof met tuinkamer
 
koperJan L. van der Veen koopman400-00-00 CG
huurderJan L. van der Veen koopman
verpachter grondde erven van Jacob Tuininga 4-00-00 CG
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten oostende erven van Harmen Arends
naastligger ten zuidenstraat
naastligger ten westende erven van Oeds Lolkes
naastligger ten noordenWeverstraat
verkoperTietje Arjens, weduwe van
wijlen Sikke Thomas van Laan


1812 - bewonersadresnaamgegevens
G-323Fabrieksstraat 2Tetje Sakes Hilwerda... Hilwerda en Jantje Jans ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-323Fabrieksstraat 2Jan Lammerts van der Veen... (GAH240); id. van wijk G-144; gebruiker Claas D. vd Molen, gleybakkersknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk G-323, tuin, 1814. (GAH204); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis, samen met Syds Schaaff, f. 513:6:0 ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-323Fabrieksstraat 2Jan van der Veen tuin


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 876Fabrieksstraat 2Jan Lammerts van der VeenHarlingenwinkelierhuis en tuin (540 m²)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-323Fabrieksstraat 2Dieuwke Tolgeb 1800 Dokkum, ovl 11 dec 1869 HRL, huwt met Wybe Neisingh, (gk), DG, dv Hendrik T, en Dieuwke Tjerks; BS ovl 1869; bev.reg. HRL 1851 wijk G-323


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 876G-323 (Wewerstraat)Uilke K. Voordewindwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 876G-363 (Fabriekstraat)Carolus Franciscus van Gelderwerkplaats


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 876Fabrieksstraat 2 (G-363)Leendert van der Zeep


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Fabrieksstraat 2 Jan H. van der Zeepsteenhouwer
vorige grondslagf. 900
huidige grondslagf. 1000


1927 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Fabrieksstraat 2, HarlingenFabrieksstraat 2W. van der Zeep & zn.Harlinger Electrische Steenhouwerijhardsteen, zandsteen, marmer, graniet enz.


1928 - adresboekadresnaamberoep
Fabriekstraat 2J.H. v/d Zeepsteenhouwer


1933 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Fabrieksstraat 2, HarlingenFabrieksstraat 2W. van der Zeep & zonenelectrische steenhouwerij


1934 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Fabrieksstraat 2, HarlingenFabrieksstraat 2W. van der Zeep & zonenHarlinger Electr. Steenhouwerijfabriek van marmerwerken, grafstenen enz.


1934 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Fabrieksstraat 2, HarlingenFabrieksstraat 2W. van der Zeep en zonensteenhouwers


1935 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Fabrieksstraat 2, HarlingenFabrieksstraat 2W. van der ZeepHarlinger electrische steenhouwerijgrafmonumenten, -steenen en -kelders


1939 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Fabrieksstraat 2, HarlingenFabrieksstraat 2W. van der Zeep & zonenelectrische steenhouwerij


1954 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Fabrieksstraat 2, HarlingenFabrieksstraat 2W. van der ZeepZeep, fa. W. van dergrafmonumenten, marmerwerken etc.


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Sectie A nr. 9900Fabriekstraat 2gemeentelijk monument12 van 20


2004 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 9900Fabrieksstraat 2
  terug