Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Fabrieksstraat 24
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerFabrieksstraat 24(niet bekend)(niet bekend)G-309G-342


Naastliggers vanFabrieksstraat 24
ten oostende Fabrieksstraat
ten zuidenFabrieksstraat 26
ten noordenFabrieksstraat 22


1744 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0054v van 13 dec 1744 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Fabrieksstraat 26, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1776 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0006r van 1 sep 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Fabrieksstraat 26, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenAge Johannes c.f.


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0294v van 10 nov 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Fabrieksstraat 26, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenAge Johannes


1812 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-309Fabrieksstraat 24Mietje Frederiks Rivageb 1765 ... , ovl 17 mrt 1812 HRL, ongehuwd, ovl wijk G-309, dv Casper R, en ...; BS ovl 1812


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-309Fabrieksstraat 24Jan Wytses Vettevogel... 1814. (GAH204); id. van wijk G-308; gebruiker Hendrik Teemans, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk G-309, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk G-312; gebruiker Jan Douwes Faber wed., gealimenteerd, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-309Fabrieksstraat 24J W Vettevogel erven pakhuis


1814 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51006 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 183 en 184 van 13 aug 1814
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-309Fabrieksstraat 24provisionele en finale toewijzing(3) zomerhuis met wagenhuis tussen Franekerpijpen en Kerkpoort G-209
 
verkoperAkke Jans Vettevogel (weduwe van)
verkoperwijlen Laas Spannenburg
verkoperWytze Jans Vettevogel
verkoperHendrik Jans Vettevogel
verkoperJacob Jans Vettevogel
erflaterwijlen Jan Wytzes Vettevogel (gehuwd met)
erflaterGeertje Norel
koperAlbertus Rasschen


1815 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51007 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 43 van 16 mrt 1815
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-309Fabrieksstraat 24koopaktefl. 50zomerhuis met wagenhuis aan de stadsvesten G-309
 
verkoperAkke Jans Vettevogel
verkoperWytze Jans Vettevogel
verkoperHendrik Jans Vettevogel
verkoperJacob Jans Vettevogel
koperAlbertus Rasschen


1815 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51007 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 109 en 120 van 31 mei 1815
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-309Fabrieksstraat 24provisionele en finale toewijzingfl. 10zomerhuis G-309
 
verkoperAlbertus Rasschen
koperHendrik Vettevogel


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 893Fabrieksstraat 24Hendrik VettevogelstadsomroeperHarlingenpakhuis (30 m²)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-309Fabrieksstraat 24Christoffel Doekes Posthuma... huw Grote Kerk HRL 1807, BS huw 1818, huw 1823, ovl 1826, ovl 1857, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk G-309, supp wijk G-402; gebruiker van wijk G-145, gleybakkersknegt; eigenaar is Jan Hannema, 1814. ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 893Over de gazfabriek G-309Jelger Schaafsmawoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3680Fabriekstraat G-342Willem de Jongbergplaats


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3680Fabrieksstraat 24 (G-342)Willem de Jongwoonhuis
  terug